Sesana

From BASAbaliWiki
´ }ÿ s n
Root
sesana
Other forms of "sesana"
Definitions
  • behaviour (Mider) en
  • responsibility; obligation (Mider) en
  • tingkah laku (Mider) id
  • kewajiban (Mider) id
Translation in English
behavior; obligation; responsibility
Translation in Indonesian
tingkah laku; kewajiban
Synonyms
Antonyms
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Tresna ring kulawarga tur bakti ring guru rupaka. Punika silih tunggil putra sasana.
English
Loving family and devotion to parents. It is one of the duties of a child.
Indonesian
Mencintai keluarga dan bakti terhadap orang tua. Itu adalah salah satu kewajiban seorang anak.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ia masih tusing epeh tur sing ngelah sesana.

“Ampura, icang mula balian ane demen mapitulung, kewala benengan janine icang tusing nyidang nulungin cai,” saut I Kedis Cangak.

“Bobab!” saut I Cicing Alas. “Cai pasti nyidang nulungin icang.
English
-
Indonesian
Lolongannya serak dan tambah lemah.
Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
Balinese
To mawinan iraga harus tetep siaga lakar nyalanan sesana apang tusing kene kuluk-kuluk.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Lan Disinformasi
Balinese
Bikasne jele pesan.”

“Kenken jelen sesana manusane, corah ucapang cai, ia tetep enu dadi manusa melah yening baang sasuluh lan pertiwimba, sinah yening cai Macan nyarap manusane ene sinah bas kalintang agung dosan caine.” Mara aketo pamunyine Ni Wenari lantas I Macan maklieng sinambi mamunyi, “Nah yan aketo munyin nyaine buin pidan ja ada manusa mamati-mati baburon di alase mula wenang kai lakar nyarap.”

Keto anake ane demen mamati-mati sinah sengkalane lakar kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Sakewanten putran ida kukuh jagi nglaksanayang putra sesana sane durus nguratiang tamiu anak lingsir malarapan antuk ngaturang tepeng yadiastun ragannyane nenten marayunan.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Sakadi sane wenten ring fortal berita amp.kompas.com, sane midartayang indik kasus pembunuhan Brigadir J utawi Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo pinaka silih tunggil mantan perwira tinggi Polri sane medue pangkat Inspektur Jentral Polisi, dane meparilaksana nenten becik nenten manut ring sesana dados manggala, dane ngandikanin para polisi mangda ngamademang Brigadier J, taler ngicalang piranti-piranti sane keanggen, minakadi CCTV, Pistol, miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin di Zaman Sekarang
Balinese
Yen wantah dados pinunas titiang ngiring margiang sesana saling asah asih asuh, salunglung sebayan taka mantuk ring kakirangan-kakirangan wiyadin kelacuran sisiane punika.
English
-
Indonesian
-
Literature REMBUG WICARA NGENENIN INDIK PENGAPTI RING PARA MURDANING JAGAT
Balinese
Bilih-bilih para jana lan yoana sane pinaka generasi muda , meparisolah tan manut sesana, mayus nganggen helm, menerobos lampu merah, kebut-kebutan ngelebiin kecepatan tinggi, lan plalianan Hp rikala negakin motor di jalane.
English
-
Indonesian
-
Government Peraturan Lalu Lintas Nenten Sekadi Peraturan Tresna Sane Dados Langgar
Balinese
nenten uning ring sesana sampun pocol sekala niskala.
English
-
Indonesian
-
Government Pergaulan bebas
Balinese
Nanging sawalik ipun, wong dura negara nyayan rumasa kuasa iriki ring jagat bali, kantos nenten nguratiang sesana lan kasucian jagat puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.
Balinese
Boya ja wantah wong Bali kemanten, sakewanten sapa siar je sane jenek iriki ring jagat Bali madue sesana nguratiang indik keresikan jagat Baline.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet luu sane nyansan Ageng
Balinese
Moderasi beragama wantah swadharma miwah sesana iraga sareng sami.
English
-
Indonesian
Moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama.
Intercultural Together Implementing Religious Moderation
Balinese
Pangaptiang sane manut para sesana, dados mawiguna ring pangaksaraan sane ngamargiang Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Ring Galah Kariwekasan
Balinese
Semaliha, swadharmaning titiang dados putra, sane ngelarang putra sesana wenang subakti ring guru rupaka.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Puniki wenang kabasma, kaicalang ring jagat Baline mangda parajana Baline mawali eling ring sesana, mabaosan tan ngawag-awag malih.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sang Kala Gni Sakti Macecingak
Balinese
Ogoh-ogoh "Cemer Ikang Segara" kakaryanin olih ST Sesana Putra, Banjar Tengah, Ubung, Denpasar Utara inggih punika ogoh-ogoh sane nyaritayang Sang Hyang Baruna Murti tatkalaning menekin gajah mina,riantuk kakatonang segara pinaka genah kekuasaannyane kacemarin antuk mis plastik, plastik sane kakutang di pasih punika ngusakang ekosistem lan biotane ring pasih.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sing Ade Pasih Iraga Sing Hidup
Balinese
Yadiastun asapunapi ja akéh geginannyané nénten dados lali sareng sesana.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TRI HITA KARANA PINAKA DASAR HIDUP MAAGAMA MIWAH TOLERANSI ANTAR AGAMA
Balinese
Dinane mangkin akeh yowane sane mepituutin Budaya Barat sane nenten malih eling ken raga pinake sesana yowana Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Pikiran tentang Bali
Balinese
Kawentenan paiketan antar umat maagama mrasidayang idup sinarengan lan madampingan utawi masikian , tanpa ngirangin hak dasar soang - soang antuk nglaksanayang sesana agamané.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Toleransi pinaka gegambelan maagama ring Indonesia
Balinese
Pikolih yening tusing numbalang teken nemberan krama, kewala laksanain lascarya anut teken sesana tuah tusing numbalang krama
English
-
Indonesian
-
VisualArt Tumbal Rare Tumbal Idup
Balinese
Pamargi sekadi punika sane mahawinan jagi nemu kasengsaran, lempas ring tata sesana sane nenten patut.
English
-
Indonesian
-
Government DAMPAK BURUK KENAKALAN REMAJA, BAGI REMAJA BALI

Property "Balinese word" (as page type) with input value "´ }ÿ s n" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.