How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Taksu Seni miwah Palemahan Bali Matangi

Balimataksu.png
0
Vote
Title
Taksu Seni miwah Palemahan Bali Matangi
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  https://www.pexels.com/photo/man-and-woman-bathing-on-running-water-725910/
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  SMA Global Tourism Anugrah Denpasar
  Location


  Agus Suambaranata

  27 months ago
  Votes 0++

  Om Swastyastu,

  Yakti pisan nika panampen sane sampun katur ring ajeng. Nyaga karesikan jagat pinaka utsaha sane patut pisan kauratiang olih krama Baline. Nanging yening manut titiang, nyaga kaasrian miwah karesikan jagat manten nenten ja prasida nudut kayun turise mangda rauh ka Bali. Tegarang pikayunin sareng-sareng, sane penting nika punapi carane mromosiang jagat Bali ka dura negara. Cawisane wantah teknologi digital utawi amabaralaya. Saking video-video kreatif indik genah-genah wisata ring Bali sane kasobiahang ring ambaralaya punika prasida nguningayang Bali piaka suargan ring mercapada. Instagram tiktok miwah youtube dadi genah becik angen ngunggahang video promosi punika. Dumadak ja covid-19 prasida nguredang sapisanan ical mangda turise purun malih malancaran ka Bali.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  In Balinese

  Bali sampun kasub indik pariwisata budaya miwah palemahan sane pinih asri. Punika mawinan pamerintah sajeroning margiang era new normal kadi mangkin patut ngukuhang indik ilen-ilen, seni budaya, miwah unen-unen duen jagat Baline. Indike punika pinaka silih tunggil taksu sane prasida nudut kayun utawi pinaka daya tarik wisatawan rauh ka Bali. Seni, ilen-ilen, miwah unen-unen ring Bali sampunang pisan kantos kapademang, napimalih pamerintah mangkin kantos nenten nadosang krama Baline margiang saluir seni budaya, duaning yening pamargin kasenian Bali punika nenten wenten sajeroning aab kadi mangkin, janten sampun nenten prasida malih nangiang pariwisata Bali.

  Tiosan indike punika, pamerintah taler patut nguratiang saluir kaasrian palemahan jagat Baline. Manut data sekunder sane kasobyahang olih Bali Partnership akehne wenten 50 luu ring Bali wit saking Denpasar, Badung, Gianyar. Iraga uning genah-genah punika pinaka tetujon wisata. Utaminipun ring genah pariwisata, kaptiang mangda ngukuhang utawi margiang pawungu utawi awig-awig sane tenget majeng krama miwah wisatawan sane nenten urati ring karesikan palemahan Bali. Upami indik denda ngutang luu ngawag-ngawag, punika mangda jakti-jakti kakeniang majeng sang sane nenten nganutin awig-awig. Mangkin jakti sampun wenten perda, pergub, miwah perwali kadi punika, nanging durung kabaos tenget mamargi, mawinan akeh kramane nenten rungu saha nyampahang indik karesikan palemahan Bali. Yening selehin malih, sujatine karesikan saha kaasrian jagat Baline taler pinaka silih tunggil indik mautama sane sida nangiang pariwisata Bali, yening kantos cemer palemahane ring Bali, janten sampun nyurudang manah anake rauh ka Bali.

  Pamerintah sapatute setata eling ring makakalih indike punika, nanging sinambi margiang punika, mangdane taler setata nguratiang protokol kesehatan sane pinih tenget. Pamerintah taler kaaptiang nyokong prabea pamargin protokol kesehatan majeng krama Baline, mangdane sida rikala margiang utawi mungkah genah-genah wisata krama Baline ten pakewuh sareng ngwantu saluir program pamerintahe. Wantah kadi asapunika sida atur titiang, mogi mapikenoh, titiang nunas geng rena pangampura antuk sahananing kakirangan utawi kaiwangan titiange. Suksma.

  In Indonesian