UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Samping

From BASAbaliWiki
samping
Root
-
Definitions
  • side en
Translation in English
side
Translation in Indonesian
samping; pinggir; tepi sebelah
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
samping
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Yoga: Beli lakar ngumbah lima. Dija kamar mandine, Yu? Ayu: Oh, ditu, di samping bale delode.
English
Yoga: I am going to wash my hands. Where is the bathroom, Yu? Ayu: Oh, right there, next to the south building.
Indonesian
Yoga: Kakak hendak mencuci tangan. Di mana kamar mandi, Yu? Ayu: Oh, di sana, di samping bale delod.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Di makere ngalih umah bibik titiange ento di perumahan tongosne, liu sajan luu sane matumpuk-tumpuk cara gunung di samping perumahanne ento, boya ja tongos anggen ngentungen luu, di sampingne liu ada anake madagang.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali yang sekarang
Balinese
Sasampun medal saking stula angga, sang atma prasida nyingakin kulawargannyane ring samping layone.
English
After leaving his body, the spirit sees his relatives who are surrounding him.
Indonesian
Kemudian, roh melanjutkan perjalanannya ke Sungai Sarayu untuk menyucikan diri sebelum melanjutkan perjalanan.
Lontar Aji Palayon
Balinese
Orahina lantas teke I Kedis Nuri, “Ditu di samping lawangane ia matianga, nanging bangkene minab telah suba amaha teken gebagane.” Keto abetne I Kedis Nuri, kema lantas ia ka tongos beline mati.
English
-
Indonesian
Begitu ucapannya Si Burung Nuri, kemudian ia ke tempat kakak laki-lakinya meninggal.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Dugas tiang ngelewatin peken liu anake sane parkir di samping jalan sane ngeranaang jalan macet.
English
-
Indonesian
-
Literature Pulang ke kintamani
Balinese
Kemacetan niki, indik kranayang ring jumlah kendaraan (motor,mobil) sane akeh, lan sistem lalu lintas sane kurang memadai, diluar nike wenten masyarakat sane parkir ring samping" jalan raya, niki sane ngeranayang jalan' ring Bali miwah Indonesia macet.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Padet Bali Macet
Balinese
Plungguhan indik boga halal inggih saking samping soroh boga, jadma ane ngorokok (patut ipun Islam lan Ahli Kitab), ngalih wisata Bali ane sing wenten gagah, subah emed ajak wisata to to dogen nganteg meilehan Bali ajak sepeda midep menuju wisata Baru.
English
Complaints about halal food both in terms of the type of food, looking for Bali tourism that does not have an open genitalia element, are tired of the same kind of tourism, so traveling around Bali by bicycle can become a new tourist destination.
Indonesian
Maka dengan ini menunjukkan bahwa Bali memiliki toleransi beragama yang baik.
Government Bali Virtual Tour & Ngonthel Halal
Balinese
pasih sanur inggih punika pasih wisata sane wenten di Pulau Bali, pasih ne terletak persis di samping Kangin Kota Denpasar Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai Sanur
Balinese
Di samping asapunika ring taman sari punika wenten areal suci, sane mawasta beji.
English
-
Indonesian
-
Place Bukit Jangkrik Natural Water Swim
Balinese
Kabupaten Gianyar, kabupaten sane madrue makudang kudang seni lan budaya nanging di samping asapunika wenten surga kecil ring Desa Bukit Jangkrik, Gianyar.
English
-
Indonesian
-
Place Bukit Jangkrik Natural Water Swim
Balinese
Di samping Nike nenten je manut ring ajaran Tri Hita Karana.
English
In addition,it does not only follow the teachings of Tri Hita Karana.
Indonesian
Selain itu, prilaku ini tidak sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana.
Literature Mengubur Lautan
Balinese
Ring pesan berantai punika kebaosang indik efek samping vaksinasi Covid-19 inggih punika kewentenan fenomena ADE utawi Anti Body Dependent Enhancement.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit DISINFORMASI: GATRA MEUNTUTUTAN SANE NGUNGGAHANG SATGAS COVID-19
Balinese
Nah yan iba sadia idip apa upahne?”

I Jaran masaut, “Wake lakar mondong iba, tur apang tuara belas masawitra.”

I Lutung nyerucut ka jeroan dane Dukuh Janggaran, lantas negak samping sakane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Dungkine masih tileh di samping palesne.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Engkebang Gamang
Balinese
Dungkine masih tileh di samping palesne.
English
-
Indonesian
Hanya kail dan dungkinya terlihat di bibir sungai.
Folktale Engkebang Gamang
Balinese
Bulun celeng, bulun siap ane katampah kadugdugang ditu di samping jitne I Raksasa.
English
-
Indonesian
-
Folktale Galuh Pitu
Balinese
Magenah ring jalan Surapati Denpasar ring samping Catur Muka tengah kota Denpasar.
English
-
Indonesian
-
Literature Situs lan Tongos Bersejarah Indik Puputan Badung
Balinese
Mara neked jumahan meten, nasine ento pejanga di samping anake luh ento. “Luh, iluh, bangun malu, da bubuk gen.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Belog Nganten Ajak Bangke
Balinese
Mare keto saget I gede selem ilang tur di samping batune gede ada meri buin aukud.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Mare keto saget I gede selem ilang tur di samping batune gede ada meri buin aukud.
English
-
Indonesian
Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Yen sing mengkeb sinah tadaha ajak dadong raksasa. “Nah kene ben madaya, nyai menek ka punyan nyuhe di samping sembere, ditu mengkeb apang tusing tepuka teken Dadong Raksasa.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
Balinese
Aget I Lelipan kaanyudang ka samping, ia lantas nuut carang kayu tur niti ditu di kayu ane ada di sisin tukade.
English
-
Indonesian
Sudah banyak sungai terlintasi, sampai akhirnya Kelabang tak kuat lagi berpegangan pada batang kayu.
Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
Balinese
Sedek dina anu, rikala Ida malinggih di beten punyan kayune, nadaksara I Poleng malaib tur nempil di samping sang bhagawan, ipun ngongkong kaliwat jejeh.
English
-
Indonesian
Keseganan itu timbul bukan semata-mata karena kasih sayang sang Bhagawan kepada makhluk ciptaan Tuhan, tetapi karena sikapnya yang suka menolong, mengendalikan diri, dan melawan keangkaramurkaan.
Folktale I Poleng Nunas Urip
Balinese
sane Ngwangun rasa saling asah asih lan toleransi lan rasa harmonis ring samping.
English
Therefore, tolerance is a very important attitude because it is an act that respects the diversity of backgrounds, views and beliefs.
Indonesian
Maka dari itu, toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan.
Intercultural Interfaith Tolerance
Balinese
Dipetenge ento inargamayang sakadi sang Lubdaka sane ngalaksanayang jagra, tiang magadang ngambar saluwir motif bunga, kupu-kupu miwah don-donan, buin mani semengne tiang langsung numas cet ring toko bangunan samping umah tiange, makejang sokasi memen tiange ane bolong-bolong tur maong malih pulas tiang apang jegeg nyelolet cara ane mulas.
English
Covid, Covid, Covid.
Indonesian
Malam itu bagaikan sang Lubdaka yang melaksanakan puasa, saya begadang menggambar segala motif bunga, kupu-kupu dan dedaunan, besoknya saya langsung membeli cat di took bangunan di samping rumah, semua wadah sesajen ibu saya yang lubang dan kotor saya cat agar cantik seperti yang ngecat.
Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
Balinese
Ogoh-ogoh cenik ané ada di samping ajak betén raksaksané dadi patinget, yan suba ada perang rakyaté lakar dadi korban.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Kali Cittya Pralaya
Balinese
Menek kenceng, tuun kenceng, ka samping taler kenceng.
English
Up tight, down tight, even to side is tight.
