Ica

From BASAbaliWiki
hic
Root
ica
Other forms of "ica"
Definitions
 • gift from god; grace (Alus singgih) en
 • laugh (Alus singgih) en
 • tertawa (Alus singgih) id
 • pemberian; anugerah (Alus singgih) id
Translation in English
gift; laugh
Translation in Indonesian
tertawa; pemberian; anugerah
Synonyms
 • paica (h)
 • kedek (l)
 • Antonyms
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  kedek; baang
  Alus sor
  atur
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  ica
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Titiang nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
  English
  I beg for grace to Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
  Indonesian
  Saya memohon anugerah kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Om Swastyastu Ping ajeng iring titiang piratu makasami, sane nyarengan parikrama puniki nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa dumogi sareng sami ngemolihang kerahayuan lan kesukertan ritatkala iraga jagi meblibagan-ngusul indik aeb jagat jani margi ne keni macet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Akeh Pikobet Macet Ring Bali
  Balinese
  Pinih kapertama ngiring irage sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan melarapan antuk asung kerthawara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi, irage sareng sami praside mapupul driki ngemiletin acara puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Akehnyane WNA Ngerusuh Ring Bali
  Balinese
  Ida nunas ica ring I Dalang tur raris lunga ka Désa Bunbunan.
  English
  After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.
  Indonesian
  Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Darah sane membah ring Arya Dalem Bansuluk Tegehkori turun-temurun tetep dados rah Ida Dalem Shri Aji Kresna Kepakisan, Mangkin sampun langkung saking nem abad sampun lintang, makasami katurunan genetis Ida mawali eling pacang setata rauh ngaturang sembah bakti ring Ida Bhatara Kawitan Dalem Shri Aji Kresna Kepakisan ring Pedharman Besakih miwah Nunas Ica Kajang Kawitan ring Puri Agung Klungkung ritatkala ngelaksanayang pitra yadnya.
  English
  Then respectfully excuse himself to bring the prince to his castle at Tabanan, make him brother to Ngurah Tabanan.
  Indonesian
  Maksudnya tiada lain adalah untuk menyerahkan diri dengan ikhlas kepada raja dan bersedia dengan ikhlas menerima hukuman, termasuk hukuman mati.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sang kalih raris nunas ica ring ibun danene, santukan ipun sareng kalih sedekan ngrereh nasi.
  English
  His two children were ask to permission to his mother to accompany him to find rice.
  Indonesian
  Beliau menuju rumah dagang nasi, istri Dalang Patemon.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sambil ngaturang sembahyang I Pucangan nunas ica nuju daerah Badung tepatnya ring umah I Kaki Bendesa Lemintang ring Desa Lemintang.
  English
  These days they have big ceremony, use this magic box there.
  Indonesian
  Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sadurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi,duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahne sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bahaya minuman keras
  Balinese
  Jalan pagehang mayasa nunas ica teken Ida Sang Hyang Widhi apanga Ida sueca nedunang ujan, apang ajak makejang di telagane nepukin rahayu.” Di subane keto, sing ja kanti nyat yeh telagane, saget suba magrudugan gulem di langite.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
  Balinese
  Jani, Maharaja Pretu nunas ica ring Ida Batari Sri mangda kapicayang bibit padi catur warna.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Beras Kuning
  Balinese
  Pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, iraga prasida mapupul ring acara lomba Wikithon puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bule Nakal
  Balinese
  setata nganggen masker yening pacang malelungan, wasuh tangan nganggen sabun, tur ngiring sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa dumogi ida nuntun i raga sareng sami gumanti ngamolihang karahayuan jagat pamekas ring bali.
  English
  This is due to the spread from abroad to Indonesia.
  Indonesian
  Ini disebabkan karena adanya penyebaran dari luar negeri ke Indonesia.
  Covid covid 19 nenten sida ngawinan surud pamargin spiritualitas maagama ring Bali
  Balinese
  canang punika pinaka sarana anggen nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangdaning napi sane kaaptiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature usaha pedagang canang
  Balinese
  Yaning ida dane mangkin mayusa 50 tiban, indayang nunas ica mangda yusan ida danene nyantos 120 tiban yaning mikayunin nyaksiang upacara puniki ting warsa 2079.
  English
  A more valid historical record, however, was written during King Waturenggong’s reign.
  Indonesian
  Jika saat ini Anda berusia 50 tahun, maka berdoalah agar Anda diberikan usia 120 tahun untuk bisa melihat lagi upacara Hindu terbesar di Indonesia itu di tahun 2079.
  Holiday or Ceremony Eka Dasa Rudra
  Balinese
  Ingetang saling gisi nunas ica, mangda i raga nemu rahayu.
  English
  Don't sometimes forget Tat Twam Asi.
  Indonesian
  Jangan sesekali lupa dengan Tat Twam Asi.
  Covid Elingang Mameka
  Balinese
  Nah ané jani tusing nyandang sungsut ring kayun, tusing nyandang sangsaya tekenin keadaan, lawan covid-19 bareng-bareng nganggo keneh galang nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, suba ada cahya dumilah dumogi guminé gelis mewali melah, pakerengin ngewacikin tangan, pepesan nganggo masker yéning pesu, pakerengin jaga jarak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Mara Jani-Ni Wayan Mariani
  Balinese
  Sing suud-suud tiang ngrastiti sareng Widhine mangda kaicen pamargi sane becik, keto masih nunas ica apang Virus Corona ane ngae grubug ene enggal ilang.
  English
  I often encounter on social media, because of this virus, that people have become more creative.
  Indonesian
  Malam itu, Satgas Penanggulangan Covid-19 berpatroli ke rumah-rumah warga, begitu juga ke rumah saya.
  Covid Foto-Ulian Virus Corona Tiang Luntang-Lantung Buka Cicing Berung-Made Damar
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government HUT KEMERDEKAAN RI KE 78
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida, iraga presida raris mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki. “Om Swastiastu” Sane dahat wangiang titiang para panureksa pacentokan Basa Bali Wikithon berorasi sinareng sami sane ten presida ojah titiang saka siki , Ring rahina mangkin 17 Agustus 2023 Kelaksanayang acara Peringatan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 78 dumogi sangkaning acara peringatan puniki presida raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulad olih para warga ring sejebag jagat Indonesia pamekasne oleh para yowana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government HUT RI KE 78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
  Balinese
  Ia nunas ica apang apang awak memene buin matunggalang tur buin idup.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
  Balinese
  Ditu lantas wake nunas ica ring Betara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kurmawa Ngambul
  Balinese
  Ditu lantas ia nunas ica ngastiti Batara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kurmawa Ngambul
  Balinese
  Kacarita jani di pedemen kadalon pulesne, ngipi ia katurunan baan Bhatara Surya, laut ngandika kene, “Nyai Ubuh, suud nyai sebet maselselan baan nyaine beling, ira ica teken nyai ngemaang nyai pianak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Kacarita jani di pedemen kadalon pulesne, ngipi ia katurunan baan Bhatara Surya, laut ngandika kene, “Nyai Ubuh, suud nyai sebet maselselan baan nyaine beling, ira ica teken nyai ngemaang nyai pianak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  I Sugih ngeling aduh-aduh katulung-tulung. “Nunas ica, nunas ica, lebang tiang!
  English
  If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.
  Indonesian
  Juga iri hati, usil dengan orang miskin.
  Folktale I Sugih Teken I Tiwas
  Balinese
  Anake agung ica wireh I Ubuh ngetor baan takutne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Ubuh Dadi Ratu
  Balinese
  Diastun keto, I Sigara kumuh ia jemet magarapan tur setata inget nunas ica ring Ida Sang Hyang Parama Kawi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Wingsata lan I Sigara
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.Sedurung tiang melantur ngiring sareng sareng ngaturang panganjali pinake pemungkah atur titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government ICALANG BULLYING UTAWI PERUNDUNGAN RING SEKOLAH
  Balinese
  Iraga rauh ka pura tatujonyane wantah nyakupang tangan pacang nunas ica majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, sumangda setate rahayu nemu rahayu, boya je ngerereh meseh sane ngawinang kasucian pikenoh sane suci pacang bocek. 2.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Iwang Penampen I Juru Parkir Sareng Pamedek Sane Parkir Ring Pura Hulun Danu Batur
  Balinese
  Sadurung titiang nglanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida prasida iraga mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Jagat Kertih
  Balinese
  Om Swastiastu Pinih ka pertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang sareng sami prasida mapupul ring acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi, iraga prasida jagi ngebaosan indik "Kemacetan Ring Bali".
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan Bali
  Balinese
  Om Swastiastu Kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa santukan asung kertha wara nugraha ida, ring galaH puniki titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Kawentenan Luu Ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kewentenan Luu Ring Bali
  Balinese
  Kunjarakarna nunas ica ring Sang Buddha mangda ipun kadadosang magatra ring timpalipun.
  English
  He then said goodbye to his wife.
  Indonesian
  Dia bertapa di Gunung Mahameru agar di kelahiran selanjutnya dia bisa menjadi manusia dan memiliki wajah yang tampan.
  Lontar Kunjarakarna
  Balinese
  Ring pamargin upacara Labuh Gentuh, kramane nunas ica tur ngastiti ring Hyang Widhi mangda kaicen masa sane tegteg, tetanduran sane mupu mebet, tur wit toya sane nenten naenin nyat.
  English
  In the Labuh Gentuh ceremony, people ask for blessings from God so that He gives regular seasons, abundant harvests, and water sources that never dry up.
  Indonesian
  Dalam upacara Labuh Gentuh, orang-orang memohon berkat dari Tuhan agar diberikan musim yang teratur, panen yang berlimpah, serta sumber air yang tidak pernah kering.
  Holiday or Ceremony Labuh Gentuh
  Balinese
  Taler iraga sareng sami stata nunas ica ring ida hyang widhi wasa mangdane covid-19 niki gelis ical.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bingung di Hati
  Balinese
  Napi malih ring sasih kasanga puniki, iraga taler mangda stata nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda jagat panegaranyané sami prasida rahayu rahajeng tur arohara miwah grubug sané katibén mangkin prasida purna.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ciri-Ciri Wabah Cacar dalam Lonta Usadha Kacacar
  Balinese
  Yening iraga dot ma-Tirta Yatra, sarengin antuk nunas ica ring merajanne jumah.
  English
  -
  Indonesian
  Kalian tahu tidak tentang lagu yang berjudul Demen Kaden?
  Literature Demen Kaden
  Balinese
