What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Uduh

uduh

  • palm tree that looks like punyan buah, the areca palm en
  • papah from this tree are used in the Tabanan area for weaving baskets (ulat-ulatan) en
  • (see moding). Do not confuse with punyan udu. which is quite a different tree. en
Andap
uduh
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Dugas tumpek uduh tiang lan i meme maturan ka tegale
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Sasubane ngaturang ayah ada suara ngawang-ngawang kapireng uli langit. “Uduh, Cening Maharaja Pretu!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uduh Hyang Widhi, icèn panjak iratu kagalangan manah, mangda Covidè gelis punah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ”

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.

In Balinese:   Nah, dong enggalang tuunang ibane.” Dane Dukuh nolih laut nyaurin, “Uduh iba Macan, saja pesan buka munyin ibane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Uduh empas suwitran gelahe.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Batara Iswara mabaos, “Uduh pianak Bapa Ganapati, dingehang baos Bapa kapining cening.

In English:   Ganapati Tattwa is a lontar manuscript containing dialogs between Lord Iswara (Shiva) and his son, Ganapati (Ganesha).

In Indonesian:   Bagian lain dalam Ganapati Tattwa ini memuat tentang asal mula aksara omkara dan aksara-aksara suci lainnya seperti dasa aksara dan tri aksara.

In Balinese:   “Uduh….Dewa ratu.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   “Uduh….Dewa ratu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kurmawa lantas ngomong teken somahne. “Uduh adi Kurmawi, sedih keneh beline, yen nepukin nyama brayane rerad rerod ngajak pianak somah, cara anak ngewerin rasayang beli.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen kudang dina suba makelone ngrestiti, rauh Ida Batara Surya di arepan goane. “Uduh cening Kurmawa Kurmawi, bengong nira ngeton kapagehan ceninge ngastiti nira.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dados Jero anak lingsir uning ring wastan titiange, sapasira sujatine Jerone puniki?” Buin mabaos anake lingsir, “Uduh Cening, bapa sing ja ada len tuah I Kaki Buyut ane nongos di niskala, ngawawa tongose di tukade ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   NGIRING NGAJEGANG BUDAYA BALI Uduh hyang parakami, gargita lan manubagia pisan titiang embas lan maurip iriki ring bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mpu Tanakung ring kriya sasran idane inggih punika Kakawin Wrettasancaya maosang indik sungsut kayun Sang Dewi sane katinggalin olih jiwatmannyane inggih punika Sang Kawi (mango): mas ningwang toh diwasa tekaping mangwalanglang kalangwan/ tolih ranten rasika kari tibrangarang kandehan kung/ sokagring ring taman agulingan ring hebing nagapuspa/ mandakranta bhramara manangis ring ruhur darpa manghreng// “Uduh jiwatman titiange, sampun sue dados pangawi (mango) ngumbara alanglang kalangwan/ cingakin titiang sane ngajap-ajap/ sungsut, lara ring telenging taman, nylempang ring soring taru nagasari/ ring duhure makebertiosan sinambi nangis ngrieng// Parikan kakawin ring teks baduur punika muatang kruna mango taler lango.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nemonin rahina Saniscara Kliwon Wariga, krama Hindune ring Bali ngamargiang upacara Tumpek Wariga, utawi ketah naler kabaos Tumpek Bubuh, Tumpek Uduh, miwah Tumpek Pangatag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men jani mapan aketo lantasan pakrengkenganne I Naga Basukih, ditu lantas Ida Betara Guru jog nyeleg di sampingne I Naga Basukih tumuli ngandika, “Uduh nanak Naga Basukih nganti suba pindo pireng Aji I Nanak nyampahang gumi Baline, I Nanak ngorahang gumi Baline totonan tuah amul taluhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uduh ibu pertiwi

Gelisang ibu kenak Aksi pianak cucu ibu sane ngarepang ibu mawali rahayu

Sampunang malih ibu bendu

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uning teken okane iwang, ditu Sang Ananta Boga mapaica waranugraha ring Ida Sang Prabhu. “Uduh Dewa Sang Prabhu, yukti kalintang wicaksana I Dewa ngambel jagat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Serahang tirta amerthane yening cai dot selamet!”

Ida Bhatara Wisnu nyaurin antuk semita manis. “Uduh cening Sang Garuda idewa, yening cening nagih tirta amertha tekening manira, pastika manira mapaica tekening cening.

In English:  

In Indonesian:   Belum selesai memikirkan siasat, tiba-tiba Sang Garuda tiba di Wisnu Loka.

“Hai Dewa Wisnu, aku kemari mencari tirta amertha untuk membebaskan ibuku dari perbudakan para naga.

In Balinese:   Iraga dados krama sané maagama Hindu madué rahina sané becik antuk bersyukur ring tetanduran sané rauh ring rahina Saniscara Kliwon Wuku Wariga sané kawastanin Tumpek Uduh.

In English:  

In Indonesian: