UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Linggih

From BASAbaliWiki
li\ái;
linggih
Root
-
Definitions
  • house or home en
  • place of residence en
  • tempat tinggal id
Translation in English
house; place
Translation in Indonesian
tempat tinggal
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
linggih
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
arca sane ageng punika linggih Ida Bhatara Wisnu
English
-
Indonesian
arca yang bersar tersebut singgasana dewa Wisnu
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ngiring pamaergi puniki kadadosang pinaka pangenteg linggih Basa Bali druwene mangda sayan luhur kawentenane.
English
Accompanying the tourists here is the most important thing to learn the Balinese language.
Indonesian
Mendampingi para wisatawan di sini adalah hal terpenting untuk belajar bahasa Bali.
Literature Bulan Bahasa Bali guna melestarikan bahasa bali
Balinese
Lengis damare ane kaanggo ngendihang api di pura linggih Ida Bhatara Wisnu totonan, misi malem.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bikul ka Suarga Loka
Balinese
Umpaminyane rikalaning matur ring sang sane linggih nyane singgih minakadi majeng ring Ratu Peranda, Ratu Aji, Gusti aji, Ida Ayu nika nganggen basa alus.
English
-
Indonesian
-
Literature Jangan Malu Berbahasa Bali
Balinese
Nenten kirang ring satus sia diri responden sane mabinaan pakaryan, linggih lan yusa sampun ngunggahang penampen.
English
A survey was conducted for data collection using an online question instrument filled by 109 people of various backgrounds and ages.
Indonesian
Survei dilakuan dengan menggunakan kuesioner daring oleh 109 responden dari berbagai latar belakang dan usia.
Scholars Room Dilemma between health and money: social prevention of Covid-19 through Balinese physical distancing and the local social ethics
Balinese
Disinformasi puniki ngranayang akeh pikobet sane nenten munggah ring arsa minakadi pencemaran nama baik utawi nyemerang linggih, pesengan anak sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Disinformasi
Balinese
Apa ane anggon wake ngilangang basang layah sajaba iba amah wake?”

I Jaran nyaurin, “Wake tusing liu raos, yan suba dane Dukuh Janggaran ngelugrain, wake ngisinin pangadih ibane.”

Mara keto raos I Jarane, I Macan nyujur linggih dane Dukuh Janggaran.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Rasa suksma iraga aturin ring linggih Ida Shang hyang Widhi Wasa sane sampun ngametuangin kawentenan.
English
As the country with the worst air quality in Southeast Asia, the decision to use electric vehicles is a wise step to reduce emissions, carbon footprint, and face the challenges of climate change.
Indonesian
Om Swastiastu
Government Fenomena Kendaraan Listrik
Balinese
Ring lumrahnyané dados kabaosang nilai-nilai punika sané madaging ring Geguritan Dharma Sasana sané mapaiketan miwah madué linggih ri sajeroning panglimbak kebudayaan nasional punika.
English
-
Indonesian
-
Lontar GEGURITAN DHARMA SASANA: ANALISIS NILAI KAURIPAN PARAJANA RI SAJERONING PANGLIMBAK KEBUDAYAAN NASIONAL
Balinese
Inggih sane wangiang titiang linggih para angga panureksa sane banget kusumayang titiang asapunika taler para pamilet wimbakara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi,sane banget tresna sihin titiang.
English
-
Indonesian
Seperti yang kita ketahui bersama Bali dikenal karena pesona alamnya, bahkan perekonomian masyarakat Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Government Government PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING WEWIDANGAN PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI
Balinese
Kawentenan para istrine ring politik sayan ngamolihang uratian,riantuk punika rikala mangkin ipun madrebe linggih sana sumaih mantuka ring para lanange.
English
The role of women in politics is getting more attention, with attention Therefore, women now have an equal position with men.
Indonesian
Peran perempuan dalam politik semakin mendapat perhatian, dengan demikian perhatian terhadap perempuan kini mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki.