  Yadiapin ja kéto Krama Baliné itep ngaturang yadnya, nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, pracaya téken rwa bhinéda ané suba ada di guminé.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature JELÉ MELAHÉ I COVID-19 DI BALI
  Balinese
  Lianan ring nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda ngamolihang karahayuan, para manusa patut pisan uning ring wastan miwah ceciren panyungkan mangda prasida tangar taler uning sapunapi tata cara ngelidin panyungkane punika.
  English
  -
  Indonesian
  Pada bait ini dijelaskan bagaimana keutamaan kesehatan yang membuat manusia patut sekali menjaga dirinya agar selalu sehat.
  Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
  Balinese
  Ritatkala Niwatakwaca ica santukan Sang Arjuna katuek antuk lembing (sujatinnyane lembing punika wantah kajepit ring selagan tangan idane), ritatkala cangkem detia punika mabukak jimbar pisan, irika rigelis Sang Arjuna nglepas panah idane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Niwatakwaca
  Balinese
  Ane patut jani iraga laksanayang manawite dadi jadma sane kautamayang nunas ica ring IDA SANG HYANG WIDHI WASA utawi SESUHUNAN dumogi pemargin gering agung covid-19 enggal embas, lan nunas tirta panglukatan mangda ngelebur gering agung covid-19 ring bali, kerana taksu ring tirta nenten sida ade ane ngalahang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature TAKSU TIRTA DAN ORGANISASI
  Balinese
  Yening manut penampen tiang rahinan Tumpek Landep punika sepatutnyane iraga nunas ica ring Ida Sang Hyang Pasupati mangda idep utawi fikiran iragane mangan, mangda napi sane kalaksanayang madasar antuk manah sane becik sekadi sane kanikayang ring Yoga Sutra Patanjali,1.2: Citta vrtti nirodha, artinyane pengendalian benih-benih fikiran saking gerak pikiran saking gelombang utawi perubahan-perubahan saking gerak fikiran.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Tumpek Landep Otonan Motor?
  Balinese
  Ida Batara pasti ica, yening ulian suecan Idane nyansan bakti para panjake.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Yeh
  Balinese
  Tan surut surut nunas ica, ngemargiang protokol kesehatan, lan ngemargiang awig-awig saking Guru Wisesa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature “ Tan Nyidang Ngelidin “
  Balinese
  Taler titiang tetep nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa dumogi corona niki gelis magedi tur corona niki gelis wenten ubadne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Lulusan Jalur Corona
  Balinese
  Sadurung maboros, para wargine ngawit ngaturang bakti ring pura, nunas ica ring Ida Batara sane nyeneng ring wana mangda prasida ngicen kidang aukud pacang kadadosang yadnya.
  English
  Tigawasa Village is indeed a unique Bali Aga village on the slopes of North Bali Hill.
  Indonesian
  Perburuan kijang ini hanya dilakukan setahun sekali saat upacara di Pura Desa.
  Holiday or Ceremony maboros Kidang di Tigawasa
  Balinese
  Pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ngaturang rasa angubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, iraga prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi jagi ngebaosan orasi sane nanginin indik " "Macet ring Pulau Dewata Bali".
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Macet ring Pulau Dewata Bali
  Balinese
  I bapa lan i meme nunas ica ring Ida Bhatara mangda anake alit kapaicayang suraksa lan kasucian.
  English
  Actually, Garbhadhana is held before fertilization.
  Indonesian
  Ayah dan ibu memohon kepada Tuhan agar janin mereka diberikan perlindungan dan penyucian.
  Holiday or Ceremony Magedong-gedongan
  Balinese
  Nah ané jani tusing nyandang sungsut ring kayun, tusing nyandang sangsaya tekenin keadaan, lawan covid-19 bareng-bareng nganggo keneh galang nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, suba ada cahya dumilah dumogi guminé gelis mewali melah, pakerengin ngewacikin tangan, pepesan nganggo masker yéning pesu, pakerengin jaga jarak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Mara Jani - Ni Wayan Mariani
  Balinese
  Om Swastyastu, Pinih ajeng ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa, iraga prasida mapupul jagi ngebaosan indik indik "Pemilu 2024: Apa masalah yang paling mendesak untuk ditangani para calon pemimpin Bali"
  English
  I hope that those of you who will serve as leaders can develop and handle these problems well.
  Indonesian
  Om Swastyastu, Pertama-tama mari kita semua berdoa kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena kita bisa berkumpul untuk membahas tentang "Pemilu 2024: Apa masalah yang paling mendesak untuk ditangani para calon pemimpin Bali"
  Government Masa Depan Bali
  Balinese
  Para pandita HIndune nguncarang panunas ica mangda i rare ngamolihang bayu saking pertiwine, kapiara olih pertiwine, tur tinuwuh olih pertiwine.
  English
  The Hindu priests chant prayers for the baby to receive energy from the Earth, nurtured and grown by the Earth.
  Indonesian
  Upacara ini adalah rangkaian upacara untuk seorang bayi yang berusia genap tiga bulan menurut kalender pasaran Bali.
  Holiday or Ceremony Matelu Bulanan
  Balinese
  Om Swastiastu Sedurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sakaning paswecan ida.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Menjaga Lingkungan
  Balinese
  Sadurung titiang matur amatra indik “Netesin Bali saking Balap Liar”, iring titiang nunas ica dumun ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mangdane sareng sami ngemangguhin kerahayuan lan kerahajengan melarapan antuk pangastungkara panganjali umat, Om Swastyastu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pentingnya Menangani Aksi Balap Liar Oleh Remaja
  Balinese
  Ngelestariang Seni Lan Budaya Bali
     Om Awignam Astu Nama Sidham 
  
  Sadurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan yang Maha Esa titiang ngaturang pangastungkara panganjali umat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Ngelestariang Budaya Bali
  Balinese
  Tatujon ipun inggih punika nunas ica ring Hyang Widhi mangda perabot utawi palinggihan punika prasida kaanggen nuju tatujon sane manut ring sasana lan agama.
  English
  Ngulapin is a simple ceremony performed before a vehicle or object is used for the first time.
  Indonesian
  Akan tetapi, pada intinya upacara ngulapin atau melaspas adalah sebuah upacara penyucian dan pemberkatan.
  Holiday or Ceremony Ngulapin
  Balinese
  Pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, krane pesuecan ida iraga prasida maupul I riki sajeroning acara wikithon partisipasi publik Bali Berorasi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Ngwangun napi Ngelestarian?
  Balinese
  Pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, iraga prasida mapupul jagi ngebaosan pikobet napi manten sane patut kapuputang olih calon pemimpin bali ring warsa 2024.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government ORASI PEMILU DPD BALI 2024
  Balinese
  Kaping ajeng ngiring iraga sareng sami nunas ica, majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan ida, iraga prasida kacunduk ring galahe mangkin.
  English
  Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu, Rahayu, Rahayu
  Indonesian
  Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba

  Yang saya hormati Bapak/Ibu Kepala SMA dan SMK se Bali Yang saya hormati Bapak/Ibu Guru SMA dan SMK se Bali

  Yang saya hormati pula para hadirin dan para Siswa-Siswi semuanya
  Government Pemilu Pemimpin Bali
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, sane dahat wangiang titiang para panureksa pacentokan Basa Bali Wikithon berorasi sinareng sami sane ten presida ojah titiang saka siki , Ring rahina mangkin 17 Agustus 2023 Kelaksanayang acara Peringatan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 78, dumogi sangkaning acara peringatan puniki presida raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulad olih para warga ring sejebag jagat Indonesia pamekasne oleh para yowana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PERINGATAN HUT RI 2023
  Balinese
  Punika taler sampunang lali ngamargiang pola hidup sekat minakadi seleg ngawajikin tangan nganggen sabun ring yeh sane maembah, ngajeng ajengan sane becik, ngajeng vitamin, mararian, olahraga nyabran rahina lan seleg baan nunas ica ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mogi gelis ical panglimbak virus Covid-19 puniki lan mangda karuhipan ring Kota Denpasar prasida mamargi becik tur rahayu.
  English
  -
  Indonesian
  Periode penghentian operasi penerbangan di Indonesia hingga puasa Muslim yang dimulai pada 24 April dan musim puncak perjalanan tradisional "mudik" atau perjalanan "mudik" yang pada tahun 2020 akan berjalan dari pertengahan Mei hingga 01 Juni 2020.
  Covid All Flights Canceled in Indonesia Through 01 June 2020
  Balinese
  Akeh anak saking duranegara pada rauh tur nunas ica.
  English
  During the following year, Bali's tourism seemed to be paralyzed.
  Indonesian
  Selama tahun berikutnya, pariwisata Bali seakan-akan lumpuh.
  Holiday or Ceremony Pamarisuddha Karipubhaya
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pendidikan Bangsa
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pendidikan indonesia
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pendidikan ring Bali
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pendidikan
  Balinese
  Sadurung titiang nglnturang atur pinih kapartama ngiring irage sareng sami nunas Ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa wawaha tuhan yang maha esa titiang ngturang pangstungkara ngucapang pangan jali umat
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Penyebab Masalah sosial ne sesai wenten ring masyarakat
  Balinese
  Sadurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi wasa,duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.

  “Om Swastiastu” Sane wangiang titiang angga panuriksa saking wikithon Ring rahinan sane becik puniki titiang jagi ngebaktayang orasi sane mamudra “Perundungan terhadap siswa di sekolah”

  Ida dane sameton sareng sami sampun uning napi nika perundungan?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Perundungan Terhadap Siswa Di Sekolah
  Balinese
  Sane wangiang tityang angga panureksa

  Sane kasumayang tityang para Nayaka Praja Sane kasumayang tityang calon pamimpin Bali lan semeton Bali sane tresna sihin tityang

  Sadurung titiang ngelanturang matur, lugrayang tityang pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, duaning sangkaning pasuecan Ida, tityang ping kalih idadane prasida masadu ajeng ring galahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pikobet lan Pengapti Wargi Bali
  Balinese
  Paketel-tel yeh peningalane ulung

  Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

  Mangda mewali ring jati mula
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sengsara ( Luh Widiasih)
  Balinese
  Makejang tusing ada nolih

  Bapa Raja tuah nolih ané kelih Mémé mengkeb jumah Mengkeb betén tanah Mengkeb ngalih manah Manah ané anggon ngulah Ngulah apang buin melah Lan jani ngaturang bhakti Nunas ica Widhi sami Mangda tamiu ngaé mati Ngejohin mémé lan megedi

  Dumogi kenyemné mémé mewali
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Tamiuné Ngaé Mémé Gelem Olih: Gedé Astrawan
  Balinese
  Ulian Korona gumi kerasa tenget,

  Jejeh rasayang di hati, Yadiastun nunas ica suba sesai,

  Nanging enu Korona kenehang kanti ipit,
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Tenget (Dewa Gede Arnama)
  Balinese
  Eda engsap nunas ica ring batara sami Apang jagaté rahayu lan nemu santhi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Ulian Corona (Karunia Sasmitha)
  Balinese
  Kocap virus corona

  Rauh saking Wuhan Cina Sampunang lali nyaga raga Nunas ica ring Hyang Widhi Wasa

  Mangda ical virus corona
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sungkan tan pagetih (Dewa Sudirga)
  Balinese
  Mawinan tiang rauh mriki, tiang ngutang-utang déwék, né mangkin tiang nunas ica ring jeroné, genah madunungan". "Nah dini cening nongos, apang ada ajaka adin ceningé dini makeengan!" Jero Dukuh ngelah oka luh bajang adiri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Rareangon
  Balinese
  Ané utama ingetang nunas ica, dumadak coronané gelis metilar saking mercapada.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sampi Nganggur
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida prasida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Sampunan icen Bali sakadi Jakarta sane macet lan akeh polusi
  Balinese
  Unduke ento kapireng, tur Ida resep ring raos cekceke, makrana Ida ica ngraga, lantas rabinne duka kasengguh ngedekin raganne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Aji Dharma
  Balinese
  Om Awignam Astu Nama Sidham
  Sadurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan yang Maha Esa titiang ngelanturang pangastungkara panganjali umat 
   OM SWASTIASTU
  
  Ida dane sareng sami sane kasumayang titiang,riang galah sane becik puniki titiang jagi matur nganinin indik ngelestariang Seni Lan budaya Bali sampun makembang becat wireh prasida wenten sane sampun kapicayaning seni musik tradisional Bali,seni igel igan utawi seni lukis Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Seni Budaya Bali
  Balinese
  Duaning rahina puniki wantah rahina Bhatari Laksmi lan Bhatara Madhusudana Wisnu, kramane nunas ica pangraksa ring artha brana miwah kaweruhanipun.
  English
  Since this holiday is special for Goddess Laksmi and Lord Madhusudana (Lord Wisnu, her eternal consort), people pray for protection of wealth and knowledge.
  Indonesian
  Karena hari ini adalah hari khusus untuk Dewi Laksmi dan Bhatara Madhusudana (Wisnu, pasangan kekal-Nya), orang-orang berdoa memohon perlindungan atas kekayaan dan pengetahuan mereka.
  Holiday or Ceremony Soma Ribek
  Balinese
  Ring petanin ring kaja becik sengsara, anake pacang dados sane janih, bunga tawang, tur mapaica ngeseng ring panggih, ngaryanang bebanten, tur nunas ica ngajeng jagat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tetap Mewartakan Budaya Tri Hita Karana: Peran Penting Petani dalam Harmoni Lingkungan dan Spiritualitas
  Balinese
  Sadurung titiang nglanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,duaning sangkaning paswecan Ida titiang prasida ngaturang sarin-sarin manah titiang ring lomba Wikithon puniki, maduluran antuk panganjali umat,
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Utsaha Pemerintah Ngaonang Korupsi
  Balinese
  Sane kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, iraga prasida mapupul jagi ngebaosan nanginin indik "Wisatawan Sane Arogan"
  English
  OTIONAL
  Indonesian
  OPTIONAL
  Government Wisatawan Sane Arogan
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government keamanan utawi ketertiban
  Balinese
  Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government masalah apa yang palinh mendesak untuk diselesaikan oleh calon pimpinan bali?
  Balinese
  Sadurung titiang ngelanturang atur pinih kapartama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa maduluran antuk ngaturang pangastungkara panganjali umat
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government palemahan patut kapiara mangda tetap lestari
  Balinese
  Di dalam bahasa Bali

  Ida dane para semeton sareng sami sane dahat tresna asihin titiang Om Swastyastu,

  Pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mawinan iraga prasida mapupul ring galah sane becik puniki, jagi ngebaosan indik ”tradisi sane kegerus Gloobalisasi”.
  English
  -
  Indonesian
  Murda : “tradisi sane kagerus Globalisasi”

  Panyurat : Cokorda Gede Praditya Surya Putra Soroh : Tradisi Caka : 2023/2024 Sekolah : SMA NEGERI 1 UBUD

  Genah : Ubud Bali
  Government tradisi sane kagerus globalisasi