Sujati

From BASAbaliWiki
su jotø
Other forms of "Sujati;"
Definitions
  • Really, truly (Mider) en
  • keadaan sebenarnya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (seharusnya)dan dapat dipercaya. (Mider) id
Translation in English
indeed
Translation in Indonesian
sejati; benar; sungguh
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Beli mula truna lacur ané tuah ngelah tresna sujati kapining adi.
English
-
Indonesian
Kakak memang anak laki-laki miskin yang hanya memiliki cinta sejati untuk adik.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Yadiastun, anake sane len sujati manut, warga Bali patut kakedas panca tata wargi sane sampun kaping pisan prasida maprani pinilih.
English
-
Indonesian
-
Government "Kepengawanan lan Pusaka: Nyambutang Kekinian sareng Tradisi ring Bali"
Balinese
Ngiring sareng-sareng ngaptiang mangdané pamimpin sané maduwé visi miwah keberanian nyanggra pikobet puniki antuk parilaksana sané sujati, boya ja antuk janji-janji politik kémanten.
English
-
Indonesian
-
Government "Sareng Menuju Keberlanjutan: Tantangan Lingkungan anggen Calon Pemimpin Bali ring Pilkada 2024"
Balinese
Luu plastik ane ada di pasihe mula uli pidan dadi sorotan , yadiatun pemerintahe suba mautsaha mersihang luu ane ada ngelangi di pasihe .patut ada komitmen ane sujati ajak mekejang rikala lakar ngupepira pasih apange setata resik ,asri tur ngelangunin .
English
-
Indonesian
-
Literature SAMPAH BERENANG DI LAUT
Balinese
Pemimpin ane pantes ngamong jagate ene tuah pemimpin ane sujati.
English
Leaders who are worthy of leading this universe are true leaders, who lead with the heart, so that the universe is orderly and peaceful, and can strengthen Tat Twam Asi.
Indonesian
Pemimpin yang layak memimpin negara ini adalah pemimpin sejati.
Literature Pemimpin Sejati yang Mengayomi Rakyat Berlandaskan Tat Twam Asi
Balinese
Indike puniki kabaosang ring pupuh Dandang Gula sane wenten ring Geguritan Sampik Eng Tay, sane cutetang titiang kadi asapuniki “Sangkaning takut ring bebawosan manis, mapan pangaku sujati tresna, bilih-bilih dangan antuk ngiringang anak istri punika, sane mabantang slake gebogan ipun asiu, punika sane doh kapanggihin, napi malih kenyeman, sakadi dangan antuk nyaupang, punika mawinan patut meneng, mangda nenten tuyuh ngucap, sane ngawinang brangti anak tiosan”.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Patut Celih Ngeresepang Gatra
Balinese
Santukan Raja Mangui sampun kasub antuk kepandaian lan kasaktiannyané, raris I Gusti Panji Sakti (II) mautsaha nyobak napi sané sujati sakadi kabaosang.
English
Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
Indonesian
Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Semeton sareng sami, lingkungan sane resik tur asri wantah dasar sujati, pinaka saka (tiang) sane nyangga kauripan iragane, silih sinunggilnyane taler mapakilitan ring pariwisata.
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Sapemargin aab jagate sekadi mangkin, igel-igelan punika sampun ngansan lempas saking uger-uger igel sane sujati.
English
-
Indonesian
-
Government Pendapatan Asli Daerah Bali Sane Sayan Menurun
Balinese
Sakadi gatra sane kauningayang majeng ring para krama makeh, gatra sane kauningin punika wenten sane sujati taler wenten sane nenten becik sane prasida iraga malaksana aor.
English
-
Indonesian
-
Literature Baliwiki simedia informatif
Balinese
Kaweruhan indik widhine sane sujati pacang prasida katerima yaning manah i manusa setata ning tur lascarya.
English
This is a symbol of accepting spiritual knowledge.
Indonesian
Pengetahuan rohani yang sejati hanya bisa diterima oleh manusia yang pikirannya jernih dan tulus.
Holiday or Ceremony Banyu Pinaruh
Balinese
Atman i bikul nemuang bagia sujati di Wisnu Loka.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bikul ka Suarga Loka
Balinese
Ento wantah Ni Murdani sujati.
English
-
Indonesian
Itulah kesujatian Ni Murdani.
Folktale Bojog Jegeg
Balinese
Petani punika sujati manunggalaning rasa sraddha lan bhakti ring Hyang Parama Kawi, santukan Petani punika nunggalang pertiwi lan akasa sané kadulurin antuk lascarya nglungsur wara nugraha.
English
The farmer unites faith and devotion to God, because the farmer is able to unite the natural forces between land and sky based on a sense of sincerity to always ask for grace.
Indonesian
Petani itu menyatukan antara keyakinan dan bakti kepada Tuhan, karena Petani itu mampu menyatukan kekuatan alam antara tanah dan langit yang didasari rasa ikhlas untuk selalu memohon anugrah.
Literature Membangun Ekonomi Pemuda Milenial "Pemuda Bali Jangan Malu Jadi Petani"
Balinese
Sujati pisan swadharma lan swagina dados Petani sida ngicénin kahuripan lan paridabdab “cenik lantang”, santukan dados Petani mapaiketan pisan gunakaya dados jadma manumadi ring mercapada mangda setata eling ring sraddha lan bhakti sané kadulurin antuk lascarya.
English
The obligation and work of being a farmer is able to provide life based on the concept of "small but sustainable results", because being a farmer is closely related to labor (karmaphala) as humans who are born into this world to always remember with faith and devotion based on sincerity.
Indonesian
Kewajiban dan pekerjaan menjadi Petani mampu memberikan kehidupan berlandaskan konsep “hasil kecil tetapi berkesinambungan”, karena menjadi Petani berhubungan erat dengan jerih payah (karmaphala) sebagai manusia yang terlahir ke dunia ini untuk selalu ingat dengan keyakinan dan bakti yang didasari ketulus-ikhlasan.
Literature Membangun Ekonomi Pemuda Milenial "Pemuda Bali Jangan Malu Jadi Petani"
Balinese
Mangda prasida dados pemimpin sane sujati tur sujana.
English
-
Indonesian
-
Government Buka Sesenggake Tong Kosong Nyaring Bunyinya, Liu Munyi Nanging Ape Sing Ade
Balinese
Dini ditu ngidih suara ring masyarakat tur mejanji pang ngidaang masyarakat e sami rahayu, nanging disubane sampun mepilih malah sing sujati care ape ne orahange dugas kar ngalih suara.
English
-
Indonesian
-
Government Buka Sesenggake Tong Kosong Nyaring Bunyinya, Liu Munyi Nanging Ape Sing Ade
Balinese
Di subane nak luh sayan ngarasayang pendidikan tinggi, ditu sinah revolusi sujati.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Pangalaman sané nénten becik, kauripan sané madaging pikobet, pikobet, miwah kaliangan sané arang pisan kapanggih miwah nénten prasida katrima, ngawinang titiang nyurat cakepan puniki pinaka pahan saking pamargin titiangé ngrereh kauripan sané sujati.
English
-
Indonesian
Pengalaman yang penuh gejolak, kehidupan yang penuh dengan drama, tragedi, dan saat-saat bahagia yang jarang terjadi dan sepertinya tidak akan bertahan lama, telah menginspirasi saya untuk menulis buku ini sebagai bagian dari perjalanan penemuan diri saya.
Biography of Desak Yoni
Balinese
Nah yan sujati iraga matimpal, jele melah jalan alih bareng-bareng.
English
-
Indonesian
Di telaga itu juga ada kura-kura jantan dan betina.
Folktale Empas Teken Angsa
Balinese
Keweh baan ngorahang, liu ada informasi sane ten sujati / hoax, ada ngorahang kene ada ngorahang keto, ten uning encen sane patut ane encen sane nenten patut.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Idupe Nyansan Gudig krana Virus Corona ring Jaman Kali Ugug-I Putu Heri Ramanda
Balinese
Ipun sampun prasida minayang indik orti sané sujati miwah orti sané bogbog.
English
-
Indonesian
-
Government GEJER PILPRES 2024
Balinese
Antuk kampanye digital, akéh orti miwah isu sané kawedar, yadian orti sané sujati utawi orti sané palsu.
