Parilaksana Pemimpin Sane Ka Margiang

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Parilaksana Pemimpin Sane Ka Margiang
Affiliation
SMA Negeri 1 Gianyar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, Om Awighnam Astu Nama Sidham, Ratu idane sane banget wangiang titiang sinamian. Titiang mangkin maka sisianing ring Badung. Ring rahina mangkin icen titiang nyidang galah jadi mapidartayang indik sifat pemimpin sane patut di terapkan

Ida dane sareng sami sane kesumayang titiang, ring galah sane becik puniki titiang jagi matur nganinin indik Parilaksana Pemimpin Sane Ka Margiang . Y ning pamimpin san sujati prasida embas ring tengahing kahanan san prasida kakaryanin. Iraga sareng sami setuju indik manusa madu potensi san ageng pisan angg n nepasin pikobet. Pamimpin san becik punika naler kawangun antuk pikobet san abot san pacang ngawinang pamimpin san becik. Conto san pinih dangan, calon pamimpin san becik pacang milih pamargi san arang kamargiang olih kraman tiosan, pamargi san ketahnyan abot.

Dadosipun, yadian siraja polih marupa sakadi anak belog punggung, tur tan seneng marupa sakadi anak belog punggung, nanging ipun tansah ngusahayang dewek buat ninutin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tan asue para pamimpin sane nyalonin prasida ngamolihang pamargi sane becik, yadiastu akeh pikobet sane jagi nibenin. Yadian ipun katon sumbung tur ngagu, nanging ipun dados pamimpin sane jujur miwah asor. Sane ngawinang Ida wicaksana miwah asung sueca inggih punika kapiolasan Idane.

Pamimpin sane becik inggih punika pamimpin sane prasida dados tetuladan pabuat pamimpin sane tiosan. Ciri-ciri pamimpin san becik inggih punika jujur miwah prasida kapandung, ngic nin conto san becik, prasida mabebaosan becik sareng anggota, andel ring angga, prasida ngambil kaputusan san becik, setata tenang rikala ngarepin pikobet, miwah bertanggung jawab.

Pangajap-ajap iraga majeng ring pamimpin masa depan inggih punika pamimpin sane berkualitas miwah bermoral pancasila. Pemimpin sane madasar antuk dasar nilai-nilai pancasila, sane mresidayang ngelola negara antuk adil, mautama, wicaksana nanganin pikobet sara, taler ngajegang persatuan sane becik. Lan prasida nyanggra pikayunan kraman , n nten ja makasami pamutus saking pamr ntah k manten. Sampun janten pamimpin patut polih pendidikan tinggi, punika nyihnayang pamimpin patut wikan tur inovatif sajeroning ngwangun negara.

Puniki menawi tan wenten iwang atur titiang, titiang ngulungsur pangampura, ngiring sineb antuk ucapan Parama Shantih. Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian