Literature Niwatakwaca

From BASAbaliWiki
Niwatakwaca.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
https://www.google.co.id/search?q=niwatakawaca&safe=strict&sxsrf=ALeKk004CfTSMXU_XFtXKgHoaXCi7WFV9w:1611416119320&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiO_4HrsLLuAhWabSsKHUqpChwQ_AUoAXoECAkQAw&biw=1366&bih=625
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • Sastra
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Wija Kasaur
Competition
Appakmatu-matu Loro


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description

Youtube


In English

In Balinese

Wenten raja Detia sane maparab Niwatakwaca, sampun kasub ngawisesang jagad. Ida magenah ring sor Gunung Semeru sisi kelod taler makayunan pacang ngusak genah Ida Bhatara Indra. Niwatakwaca naler ngamolihang anugerah utama, inggih punika nenten prasida kapademang olih dewa, yaksa, miwah raksasa. Sakewanten yening wenten manusa sakti, patut kayatnain olih ida. Asapunika sabdan Bhatara Siwa kapining ida.

Mpu Kanwa nyuratang lengkara punika ring manggala kriya sastra Kakawin Arjunawuwaha, sane dados kriya sastra kapertama sane karipta ring Jawa Timur. Wenten parindikan sane mabuat ring sajeroning lengkara-lengkara punika. Niwatakwaca sampun ngamolihang pasuecan Bhatara Siwaa. Sakewanten, antuk paseucan punika, ida nyapa kadi aku. Sapunika mawinan, ida makayunan ngusak Indraloka.

Yening ring manggala kriya sastra Mpu Kanwa nyihnayang detya sakti Niwatakwaca, punika mawinan salanturnyane sang pangawi nyihnayang ksatria sane teguh ring sajeroning tapa, inggih punika Sang Arjuna. Kadigjayan idane ritatkala ngamargiang tapa, brata, yoga, ngawinang ida ngamolihang anugerah Bhatara SIwa. Sapunika ngawinang ida kabaos manusa sakti .

Mpu Kanwa rumasa jagi nyaihang makakalih tokoh puniki. Makakalih tokoh sane madue kawisesan miwah kesaktian taler ngamolihang pasuecan sangkaning ngamargiang tapa. Sakewanten, wenten indik sane utama sane minayang makakalih tokoh puniki: pikayunan pacang ngamolihang kuasa, nyapa kadi aku sangkaning rumasa teken raga sakti kadruenang olih Niwatakwaca. Sakewanten, ring anggan ida Sang Arjuna wantah pikayunan pacang ngaturang bakti ring sang maraga dharma, inggih punika rakanidane, Sang Dharmawangsa.

Majeng ring Bhatara Indra sane nyihnayang angga pinaka pandita ring Sang Arjuna raris ngandika:.. nghulun atiki katalyan dening bhakti lawan asih hana pinka kakangkwan Sri Dharmatmaja sira ta pinatapaken mahyun digjaya wijaya Harep ayasa mahaywang rat lawan kaparahitan jugara putu maharsin pamrih nrih mataki-taki yatan anumata sang hyang tade matya tan uliha titiang kaiket antuk rasa bhakti miwah tresna kapining rakan titiange Sang Dharmawangsa majeng ring ida, titiang ngabdi, matapa mangda ida polih kadigjayan, ngawisesaning jagat. Ida makayunan pacang ngamargiang dharma mangdane jagate rahayu taler masyarakate nenten kirang pangan kinum. Tiosan punika, yening Bhatara Siwa nenten ngicenin pasuecan nyantos titiang padem, titiang nenten pacang mawali

Payudannyane Niwatakwaca kapining Sang Arjuna kabaosang ageng pisan olih Mpu Kanwa. Sang Arjuna polih nganggen panah pasupatinidane sane prasida ngamedalang para raksasa. Sapunika taler Niwatakwaca, sane prasida ngamedalang raksasa saking cangkem idane. Sang Arjuna mresidayang ngamedalang panah gni paseuecan Bhatara Siwa. Sakewanten, Niwatakwaca nenten prasida kakasorang. Uning ring indike punika, Sang Arjuna raris ngutsahayang daya upaya, yening ida sampun kakasorang olih Niwatakwaca. Niwatakwaca bagia pisan uning ring kawentenan punika, raris nuding ida Sang Arjuna antuk tangan kiwa ida Niwatakwaca. Ih Arjuna manusa sakti, deweke ene ngawisesanin makatelu bauane. Deweke ane anggona sasuunan ring tiga bauane. Serahang suba urip caine lantas majalan ka neraka . Asapunika baos Niwatakwaca sinambi nyapa kadi aku ring Sang Arjuna.

Ritatkala Niwatakwaca ica santukan Sang Arjuna katuek antuk lembing sujatinnyane lembing punika wantah kajepit ring selagan tangan idane , ritatkala cangkem detia punika mabukak jimbar pisan, irika rigelis Sang Arjuna nglepas panah idane. Panah punika raris ngenen Niwatakwaca miwah ngawinang ida padem. Mpu Kanwa raris nyurat: ambek niscaya sawalepa magawe rupa larapan ikang patin teka, nyapa kadi aku miwah nglemekin anak tiosan ngawinang engsap ring raga, punika sane dados jalaran padem terjemahan Yesi Candrika

In Indonesian