English
-
Indonesian
-
Government GEJER PILPRES 2024
Balinese
Harapan tiang selaku krama Bali mangdane Bali mewali sekadi Bali Sane sekadi dumun inggih punika Bali Sane sujati.Bali sane kantun lestari lan kantun ngrajegang seni budaya lan kearipan lokal sane mula sangkaning pekardin lan pekaryan semeton Bali,tiang dot pisan Bali mewali sekadi dumun, yening ring pertanian mekesami krama subak ring Bali memula padi Bali lan kantun nganggen sampi ritatkala ngolah tanah carik,yening ring kesenian soang- soang Bale Banjar kantun mepupul muda- mudi jagi melajah megambel,ngigel,pesantian lan sane siosan,miwah alit- alite kantun nglestariang peplalianan sekadi engkeb engkeban,medengkleng,mepleguncang,lan sane siosan.Yening kearipan lokal irage sareng sami laksanayang lan margiang pastika Bali mewali dados Bali sane sujati
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Kembali menjadi Bali seperti tempo dulu
Balinese
Bali Sane Sujati
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Kembali menjadi Bali seperti tempo dulu
Balinese
Utpeti sane becik pacang ngwetuang Shanti, yening sampun Shanti kapanggih pastika sampun Ayu sane sujati pacang metu saking sang sane maurip.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Guna Rasa
Balinese
Tat twam asi inggih punika pikayunan sane mateges titiang dados semeton lan semeton dados titiang, ring sajeroning pikayunan puniki tat twam asi fokus ring pikayunan indik tatujon lan peran pinaka makhluk hidup sane sujati embas saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane madue persamaan miwah pabinayan sane patut iraga aji lan suksma pinaka paican Ida.
English
Tat twam asi is an idea which means that I am you and you are me, in this case the teachings of tat twam asi focus on the idea of purpose and role as living beings who are truly born from God, which have both similarities and differences that we must appreciate and be grateful as His gift.
Indonesian
Tat twam asi adalah gagasan yang berarti bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku, dalam hal ini ajaran tat twam asi memfokuskan pada gagasan tentang tujuan dan peranan sebagai makhluk hidup yang benar-benar dilahirkan dari Tuhan, yang mana memiliki kesamaan sekaligus perbedaan yang harus kita hargai dan syukuri sebagai karunia-Nya.
Intercultural Harmonization Through Tat Twam Asi
Balinese
Berita hoax inggih punika orti sane Ten Sujati utawi berita bohong/ berita sane nenten Ade sumbernya.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Ngeranayang Petaka
Balinese
Ditu edengang teken icang paundukan ane sujati.” Majalan, lantas I Kancil, I Cita, teken I Macan ka tongos jebage itunian.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Ento ane makada ia tusing ngelah sawitra ane sujati.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Cai mula timpal ane sujati, ada ri kala suka muang duka!
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sampi Masuwitra Ajak Goak
Balinese
Ento sane ngeranayang tradisi joged sampun cemer ring para janane sane ten uning teken igelan joged sane sujati.
English
-
Indonesian
-
Literature Joged Zaman Sekarang
Balinese
Kautamane sujati ritatkala setata nerapang Protokol Kesehatan, duaning punika pinaka sarana pangraksa ritatkala ngemargiang parikrama swaginane.
English
The main thing during a pandemic is always to apply the Health Protocol, because it is a means that can fortify / protect themselves during routine activities.
Indonesian
Keutamaan yang sejati di masa pandemi adalah selalu menerapkan Protokol Kesehatan, karena itu adalah sarana yang mampu membentengi/ melindungi diri pada saat melakukan rutinitas.
Covid Kertha ring Kali
Balinese
Minab sang sane rumasa wikan ring parindikan Covid-19 puniki taler nenten sujati resep tur uning indik pamutus sane becik anggen ngaonang pinungkan Covid-19.
English
-
Indonesian
Mungkin orang yang merasa paham dengan situasi Covid-19 ini juga tidak benar-benar mengerti dan tahu tentang penyelesaian yang baik untuk menghilangkan penyakit Covid-19.
Covid Kuala Nekepin Bibih (I Wayan Kuntara)
Balinese
Indike puniki munggah ring Geguritan Yadnya ring Kuruksetra pada kaping pitu sane masuara “Sampunang pisan ngangobang, yadnyane kadi puniki, yadian prabea katah, akueh nelasang wiyakti, yan boya saking sujati, wenten kanirmalan kayun, nirgawe yadnya punika, tan paaji nyang akedik, titiang sanggup, ngaturang bukti ne sinah.”.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Om swastyastu🙏 Sane keaptiang tiang majeng ring pemimpin sane kapilih ring pemilihan umum 2024 sane pacang rauh sujati dados penuntun sane becik ring masyarakat..
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan pemilu 2024 dari saya
Balinese
Malarapan pengapti puniki dumogi para jana utamanyane generasi muda utawi generasi milenieal pinaka pemilih pemula polih pratiwimba nentuang pilihan pemimpin sane sujati nindihin jagat, jagate sutrepti,tan kirang sandang pangan, gemah ripah loh jinawi
English
-
Indonesian
-
Literature Keinginan Rakyat
Balinese
Indik puniki mawinan ibu-ibu PKK ring banjar titiange, mautsaha gumanti prasida ngamolihang orti sane sujati.
English
-
Indonesian
-
Literature Kekuatan Wanita
Balinese
Punika raris sane ngawinang Ekalawya waged nganggen panah santukan baktinnyane sane sujati majeng ring gurunnyane (Mgawe ta ya Drona pratima, manggalanyan pangabhyasa dhanurweda.
English
-
Indonesian
Ia tahu bahwa Guru Drona merupakan pengajar pemanah terbaik yang berguru langsung pada Ramaparasu.
Literature Mahardikaning Aguron-Guron ring Cerita Adiparwa
Balinese
Pamerintah mustine setata aktif midartayang indik perkembangan kondisi ane sujati apang informasine transparan tur makejang pada nawang.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemerintah Harus Mengajarkan Masyarakat Menolak Hoask Tentang COVID-19
Balinese
Mangdane uning, ngamargiang, miwah dados sissia sane sujati, becikne uning ring swadharma manados sisia.
English
-
Indonesian
-
Literature Sastra Sakala Gunaning Janma
Balinese
Mirib jadmane jani bes lebihan percaya tekening wangsit ane konden karuan sujati.
English
Furthermore, if we re-read the historical books of Indonesia, the warriors prepared themselves with weapon of knowledge and sharp bamboo to prevent Indonesia from invaders attack.
Indonesian
Begitu pula dengan organisasi sesat yang berdasarkan agama lainnya yaitu organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) pada tahun 2016, dan telah memiliki pengikut hingga 50.000 orang.
Literature Solah Soleh Nyujukang Kadaton
Balinese
Wiki Basa Bali sampun kabaosang sakadi Oasis (genah sane prasida ngetisin bara) majeng para krama sane sampun wikan nganggen basa Bali tur majeng ring krama sane wau malajah nelebin Basa Bali sajeroning mabebaosan ring jagat sujati utawi jagat maya.
English
-
Indonesian
-
Literature Wiki Basa Bali, Oasis Pelestarian dan Ruang Partisipasi Publik dalam Mempelajari Bahasa Bali
Balinese
Pamuput patut mewali tur ngarereh pisan ring sakadi-cadine, mapica dados sujati ring aspirasi kramane, lan ngarancang pamuput sane nenten dados pemuput lan ngadegang.
English
-
Indonesian
-
Government Mangkin Menyingsing, Pamuput Bali Maju Menyelami Tantangan dengan Kearifan dan Kesejahteraan Bersama
Balinese
Pamuput patut mewali tur ngarereh pisan ring sakadi-cadine, mapica dados sujati ring aspirasi kramane, lan ngarancang pamuput sane nenten dados pemuput lan ngadegang.
English
-
Indonesian
-
Government Mangkin Menyingsing, Pamuput Bali Maju: Menyelami Tantangan dengan Kearifan dan Kesejahteraan Bersama
Balinese
Ibi dugas aku enu liu ngelah pipis kaden kamu ngorahan matimpal sujati ajak aku, jani adi tiba-tiba ilang pas aku terpuruk?
English
Yesterday when I still had a lot of money, instead of you saying be my real friend, now why suddenly disappear when I'm down?