Scholars Room Hindu Women in Political Communication and Gender Studies
Balinese
Panyuratan puniki maduwe tatujon nyelehin lan mitatasin linggih ahli waris sane nilar agama lan paiketannyane ngeninin hak kalawan kewajiban ipune ring kulewarga inggihan ring prajana adat, taler pemarilaksana uger uger sane katibakang rikala sang ahli waris nilar agama.
English
This study aims to explore and analyze about the position of heir converts in terms of rights and obligations both within the family and in indigenous communities as well as relevant legal consequences arising heir switch religions.
Indonesian
Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganlisis tentang kedudukan ahli waris yang beralih agama dalam hal hak dan ke wajibannya baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat serta akibat hukum yang timbul terkait ahli waris yang beralih agama tersebut.
Scholars Room Inheritance to Balinese People Regarding Heirs Who Change Religion
Balinese
Nyen ja nyidang ngejuk kedis Gerudane, idup utawi mati, kapica linggih di puri.
English
-
Indonesian
Barang siapa yang berhasil menangkap burung garuda, hidup atau mati, diberi kedudukan di kerajaan.
Folktale Jero Ketut
Balinese
Ida punika dados manusa, dados bhuta miwah dados dewa Bayi sané embas pinaka cihna "manusa ye"Catur Sanak/Kanda Pat Bhuta inggih punika Anggapati, Mrajapati, Banaspa lan Banaspati Raja sakadi simbol "bhuta ye", Linggih Panca Aksara Sang, Bang, Tang, Ang, Ing dan Aksara Swalalita yang dilengkapi pengangge sastra berupa Windu, Ardhacandra, Nada pinaka china Tri Murti / "dewa ye".
English
Kanda Pat Bhuta is what can eliminate good qualities in humans.
Indonesian
Kanda Pat Bhuta tersebut yang dapat menghilangkan sifat-sifat baik pada manusia.
VisualArt KANDA PAT BHUTA
Balinese
Pradén tur nenten parahayu madué linggih tur kula pacang nyakinin pamargi sane mapupulang antuk.
English
-
Indonesian
-
Government Kasraman Dados Pamucut Antuk Kawentenan Masa Depan Mangda Rahayu
Balinese
Pradén tur nenten parahayu madué linggih tur kula pacang nyakinin pamargi sane mapupulang antuk.
English
-
Indonesian
-
Government Kasraman dados pamucut antuk kawentenan masa depan mangda rahayu
Balinese
Saking palinggih, ista dewata sane marupa daksina linggih utawi pratima katuntun lunga ring Pangubengan.
English
From Palinggih, Ista Dewata (the deity) in the form of Daksina Linggih is led to Pangubengan.
Indonesian
Dari palinggih, ista dewata dalam wujud daksina linggih dituntun ke Pangubengan.
Lontar Kusumadewa
Balinese
Raja Godogan makisid linggih, ka arep negak di paek tendas lelipine.
English
-
Indonesian
Sepanjang hidupnya ia belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya mengendarai kereta ular yang panjang dan lembut itu.
Folktale Lelipi Ngandong Godogan
Balinese
Ring sore para tamiu sering negak ring pasisi ngantosang suryané surup antuk makta linggih miwah inumannyané.
English
-
Indonesian
-
Literature Bagusnya Tinggal Di Pantai
Balinese
Yadiastun sayuakti panglimbak puniki makasami krama ngarasayang, sampunang surud-surud ngaturang bhakti majeng ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda sareng sami ngamolihang kerahayuan ring jagatè.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyepi Caka 1942 Pinaka Srana Nangluk Mrana
Balinese
Tata cara mabaos ring sane kabaos sang singgih minakadi sane maraga tri wangsa miwah prakannge, punika taler ring sesamen linggih utawi sang sor minakadi sawitra ring sekolah, sudra wangsa, miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
indonesia, serta bhs.
Literature Pemanfaatan BASABali Wiki di Era Globalisasi
Balinese
Wowongan ring punika, mawinan titiang mewanti-wanti matur mantukke ring para manggala gubernur, manggala bupati, manggala wali kota, lan manggala dpr maka sami, sampunang ngelingang linggih singgasanane kemawon nanging tincepang pekayunane mantukke ring sisia-sisia sane sengsara mangda landuh kahuripan nyane.