Indonesian
Naik kencang, turun kencang, ke samping juga kencang.
VisualArt Kasuksman "Tedung Agung" Pinaka Anyakrawerti
Balinese
Da ja munyi anak di samping tukad, tutur anak di selat pasih bisa prajani tawang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Ia satia nyodog di samping rare ane ngengkis sirep.
English
-
Indonesian
Ia duduk dengan patuh di sebelah bayi yang tertidur lelap.
Folktale Kuluk Ngempu Rare
Balinese
Di samping sisi positif nyane, ade masih sisi negatif ne.
English
-
Indonesian
-
Literature BULE REMEH
Balinese
apang tusing rage dogen ane nglimbak ngemenekang utawi ke samping mangda sinamian prasida ngilmbak.
English
-
Indonesian
-
Literature Bambu engrang, angin kencang, masih ingat?
Balinese
Di samping ento, tari Bali tuah seni budaya ane mula patut palahajin tur patut karajegang.
English
-
Indonesian
-
Literature Belajar menari
Balinese
Di samping ento, yen ngae solusi eda pesan ngewehang kramane, ngae solusi apang aluh tur tuutina ajak kramane.
English
-
Indonesian
Ayo ikutan Wikithon Partisipasi Publik-Pemilihan Umum agar bisa berpendapat tentang harapanmu.
Literature Karya Wikithon Pemilu
Balinese
Di samping umah tiange di toko dupa taen kene kebakaran.
English
-
Indonesian
-
Literature Kebakaran Di Samping Rumah
Balinese
Tiba-tiba kendaraan listrik punika wenten di samping tiang, ngae tekejut,kadang tiang tomploka.
English
-
Indonesian
-
Literature Kendaraan Listrik Ramah Disabilitas
Balinese
Di samping ento, yen ngae solusi eda pesan ngewehang kramane, ngae solusi apang aluh tur tuutina ajak kramane.
English
-
Indonesian
-
Literature Kene pangaptin tiange teken pamimpin ane lakar kapilih di pemilu 2024
Balinese
Daweg sing margi tyng ngeliwatin genah ngeranjing jagi ke segara serangan, ring margine tyng ngadek bau sane nenten becik saking TPA (tempat ngutang luu)sane wenten pas ring samping margi ngeranjing jagi ke segara serangan lan teked drike akeh pisan jukung” lan genah” sane sampun kosong lan nenten wenten sane nongosin dumogi antuk kritik niki bali mresidayang ngebecikang keiwangan kadi punika mangde semeton sane melancaran ke pasih serangan mresidayang nyingakin alam sane asri.
English
-
Indonesian
Setelah di perjalanan saya melawati area masuk untuk menuju ke pantai serangan selama di perjalanan saya mencium aroma yang tidak enak berasal dari TPA ( tempat pembuangan akhir) yang berada tepat di samping jalan masuk menuju pantai serangan dan sesampai nya saya di pantai serangan di sana banyak sekali kapal kapal dan tempat tempat yang sudah kosong dan tidak berpenghuni saya harap dengan keritikan ini bali bisa memperbaiki kesalahan kesalahan seperti itu supaya orang orang yang berkunjung ke pantai serangan bisa menikmati alam nya yang indah.
Literature Keritikan pantai serangan
Balinese
Akhir akhir Jani jeleg pesan cuaca di Bali ne, ditengai ne panes pesan jek mase lime melepuh lamun sing mejiket, lantas di petenge bales sajan hujanne misi Sambaran grudug, jeg tau tau mani ne di samping umah, Tukade sube pul misi yeh hujan, cuaca baline akhir akhir Jani sukeh pesan diprediksi, sangkel Jani kita sareng sareng penduduk Bali harus bise membaur ajak alam, harus bise terbiasa ajak alam, peng sing kati uyak gelem gegara sing bise berbaur ajak alam, kita Mase sareng taruna truni Bali harus peka ajak alam, jaga kelestarian bumine, do pesa ngutang sampah sembarangan, do pesa ngacakan leluu mindengan ape Kanti di Tukade ngutang sampah, krna ento slaah satu penyebab banjir krana bumi baline Jani Mase sukeh pesan diprediksi cuacane.
English
-
Indonesian
-
Literature Lestariang Gumi baline sareng-sareng.
Balinese
Di samping itu, untuk bisa menjaga kelestarian budaya dan tradisi kita di bali,tentunya kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan cara:

1.Tidak membuang sampah sembarangan.Sampah merupakan permasalahan besar untuk bangsa INDONESIA. 2.Tidak membakar sampah.Karna membakar sampah dapat meracuni,dan mengakibatkan polusi udara

3.Menanam pohon.Dengan cara melakuakan penanaman pohon akan bisa mengurangi terjadinya bencana longsor.
English
-
Indonesian
-
Literature MENJAGA BUDAYA BALI DAN KEARIPAN LOKAL
Balinese
ring Bali sai ade macet ulian parkir liar.liu Ade motor ane parkir di samping jalanne.ulian ento pemerintah kota ngelarang parkir liar lan ngejangin rambu dilarang parkir.nanging nu Masi Ade ne ngelanggar aturan ento.tiang berharap pemerintah kota lebih ngurusang kondisi di jalanne Apang sing Ade kejadian ane tusing-tusing
English
-
Indonesian
dibali sering ada macet yang disebab kan oleh parkir liar.banyak motor yang parkir disamping jalan.maka dari itu pemerintah kota melarang parkir liar dan menaruh rambu dilarang parkir.tapi masih ada saja orang yang melanggar aturan tersebut.saya berharap pemerintah kota lebih mengurus keadaan di jalan supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan
Literature Macettt karena parkir liar
Balinese
apang tusing rage dogen ane nglimbak ngemenekang utawi ke samping mangda sinamian prasida ngilmbak.
English
-
Indonesian
-
Literature Masih ingat bambu engrang, angin kencang?
Balinese
Umat Hindune ring Bali, sanget pesan nguratiang kahanan soroh Sarwa taru Lan nyaga kaseimbangan alam, teken manusia misalne, ada canang(sesajen) samping punyan ne, to artine bentuk syukur iraga teken punya punyanane to.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan alam jagat Bali
Balinese
Asapunika teler akéh parajana sané nénten kayun mavaksin, riantuka ngalimbak orti simpang siur sané nénten becik indik efek samping suntikan vaksin punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Balinese
Selanturnyane vaksin virusne niki, menurut tiang becik niki, cuman diperjelas ape gen taler efek samping misi napi ten, selain nika, terjamin napi ten efekne.
English
-
Indonesian
-
Literature Pandemi, PPKM, dan Vaksinasi di Bali
Balinese
Iraga dados janna sapatutne nyaga kelestarian tongos pariwisata mangda setata resik, di samping ento pemerintah perlu masih nulungin ngresikin tongos ring pedalaman sekadi ring Desa Ampupu puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Perlunya Petugas Kebersihan di Desa Terpencil
Balinese
Menyine masih ulian pengunjung sane ngutang lulu di bias pasih heran tiang, padalah di samping tongos ngajeng di pesisir ento sampun sediange tongos ngutang lulu nanging tetep gen nu menyi ada gen luu plastik, sedotan, bungkus lumpia, sendok.
English
However, now the beaches have become dirty.
Indonesian
Kotornya juga karena para pengunjung yang membuang sampah di pasir pantai.
Literature Sampah plastik seperti pasir pantai
Balinese
Menyine masih ulian pengunjung sane ngutang lulu di bias pasih heran tiang, padalah di samping tongos ngajeng di pesisir ento sampun sediange tongos ngutang lulu nanging tetep gen nu menyi ada gen luu plastik, sedotan, bungkus lumpia, sendok.
English
-
Indonesian
-
Literature Sampah plastik seperti pasir
Balinese
OM SWASTYASTU Selantang warsa 2020 lan 2021 gering agung covid-19 tusing masih embas ring jagat perthiwi, masyarakat ane tusing sida naanang efek samping sakitne gering agung covid-19 merase suba kenyel, tusing ulian penyakitne dogenan, nanging kenyel masih nuutin arahan pemerintah.
English
-
Indonesian
-
Literature TAKSU TIRTA DAN ORGANISASI
Balinese
Ibi tyang melalu ke buleleng, ditu tyang ningalin lumayan bek sampah terutama luu plastik, di samping samping trotoar jalanne, ditu tyang mekeneh “ meh baline jani sube mulai tercemar sampah pastik”.
English
-
Indonesian
Kemari saya jalan” ke buleleng, disana saya melihat lumayan banyak sampah terutama sampah pelastik, di samping” trotoar jalan, disana saya berpikir *pasti bali yang sekarang sudah mulai tercemar sampah pelasrik.* yang saya harapkan saudara/teman” semua ayo berhati” membuang sampah terutama sampah plastik.
Literature Tercemarnya alam bali
Balinese
Tan asue, tukade ring samping umah tiange ngawitin membah.
English
-
Indonesian
-
Literature Upaya Melestarikan Bumi Bali
Balinese
Ring Bali sesai jalanne liunan macet.ento Karne Liu motor/mobil ane parkir di sisin jalanne.ento ngeranaang jalanne sesai macet.ulian ento pemerintah kota ne ngelarang parkir liar utawi parkir sembarangan ring samping jalanne,lan ngejangin rambu dilarang parkir.nanging Liu anake sane ngelanggar miwah tusing taat aturan,Ade masi ane nuut sing parkir liar biin.tiang berharap pemerintah kotane lebih ngetat in peraturan ne to, apang jalanne lancar lan sg Ade kejadian ane sg ke dot in
English
-
Indonesian
di Bali sering kebanyakan jalan macet.itu karena banyak motor/mobil yang parkir di samping jalan.itulah yang membuat jalan sering macet.maka dari itu pemerintah kota ngelarang parkir liar atau parkir sembarangan di samping jalan dan menaruh rambu dilarang parkir .namun,masih banyak orang yang melanggar dan tidak taat aturan,dan ada juga yang taat dengan aturan itu.saya berharap pemerintah kota lebih mempertegas peraturan itu,supaya jalan itu lancar dan tidak ada kejadian yang tidak di inginkan
Literature macet di bali
Balinese
Di samping te pemkab masi harus nyediaang bank sampah ring wilayah wilayah sane terdampak apang ngae aluh masyarakate ngolah sampah punika.
English
-
Indonesian
-
Government MASALAH LUU DI PASAR
Balinese
masalah sane sai ade di lingkungan rage tentang sampah.di lingkungan tiang sampah nu mekacakan di jalan lan sungai.karena masyarakat durung bise milah sampah organik lan anorganik.liu masih masyarakat sane nyambatan sampah ke sungai.ade masih kebijakan uli desa adat,sampah ngorahin e ngejang di samping jalan gede.benjep ade ne nyemak ngabe ke tpa nanging sampah nike onden jemak jemak ne kanti 2 hari ngae jalan daki lan bon jelek.tiang ngidih tulung mangda ditindak lanjuti masalah sane ade di lingkungan irage ne.
English
-
Indonesian
-
Government MEMILAH SAMPAH
Balinese
Genahipun ring samping Danu Buyan, ring wewengkon ceruk kaldera purwa sane katah kabaos Kaldera Beratan.
English
The main temple they take care of is Pura Dalem Tamblingan, which is believed to be the residence of Dalem Tamblingan, their ancestor.
Indonesian
Sejak sekurang-kurangnya abad kesebelas telah ada peradaban Bali kuno di daerah ini.
Holiday or Ceremony Magangsing ring Tamblingan
Balinese
Tusing maan ningalin ane di sampingne.”

“Yen suba suud anggona ngalih pangupajiwa, bukaka apang dadi ningalin ane di samping.” “Oooo keto, kaden terus-terusan makaca jarane.”

Luh Sudi ngajak adine ka tengah pekene.
English
-
Indonesian
-
Folktale Menek Dokar
Balinese
Mula saja minum tuak lan sane lianan ngeranayang basang begah tur sirah lempuyengan, nanging di samping ento ada masi positif ne, positif ne nika ngerayanang iraga bersatu ngajak nyama lan timpal.
English
-
Indonesian
-
Comics Menyama Ajak Telu
Balinese
NARKOTIKA inggih punika obat-obatan terlarang sane prasida ngarusak kesehatan ring siapa pecandu punika, narkotika madue efek samping sane berbahaya.
English
-
Indonesian
-
Government NARKOTIKA
Balinese
Pemeriksaan puniki matuju ring ngawentenang unduk pateh ngawinan malih kecanduan sane kaalami miwah ngawigunayang efek samping sane wenten.
English
-
Indonesian
-
Government NARKOTIKA
Balinese
Ditu lantas ida masiluman dadi capung mas, makeber ngungsi Desa Daha, menceg lantas di don andong bange di samping purin Anake Agung.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Nenten malih yening efek samping roko ngamedalang biaya rumah sakit sane nenten akidik.
English
-
Indonesian
-
Government Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
Balinese
Di samping dados karya seni, ogoh-ogoh masih ngidaang ngeraketang para yowanane ring banjar soang-soang.
English
Also, ogoh-ogoh can create a sense of brotherhood when people make it together in banjar.
Indonesian
Di samping sebagai karya seni, ogoh-ogoh juga bisa mengeratkan hubungan para pemuda di banjar masing-masing.
VisualArt Ogoh-ogoh Ngae Yowana Banjare Bersatu
Balinese
Sampun dados swadharman iraga dados jadma sane embas ring Bali, antuk sukarela nenten nyantosang perbaikan saking pemerintah pusat utawi uluran bantuan saking luar lan pihak swasta anggen nanganin samian pikobet sane terjadi ring Bali pinaka efek samping saking nincapnyane jumlah wisatawan sane rauh ka Bali.
English
-
Indonesian
-
Government PAMRAGAT PIKOBET LUU RING KUTA
Balinese
Palemahan Baliné tusing ja tuah inget-ingetan dugasé cenik, kéwala masih dadi tongos maplalianan, maplalian engkeb-engkeban di ombak Pasisi Dreamland ané ombakné gedé, kanti engkeb-engkeban di carik samping umah tiangé.
English
I was exposed to a rich tapestry of cultures, from the island's traditional Balinese customs to the myriad influences of its diverse expat community.
Indonesian
Komunitas pulau yang terjalin erat dan ikatan kekeluargaan yang kuat selalu menjadi pengingat akan pentingnya mendukung dan membantu orang-orang di sekitar kita.
Childrens Book Paplajahan ané Kaajahin baan Bali di Déwék Tiangé
Balinese
Yening wenten utsaha jagi ngamecikin genah punika, pastika jagi kawangun wewangunan pateh ring samping wangunan pingit punika.
English
-
Indonesian
-
Place Ped
Balinese
Di samping itu, hal yang paling penting masih belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas karena sudut pandang masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebelah mata.
English
-
Indonesian
-
Government Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Ring Bali
Balinese
Astungkara kedepan ne, Lulu sane begeh di samping jalan Apang bedik ang sampah sane begeh nike
English
-
Indonesian
Semoga kedepannya sampah yang banyak di samping jalan biar dikit in sampah yang banyak itu
Biography of Pergi demi sebuah cita - cita pulang meraih masa depan
Balinese
Niki tur abedik kalangan duranegara mirib dogén alah nusa ajak sakéwala saking samping to.
English
Therefore, I propose that Bali in this pandemic can create an attractive cultural package, it can be in the form of a hybrid that is in accordance with the current pandemic conditions.
Indonesian
Sudah sejak lama pulau yang mendapat julukan Pulau Dewata ini dikenal dengan keragaman budayanya.
Government Pesona Budaya Bali
Balinese
Dagingnyane inggih punika kaputusan raja sane nglugrayang wargi Bwahan numbas wewidangan alas paburon duen raja sane jimbarnyane 11.000 X 90 depa ring samping wewengkon Bwahan antuk pangargan 10 Masoka dan 10 pilih.
English
It contains the king's decision to allow the Bwahan people to buy the king's hunting forest area with an area of 990,000 fathom square in addition to the Bwahan area for an equal price to “10 masoka and 10 pilih”.
Indonesian
Kelima desa kuno ini adalah Buahan (Bwahan), Songan, Kedisan, Trunyan dan Abang (Air Hawang).
Lontar Prasasti Bwahan
Balinese
Astungkara kedepan ne, Lulu sane begeh di samping jalan Apang bedik ang sampah sane begeh nike
English
-
Indonesian
Semoga kedepannya sampah yang banyak di samping jalan biar dikit in sampah yang banyak itu
Biography of Sampah masyarakat
Balinese
Tembang puniki maosin indik pati, sane setata wenten ring samping i raga.
English
This piece tells about death, which is always next to us.
Indonesian
Komposisi ini mengisahkan tentang kematian, yang selalu ada di sebelah kita.
Music Sumanasa Jayantaka
Balinese
Ring Bali, ketahnyané toleransi punika kacingak saking kawéntenan lima pura sané magenah ring samping silih tunggil ring kompleks Puja Mandala, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung.
English
-
Indonesian
-
Intercultural THE BEAUTY OF TOLERANCE AT PUJA MANDALA BALI
Balinese
Di samping keindahan ne ade masih jelekne, nu masi liu ade anak melali ke pasihe ngutang luu ngawagin be sediange wadah luu nu masi ngawag ngutang luu.
English
-
Indonesian
-
Literature Pahlawan Sampah di Bali
Balinese
Di samping ento, mancing masih ngidaang anggen hiburan apang tusing stres ngenehang corona ane tusing ilang-ilang, melali ke pasih maan, mancing sambil ngalih be ngidang, kenehe liang lan sebete ilang.
English
-
Indonesian
-
Literature Dulu ke Pantai Nyari Bule, Sekarang ke Pantai Nyari Ikan
Balinese
Pamerintah sayan mautsaha nyalanang pamargi lalu lintas, punika ngawinang 'efek samping' marupa macet.
English
-
Indonesian
-
Government Utsaha sane patut kamargiang olih pamerintah mangda prasida nanganin kemacetan ring Bali
Balinese
titiang berharap untuk kedepan nya lowongan pekerjaan di perbanyak, ajak jalan jalan ane sube usak usak LAN bolong bolong, LAN masalah sampah sane numpuk, lan pembersihan git got samping jalan ane sai banjir
English
-
Indonesian
-
Government harapan titiang anggen kedepan nya
Balinese
Dugas tiang melali paek umah tiang nge tiang nepukin sampah ane numpuk di pingir jalan ne liu nak ne noleh tapi sing ade ane nyak jemak,liu sajan sampah ne ape buin ade ne medagang makanan di samping ne ape buin be ade tonggos khusus anggo ngentung lulu tapi ade gen ne ngutang lulu sembarangan.harapan tiang kedepan ne agar ngutang lulu di tongos ne lan pemerintah harus ngemang peraturan anggo anak ane ngutang lulu ane sing beneh lan man denda ane pantes apang sing ade nak ane ngutang lulu sembarangan ape buin ane ngutung ke tukad ane nyebapin banjir.
English
-
Indonesian
-
Literature Jaga alam bali biar sehat
Balinese
Samping teken to anake di bali ramah-ramah pesan lan jemet-jemet sajan.
English
Apart from that, the people who live in Bali are very friendly and kind.
Indonesian
Terlepas dari itu orang yang tinggal dibali sangatlah ramah dan baik.
Literature Beraneka budaya di bali