Indonesian
Kemarin ketika aku masih memiliki banyak uang, bukannya kamu mengatakan menjadi teman sejatiku, sekarang kenapa tiba-tiba menghilang ketika aku terpuruk?
VisualArt Matopeng Siu
Balinese
Yadnya inggih punika sesajen suci sane katur madasar antuk tulus ning ati miwah rasa tresna asih sane medal saking hredaya pinaka bakti sane sujati ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
English
Yadnya is a holy sacrifice offered with a sincere heart as well as a sense of love that comes from the heart as true devotion to God Almighty.
Indonesian
Yadnya adalah korban suci yang dipersembahkan dengan hati iklas juga rasa cinta kasih yang keluar dari hati sanubari sebagai pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa Wasa.
VisualArt Mayadnya
Balinese
Yening nike sampun kelaksayanang,sampun macihna irage eling tekening kemerdekaan sane sujati.
English
-
Indonesian
-
Comics Milenial medue aksi,boye wantah basa basi
Balinese
Nanging sayan sue Pulo Baline sane resik tur asri prasida magentos dadi Pulo sane dados usak ulian mis lan pawangunan tanpa ijin saking pemerintah.Pikobet sane akeh indik mis lan pawangunan sane patut uratiang olih pamerintah ring Bali.Nenten wantah lingkungan kemanten nanging krama Baline taler keni pinungkan,akeh penyakit-penyakit sane ngendag krana lingkungan sane sampun cemer.Ento sane ngranayang calon pangamong jagat ring Bali sepatutnyane nglaksanayan parilaksana sane sujati nenten ja mantah raos manten.Antuk pikobet sane wenten ring ajeng punika indik mis lan pawangunan wenten solusi sane becik inggih punika pamerintah ring Bali patut ngatalang ijin pawangunan utawi IMB (ijin mendirikan bangunan) apang pawangunan sane kalaksanayang nenten elah aluh lan mis KA uratiang mangda nenten ngawinang lingkungan nyane cemer.Ring pikobet lan solusi punika iraga sepatutnyane milih calon pangamong jagat sane bertanggung jawab antuk ngamong jagat mangda prasida kaciptayang Pulo Bali sane hijau,resik,asri tur lestari.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Mis lan Pawangunan sane Elah Aluh
Balinese
Maka sujati penyandang disabilitas punika madue pikolih sane pateh jatma sane non disabilitas.
English
-
Indonesian
-
Government INCAPANG KESETARAAN SANGKANING BURSA KERJA
Balinese
Kapracayane sane sujati punika madasar antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga wit kasujatian.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngajegang Kerukunan Beragama
Balinese
Ring Bali, pinaka contoh sujati kawentenan pabinan iraga maagama wenten kearifan lokal sane Kantun kaparcaya ngantos mangkin.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngastitiang Kerukunan Umat Meagama
Balinese
Yening iraga ngicen kabebasan ring anake truna-truna punika mangda ipun makarya ring genah sane pinih becik, iraga prasida nulungin ipun ngamolihang tetujon urip sane sujati.
English
-
Indonesian
-
Government Ngicenin kebebasan majeng ring yowana mangda makarya sapakayunan ipun, miwah memfasilitasi sajeroning pencapaian minat bakat kramanyane
Balinese
Nah, yen ada oknum ane malaksana buka keto, ento boya ja kasambat manusa kewala Pasu Vipra (anak ane ngelah jabatan kewala tuah di adan dogen, boya ja pemimpin ane sujati), sombong, demen nguluk-nguluk tur madaya kramanne tusing tawang apa ento sesanan dadi pejabat lan ensap teken tanggung jawab.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Pasu vipra
Balinese
Sane kapertama titiang nenten ngerti, napi sujati kawigunan roko punika?
English
-
Indonesian
-
Government Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
Balinese
Malantaran punika iraga pacang mrasidayang muponin urip sane sujati, sane gemuh landuh miwah sane luih sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga.
