How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature REMBUG WICARA NGENENIN INDIK PENGAPTI RING PARA MURDANING JAGAT

0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
DPC Pertuni Kota Denpasar - Pengalaman Pribadi
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Disabilitas


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What programs should the candidates for government office plan for the people with disabilities?

  Description


  In English

  In Balinese

  Titiang puniki mawit sakeng dpc pertuni kota denpasar.

  Melarapan kadi puniki, titiang meled jagi nyarengin pacentokkan rembug wicara antuk nganggen bahasa bali manut pikarsan para manggala sane pinaka ngenterang yayasan paplajahan bahasa baline puniki, dukke para pamong manggala nedunin minekadi sikian titiang, daweg rahine budha pinanggal empat oktober warsa kalih tali kalih tiga likur, ring margi serma medra nomor tiga denbar.

  Kaping ajeng mantukke ring para manggala sane ngenterang genah yayasan paplajahan bahasa baline puniki sane wangiang titiang, taler para pangrembe pengabih yayasan maka sami sane dahat wangiang titiang.

  Punika taler suang-suang para manggala murdaning jagat sane sampun makinkin tedun sakeng singgasana, inggih punika: manggala gubernur, manggala bupati, manggala wali kota, lan manggala dpr maka sami sane wangiang titiang taler.

  Pinih riyin titiang ngaturang puja pengastuti mantukke ring idha sanghyang widhi wasa taler dewata-dewati sinamian, dumangdene para manggala yayasan lan para manggala murdaning sejebag jagat bali mangda setata labda kariya risajeroning ngemargiang suwa gina pekarian para manggala suang-suang.

  Inggih punika riantukan sakanimg pasuecan idha sanghyang widhi wasa, mawinan titiang presida polih nyarengin mesadu ajeng melarapan antuk sasuratan ring genah yayasan puniki, gumanti jaga ngamedalang daging unek-unek ring manah titiang mantukke ring para manggala murdaning jagat.

  Imdik daging unek-unek ring manah titiange puniki boya nenten tios, wantah jagi mapetinget tur ngalungsur ring para manggala murdaning jagat sane jaga nyarengin pacentokan pemilune sane jagi rawuh, inggih punika watsa kalih tali kalih dasa empat likur.

  Pinunas titiang ring sang murdaning jagat, sapa sira ugi benjangan munggah indik jaga ngenterang kapemerintahan jagat baline, sampunang kantos lali ring daging wecana kampanyene, seantukan para sisiane ring sor nenten sami belog-belog.

  Mawinan titiang pisereng mapetinget utamanimg ring para kapemerintahan: manggala gubernur, manggala bupati, manggala wali kota, lan manggala dpr, inggih punika yen sampun malinggih ring singgasana kapemerintahahne, suang-suang manggala murdaning jagat puniki, patut ngelingang tur setata nitenin para sisiane ring sor. Riantukkan makueh pisan jatma ring jagate nenten peresida antuk ngawilangin kahuripan nyane: wenten sane meceda angga nenten nyingakin, wenten buntut ipun ical, wenten liman ipun ical, tur wenten taler nenten maduwe paumahan ring desane suang-suang.

  Wowongan ring punika, mawinan titiang mewanti-wanti matur mantukke ring para manggala gubernur, manggala bupati, manggala wali kota, lan manggala dpr maka sami, sampunang ngelingang linggih singgasanane kemawon nanging tincepang pekayunane mantukke ring sisia-sisia sane sengsara mangda landuh kahuripan nyane.

  Yen pertiwimbaang titiang pemargin para manggala murdaning jagat, cutetne sampunang isisia punika anggenr talenan kemanten, dadosne riwus matektekan ngeraris talenan punika kelaliang. Yen wantah dados pinunas titiang ngiring margiang sesana saling asah asih asuh, salunglung sebayan taka mantuk ring kakirangan-kakirangan wiyadin kelacuran sisiane punika. Para manggala maka sami, manggala yayasan utawi manggala murdaning jagat, pumika wantah kekardi olih idha sanghyang widhi wasa mawinan nenten dados teleman mantukke ring sisia ring sor utamaning sane kalintang neraka utawi lacur.

  Inggih wantah asapunika atur pawungun titiang melarapan antuk sasuratan, nanging pet prade wenten atur titiang nenten manut ring arsa, titiang ngalungsur agung rena sinanpura riantukan titiang jatma kalintang belog.

  Sinep titian antuk parama santih:

  aum santih, santih, santih, aum...

  In Indonesian