How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!

20231113T131006642Z250760.jpeg
0
Vote
Title
Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
Affiliation
SMA Negeri 3 Denpasar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://trijayanews.id/gaya-hidup/kesehatan/ini-faktor-anak-jadi-perokok/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing

Om Swastyastu

Roko sampun ketah yaning iraga miragi kruna punika. Mabaos indik roko, titiang punika manusa sane nenten seneng yaning nampek sareng peroko. Mangkin titiang ngadeg iriki ngewakilin manusa sajebag gumi sane nenten kenak nampek sareng peroko taler roko. Sane kapertama titiang nenten ngerti, napi sujati kawigunan roko punika? Yening kaanggen kasenengan ipun, nenten wenten cara sane lianan kaanggen nyenengin padewekan? Nenten prasida nganggen cara sane lianan minakadi nyalanang hobby utawi kegiatan sane positif taler bisa kaanggen ring masa depan. Sampun uning roko punika sekadi ring bungkusne wenten gambar penyakit krana roko, kantun kaanggen. Peroko sane meroko ngawag, manah ipune kenak? ye kaden jaen? Taler titiang sering merasa nenten seneng antuk asep sareng bo saking peroko. Wus punika wenten sane dadi korban peroko inggih punika peroko pasif. Medal saking Kemenkes ring tengah roko ngamedalang asep sane kaisi antuk zat kimia minakadi nikotin inggih punika racun sane mabuat peroko ketagihan. Sane kaping kalih Tar inggih punika akeh zat kimia ring asep roko taler bersifat karsinogen janten dados kanker. Mawit saking Halodoc.com, yening roko masuang asep punika dados bertahan jantos 2,5 jam nenten ilang yadiastun nenten kacingak olih panyingakan.

Nenten je akidik nanging akeh pisan penelitian sane ngawedarang yening ngirup asep roko katah bisa nemu sungkan sekadi kanker, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan lan janin. Ten pedalem sareng anak sane nenten wenten pelih kadi punika? Yan kenehang peroko sane mabuat nanging anak lianan sane nerima sungkan. Titiang wantah anak sane durung kelih sane nenten uning keuangan nanging yan numbas abungkus roko seket tali rupiah dados kaanggen numbas baas 5kg anggen sadina-dina daripada numbas roko anggen sadina. Nenten malih yening efek samping roko ngamedalang biaya rumah sakit sane nenten akidik. Nenten ke kapikir wantah kadi asapunika peroko? Iraga sareng sampi saking alit nyantos mangkin ring sekolah ajahina nenten maroko. Nanging kenyataan nyane wenten akeh yowana sareng ring sekitar maroko.

Malih apisan titiang ngadeg iriki midartayang roko punika barang sane nenten becik miwah nenten wenten kawigunane ring kauripan. Yening wenten nyantos mangkin maroko, durusang Nanging resepang wantah kadi asapuniki nuutin kayun lan emosi wantah merugikan ida dane sareng sami taler penyesalan wantah hadiah sane katerima. Tios ring punika yening wenten sane peduli sareng masa depan, ngiring sareng-sareng ngwedarang usan menikmati roko, sadurung roko sane menikmati ida dane sareng sami Ngiring ngerajegang aset masa depan bangsa nenten ngeroko Satata eling becik nenten nganggen roko Inggih wantah kadi asapunika, yening wenten sane iwang titiang nunas geng rena sinampura. Wasananing atur puputang titiang antuk paramasantih.

Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "“Roko” sampun katah yaning iraga mirengang kruna punika. Medal saking “Kemenkes” ring tengah roko ngamedalang asep sane kaisi antuk zat kimia minakadi nikotin inggih punika racun sane mabuat peroko ketagihan. Sane kaping kalih Tar inggih punika akeh zat kimia ring asep roko taler bersifat karsinogen janten dados kanker. Mangkin titiang ngadeg iriki ngewakilin manusa sajebag gumi sane nenten kenak nampek sareng peroko taler roko. napi sujati kawigunan roko punika?" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.