English
-
Indonesian
-
Government Nyaga Palemahan
Balinese
Mangkin raris kapiragi orti tan sujati (hoax), yening Thermo Gun punika sering kaanggen pacang ngrananyang sengkala ring sajeroning pikayunan iragane saha prasida nyungkanin wangun untek.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Nyelehin Gatra indik Thermo Gun sane Prasida Nyungkanin Wangun Untek Para Janane
Balinese
Sayan sujati nampi informasi nglimbakang pakaryan sane becik ring kauripan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Nyobyahang Pakeling Indik Hoax
Balinese
Makasami, pamargi punika dados ngebatin tur nglaksanayang pikolih-silih sane sujati.
English
-
Indonesian
Pentingnya hal ini adalah untuk memilih para pemimpin yang berkualitas atau calon yang tepat, yang dapat memberikan arah pada perubahan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.
Government PEMILIHAN PEMIMPIN YANG BERKUALITAS
Balinese
Tiang nuju tetanduran sujati, tetanduran sujati, tetanduran sujati.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU NIKE WAJIB
Balinese
Nyarengin puniki, ngwacenin sujati, ngemargiang sujati, ngemolihang sujati.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU NIKE WAJIB
Balinese
Mangda sujati puniki, makasami dados wargi sane kaloktah.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU NIKE WAJIB
Balinese
Sujati puniki dados wargi sane kaloktah, wargi sane sampun dados pradesa sane jantos.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU NIKE WAJIB
Balinese
Ento tuah socan sujati pulo ané ada di Indonesia ané jimbar.
English
I was exposed to a rich tapestry of cultures, from the island's traditional Balinese customs to the myriad influences of its diverse expat community.
Indonesian
Komunitas pulau yang terjalin erat dan ikatan kekeluargaan yang kuat selalu menjadi pengingat akan pentingnya mendukung dan membantu orang-orang di sekitar kita.
Childrens Book Paplajahan ané Kaajahin baan Bali di Déwék Tiangé
Balinese
Yéning pamimpin sané sujati prasida embas ring tengahing kahanan sané prasida kakaryanin.
English
-
Indonesian
-
Government Parilaksana Pemimpin Sane Ka Margiang
Balinese
Ampura, tiang ngungiyangang sane sujati.” Suud matur keto, I Krebek lantas ia mapamit.
English
-
Indonesian
-
Folktale Prabu Singa lan Sang Nandaka Kapisuna
Balinese
ngalih ajak matatimbang

Bhakti sujati sampun kaunggahang Mabakti, Makarya lan Malajah ring genah soang-soang ngantosang landuh sané kaarepang pawisik saking para Hyang tamba gering kamargiang mangda jagat galang apadang suka duka tekek kagisiang

Tat twam asi kalaksanayang
English
-
Indonesian
-
Covid Gering Rauh olih Ketut Suara Antara
Balinese
Pageh tekening pangapti

Ngamargiang sane sujati Anggen nindihin gumi pedidi

Mangda sami kacingak asri
English
-
Indonesian
-
Covid Lali Tekén Melali Olih : Kadék Arya Darsana
Balinese
Nganti makutan suryane kasungkemin sujati
English
-
Indonesian
-
Covid Gering Nyaluk Makuta I Putu Suwèka Oka Sugiharta
Balinese
Agama sane mabinayan nenten ja mapiteges iraga nenten dados kulawarga, nanging mabinayan punika ngawinang iraga sayan uning napi sane sujati dados kulawarga.
English
-
Indonesian
-
Intercultural SITARAM
Balinese
Wantah ring sajeroning pemilihan calon anggota legislatife lan paslon yudikatif sane mabinayan, sujati iraga nue tatujon wantah asiki mangda panegara Indonesiane sida maju tur gemah ripah loh jinawi, kadi semboyan Bhineka Tunggal Ika, yan diastun mabinayan tetep wantah iraga tunggal.
English
-
Indonesian
-
Government SUTINDIH NINDIHIN NEGARA INDONESIA NUJU INDONESIA MAJU MIWAH GEMAH RIPAH LOH JINAWI
Balinese
Jujur

Jujur artosnyane satya ring pageh hati ring midabdabin kawentene sane sujati ngaksi miwah ngamargiang pemilihan punika.

6.
English
-
Indonesian
-
Government SUTINDIH RING ASAS PEMILU ANGGE PAMATUAN PEMILIHAN SANE DEMOKRASI
Balinese
Tan makadi-kadi kaledangan kayun Ida, lantas nglanturang pamargi, sujati ngulangunin buat kesiran anginne di tepi siring segara kalawan alas girine, ngeninin anggan Ida Sang Prabhu, kadulurin bon sekar gadunge ane miik sumirit.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Sane mangkin tiang jaga nguningayang paindikan sane sujati, inggih punika:
English
-
Indonesian
-
Government Kawéntenan Pasar umum Gianyar sané ageng, nanging sujatinnyané nénten ja kadi asapunika
Balinese
Titiang taler inguh sujati nyane sane mangkin.
English
News about the Covid-19 virus is growing, and the more we watch, the more afraid we become.
Indonesian
Begitu nasihat dari kedua orang tua saya.
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Wantah antuk kebijakan sane wicaksana, sane nguratiang nilai-nilai budaya, iraga prasida ngawetuang harmoni sane sujati lan perdamaian sane tulus.
English
Only with wiser policies, considering cultural values, can we create true harmony and genuine peace.
Indonesian
Hanya dengan kebijakan yang lebih bijak, mempertimbangkan nilai-nilai budaya, kita dapat menciptakan harmoni yang sejati dan kedamaian yang tulus.
Government Ngukuhang Keanekaragaman miwah Ngawangun Masarakat sane Toleran lan Beradab
Balinese
Niki ciri tresna sujati kapining beli agung.” Puput Sri Tanjung mabaos, Sidapaksa sane kabrahmantian nibakang keris.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sri Tanjung
Balinese
Samaliha anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika patut uning, mungguing kapracayan sane sujati punika kadasarin antuk manah sane sadu.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TOLERANCE IN RELIGIOUS DIVERSITY IN BALI
Balinese
Samaliha anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika patut uning, mungguing kapracayan sane sujati punika kadasarin antuk manah sane sadu.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Tolerance in Puja Mandala Bali
Balinese
Bali sampun mawastu salah satu destinasi wisata sane paling prasida, dados pacang madue pura-pura ajeng lan pura-pura dadi sujati.
English
-
Indonesian
-
Government Turis asing berlibur ke Bali
Balinese
Ento macaciri tresnan kaine jatinulus teken rabi.” Masaut brahmana sujati, “Dong iba jlema apa nenenan?
English
-
Indonesian
-
Folktale Tusing Dadi Mula Timbul
Balinese
Sakadi macan sane ngurek2 sirahne, rusa sane mekecas-kecos sakadi buron sujati.
English
-
Indonesian
-
Performance Wayang Tantri
Balinese
Tembang nyane banyol, nanging sujati mabuat.
English
Everything in this world is made in contradictory pairs, but those contrasting elements could cause them to unite.
Indonesian
Lagunya lucu, tapi artinya penting.
Intercultural What Makes Bali Have Salunglung Sabayantaka ?
Balinese
Ngiring iraga sareng-sareng milih pamimpin san madue visi sane jelas, komitmen san sujati ring pelestarian palemahan, strategi pemulihan ekonomi sane lestari, miwah uratian sane utama ring pendidikan.
English
-
Indonesian
-
Government pikobet sane ageng sane wenten ring pulau dewata
Balinese
Sane jejehang I raga kasuen-suen yan pamrintah nenten sujati nguratiang kawentenan basa I raga puniki sinah basa bali punika dados basa pasif sane nenten karesepang malih olih para yowana wekasan Sane mangkin sapunapi antic iraga mangdane basa bali punika tetep ajeg ngawun budayane.
English
-
Indonesian
-
Intercultural preserving balinese culture
Balinese
Bali sane sampun kawijakan pacang dados pasisian yadiastun setiap anak maduwe kesempatan pacang pangapresya lan pangembangang pada sujati.
English
-
Indonesian
-
Government TUMBUH SEHAT BERKEMBANG CERDAS MEWUJUDKAN BALI BEBAS STUNTING
Balinese
Para panjenengan sane nganggen kebhinekaan sujati, ring pangeling pangwikan punapi, patut nuju ring sami titiang.
English
-
Indonesian
-
Government “Masalah Apa yang Paling Mendesak Untuk Diselesaikan Oleh Para Calon Pemimpin Bali?”