Rerehang

From BASAbaliWiki
ÏÏh*.
Root
Other forms of "Rereh"
Definitions
  • get me; find me; give me (Alus Mider : a level of language used for people who are under or people who are above or a language that contains a feeling of exalting someone who deserves to be elevated) en
  • carikan (Basa Alus Mider : merupakan bahasa alus yang digunakan kepada orang-orang yang berada di bawah atau orang yang berada di atas atau bahasa yang memuat rasa meninggikan orang yang patut ditinggikan) id
Translation in English
get me; find me; give me (Alus Mider : a level of language used for people who are under or people who are above or a language that contains a feeling of exalting someone who deserves to be elevated)
Translation in Indonesian
carikan (Basa Alus Mider : merupakan bahasa alus yang digunakan kepada orang-orang yang berada di bawah atau orang yang berada di atas atau bahasa yang memuat rasa meninggikan orang yang patut ditinggikan)
Synonyms
Antonyms
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
Rerehang
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Rerehang dumun lim anggén ngreketin kayuné puniki !
English
Find the glue to attach this wood!
Indonesian
Carikan dulu lem untuk melekatkan kayu ini !
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, yening cingak aab jagate mangkin pastika sampun mabinayan ring aab jagate duke riin, napi malih mangkin akeh pakeweh sane wenten ring Bali, pakeweh sane pinih utama rerehang panepas inggih punika kawentenan palemahan Bali sane sayan lami sayan ngancan telas kawangun antuk genah-genah pariwisata, puniki prasida mabuatang palemahan gumi baline sayan nyupitang lan sayan rered.
English
Happy attendees, if I conclude it is related to the problems in Bali, so that Balinese leaders can provide solutions related to problems: the transfer of land or the environment to become tourist attractions and the rampant waste which has not received special attention from the government.
Indonesian
Hadirin yang berbahagia, jika dilihat kehidupan sekarang tentu sudah berbeda dengan kehidupan terdahulu, terlebih lagi dengan masalah-masalahnya, permasalahan yang paling utama adalah berkaitan dengan lingkungan dan lahan pulau Bali yang habis dibangun dan dijadikan tempat obyek wisata, hal ini yang akan membuat pulau bali dari segi lahan dan lingkungannya akan semakin menyempit, jika semua lahan dan lingkungan yang ada di Bali dijadikan obyek wisata, dimana kita (manusia), hewan dan yang lainnya akan tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari?
Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
Balinese
Yan rerehang ring sekalané pastika katangarin bacin bawiné pacang nyemerin toyan danuné.
English
-
Indonesian
-
Government Danu: Bélong Ageng Ngembahin Kahuripan
Balinese
Nenten prasida kee rerehang solusi, antuk pamerintah ngicenin wantuan-wantuan antuk sarana-sarana peplajahan tatap muka minakadi faceshield, handsanitizer, masker miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
Kalau tidak dipercayai takutnya tertimpa covid.
Literature JANGAN SALAH PAHAM!!!
Balinese
Puisi Bali yening rerehang ring panglimbak kesusastraan Bali, ngeranjing ri sajeroning kasusastraan Bali Anyar sane polih pengaruh saking kesusastran modern sane embas saking kebudayaan barat (Eropa).
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Yening rerehang saking artinyane Landep artinyane lanying utawi mangan, nika mawinan ring rahina tumpek landep iraga patut mantenin prabot-prabot sane lanying miwah mangan utamanyane idep utawi pikiran iraga.
English
-
Indonesian
-
Literature Tumpek Landep Otonan Motor?
Balinese
Yening rerehang Bali artos ipun wantah “suci” utawi kasucian.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.
Balinese
Yening rerehang filosofisnyane tapakara mawiwit saking kalih kruna inggih punika tapa sane mateges pawiwit energi, lan kara sane mateges wija, tangan utawi sunar.
English
-
Indonesian
-
Literature Tapakara, Permulaan Energi
Balinese
Yening rerehang tur ngwacen informasi Sane Wenten kantun guru ring Jaba Sane kirang kaselehin utaminnyane ring sajeroning pikolih ,Akeh guru Sane sampun sue makarya ring sekolah nanging durung prasida ngamolihang pangupa jiwa .
English
-
Indonesian
-
Government Tenaga Pendidik Sejahtera Pendidikan Maju
Balinese
Yening wantah dados, gelisang, rerehang tiang madun nyawan, Beli!” Baos brahmanane dingeha ban tonyan timbule ane tumbuh di panyengker griane, tur punyan timbule ento gede tegeh, yan kudang tiban kaden tuuhne, sang brahmana suba napetang ada.
English
-
Indonesian
-
Folktale Tusing Dadi Mula Timbul
Balinese
Yen rerehang ring daging piteket Ida Padanda Made Sidemen, sane ketusang titian saking ngelah kakawin ida ne sane mamurda “sampalah laku”, sane dagingnyane “…….tong ngelah karang , karang awake tandurin”.
English
-
Indonesian
-
Intercultural preserving balinese culture