Sujati

sujati

su jotø
  • Really, truly (Mider) (Adjective)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Beli mula truna lacur ané tuah ngelah tresna sujati kapining adi.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Indike puniki kabaosang ring pupuh Dandang Gula sane wenten ring Geguritan Sampik Eng Tay, sane cutetang titiang kadi asapuniki “Sangkaning takut ring bebawosan manis, mapan pangaku sujati tresna, bilih-bilih dangan antuk ngiringang anak istri punika, sane mabantang slake gebogan ipun asiu, punika sane doh kapanggihin, napi malih kenyeman, sakadi dangan antuk nyaupang, punika mawinan patut meneng, mangda nenten tuyuh ngucap, sane ngawinang brangti anak tiosan”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakadi gatra sane kauningayang majeng ring para krama makeh, gatra sane kauningin punika wenten sane sujati taler wenten sane nenten becik sane prasida iraga malaksana aor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaweruhan indik widhine sane sujati pacang prasida katerima yaning manah i manusa setata ning tur lascarya.

In English:   This is a symbol of accepting spiritual knowledge.

In Indonesian:   Pengetahuan rohani yang sejati hanya bisa diterima oleh manusia yang pikirannya jernih dan tulus.

In Balinese:   Atman i bikul nemuang bagia sujati di Wisnu Loka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento wantah Ni Murdani sujati.

In English:  

In Indonesian:   Itulah kesujatian Ni Murdani.

In Balinese:   Petani punika sujati manunggalaning rasa sraddha lan bhakti ring Hyang Parama Kawi, santukan Petani punika nunggalang pertiwi lan akasa sané kadulurin antuk lascarya nglungsur wara nugraha.

In English:   The farmer unites faith and devotion to God, because the farmer is able to unite the natural forces between land and sky based on a sense of sincerity to always ask for grace.

In Indonesian:   Petani itu menyatukan antara keyakinan dan bakti kepada Tuhan, karena Petani itu mampu menyatukan kekuatan alam antara tanah dan langit yang didasari rasa ikhlas untuk selalu memohon anugrah.

In Balinese:   Sujati pisan swadharma lan swagina dados Petani sida ngicénin kahuripan lan paridabdab “cenik lantang”, santukan dados Petani mapaiketan pisan gunakaya dados jadma manumadi ring mercapada mangda setata eling ring sraddha lan bhakti sané kadulurin antuk lascarya.

In English:   The obligation and work of being a farmer is able to provide life based on the concept of "small but sustainable results", because being a farmer is closely related to labor (karmaphala) as humans who are born into this world to always remember with faith and devotion based on sincerity.

In Indonesian:   Kewajiban dan pekerjaan menjadi Petani mampu memberikan kehidupan berlandaskan konsep “hasil kecil tetapi berkesinambungan”, karena menjadi Petani berhubungan erat dengan jerih payah (karmaphala) sebagai manusia yang terlahir ke dunia ini untuk selalu ingat dengan keyakinan dan bakti yang didasari ketulus-ikhlasan.

In Balinese:   Di subane nak luh sayan ngarasayang pendidikan tinggi, ditu sinah revolusi sujati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah yan sujati iraga matimpal, jele melah jalan alih bareng-bareng.

In English:  

In Indonesian:   Di telaga itu juga ada kura-kura jantan dan betina.

In Balinese:   Keweh baan ngorahang, liu ada informasi sane ten sujati / hoax, ada ngorahang kene ada ngorahang keto, ten uning encen sane patut ane encen sane nenten patut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Berita hoax inggih punika orti sane Ten Sujati utawi berita bohong/ berita sane nenten Ade sumbernya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu edengang teken icang paundukan ane sujati.” Majalan, lantas I Kancil, I Cita, teken I Macan ka tongos jebage itunian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento ane makada ia tusing ngelah sawitra ane sujati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai mula timpal ane sujati, ada ri kala suka muang duka!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kautamane sujati ritatkala setata nerapang Protokol Kesehatan, duaning punika pinaka sarana pangraksa ritatkala ngemargiang parikrama swaginane.

In English:   The main thing during a pandemic is always to apply the Health Protocol, because it is a means that can fortify / protect themselves during routine activities.

In Indonesian:   Keutamaan yang sejati di masa pandemi adalah selalu menerapkan Protokol Kesehatan, karena itu adalah sarana yang mampu membentengi/ melindungi diri pada saat melakukan rutinitas.

