How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Dewek

dewek

edwek/
  • me; I (Andap) (Pronoun) en
  • self (Andap) (Noun) en
  • diri; badan (Andap) (Noun) id
  • saya; kata ganti orang pertama (Andap) (Noun) id
Andap
dewek; cang; icang; gelah (saya), dewek (diri)
Kasar
wake; ake; kola (saya)
Alus sor
titiang (saya)
Alus mider
-
Alus madya
tiang (saya)
Alus singgih
angga (diri)
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Malukat ento kalaksanayang anggon ngilangang sakancan leteh ane ada di dewek iragane.
[example 1]
Purification is conducted to cleanse the impurities in our body.

Tiang dot nawang adake dewek tiange ane lenan di gumine ene.
[example 2]
I wonder if there’s another me somewhere in the world.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Ring watek ogoh-ogoh puniki dados pangeling majeng pemerintah pinaka pamimpin rakyat, patut nguratiang pamutus sane kabuat mangda nenten mentingang dewek padidi tur ngawinang rakyate sengsara.

In English:   I hope the leaders remember that if the decisions made are good, the people will definitely implement them and this will make the world good again.

In Indonesian:   Terimakasih

In Balinese:   Dewek punika, kamargiang krama Bali suba sampun ngalamanin timpal-timpal ring pamerintah waras malali, waras inginah ngalih tunggil panglimbak ring pariwisata, budaya, lan lingkungan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Irika ipun nyuciang dewek sadurung nglanturang pamargi.

In English:   This lake is not imaginary.

In Indonesian:   Setelah meninggalkan saudaranya, roh atau atma ini menuju Pura Dalem untuk menghadap Dewi Durga.

In Balinese:   Tegenja ayah-ayahan ceninge buat ngwangun kapracayane teken dewek ceninge, buina sehinja pepineh ceninge, apanga cening nyidayang ngresep teken paundukan-paundukan ane lakar teka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Merasa ken dewek dadi raja, engsap ring bhatara, lan meparilaksana semena-mena.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gatra sane kakirim oleh ngaraga utawi badan usaha sangkaning media sosial lan kawacen olih sareng akeh polih ngawetuang emosi, pangarsa, yadian penglaksane dewek lan kelompok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah keto ba upah anak demen mabikas jele tusing ngelah rasa pedalem teken timpal, loba stata ngenehang dewek pedidi, stata malaksana corah tusing taen ngenehang apa ane lakar bakat yening malaksana jele.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun pada mitaenang dewek sampun nandang sangsara uli krana sangsarane sane nibenin ipun.

In English:   This spear is called Lelemon, it has great authority.

In Indonesian:   Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.

In Balinese:   Ritatkala ipun kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun nylempoh nunas ica sapuniki: "Inggih Ratu, yen wantah IRatu ledang, janten IRatu mrasidayang nyegerang dewek titiange".

In English:   He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.

In Indonesian:   Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.

In Balinese:   Akeh para yowanane ring jaman mangkin mamontoran nenten nganutin aturan naler dereng madue SIM.Kawentenan punika baya pisan majeng ring dewek miwah anak lianan.

In English:  

In Indonesian:   Sebagai anak muda, Saya yakin Kalian semua pasti ingin tahu rasanya mengendarai motor.

In Balinese:   Minab taler wenten semeton sane mabawos ring hati kadi puniki “ beh, cara ye sing dogen”; pidabdab puniki taler anggen tiang nuturin dewek tiange pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening iraga mongahang dewek, ngorahang dewek brangti, amunapi je brangtine Perthiwin iragane, sane tan surut surut stata kaparikosa olih parilaksanan iragane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makeh sane patut laksayang, sane ngawerdiang dewek, umpami macentok seni budaya, macentok mapadu olah raga, macentok sajeroning iptek muah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine manut ring pasikian titiang nenten wenten malih arahan sane magenep, krana iraga uling dewek padidi sane sapatutnyane sadar tekening wabah puniki.

In English:   Actually from my personal side does not want to be so opinion more but we ourselves who should be aware of what is being faced at this time.

In Indonesian:   Sebenarnya dari pihak saya pribadi memang tidak ingin begitu berpendapat lebih melainkan kita sendiri yang memang seharusnya sadar dengan apa yang sedang dihadapi saat ini.

In Balinese:   Sane pinih riin tiang maadolan nasi jinggo nanging ten laku, nomer kalih tiang ngadol sate bawi, pateh ten laku, produk sane nomer 3 (jaja Bali) sinah mangkin majodoh sareng dewek tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang ngraga dewek, ngaturang suksema dahat majeng ring pamrentah sane sampun rungu tekening kramanyane.

In English:   I myself am very grateful to the government who cares for its people.

In Indonesian:   Saya sendiri sangat berterimakasih terhadap pemerintah yang telah peduli kepada masyarakatnya.

In Balinese:   Yening mapikayun dados raja, sampunang ngarasa dewek pinih mawisesa mangda ngicalang pikayun minakadi “Tri Guna” (Sattwam, Rajas, Tamas), napi malih mapikayun sane ngandapang sareng jatma sane siosan.

In English:  

In Indonesian:   Jika menjadi raja, jangan merasa diri paling berkuasa harus hilangkan sifat tri guna (satwam, rajas, tamas) apalagi, merendahkan orang lain.

In Balinese:   Amat lega i dewek maan dedaran jaen.

In English:  

In Indonesian:   Ia memperhatikan orang makan itu dengan seksama.

In Balinese:   Kedis ento mateges kaluihan dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   I Cupak setata nguntul, marasa tekening dewek nista.

In English:  

In Indonesian:   Apalagi pernah diledek warga dikatakan sebagai raja gila saat di Puri Kediri. “Maafkan hamba paduka, hamba menolak sabda paduka,” jawab I Cupak.

In Balinese:   I Cupak ngwanenang dewek maekin sinalih tunggil pondok kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saking pikobet punika prasida kaambil pamargi anggen nepasin wicara minakadi asapunika :

- Ngelaksanayang percobaan ngangge bahasa Bali ring lingkungan sekolah sane kalaksanayang nyabran rahina wreaspati. - Nenten ngebuli logat sane kaanggen sane mebaosan duaning wenten rauh saking daerah sane matiosan. - Ngaryanin pamflet ring genah-genah umum indik tata cara ngangge bahasa bali sane becik tur patut.

- Mersidayang nyihnayang dewek rikalaning mebebaosan sareng anak tiosan nganutin parindikan formal miwah informal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wireh jani suba tawang yening solah numan ngimbuhin tutur tusing ja babekelean lekad, luh-luhe musti saat mretenin dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kelompok sane kocap ngwastanin dewek krama Pasek sane magenah ring wewidangan Leked 2.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenehe suba enduk tur kadang madalem dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kebutuhan pokok utawi kebutuhan primer inggih punika kebutuhan sane kabaktayang olih sabilang dewek manusa sekat kamedalang ka jagat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   mrasa dewek truna/bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiyang berharap, supir bus sinamian maktayang bus lebih hati-hati antuk keselamatan dewek padidi lan anak lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiyang berharap, supir bus sinamian maktayang bus lebih hati-hati antuk keselamatan dewek padidi lan anak lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ten wenten sane kebaos med selami titiang ring griya manten, galahe puniki jeg anggen titiyang melajahang dewek mangde luwih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dewek titiang preragan lan pasemetonan titiang sampun nginutin punapi daging awig- awig protokol kesehatan punika, titiang medal saking griya yening wenten pabuat sane kalintang dahat, titiang taler medal nenten lali, ngangge masker, makte handsanitizer, makte lap utawi tissu basah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun kirang langkung petang sasih mekelone virus Corona ngenyehin jagate puniki, pastika wenten keluh kesah ring dewek soang soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keneh tiange yen suba masan new normal, suba mabalik buin Ka jati mula, tiang lakar tetep nongos dini, suba kadung demen nongos di padesan, kesiran angine setata ngetisin dewek tiange, keto masih selah ngalih pipis suba tepukin tiang saka bedik, baang kurenan tiange dogen magae di rantauan.

In English:   Especially now that it is approaching normal, my husband has started working again all the time.

In Indonesian:   Nasehat perangkat desa itu benar dan bagus sekali, itu akan saya jalani, agar semua saudara, tetangga, dan seluruh warga desa yang lain bisa selamat dan sehat.

In Balinese:   Ngiring mrana puniki anggen nyiksik bulu, anggen mlajahang dewek, mangda prasida sayan ngamecikang kauripane ka pungkur wekas.

In English:  

In Indonesian:   Mungkin ini karena Rta Buana.

