What could we do to reduce traffic jams? Post your comments here or propose a question.

Sinambi

sinambi

sinmãi.
  • while; conjunctions to mark concurrent events or actions (Conjunction) en
  • sambil; kata penghubung untuk menandai peristiwa atau perbuatan bersamaan; seraya; sembari (Conjunction) id
Andap
Sinambi
Kasar
Sambil
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Buin manine, neked di sekolahan Luh Ayu Manik lantas nuju ruang kelas. Ditu ia mapapasan teken gurune, Pak Budiadnyana. "Om Suastiastu, Pak," Luh Ayu Manik nyapatin gurune. "Om Suastiastu, Luh. Kenapa, Luh?" Pak Budi nyautin sinambi matakon. "Pak, tiang jagi mataken indik plastik. Ibi tiang nepukin di tipine, wenten iklan sane ngorahin apang iraga nguangin kone nika nganggon plastik, napi sane makada, Pak?" "Oh kene, Luh, anak jani mula pemerintahe ngorahin apang iraga nunain nganggon plastik utawi kresek. Krana plastik totonan yen kakutang ngawag bisa ngaenang jagate cemer, bene di pasihe masi cemer, lan plastik keweh nyag. Tusing cara don kayu ane enggal nyag," keto Pak Budi nlatarang.
[example 1]
The next day, when she arrived at school, Luh Ayu Manik headed straight for her classroom. On the way, she ran into her teacher, Pak Budiadnyana. Luh Ayu Manik greeted her teacher: "Om Suastiastu, sir.” "Om Suastiastu, Luh,” Pak Budi replied and asked: “What’s up, Luh?” "Sir, I want to ask you about plastic. Yesterday I saw an ad on TV that stated we should reduce the use of plastic. Why is that, sir?" "Oh, it’s like this, Luh. Right now the Government is calling on us to reduce the use of plastic and plastic bags. This is because plastic, if dumped thoughtlessly, can pollute the environment, poison the fish in the ocean and it takes a long time to decompose. This is unlike the leaves of trees that break down quickly." explained Pak Budi.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Nanging asapunika, studi kasus mantuka ring kawentenan taman puniki taler nyihnayang kawentenan Bali sane sampun magentos, ngawit karuntuhan ipun Suharto ring warsa siu sangang atus sangang dasa kutus, sinambi natingin pakibeh globalisme.

In English:   However, the case study of the park also shows how Bali has changed its role within the Indonesian archipelago since the fall of the Suharto regime in 1998 while dealing with new challenges of global tourism.

In Indonesian:   Namun demikian, studi kasus terhadap eksistensi taman ini juga menunjukkan bahwa Bali telah mengubah perannya di dalam konteks kepulauan Indonesia semenjak jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 sembari berhadapan dengan tantangan baru globalisme pariwisata.

In Balinese:   Pan Bekung kemeg-megan sinambi ngandap kasor saha nyambang sapangrauh Ida Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:   Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.

In Balinese:   Keto suba bikas manusa Baline jani, enggal pesan nindihin tutur ane joh sawat sinambi ngematahang piteket ane sumekenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiosan punika, galahe niki taler anggen titiang melajah dados jadma anak istri sane luwih, titiang melajah mejejaitan, tur sering nyareng-nyarengin biyang meratengan ring puwargan, irika sampun Sinambi titiang melajah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane mangkin dane aktif nyurat esai budaya miwah satua cutet, sinambi ngaremba penerbitan lan percetakannyane.

In English:   Now, he is actively writing cultural essays and short stories while organizing his publishing and printing.

In Indonesian:  

In Balinese:   I macan poleng makeneh nyarap i cicing alas. “Da jejeh Poleng, manira mastu cai dadi macan poleng ane galak,” ucap Ida Bhagawan sinambi ngurut-ngurut tendas cicinge.

In English:  

In Indonesian:   Di belakangnya tampak seekor macan tutul mengejarnya.

In Balinese:   Rikala nenten nyuratang esai, Jun prasida kapanggihin sedek ibuk ngungsi genah sane paling suwung ring pulone sinambi nyusunang koan-koan agugutan, sane prasida kapanggihin ring Cyclingwithbuddha.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang semeng Ida Sang Prabu macecingak ka taman malila cita sinambi mirengang kedise magending ngucaci.

In English:  

In Indonesian:   Setiap pagi raja berjalan-jalan keliling taman menghirup udara segar dan mendengarkan nyanyian burung.

In Balinese:   Kebun Raya Bali inggih punika genah sane unik ring Bali sane ngencepang penelitian botani, palestarian tetanduran utawi konservasi, edukasi miwah genah wisata sane anut pisan anggen nyingakin keasrian jagate, nyingakin tetanduran hutan hujan tropis miwah kahuripan paksinyane sinambi melajahin napi suksman utawi kawigunan tetanduran punika majeng ring masarakat makasami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bancut urip gelahe, tusing maguna gelah maurip yen mamati-mati tekening beburon tur tusing bisa ngwales budi,” atur Ida sinambi mancut kadutan.

In English:  

In Indonesian:   Wajahnya seketika berubah sedih.

