UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

TRI HITA KARANA PINAKA DASAR HIDUP MAAGAMA MIWAH TOLERANSI ANTAR AGAMA

From BASAbaliWiki
20230215T035547472Z116096.jpg
0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
TRI HITA KARANA PINAKA DASAR HIDUP MAAGAMA MIWAH TOLERANSI ANTAR AGAMA
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Putu Nia Widnyani
Institution / School / Organization
SMKN 2 SUKAWATI
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Toleransi maagama saling maiketan pisan ring keharmonisan sajeroning krama. Toleransi maagama marupa rasa saling nyinggihang lan saling ngajiang ring sarejoning umat agama. Toleransi ring krama ak h iusannyane sareng palemahanyan mawinan ngaryanin rasa san harmonis miwah mikukuhin rasa paras-paros ring sajeroning umat maagama. Yadiastun w nten pabinayan agama ring kaw ntenan toleransi rasa nyaman miwah tentram krama punika pastika kapiara. Ngunggulang perdamaian toleransi ring sajeroning adat punika patut madu parilaksana toleransi angg n ngirangin pikobet ring sajeroning pabligbagan san w nten ring krama. Parilaksana toleransi ngicenin ak h kawigunaan ring krama utawi ring jatma punika angg n ngwangun rasa nasionalisme taler numbuhang rasa pasawitran miwah mecikang pabligbagan ring krama. Minakadi kapertama conto toleransi ring silih-sinunggil sekolah genahnyan ring SMK Negeri 2 Sukawati, ritatkala nyanggra piodalan saraswati kaw ntenan wimbakara gebogan. Iriki alit-alit soang-soang kelas nyarengin wimbakara punika. Ring sinunggil kelas w nten sisya san meled manah ipun nyarengin sak maon n nten purun santukan sisya punika matiosan agama. Wimbakara gebogan punika n nten ja saking unsur agama k manten sak maon w nten taler unsur estetika. Iriki sampun sami sisya madu rasa kaagamaan, yadiastun w nten pabinayan agama sami rumaket masawitra. Conto punika rumasuk ring Tri Hita Karana inggih punika pawongan san madu arti hubungan harmonis jatma sareng jatma. Jatma marupa ciptaan Ida Sang Hyang Widhi, punika mawinan jatma patut nglaksanayang sesananyan . Yadiastun asapunapi ja ak h geginannyan n nten dados lali sareng sesana. Silih-sinunggil contonyan sane kaping kalih kaw ntenan pasawitran ring kalih sisya san matiosan agama. Kaw ntenan ipun saling ajiang miwah saling ng lingin ritatkala galah ipun nglaksanayang sesana minakadi berdoa. Conto punika rumasuk ring Tri Hita Karana inggih punika parahyangan san maarti hubungan jatma sareng Ida Sang Hyang Widhi. Iraga dados krama san maagama Hindu madu rahina san becik antuk bersyukur ring tetanduran san rauh ring rahina Saniscara Kliwon Wuku Wariga san kawastanin Tumpek Uduh. Rahina san silih-sinunggil punika mrasidayang matoleransi agama Hindu antuk agama san lianan. Ring rahina punika krama Bali pastika ngaturang upakara angg n ngelingin iraga mangda setata ling miara tur ngaturang rasa pangayubagia majeng ring soroh tetanduran. Iriki taler w nten krama san matiosan agama pada nyarengin pula-pali matetanduran sakadi nandur sarwa entik-entikan punika, taler supisanan krama sami mareresik ring wawidangan d sa punika. Riwusan punika wawu nglanturang antuk ngaturang upakara majeng ring tetanduran punika. Napi mawinan iraga ngaturang upakara ring sarwa tetanduran entik-entikan punika? Santukan punika rasa syukur iraga majeng ring sarwa tetanduran san sarahina nyayubin tur ngetisin jagat punika. Napi malih w nten sarwa entik-entikan san mawiguna ring sajeroning kahuripan iraga. Conto punika rumasuk ring Tri Hita Karana inggih punika palemahan, san madu arti hubungan harmonis ring jatma sareng alam. Dadosnyane Tri Hita Karana dasar hidup maagama saling maiket sareng toleransi ring sajeroning agama. Ring sajeroning teges saking Tri Hita Karana, Tri maartos tiga, Hita maartos karahayuan, taler Karana maartos ngwesanayang. Punika mawinan Tri Hita Karana madu arti tetiga ngwesanayang karahayuan. Tri Hita Karana Ngajahin mangda ngamargiang hubungan harmonis sareng tuhan, jatma sareng jatma taler palemahannyan .

  In Indonesian

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Toleransi maagama saling maiketan pisan ring keharmonisan sajeroning krama. Toleransi maagama marupa rasa saling nyinggihang lan saling ngajiang ring sarejoning umat agama. Toleransi ring krama akéh iusannyane sareng palemahanyané mawinan ngaryanin rasa sané harmonis miwah mikukuhin rasa paras-paros ring sajeroning umat maagama. Yadiastun wénten pabinayan agama ring kawéntenan toleransi rasa nyaman miwah tentram krama punika pastika kapiara. Ngunggulang perdamaian toleransi ring sajeroning adat punika patut madué parilaksana toleransi anggén ngirangin pikobet ring sajeroning pabligbagan sané wénten ring krama. Parilaksana toleransi ngicenin akéh kawigunaan ring krama utawi ring jatma punika anggén ngwangun rasa nasionalisme taler numbuhang rasa pasawitran miwah mecikang pabligbagan ring krama." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.