English
-
Indonesian
-
Literature REMBUG WICARA NGENENIN INDIK PENGAPTI RING PARA MURDANING JAGAT
Balinese
Asapunika taler, angga sarira punika linggih atma sane ngicen kauripan. (Yesi Candrika BASAbaliWiki)
English
-
Indonesian
Semenatara tubuh adalah stana atma untuk yang memberikan kehidupan. (Yesi Candrika BASAbaliWiki)
Literature Taur Katur ring Gumi miwah Angga - Utsaha Nepasin Sasab Marana Covid-19 Anut ring Daging Sastra
Balinese
Lingga maka linggih Ida Sang Hyang Siwa.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lubdaka
Balinese
Yening ring pura wenten piodalan utawi upacara sane tiosan, minakadi upacara ngenteg linggih, usaba wiadin pujawali, dudonan upacara punika lumrahnyane sampun kasayagayang akudang rahina sadurungnyane nyantos akudang wuku, tur nyejer akudang rahina.
English
Makemit is most commonly done on the day of Siwaratri (see entry “Siwaratri”).
Indonesian
Ada pula warga yang melakukan makemit di pura-pura besar.
Holiday or Ceremony Makemit
Balinese
Ditu, bapane nuturin apang tetep tulenga teken carik. “Carik ento linggih Bhathari Sri.
English
-
Indonesian
-
Folktale Matekap
Balinese
Punika mawinan, iraga dados jadma mangdané setata éling ring kawéntenan Ida saha nyiwi linggih Ida Sang Hyang Widhi sadurungé polih kaduhkitan.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Murkaning Dewi Durga
Balinese
Ngereh nggih punika upacara panguntat ring dudonan upacara Ngodakin sane biasane kalanturang antuk upacara tawur, ngenteg linggih, tur kadirasa usaba ring pura punika.
English
The Nebes procession is carried out when the Pratima mask is taken down from its place in the temple and removed for service.
Indonesian
Prosesi nebes dilakukan pada saat topeng pratima ini diturunkan dari tempatnya di pura dan dilepas untuk kemudian diservis.
Holiday or Ceremony Nebes Sesuunan
Balinese
Sadurung titiang ngelanturang atur amatra, lugrahyang titiang ngiringang ida danen titiang ngeluhurang genah linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa melarapan antuk nguncarang panganjali umat “Om Swastyastu”.
English
-
Indonesian
-
Government Kurangnya Efektivitas Pengolahan Lahan di Bali
Balinese
tetujonnyane inggih punika pinaka sarana sane nyangkepin upakara Ngenteg Linggih.
English
The aim of holding the Ngaturang Bija tradition is to help with the facilities and infrastructure for the Ngenteg Linggih ceremony.
Indonesian
Tujuan diadakan tradisi Ngaturang Bija ini untuk membantu sarana dan prasarana upacara Ngenteg Linggih.
Holiday or Ceremony Ngaturang Bija
Balinese
Parikrama puniki khas pisan santukan kamargiang ri tatkala Upacara Ngenteg linggih ring pura, inggih punika pura ring wewidangan banjar utawi pura kawitan.
English
Uniquely, this tradition is carried out during the Ngenteg Linggih Ceremony at temples, both territorial temples and kawitan temples.
Indonesian
Uniknya tradisi ini dilaksanakan ketika Upacara Ngenteg Linggih di Pura, baik pura teritorial ataupun pura kawitan.
Holiday or Ceremony Ngaturang Bija
Balinese
Nuju upacara piodalan puniki, wenten tradisi sane kabaos matata linggih.
English
In this piodalan ceremony, there is a tradition called Matata Linggih.
Indonesian
Lawar daun intaran yang sangat pahit ini harus dimakan oleh keempat puluh orang yang terpilih menjadi petugas ‘saya’ sebagai simbolis suka-duka kehidupan.
Holiday or Ceremony Nglawar Intaran di Suwug, Sawan
Balinese
Silih sinunggil tradisi unik ring sajeroning upacara Matata Linggih ring Desa Suwug inggih punika lawar intaran.
English
Suwug is a traditional village on the hills of Sawan District, eastern Buleleng.
Indonesian
Sebelum lawar intaran tersebut disantap, lawar tersebut dipersembahkan di pura terlebih dahulu.
Holiday or Ceremony Nglawar Intaran di Suwug, Sawan
Balinese
Sadurung palinggih, mrajan (sanggah) utawi pura kadadosang genah suci utawi genah mamuja Hyang Widhi, wenten upacara panyucian sane kabaos mlaspas, ngenteg linggih tur mendem padagingan (cingakin entri suang-suang) sane patut kamargiang.
English
At the time of piodalan, palinggih, mrajan (family temple) or public temples are usually decorated with colorful fabrics, coconut decorations such as penjor and a variety of beautiful offerings.
Indonesian
Odalan, piodalan atau pujawali adalah perayaan untuk memperingati hari diresmikannya sebuah pura, mrajan (sanggah), atau palinggih.
Holiday or Ceremony Odalan, Piodalan, Puja Wali
Balinese
IDA DANE sane banget kusumayang titiyang .Maka purwakaning atur ,titiyang sareng -sareng nyakupang kara kalih.Ngastitin Bhakti ring IDA SANG HYANG PRAMAKAWI ngaturang rasa angayubagia lan sembah pangubakti majeng ring linggih IDA sane maprabawa IDA SANG HYANG AJI SARASWATI ,duwaning sampun mejanten pidan sangkaning asung kerte ware Nugraha IDA ,titiyang prasida setata sweca mapaice waranugraha.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU
Balinese
Inggih sane wangiang titiang Linggih para Angga panureksa sane banget kusumayang titiang asapunika taler para pamilet wimbakara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi,sane bangetTresna sihin titiang Sadurung titiang ngelantur lugra dumun nyakupang piranti kare kalih Om Swastiastu , Om Awighnamastu Namo sidhham melarapan antuk rasa angayu Bagya ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning asung kerta wara Nugraha Ida iraga sareng sami prasida titiang mapupul iriki ngiring Ida Dane sinareng sami ngemiletin acara wimbakara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
PERMASALAHAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA DI WILAYAH PELOSOK BALI YANG BELUM MERATA MENJANGKAU MASYARAKAT BALI
Government PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING WEWIDANGAN PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI
Balinese
Inggih sane wangiang titiang Linggih para Angga panureksa sane banget kusumayang titiang asapunika taler para pamilet wimbakara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi,sane banget Tresna sihin titiang.
English
-
Indonesian
Masalah Wisatawan Asing Yang Melakukan Tindakan – Tindakan Menyimpang Yang Bertentangan Dengan Norma dan Tradisi Masyarakat Serta Mencoreng Citra Pariwisata Bali
Government PIKOBET WISATAWAN ASING SANE LEMPAS SARENG TATANITI NORMA LAN TRADISI KRAMA BALI SARENG NGERUSAK CITRA PARIWISATA BALI
Balinese
Punika taler sampunang lali ngamargiang pola hidup sekat minakadi seleg ngawajikin tangan nganggen sabun ring yeh sane maembah, ngajeng ajengan sane becik, ngajeng vitamin, mararian, olahraga nyabran rahina lan seleg baan nunas ica ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mogi gelis ical panglimbak virus Covid-19 puniki lan mangda karuhipan ring Kota Denpasar prasida mamargi becik tur rahayu.
English
-
Indonesian
Periode penghentian operasi penerbangan di Indonesia hingga puasa Muslim yang dimulai pada 24 April dan musim puncak perjalanan tradisional "mudik" atau perjalanan "mudik" yang pada tahun 2020 akan berjalan dari pertengahan Mei hingga 01 Juni 2020.
Covid All Flights Canceled in Indonesia Through 01 June 2020
Balinese
Sakewanten wenten pabesen ipun I Lelasan mangda titiang tangkil meriki riantukan ipun jagi nandingin linggih cokor idewa.
English
-
Indonesian
Ada apa gerangan?” “Begini Lelasan, yang menyebabkan saya menangis seperti sekarang ini, karena saya salah dan kena hukuman mati, karena saya berak di jalanan, saya akan dimangsa oleh Sang Prabu Sangmong”. “Walah jika hanya karena hal itu yang menyebabkan kamu menangis, jangan teralalu dipikirkan.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Rasa gargita angayubagia aturang titiang majeng ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sangkaning sih pasuecan, lan waranugrahan Ida, titiang kapicayanng galah maka miwah genah pacang ngaturang sajeroning daging-daging manah titiang majeng ring ida dane sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.
Balinese
Pura Agung Manik Batu puniki inggih punika soroh pura swagina utawi pura subak pinaka linggih Dewi Sri.
English
-
Indonesian
-
Place Pura Agung Manik Batu
Balinese
Nyumu saking pengobatan sane sungkan sekala utawi niskala, kesaktian balian, dewaning pragina, dewa taksu, lan linggih ring Pura Dalem dados Mahapatih.
English
Starting from the treatment of scale or abstract pain, the supernatural powers of Balian, the god of art, Dewa taksu, and resided in the Dalem temple as Mahapatih.
Indonesian
Mulai dari pengobatan sakit sekala ataupun niskala, kesaktian balian, dewa kesenian, dewa taksu, dan berdiam di pura Dalem menjadi Mahapatih.
VisualArt Ratu Nyoman Sakti Pengadangan
Balinese
Santukan saking pendidikan punika prasida pacang nyokong linggih utawi status sosial kaluarganyane.
English
-
Indonesian
-
Government SANGKANING WERUH AJI GINEGEN
Balinese
Dija ada unduk anak muani masatya teken rabi?”

Masaut I Kambing Luh, “Saja Beli, di benengan janine dadi cara anak belog Ida Sang Prabu.”

Mireng raosne I Kambing buka keto, prajani Ida Sang Prabu eling ring angga, tuah saja tusing perlu nyatyanin rabi sawireh Ida sampun jagi nyunggi sunialoka, melahan Ida ngayasang panjak ane kalintang subakti ring linggih Ida.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Titiang kapicayang tangkil ring linggih cokor Gusti Prabu yening masemaya nyerahang atenga pica sane polihang titiang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Prabu Ngidamang Be Pindang
Balinese
Manut ajahan punika prasida ngwetuang pamineh makasami saluire maurip madue linggih pateh tur madue jiwatma sane mawit saking brahman.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TAT TWAM ASI IN THE COMMUNITY
Balinese
Kewikanan ngeninin linggih sang meraga istri ring prajanane stata manados uratian utama, utaminnyane mantuka ring para pamiteleb sosial seantukan sekadi sampun ketah inggihan linggih sang maraga istri ritengahing prajanane pinaka cihna andap kalawan inggil kauripan maprajana.
English
Knowledge of the position of women in society is of particular concern, especially for

community appraisers, because in general the position of women in society can be seen as

biased to know the back and forth of society.
Indonesian
Pengetahuan mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat terus menjadi perhatian khusus, khususnya bagi peneliti sosial, karena secara umum kedudukan perempuan dalam masyarakat dapat dilihat sebagai bias mengetahui maju mundurnya masyarakat.
Scholars Room The Position of Hindu Women in the Book of Sarasamusccaya (Study of Hindu Ethics)
Balinese
Ampure ping banget lungsurin titiang ring Ida dane sinamian riantuk tambet titiange kalintang, nanging purun nglangkungin linggih Ida dane pacang maatur-atur samatra nganinin Indik ” Bali Wisata Budaya
English
-
Indonesian
-
Government Ume dadi vila Lan toris - torise kepure Ten ngangge baju Lan kamen
Balinese
kaping ajeng mantuka ring linggih ida panditha pinanditha sane sampun marega suci sane dahat baktinin titiyang pinggalih minawita wenten gusti pingkalih suryan titiyang sane taler baktinin titiyang pingkaling angge panureksa sane dahat mustikayang titiyang tur Iratu ida dane sami ring dija je megenah sane dahat tersne sihhin titiyang dumogi sami state kenak rahayu .
English
-
Indonesian
-
Government sekedar pesan rakyat