In Balinese:   Ida pacang maboros sinambi ngalih buah poh.

In English:  

In Indonesian:   Bukan main nikmatnya!

In Balinese:   Ia lakar nyalanang winaya pingit. “Nyen nawang godogan ane magending nyabran peteng ento nyidang ajak magendu wirasa,” ucapne sinambi magaang adeng-adeng.

In English:  

In Indonesian:   Ia akan mencoba sebuah akal. “Siapa tahu kodok-kodok yang bernyanyi-nyanyi setiap malam itu bisa diajak bertukar pikiran,” desisnya sambil merayap perlahan-lahan.

In Balinese:   Mpu Tanakung ring kriya sasran idane inggih punika Kakawin Wrettasancaya maosang indik sungsut kayun Sang Dewi sane katinggalin olih jiwatmannyane inggih punika Sang Kawi (mango): mas ningwang toh diwasa tekaping mangwalanglang kalangwan/ tolih ranten rasika kari tibrangarang kandehan kung/ sokagring ring taman agulingan ring hebing nagapuspa/ mandakranta bhramara manangis ring ruhur darpa manghreng// “Uduh jiwatman titiange, sampun sue dados pangawi (mango) ngumbara alanglang kalangwan/ cingakin titiang sane ngajap-ajap/ sungsut, lara ring telenging taman, nylempang ring soring taru nagasari/ ring duhure makebertiosan sinambi nangis ngrieng// Parikan kakawin ring teks baduur punika muatang kruna mango taler lango.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadosnyané, sinambi nyobiahang indik pentingnyané ngamargiang Protokol kesehatan, prasida taler nyobiahang indik punapi cecirén virus corona punika ngawit saking gejala kapertama nyantos carà penanganan sané patut kamargiang mangda nénten sayan ngalalah ring krama sané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Asapunika baos Niwatakwaca sinambi nyapa kadi aku ring Sang Arjuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Penutupan punika kalaksanayang ring tanggal 21 kanti 31 Maret 2020 sinambi nyingak kawѐntenan panglimbak virus covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Penutupan punika kalaksanayang ring tanggal 21 kanti 31 Maret 2020 sinambi nyingak kawѐntenan panglimbak virus covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto suba bikas manusa Baline jani, enggal pesan nindihin tutur ane joh sawat sinambi ngematahang piteket ane sumekenan.

In English:  

In Indonesian:   Rasa persaudaraan tersebut hendaknya dipelihara dengan meningkatkan rasa peduli terhadap orang lain.

In Balinese:   Genah wisata Pasisi Penimbangan ring Singaraja Buleleng Bali inggih punika genah krama utamannyane para yowanae malancaran, ngrasayang kalanguan pasih, ombak, sinambi nyicipin ajeng-ajengan ring warung-warung pasisi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tatuek ekowisata madrebe baga sane tan prasida kapasahang ring utsaha mangirangin pikobet ring wawidangan majalaran nitenin tur nyaganin kelestarian wawidangan lan budaya sinambi prasida nincapang pikolihan prajanane.

In English:   The principle of ecotourism has an inseparable part by minimizing the negative impact of the surrounding environment through conservation efforts by maintaining the quality of the environment and local culture, as well as being able to empower the economy of the surrounding community.

In Indonesian:   Prinsip ekowisata memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan meminimalkan dampak negatif dari lingkungan sekitarnya melalui upaya konservasi dengan menjaga kualitas lingkungan dan budaya lokal, serta mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

In Balinese:   Kewéntenan para jana baliné ring bali sawetara 5 warsa puniki sayuwakti ngangsan ngakéhang sané maparidabdab ngingkinang angga pacang madue utsaha, minakadi silih sinungggil ngadol tipat lan saté bawi, yening ke uratiang pisan ring sisin marginé pamekasnyané ring wewidangan desa penatih akéh pisan kawéntenan dagang tipat saté punika tur mekanten sami pada rame olih sang sane metumbasan sinambi melali lali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Begawan Sidi Mantra raris lunga ka Gunung Agung sinambi makta genta, pusakan idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panyuratan puniki mahbahang sapunapi ke kawentenan modal sosial sane wenten ring subak, sinambi nyelehin utsaha mangda modal sosial sayan kukuh rikala ngewangun widang pertanian inucap.

In English:   This paper describes the social capital performance of the subak system and attempts to identify ways to strengthen the social capital for agricultural development.

In Indonesian:   Karya ilmiah ini memaparkan kinerja aspek modal sosial dari sistem subak dan mengidentifikasi upaya-upaya untuk menguatkan modal sosial dalam pembangunan sektor pertanian.

In Balinese:   Pamerintah sapatute setata eling ring makakalih indike punika, nanging sinambi margiang punika, mangdane taler setata nguratiang protokol kesehatan sane pinih tenget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pacutetan: Parikrama masatua kalangenan ring duk galah sampun lintang prasida ngawantu wong wreda matimbang wirasa sinambi ngamedalang unteng pikayunannyane mantuka ring kulewarga lan pasuwitrannyane mawastu wong wreda prasida natingin stres ipune.

In English:  

In Indonesian: