UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

From BASAbaliWiki
Ilustrasi tenaga medis.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
https://www.inews.id/amp/news/megapolitan/tambah-11-161-tenaga-medis-di-dki-jakarta-positif-virus-corona
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  I Wayan Adi Suantika

  34 months ago
  Votes 0++
  Yening pineh pinehang mawali, patut saja skadi punika. Iraga pinaka masyarakat nenten sayuakti uning indik ceciren virus covid punika. Sane mangkin taler sampun nenten kamargiang malih indik penyemprotan disinfektan ring wewidangan masyarakate. Titiang taler ngarepin pisan yening sayuakti prasida wenten cek kesehatan gratis sabilang kalih wuku apisan, punika prasida ngawinang iraga sareng sami nenten saling tandruh saling ngejoh, samian saling curiga ulian jejeh keni panglalah. Dumugi gering covid puniki prasida gelis ical antuk nguratiang sakancan prokes turmaning nguratiang ceciren virus corona mangda nenten sayan ngalimbak.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Ri k la maosang indik panglimbak virus corona nyantos mangkin kantun dados problematika ring pemerintahan, samian pastika ngaptiang mangda jagat puniki prasida k nak rahayu sakadi j ti m la. Makudang-kudang kebijakan taler s mpun kamargiang olih pemerintah , ngawit saking Lockdwon nyantos Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM. Selami pamargi punika, s mpun ak h taler masyarakat san polih wantuan, ngawit saking jinah, sembako, APD, sarana ngawacikin tangan miwah san lianan. Nanging durung samian polih tur uning informasi indik cecir n virus corona punika, utama ipun ring anak lingsir. Parajanan wantah uning ring wastan virus punika. Y ning wac n ring internet, virus corona kesengguh virus san menyerang sistem pernafasan. Ak h informasi san maosang, cerir n covid-19 punika m weh minayang sareng penyakit pernafasan secara umum. Riantukan punika ngawinan parajanan rumasa dangan pacang medal saking jeronnyan . Ipun mapineh, sungkan sekadi dekah, pilek miwah gerah punika wantah sungkan biasa.Y ning manut titiang, mangda panglalah covid-19 punika gelis nguredang, pemerintah patut ngamargiang cek kesehatan gratis nuju kalih wuku apisan ring soang-soang D sa. Penyemprotan disinfektan ring wewidangan masyarakat taler mangda setata kamargiang. Tetujonnyan mangda wewidangan masyarakat bebas bakteri asapunika taler mangda kauningin sapa sira san sungkan, bilih-bilih ri kanjekan w nten san keni sungkan covid-19. ngawit saking data kesehatan masyarakat punika n nten w nten malih san rumasa saling tandruh. N nten wantan amunika, mangda kesehatan masyarakat sayuakti becik, patut taler micayang obat wiadin vitamin mangda prasida nincapang d ya tahan tubuh parajanan sami. N nten lali taler mangda masyarakat gumanti uning tur ling nyaga raga, Pemerintah patut nincapang informasi edukasi kesehatan, utamanyan indik cecir n virus corona ring sakancan media online wiadin offline. Dadosnyan , sinambi nyobiahang indik pentingnyan ngamargiang Protokol kesehatan, prasida taler nyobiahang indik punapi cecir n virus corona punika ngawit saking gejala kapertama nyantos car penanganan san patut kamargiang mangda n nten sayan ngalalah ring krama san lianan. Y ning n nten kasobiang inargamayang sekadi siap sambehin injin, wantah sida kilang kileng. Asapunika teler ak h parajana san n nten kayun mavaksin, riantuka ngalimbak orti simpang siur san n nten becik indik efek samping suntikan vaksin punika. Mangda masyarakat n nten jejeh mavaksin, patut taler kakaryanin tayangan edukasi kesehatan utama ipun ring media televisi indik kandungan vaksin miwah efek sampingnyan mangda kauningin ring masyarakat umum. Ri k la samian s mpun uning tur ling ring Cecir n, Tatacara Penanganan, Dampak Panglimbak miwah pentingnyan Nganutin Protokol Kesehatan, sinah samian prasida gelis kenak rahayu sekadi san kaaptiang. RAHAYU.

  In Indonesian