In Balinese:   Nyelsel, sajan-sajan tiang nyelselin dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh biang galuh maduwe baas abedik. “Jani i dewek lakar ngae laklak, lakar adep di rurunge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Care nyaluk baju ape tagih apang cocok teken awake, yen sedeng atau ngelah baju ukuran S to nyagang anggo de maksaang dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging Sangara tuah mateges sakit utawi larane seng pegat-pegat sig dewek manusane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun dewek iraga mabina binayan, sampunang nika dados pikobet, ngiring sikiang raga sareng sami nguwangun jagat Baline mangda nyangsan becik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami taler dewek titiang patutnyane setata miara panegara indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami taler dewek titiang patutnyane setata miara panegara indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring puncak gunung puniki tityang ngaturan sembah pangubhakti tur nyukserahang dewek tityang.

In English:   The existence of sponsorship of poets and writers proves that the kings of ancient Java had great attention to literacy.

In Indonesian:   Para rakawi atau pujangga biasanya tidak memakai nama asli.

In Balinese:   I Belog lantas mekeneh,”Beh i dewek suba mati, akejep sajan maan idup.” Sambilanga ngomong keto, ia lantas malaib ka semer tur ngentungang iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen pamutusne patuh tekening I Jaran lan I Sampui, icang nyukserahang dewek, amah ba icang!” pangidih I Botol, munyinne enduk.

In English:  

In Indonesian:   Kudengar Nyonya adalah hakim yang bijaksana,” kata I Botol dan I Samong seraya menjelaskan peristiwa yang sulit dipecahkan itu. “Nguik...., nguik....!

In Balinese:   I Congeh ngenehang padidi apa ane lakar katiba tekening dewek ipune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento makrana kayang jani yen ada anak gutgut lelipi wiadin gencer tledu wiadin burone ane maupas raris kukun kelesih punika kanggen pangarad munahang upase ane masuk ka dewek manusane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “CenikJelih”punika kruna sane sandang kaanggen nguningayang dewek silih tunggil sisya SMP Negeri 1 Selemadeg sane mawit saking bongkol gunung.

In English:   Like other smart students, after graduating from SMP Nanda intends to continue his education at SMA Negeri 1 Tabanan.

In Indonesian:   "Kecil namun berisi", demikian ungkapan yang pantas untuk mengenalkan seorang siswa SMP Negeri 1 Selemadeg yang berasal dari kaki gunung.

In Balinese:   Karana burone suba pada tangar, dadi makelo ia masusupan, masih tusing maan apa-apa. “Jani melahan I Meng dogen amah, karana i dewek suba dueg, tusing ada buin ane patut palajahin teken ia”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring poster puniki mamurda "I Sangut Nanggo APD" krana pangrasa dewek ring kauripan para janane ring aab jagat pandemic corona puniki.

In English:   The poster tittle is " I Sangut Nganggo APD" because It insfirated from the life of the humans in the world as well as the pandemic covid-19.

In Indonesian:   Pada Poster ini yang berudul " I Sangut Nganggo APD" karena terinspirasi dari kehidupan sekarang dimasa pandemic corona ini.

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   To ane makrana, kadaut idep bapane buka nekain dewek Ceninge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Perundungan punike pemargi sane ten dados katrime ring kantune maurip sawai-wai,sekantune ring sekolah.Pemargi punike kasengguh parilaksane sane nenten becik lan madue dampak sane sue tur sane nenten becik ring kesehatan mental lan emosional korban.Ten Wenten alasan antuk jagi ngelaksanayang perundungan.Ritatkale perundungan kelaksanayang,irage ngentenang jagat e sane Ten becik lan ten ramah antuk korban.Nike taler sane mekade korban merase kajohin lan merase dewek ne ten wenten genah ring sekolah puniki.Antuk punike,ngiring sareng sami mekarye sareng sareng jagi muputang perundungan ring sekolah irage.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinaka wimba padewekan Wang Bang Sunaran sisya sane males malajah, arang mapitulung ring semeton, meweh ring polah, marasa dewek paling ririh.

In English:   The struggle took place between a spiritual teacher (Sang Dyah) and his students named Jagul Anom, Pucung, Ginanti, Ginada, Kumambang, Sinom, and also Wang Bang Sunaran.

In Indonesian:   Gambaran diri Wang Bang Sunaran sebagai siswa yang malas belajar, jarang membantu sesama, susah diatur, dan merasa diri serba tahu.

In Balinese:   Care dinane ibi, tiang mukak sosmed (Instagram) ade anak cerik luh Bali kira-kira umurne 10 tahun, anakne jegeg pesan tur dueg pesan ngigel, dipostingan video ento viral, liu pesan like & komennyane sane maisi umpahan rasa salut, termasuk dewek tiang masih merasa salut teken anake cerik ento, krane anake cerik ento ngelah kekurangan fisik (cacat limane makadadua), "sugra ratu..." Kajin limane cacat makadadua nanging niat anake gadis ento ngenah pisan, semangat, percaye teken Ida Sang Hyang Widhi Wasa lan dewek, lan ane sanget ngranayang tiang salut ento katulus ikhlasan ngayahne sane ade ditengah dewekne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ede pesan iraga kanti engsap nganggen masker, sawireh masker sane keanggen tameng dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan ia ngwananeng dewek mamarekan di Puri Kalianget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidan dugas Ia nyumunin teka ka Indonesia, onyang parajanane nyeh, jejeh yen kanti kena panglalah, rumasuk dewek titiang milu masih jejeh.

In English:   It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.

In Indonesian:   Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.

In Balinese:   Iraga dados anak istri patut tetep mlajahang dewek prasida nuntun kulawarga mangda nenten keni disinformasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Penggulangan indik sampah tur kebersihan lingkungan prasida kalaksanayang dengan ngebiasaang dewek irage mekejang antuk ngebersiang lingkungan sekitar lan ngutang luu ring tongosne.

In English:   OPTIONAL

In Indonesian:   OPTIONAL

In Balinese:   Pinaka krama sane wikan, iraga patut nyuksmayang calon sane pinih becik, sane prasida lan kayun mirengang aspirasi krama, mangda pembangunan sane pacang kamargiang nganutin pikayunan krama, tur nenten milih calon sane wantah mautama ring dewek utawi kelompoknyane kantos lali ring janjin sane sampun kawedar ring masa kampanye.

In English:   OPTIONAL

In Indonesian:   OPTIONAL

In Balinese:   Pinaka krama sane wikan, iraga patut nyuksmayang calon sane pinih becik, sane prasida lan kayun mirengang aspirasi krama, mangda pembangunan sane pacang kamargiang nganutin pikayunan krama, tur nenten milih calon sane wantah mautama ring dewek utawi kelompoknyane kantos lali ring janjin sane sampun kawedar ring masa kampanye.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Marasa dewek tekening andel tur becat malaib, I Kidang ngancan sumbung.

In English:  

In Indonesian:   Demi harga diri, kita harus beri dia pelajaran.

In Balinese:   Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ”Beh, i dewek bayahange utang teken i Bojog, ” keto kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   Pasaur bapan tityange ngebelanin tityang, memen tyange teka laut meluk dewek tityange. "Bapak sareng ibu mohon tenang nggih, iraga patut ngerereh solusi sane melah, ten mersidayang ngangge cara kekerasan. " Ucap bapak kepala desane berusaha nenangin warga ipun. " Bapak, ibu sareng sami, penyakit HIV/AIDS ten mersidayang ditularkan memalui udara".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nirguna, pocol cai ngelah kabisan yen sing adokang anggon dewek padidi!” I Lutung tusing nyidang nanggehang basangne gedeg.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami taler dewek titiang patutnyane setata miara panegara indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring semeton sareng sami ngibur dewek padidi, pesuang kreatif ane gelahang, apang demen ja ngoyong jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, titiang ngutang dewek santukan yening ngelanturang dane nenten eling, ring atur panyuksma, tur puputang titiang antuk parama santhi, "om santhi, santhi, santhi om"

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, titiang ngutang dewek santukan yening ngelanturang dane nenten eling, ring atur panyuksma, tur puputang titiang antuk parama santhi, "om santhi, santhi, santhi om"

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Harapan tiang ke pemimpin ane terpilih di pemilu tahun 2024,apang seken-seken seorang pemimpin, ane nyidang muktiang munyi ane taen ucapange , pang nyidang seken-seken mengayomi masyarakat, mensejahtrahkan rakyatne, pang seken-seken menjalankan visi misi ane sampun gaenina, pang ten ngae duen visi misi tapi sing misi ape, care kembungan tebekin, gedenan munyi tapi sing ade ape,

, disamping ento sing masih dadi bes sombong, harus tetep inget ngajak masyarakate, ape buin kanti ngengkabang munyi rikala ade masalah di masyarakat, pemimpin harus setata didepan disaat ada masalah dilapangan, menerima aspirasi uling masyarakat, bin besik sing dadi korupsi, nak pemimpin ane demenina ke masyarakate adalah pemimpin ane seken-seken nyidang ngemaang perubahan dan mampu meminpin boya je nyidang memenpen duen, maksudne pipis hak gelah masyarakat pempena di kantong pemimpine, be kento ada masalah di masyarakat harus bani menerima dan menjalankan aspirasi dari masyarakat ane positif, pang ten aspirasi masyarakate pempen-pempen duenan, nanging ten tereakisasikan,

iwang san ento , keto masih masyarakate melah-melahang milih pemimpin, masyarakate harus bijak saat memilih pemimpin , nak jaman jani keweh san memilih pemimpin ane seken-seken, masyarakate Masih harus bisa memimpin dewek pedidi anggo ngemargiang hak salah satunyane hak memilih pemimpin olih punika lan sareng-sareng prepti ring tangal 14 februari 2024 nyobos ke tps soang-soang, salurang aspirasi lan hak irage dados pemilih apang ngelah pemimpin sane arepang, intine sing nyoblos sing mulih…

In English:   My hope is for the leader who is elected in the 2024 election, so that he is truly a leader who can prove the voice that has been spoken, who is able to protect his people, prosper his country, be able to carry out his vision and mission, so that he doesn't just make a vision and mission but nothing, like a balloon that erupts, only the sound is big but the contents are empty, besides that you shouldn't be too arrogant, but you must always remember the people, especially to hide your voice when there is a problem in society, leaders must stay at the forefront, and must also be able to accept the aspirations of the people , one more thing, corruption is not allowed, because the leaders that society expects are leaders who can really lead, because leaders are not storage places, that is, when there are aspirations and opinions from the people, they are only stored away and there is no way to make them happen, and also when there is money that is the right of the community, don't occasionally save it for personal use, but must still protect the community no matter what.

In Indonesian:   Harapan Saya kepada pemimpin yang terpilih di Pemilu tahun 2024, Agar benar-benarseorang pemimpin yang bisa membuktikan suara yang pernah diucapkan, yang mampu mengayomi Masyarakatnya, mensejahtrahkan Negaranya, Mampu menjalankan Visi MisinyaMisinya, agar tidak buat saja Visi Misi tapi tidak ada apa, Seperti balon yang meletus, hanya suaranya aja besar tapi isinya kosong, disamping itu juga tidak boleh terlalu sombong, Namun harus selalu ingat dengan masyarakatnya, apalagi sampai menyembunyikan suara disaat ada masalah di masyarakat, Pemimpin harus tetap di depan, dan juga harus mampu menerima aspirasi dari masyarakat, lagi satu tidak boleh korupsi, karna pemimpin yang diharapkan masyarakat adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa memimpin, karna pemimpin itu bukan tempan penyimpanan, maksudnya disaat ada aspirasi dan pendapat dari masyarakat hanya disimpan-simpan saja dan tidak ada geralan merealisasikannya, dan juga disaat ada uang yang merupakan hak masyarakan jangan sesekali disimpan untuk keperluan pribadi, namun harus tetap mengayomi masyarakat bagaimanapun caranya.

In Balinese:   Ia jejeh lantas ngelurin timpal-timpalne.

“Da paek, yatna-yatnain,” godogan ane mara nengok ngingetin. “Sampunang jejeh, cening,” ucap lelipi tua dugas enten ulian godoganne makraik. “Icang teka mai nyerahang dewek tekening cai ajak makejang.” “Bobab!” saut godogan sambil nengengang mata. “Pasti cai lakar nyaplok nyaman-nyaman icange.” “Icang tusing ngemauk, cening.

In English:  

In Indonesian:   Ia takut lalu segera memanggil teman-temannya.

“Awas!

In Balinese:   Banjir ulian jeleme ane sing bise ngutang sampah, ulang aluh ngutang di selokan ne Nyaan be banjir betare ne pelihange, sing merase dewek pedidi ane mekade banjir.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring iraga sareng sami nyaga budaya Bali antuk tetep ngalestaring tradisi Bali, ngajahin generasi sane jagi rauh, lan nyarengang dewek ring upaya ngalestaring lingkungan, mangda Bali tetep dados destinasi pariwisata sane kalintang luih antuk budaya Bali sane kasub.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngawit saking pikenoh dewek pedidi lan program wewangunan sane becik saking pemerintah mangde sayan ngelimbakang jagat Baline nanging tetep kapiara keajegan jagat Bali puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngawit saking pikenoh dewek pedidi lan program wewangunan sane becik saking pemerintah mangde sayan ngelimbakang jagat Baline nanging tetep kapiara keajegan jagat Bali puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   MESULUH Mesuluh puniki wenten akeh artinyane,sakewale mesuluh puniki sane kacaritayang mesuluh teken dewek pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala irage mase tusing dadi engsap teken basa dewek irage pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kegiatan punika nyidayang kalaksanayang sareng akeh parikrama pun nyidayang sareng dewek pedidi manten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang marasa, napi sane prasida tiang aturang majeng ring parajanane miwah ring dewek tiange, inggih punika nincapang kesadaran raga.

In English:  

In Indonesian:   Sampah menumpuk karena murahnya rasa peduli kita sebagai masyarakat dengan lingkungan sekitar.

In Balinese:   Sampun sepatutnyane iraga melajahang dewek, nyikiang kayun mangda sareng-sareng ngajegang lan ngalestariang Bali antuk malaksana nganutin awig-awig sane wenten ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Budaya sane anggen dasar melajahang dewek, Jani karasa matungkalikan,Budaya karasa ngerusakan Krama, sing jowana,sing nak tue,jeg ...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening sing irage ane ngejage kebersihan lan kaasrian wewidangan pura, nyen bin ketunden nyaga kabersihan pura yening tusing ngawit saking dewek padidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nu ngandelang jiwa kaum rebahan ane 24/7 gaene mecil HP anggon main-main gen sinah mani puan pasti ngae keweh dewek pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetep intropeksi diri uling dewek pedidi, nyaga kebersihan apang tetep sehat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   tiang sebagai generasi muda elek teken dewek pedidi krane tiang ten cacep ngigel bali.Harapan tiang untuk bali generasi muda niki bise lebih ngelestariang budaya bali lan ngeplajahin budaya bali apaang neked kanti mancanegara pang ten kalah ajak toris sane melali ke bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kesadaran nike harus mulai uli dewek iraga pedidi, lamun tongos e bersih nyen masi melah ningalin?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kesadaran nike harus mulai uli dewek iraga pedidi, lamun tongos e bersih nyen masi melah ningalin?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sareng sami para semeton Bali mangda melajahang dewek , lan stata eling malajah mangda para negara sane luar nenten ngidayang nyekjek gumi Bali Ngidayang Ngelestariang basa bali , stata nganggen basa bali , nyalanin tradisi bali utawi budaya bali mangda kebudayaan bali nenten punah , nganggen busana adat bali nenten niru produk luar , sane tetujon nyane inggih punika perekonomian Semeton bali mangda ningkat nenten menurun sane dampak nyane para Semeton bali nenten madue pengasilan yening para semeton numbas barang barang utawi produk sane luar sane nenten rumasuk kebudayaan Bali lan malajahin sastra sastra bali angen idup ring Bali .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   mrasa dewek truna/bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring iraga sareng sami kirangin macet ring Bali ngawit ring dewek soang-soang mangda Bali sayan trepti lan bebas polusi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan lulu plastik punika polih ngranayang dewek iraga keni penyakit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kesadaran nike harus mulai uli dewek iraga pedidi, lamun tongos e bersih nyen masi melah ningalin?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan iraga idup di gumine sing dadi ngenehang dewek padidi, raga patut setata inget idup di gumine ajak liu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening rasa demen punika sampun jantek ring dewek sekadi napi je iraga tetep berjuang untuk Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jalan ane jani ngawit uli dewek pedidi urati teken kaasrian palemahane, makadi eda kanti ngutang luu ngawag-ngawag ka telabahe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangda program 3R puniki prasida mamargi antar krama Bali sampun sapatutne sadar saking dewek soang-soang mangda nenten ngutang luu nenten ring genahnyane.

In English:  

In Indonesian: