UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

NGIRING RESIKANG LAN LESTARIANG JAGAT GIANYAR

From BASAbaliWiki
20240418T174025311Z558269.jpg
0
Vote
Title
NGIRING RESIKANG LAN LESTARIANG JAGAT GIANYAR
Affiliation
SMA Negeri 1 Gianyar
Regency/City
Gianyar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Gianyar pinaka sinalih tunggil kabupaten ring Bali. Ring Gianyar makeh wenten genah wisata sane sampun kaloktah ring manca negara rauhin ke dura negara umpamin ipun ring Ubud, para tamiu jagi malancaran ke tongos bojog sane kabaos Mongkey Forest, ring Tegalalang para tamiu sane rauh mrika jagi malancaran ke Cekingan irika wenten carik sane trepti matereg, ring Tampak Siring wenten pura Tirta Empul sane pinaka genah malukat lan ngrastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi, ring Sukawati makeh wenten pragina taler pangrajin sane makarya kerajinan minakadi barong, togog, tapel miwah sane tiosan. Sami kecamatan sane wenten ring Gianyar madue kaluihan sane praside nudut manah wisatawane pacang rauh ke Bali.

Tiosan punika Kabupaten Gianyar sampun kaloktah ring Bali pinaka Kota Seni, akeh krama nyane sane meled mlajahin seni lan tradisi Bali sane pinaka warisan leluhur sane patut keajegang. Sakewanten kawentenan Seni lan budaya puniki nenten sida lempas ring keasrian lan karesikan palemahnnyane. Ring aab jagate sekadi mangkin karesikan puniki manados pikobet sane nenten prasida kalaliang, makeh krama sane ngawag ngutaang luu, ngawag munggel taru, sane ngawinang jagate romon. Duaning kadi asapunika kawentenan nyane, yening nenten gelis kauratiang kemanah antuk titiang pariwisata ring gianyar pacang sayan rered, pacang kemad manah para wisatawan mancanegara jagi rauh malih mriki ke Gianyar. Sane mangkin punapi antuk ngupapira jagat Gianyar mangda setata resik lan lestari ida dane?

Ida dane sareng sami, iraga pinaka preti sentanan jagat Bali patut setata ngupapira keasrian miwah kasucian palemahan, antuk nenten ngawag ngutang luu, iraga patut mekarya genah ngutang luu ring suang-suang pakarangan, luu punika mangda kapisahang sane organik lan anorganik. Luu organik mangda kadadosang kompos, luu anorganik patut kaolah malih, umpami ipun anggen prabot utawi kerajinan. Taler mangda nenten ngawang munggel taru, ngelaksanayang upacara sane matetujon ngupapira entik-entikan inggih punika ritatkala tumpek uduh.

Sujatinnyane guru wisesane ring Bali pamekasnyane ring gianyar sampun nguratiang indike punika, kemaon kantun akeh krama sane nenten uning utsaha napi sane patut kamargiang ritatkala jagi ngresikin palemahan. Kamanah antuk titiang, guru wisesane patut ngemargiang parikrama lan widya tula ngenenin indik utsaha ngolah luu lan kautaman nyaga palemahan majeng ring paiketan krama istri PKK saantukan luu punika makehang mawit saking paumahan, taler iraga sareng sami patut setata ngelingang kulawarga lan semeton mangda nyaga keasrian palemahan, mangda nenten jagat gianyar romon. Manut ring gatra ring DPUPKP sane kawedar olih KLHK pamargi sane prasida kamargiang sajeroning ngolah luu umpami ipun ring suang-suang Desa mangda kekaryanin genah ngolah sampah umpami ipun ngolah luu organik antuk uled maggot sane prasida ngolah sampah organik tur dados kaanggen kompos lan dados icen siap miwah kedis. Niki prasida ngicenin pabuat ring widang ekonomi. Tiosan ring punika sampunang taler ngawag nunjel luu, santukan prasida ngawinang udara cemer.

Iraga pinaka krama Bali patut pisan setata nguratiang karesikan palemahan sane pinaka Ibu pertiwi sane ngicenin iraga merta. Yening wewidangan iraga sampun resik tur asri sinah iraga sareng sami pacang kenak lan rahayu, turmaning prasida nyujur kehuripan sane shanti jagathita, jagat landuh, sukerta, miwah sutrepti.

In Indonesian