Uduh

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
  • palm tree that looks like punyan buah, the areca palm en
  • papah from this tree are used in the Tabanan area for weaving baskets (ulat-ulatan) en
  • (see moding). Do not confuse with punyan udu. which is quite a different tree. en
Translation in English
palm
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
uduh
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Dugas tumpek uduh tiang lan i meme maturan ka tegale
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Sasubane ngaturang ayah ada suara ngawang-ngawang kapireng uli langit. “Uduh, Cening Maharaja Pretu!
English
-
Indonesian
-
Folktale Beras Kuning
Balinese
Uduh Hyang Widhi, icèn panjak iratu kagalangan manah, mangda Covidè gelis punah.
English
-
Indonesian
-
Covid Berekan Tanah
Balinese
Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ”
English
-
Indonesian
Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Nah, dong enggalang tuunang ibane.” Dane Dukuh nolih laut nyaurin, “Uduh iba Macan, saja pesan buka munyin ibane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Uduh empas suwitran gelahe.
English
-
Indonesian
Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.
Folktale Empas Teken Angsa
Balinese
Batara Iswara mabaos, “Uduh pianak Bapa Ganapati, dingehang baos Bapa kapining cening.
English
Ganapati Tattwa is a lontar manuscript containing dialogs between Lord Iswara (Shiva) and his son, Ganapati (Ganesha).
Indonesian
Bagian lain dalam Ganapati Tattwa ini memuat tentang asal mula aksara omkara dan aksara-aksara suci lainnya seperti dasa aksara dan tri aksara.
Lontar Ganapati Tattwa
Balinese
Uduh….Dewa ratu.
English
-
Indonesian
Ya.......
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Uduh….Dewa ratu.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
I Kurmawa lantas ngomong teken somahne. “Uduh adi Kurmawi, sedih keneh beline, yen nepukin nyama brayane rerad rerod ngajak pianak somah, cara anak ngewerin rasayang beli.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Yen kudang dina suba makelone ngrestiti, rauh Ida Batara Surya di arepan goane. “Uduh cening Kurmawa Kurmawi, bengong nira ngeton kapagehan ceninge ngastiti nira.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Dados Jero anak lingsir uning ring wastan titiange, sapasira sujatine Jerone puniki?” Buin mabaos anake lingsir, “Uduh Cening, bapa sing ja ada len tuah I Kaki Buyut ane nongos di niskala, ngawawa tongose di tukade ene.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
NGIRING NGAJEGANG BUDAYA BALI Uduh hyang parakami, gargita lan manubagia pisan titiang embas lan maurip iriki ring bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Ayo Menegakan Budaya Bali
Balinese
Mpu Tanakung ring kriya sasran idane inggih punika Kakawin Wrettasancaya maosang indik sungsut kayun Sang Dewi sane katinggalin olih jiwatmannyane inggih punika Sang Kawi (mango): mas ningwang toh diwasa tekaping mangwalanglang kalangwan/ tolih ranten rasika kari tibrangarang kandehan kung/ sokagring ring taman agulingan ring hebing nagapuspa/ mandakranta bhramara manangis ring ruhur darpa manghreng// “Uduh jiwatman titiange, sampun sue dados pangawi (mango) ngumbara alanglang kalangwan/ cingakin titiang sane ngajap-ajap/ sungsut, lara ring telenging taman, nylempang ring soring taru nagasari/ ring duhure makebertiosan sinambi nangis ngrieng// Parikan kakawin ring teks baduur punika muatang kruna mango taler lango.
English
-
Indonesian
-
Literature Lango taler Mango
Balinese
Nemonin rahina Saniscara Kliwon Wariga, krama Hindune ring Bali ngamargiang upacara Tumpek Wariga, utawi ketah naler kabaos Tumpek Bubuh, Tumpek Uduh, miwah Tumpek Pangatag.
English
-
Indonesian
-
Literature Tumpek Wariga: Maupacara ring Sakala miwah Niskala
Balinese
Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lutung Teken Kakua Mamaling Isen
Balinese
Taler mangda nenten ngawang munggel taru, ngelaksanayang upacara sane matetujon ngupapira entik-entikan inggih punika ritatkala tumpek uduh.
English
-
Indonesian
-
Government NGIRING RESIKANG LAN LESTARIANG JAGAT GIANYAR.
Balinese
Taler mangda nenten ngawang munggel taru, ngelaksanayang upacara sane matetujon ngupapira entik-entikan inggih punika ritatkala tumpek uduh.
English
-
Indonesian
-
Government NGIRING RESIKANG LAN LESTARIANG JAGAT GIANYAR
Balinese
Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Men jani mapan aketo lantasan pakrengkenganne I Naga Basukih, ditu lantas Ida Betara Guru jog nyeleg di sampingne I Naga Basukih tumuli ngandika, “Uduh nanak Naga Basukih nganti suba pindo pireng Aji I Nanak nyampahang gumi Baline, I Nanak ngorahang gumi Baline totonan tuah amul taluhe.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Uduh ibu pertiwi

Gelisang ibu kenak Aksi pianak cucu ibu sane ngarepang ibu mawali rahayu

Sampunang malih ibu bendu
English
-
Indonesian
-
Covid Tangisan ibu pertiwi ( nita wahyuni )
Balinese
Uning teken okane iwang, ditu Sang Ananta Boga mapaica waranugraha ring Ida Sang Prabhu. “Uduh Dewa Sang Prabhu, yukti kalintang wicaksana I Dewa ngambel jagat.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Serahang tirta amerthane yening cai dot selamet!” Ida Bhatara Wisnu nyaurin antuk semita manis. “Uduh cening Sang Garuda idewa, yening cening nagih tirta amertha tekening manira, pastika manira mapaica tekening cening.
English
-
Indonesian
Belum selesai memikirkan siasat, tiba-tiba Sang Garuda tiba di Wisnu Loka. “Hai Dewa Wisnu, aku kemari mencari tirta amertha untuk membebaskan ibuku dari perbudakan para naga.
Folktale Sang Garuda Bhakti Ring Ibu
Balinese
Iraga dados krama sané maagama Hindu madué rahina sané becik antuk bersyukur ring tetanduran sané rauh ring rahina Saniscara Kliwon Wuku Wariga sané kawastanin Tumpek Uduh.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TRI HITA KARANA PINAKA DASAR HIDUP MAAGAMA MIWAH TOLERANSI ANTAR AGAMA