In Balinese:   Minab sang sane rumasa wikan ring parindikan Covid-19 puniki taler nenten sujati resep tur uning indik pamutus sane becik anggen ngaonang pinungkan Covid-19.

In English:  

In Indonesian:   Mungkin orang yang merasa paham dengan situasi Covid-19 ini juga tidak benar-benar mengerti dan tahu tentang penyelesaian yang baik untuk menghilangkan penyakit Covid-19.

In Balinese:   Indike puniki munggah ring Geguritan Yadnya ring Kuruksetra pada kaping pitu sane masuara “Sampunang pisan ngangobang, yadnyane kadi puniki, yadian prabea katah, akueh nelasang wiyakti, yan boya saking sujati, wenten kanirmalan kayun, nirgawe yadnya punika, tan paaji nyang akedik, titiang sanggup, ngaturang bukti ne sinah.”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indik puniki mawinan ibu-ibu PKK ring banjar titiange, mautsaha gumanti prasida ngamolihang orti sane sujati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika raris sane ngawinang Ekalawya waged nganggen panah santukan baktinnyane sane sujati majeng ring gurunnyane (Mgawe ta ya Drona pratima, manggalanyan pangabhyasa dhanurweda.

In English:  

In Indonesian:   Ia tahu bahwa Guru Drona merupakan pengajar pemanah terbaik yang berguru langsung pada Ramaparasu.

In Balinese:   Pamerintah mustine setata aktif midartayang indik perkembangan kondisi ane sujati apang informasine transparan tur makejang pada nawang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangdane uning, ngamargiang, miwah dados sissia sane sujati, becikne uning ring swadharma manados sisia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib jadmane jani bes lebihan percaya tekening wangsit ane konden karuan sujati.

In English:   Furthermore, if we re-read the historical books of Indonesia, the warriors prepared themselves with weapon of knowledge and sharp bamboo to prevent Indonesia from invaders attack.

In Indonesian:   Begitu pula dengan organisasi sesat yang berdasarkan agama lainnya yaitu organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) pada tahun 2016, dan telah memiliki pengikut hingga 50.000 orang.

In Balinese:   Yening nike sampun kelaksayanang,sampun macihna irage eling tekening kemerdekaan sane sujati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin raris kapiragi orti tan sujati (hoax), yening Thermo Gun punika sering kaanggen pacang ngrananyang sengkala ring sajeroning pikayunan iragane saha prasida nyungkanin wangun untek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayan sujati nampi informasi nglimbakang pakaryan sane becik ring kauripan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ampura, tiang ngungiyangang sane sujati.” Suud matur keto, I Krebek lantas ia mapamit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ngalih ajak matatimbang

Bhakti sujati sampun kaunggahang Mabakti, Makarya lan Malajah ring genah soang-soang ngantosang landuh sané kaarepang pawisik saking para Hyang tamba gering kamargiang mangda jagat galang apadang suka duka tekek kagisiang

Tat twam asi kalaksanayang

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pageh tekening pangapti

Ngamargiang sane sujati Anggen nindihin gumi pedidi

Mangda sami kacingak asri

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganti makutan suryane kasungkemin sujati

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan makadi-kadi kaledangan kayun Ida, lantas nglanturang pamargi, sujati ngulangunin buat kesiran anginne di tepi siring segara kalawan alas girine, ngeninin anggan Ida Sang Prabhu, kadulurin bon sekar gadunge ane miik sumirit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang taler inguh sujati nyane sane mangkin.

In English:   News about the Covid-19 virus is growing, and the more we watch, the more afraid we become.

In Indonesian:   Begitu nasihat dari kedua orang tua saya.

In Balinese:   Niki ciri tresna sujati kapining beli agung.” Puput Sri Tanjung mabaos, Sidapaksa sane kabrahmantian nibakang keris.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento macaciri tresnan kaine jatinulus teken rabi.” Masaut brahmana sujati, “Dong iba jlema apa nenenan?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakadi macan sane ngurek2 sirahne, rusa sane mekecas-kecos sakadi buron sujati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wiki Basa Bali sampun kabaosang sakadi Oasis (genah sane prasida ngetisin bara) majeng para krama sane sampun wikan nganggen basa Bali tur majeng ring krama sane wau malajah nelebin Basa Bali sajeroning mabebaosan ring jagat sujati utawi jagat maya.

In English:  

In Indonesian: