What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.

20231113T053554940Z385934.jpeg
0
Vote
Title
Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.
Affiliation
SMA Negeri 3 Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Para angga panureksa sane dahat kusumayang titiang, Angga Tim BASAbali Wiki sane wangiang titiang, taler para sameton pangwacen sareng sami, sane gumanti tresna sihin titiang. Sadurung titiang ngelantur pacang matur, pinih riin ngiring sareng-sareng ngaturang pangastungkara umat, Om Swastyastu. Rasa gargita angayubagia aturang titiang majeng ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sangkaning sih pasuecan, lan waranugrahan Ida, titiang kapicayanng galah maka miwah genah pacang ngaturang sajeroning daging-daging manah titiang majeng ring ida dane sareng sami.

Nenten lali, taler titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring angga panureksa taler pamekas angga Tim BASAbali Wiki sane sampun ledang ugi, ngicenin titiang titi pangancang gumanti prasida raris titiang ngwedar daging manah titiang puniki. Ratu Ida dane sane banget wangiang titiang.

Ring galah sane becik puniki titiang pacang ngaturang pikobet sane wantah sarat lan mabuat pisan inggih punika Overtourism lan Gentrifikasi sane wenten ring Jagat Bali. Sujatinnyane kaluihan Jagat Baline puniki, sampun kasumbung saking duke ilu. Punika kacihnayang antuk makudang-kudang parab nganinin indik kawentenan pulo puniki minakadi : Pulau Surga, Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura miwah sane tiosan. Duaning asapunika nenten iwang malih, yening sajebag Nusantara lan dura negara rauh meriki wantah meled jagi ngatonin kaluihan jagat Baline. Majanten pisan, yening sampun sakadi asapunika pidabdabnyane pastika sektor sane pinih mabuat tur panglimbaknyane becik wantah Sektor Pariwisata. Punika awinan makeh para krama sane ngumandelang pariwisata dados genah ngruruh pangupa jiwa.

Bilih-bilih ring era mangkin, panglimbak teknologi lan informasi ngawinang nenten akidik para turis dura negara rauh mriki tur nenten akidik sane madue palemahan lan meneng ring Bali. Sakewanten yening pikayunin malih, iraga dados krama mawit saking Bali puniki tan bina wantah sakadi asu sane medem ring cangkem paon, sane karasayang wantah becik tur anget nanging kasuen-suen prasida bulun ipune aas kantos gudig. Pateh sekadi iraga mangkin, sida iraga ngrasayang becik lan mapikenoh nanging dadosnyane wantah ngametuang kawentenan sane nenten becik. Sampunang doh ngruruh imba, kekalih pikobet inggih punika, Overtourism lan Gentrifikasi wantah pratiwimba sane patut kauratiang.

Overtourism artosnyane kawentenan panglimbak pariwisata sane sampun banget ngelangkungin saking kapasitas ipun, lan Gentrifikasi inggih punika pidabdab pawangunan ring genah kota saking genah sane kuna tur tradisional, sane sampun kagentosin antuk pawangunan sane anyar turmaning modern. Ida dane sareng sami, puniki sane ngawinang ajerih manah titiang, kekalih pikobete inucap majanten prasida ngametuang kawentenan kaon ring jagat iraga puniki. Ngiring pikayunin sareng-sareng, makudang-kudang pikobet anyar sampun ngancan ngalimbak mangkin sangkaning kekalih pikobete puniki. Rereh ring pamargin kauripan krama baline, sayan merikiang sayan akeh krama baline sane kilangan palemahan lan maiyeg sangkaning laba. Punika wantah sinalih tunggil dampak negatif saking Overtourism lan Gentrifikasi. Tios ring punika krama baline manadosang para wong dura negara satmaka Bhatara sane pacang micayang amerta makueh. Nanging sawalik ipun, wong dura negara nyayan rumasa kuasa iriki ring jagat bali, kantos nenten nguratiang sesana lan kasucian jagat puniki. Indayang eling-elingin ring Bali nenten wenten tambang emas, batu bara, perak, nikel, minyak bumi, lan sane tiosan sekadi pulo lianan. Ring Bali wantah madue budaya, adat, lan tradisi sane adiluhung. Yening rerehang Bali artos ipun wantah suci utawi kasucian.

Bali taler kasengguhang pulau surga, prade iraga dados Krama Bali nenten prasida nitenin kasucian jagat iraga sinah swarga punika, wantah pacang kapikolihang olih para investor dura negara lan para turis asing. Duaning asapunika, kawentenan tur uratian saking sang maraga guru wisesa nganinin indik pikobet puniki banget kabuatang. Bilih-bilih sang sane madue wewenang pacang dados titi saking Krama Bali ring sang pinaka Murdaning Jagat Indonesia. Mangdane prasida sareng-sareng ngruruh pamargi, asapunapi antuk mangda Jagat Baline nenten cemer sangkaning kawentenan para wong saking dura negara sane rauh meriki.

Inggih wantah asapunika titiang matur, yening wenten iwang lan nenten manut ring pikayunan titiang nglungsur pangampura. Ngiring sareng-sareng upapira lan jaga kasucian Jagat Baline puniki, mangda nenten leteh lan cemer sangkaning papripolah wong saking panegara lian, yening nenten iraga sira malih. Maka wesananing atur puputang titiang antuk ngaturang parama santih,

Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian