What could we do to reduce traffic jams? Post your comments here or propose a question.

Literature Tumpek Landep Otonan Motor?

20221113T150124961Z874282.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Category
  High School
  Affiliation


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Yening rerehang saking artinyane Landep artinyane lanying utawi mangan, nika mawinan ring rahina tumpek landep iraga patut mantenin prabot-prabot sane lanying miwah mangan utamanyane idep utawi pikiran iraga. Yening sekadi dumun kanikayang Tumpek Landep punika rahinan Sang Hyang Pasupati utawi otonan prabot-prabot, senjata sekadi keris, tombak, pedang, miwah benda pusaka sane madue nilai historis miwah nilai magis utawi sacral. Yening mangkin sampun lumrah anake rikala rahinan Tumpek Landep sane madue motor utawi mobil kapayasin antuk lamak, sampian gantung-gantungan, miwah kaaturin banten dawning rahina Tumpek Landep punika kanikayang rahina otonan motor. Nika jelas sampun nenten manut saking arti Tumpek Landepe punika. Yening manut penampen tiang rahinan Tumpek Landep punika sepatutnyane iraga nunas ica ring Ida Sang Hyang Pasupati mangda idep utawi fikiran iragane mangan, mangda napi sane kalaksanayang madasar antuk manah sane becik sekadi sane kanikayang ring Yoga Sutra Patanjali,1.2: Citta vrtti nirodha, artinyane pengendalian benih-benih fikiran saking gerak pikiran saking gelombang utawi perubahan-perubahan saking gerak fikiran. Nika mawinan sujatinyane rahina Tumpek Landep boya je otonan motor nanging sepatutnyane iraga masupati utawi nyuciang sami prabot sane lanying utawi mangan utaminyane idep iraga mangda napi sane kalaksanayang utawi napi sane kakaryanin madue pikenohnyane, dwaning idep utawi fikiran iraga sekadi tiuk mamata dadua dados anggen malaksana sane becik miwah dados anggen malaksana sane kaon, lan prasida ngranayang iraga paling nenten uning sareng tetujon idup iraga.

  In Indonesian