Dewek

edwek/.
Property "Balinese word" (as page type) with input value "edwek/." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
No definitions available in this language.
Andap
Dewek
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Malukat ento kalaksanayang anggon ngilangang sakancan leteh ane ada di dewek iragane.
[example 1]
Purification is conducted to cleanse the impurities in our body.

Tiang dot nawang adake dewek tiange ane lenan di gumine ene.
[example 2]
I wonder if there’s another me somewhere in the world.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Titiang ngraga dewek, ngaturang suksema dahat majeng ring pamrentah sane sampun rungu tekening kramanyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring semeton sareng sami ngibur dewek padidi, pesuang kreatif ane gelahang, apang demen ja ngoyong jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening imbayang ring dewek titiange, titiang nglaksanayang mreresik ring kamar miwah palemahan umah titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duwaning kadi asapunika ngiring semeton sareng sami mangda nyaga dewek setata seger, setata ngumbah lima lan patut setata ngangge masker yening jagi melelungan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiyang nyeselang dewek ring unduke skadi mangkin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakemaon indike punika mabinayan yening saihang ring dewek titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukat mranane ngrabedha di gumine, yening medal saking puri/jero/umah mangda ngangge sane mawasta masker, i dewek tan kawenangan mapupul tekening brayane makejang, bilih-bilih kramane kaaptiang sumangdane nguredin makudang kudang swagina minakadi ngayah, ngaben, miwah pangrupukan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sisikin bulunè, patilesang dewekè.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Amat lega i dewek maan dedaran jaen.

In English:  

In Indonesian:   Ia memperhatikan orang makan itu dengan seksama.

In Balinese:   Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   mrasa dewek truna/bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duaning sadurungnyane titiang sampun makarya ring "dunia pariwisata" sakewanten nika wantah wenten di keneh titiange manten tur akeh perubahan ring dewek titiang sekat corona niki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gumine care jani, nak mekejangne keweh, ngalih gae keweh, ngenehang kel ajeng bin mani masih keweh, ulian gumine uyak corona, nanging tiang sing je nyerah lakar usaha, inget ken dewek jani suba ngelah nak cenik, medagang kajukut jemak tiange gaene, apang ade dogen pembelin baas ajak susu panake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ede pesan iraga kanti engsap nganggen masker, sawireh masker sane keanggen tameng dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dewek titiang preragan lan pasemetonan titiang sampun nginutin punapi daging awig- awig protokol kesehatan punika, titiang medal saking griya yening wenten pabuat sane kalintang dahat, titiang taler medal nenten lali, ngangge masker, makte handsanitizer, makte lap utawi tissu basah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ten wenten sane kebaos med selami titiang ring griya manten, galahe puniki jeg anggen titiyang melajahang dewek mangde luwih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun kirang langkung petang sasih mekelone virus Corona ngenyehin jagate puniki, pastika wenten keluh kesah ring dewek soang soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keneh tiange yen suba masan new normal, suba mabalik buin Ka jati mula, tiang lakar tetep nongos dini, suba kadung demen nongos di padesan, kesiran angine setata ngetisin dewek tiange, keto masih selah ngalih pipis suba tepukin tiang saka bedik, baang kurenan tiange dogen magae di rantauan.

In English:   The look on my parents-in-law's face was very sad to see me go.

In Indonesian:   Raut wajah kedua mertua saya sedih sekali melihat kepergian saya.

In Balinese:   Ngiring mrana puniki anggen nyiksik bulu, anggen mlajahang dewek, mangda prasida sayan ngamecikang kauripane ka pungkur wekas.

In English:   Vegetables also don't just pick.

In Indonesian:   Sayur-sayuran juga tidak tinggal memetik.

In Balinese:   Nyelsel, sajan-sajan tiang nyelselin dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen pamutusne patuh tekening I Jaran lan I Sampui, icang nyukserahang dewek, amah ba icang!” pangidih I Botol, munyinne enduk.

In English:  

In Indonesian:   Kudengar Nyonya adalah hakim yang bijaksana,” kata I Botol dan I Samong seraya menjelaskan peristiwa yang sulit dipecahkan itu. “Nguik...., nguik....!

In Balinese:   “CenikJelih”punika kruna sane sandang kaanggen nguningayang dewek silih tunggil sisya SMP Negeri 1 Selemadeg sane mawit saking bongkol gunung.

In English:  

In Indonesian:   "Kecil namun berisi", demikian ungkapan yang pantas untuk mengenalkan seorang siswa SMP Negeri 1 Selemadeg yang berasal dari kaki gunung.

In Balinese:   Ipidan dugas Ia nyumunin teka ka Indonesia, onyang parajanane nyeh, jejeh yen kanti kena panglalah, rumasuk dewek titiang milu masih jejeh.

In English:   In the early days of his arrival in Indonesia, all the people were afraid, afraid of being hit by a pandemic, including myself, too.

In Indonesian:   Dulu saat awal kedatangannya ke Indonesia, semua masyarakat takut, takut apabila terkena pandemic, termasuk saya sendiri juga merasa takut.

In Balinese:   Marasa dewek tekening andel tur becat malaib, I Kidang ngancan sumbung.

In English:  

In Indonesian:   Merasa diri hebat dan lari cepat, Kijang semakin angkuh.

In Balinese:   ”Beh, i dewek bayahange utang teken i Bojog, ” keto kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Ya begitulah karma, seberapapun beraninya kalau bodoh pasti akan melihat bahaya seperti I Macan.

In Balinese:   mrasa dewek truna/bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa buin, yen solah solehe ento tuah anggo munduhang kasugihan dewek padidi.

In English:   They fought against them even they need to sacrifice their life in battle-field.

In Indonesian:   Para Pandawa berjuang dengan mengorbankan hidupnya di Medan Perang Kuruksetra, berjuang sampai mati, berperang melawan guru serta kerabat dan saudaranya untuk memperjuangkan darma di dunia.

In Balinese:   Nyangih muncuk gigine maka nem punika wantah pinda, nyaratang panadian anake teruna kelih mateges ngararem nem musuhe ring dewek.

In English:   Rubbing the tips of six teeth so that they are flat is a sign that maturity means controlling six enemies in a person.

In Indonesian:   Menggosok ujung enam gigi agar rata adalah sebuah isyarat bahwa kedewasaan berarti mengendalikan enam musuh dalam diri seseorang.

In Balinese:   Cutetne, Pagerwesi mateges ngeraksa dewek ring peteng ning manah.

In English:   The special thing is that Pagerwesi means to protect oneself from darkness of mind.

In Indonesian:   Intinya, Pagerwesi memiliki makna melindungi diri dari kegelapan pikiran.

In Balinese:   Tan sida malih nyingakin petenge

Sane sampun sue mameluk dewek Bungane makejang layu Kaampehang angin Nyalempoh nongos di tanah Pelih tindak payu pejah Tan sah ngindeng sai-sai Sawireh iraga pada-pada mayuda Mangda gelis ipun magingsir Ne madan sasab merana Upayane patut gisi Saling tulung Saling abih Sinah becik Jagate degdeg landuh

Kerta raharja mawali

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayong ring natah

Mapupul masasimbingan Satmaka kedek nepuk iraga sedina-dina Bintit ngawi i dewek bantat

Apuh teken munyi

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tulung.....tulungin tyang Dewa Ratu

Ngejer ngetor dewek tyange Ilang, mekeber kenyem tyange Lumampah tanpa carita, bayu tyange Ketug pakebyor-byor runtag tangkahe

Tekep terus makebyor

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkol icang jani

Gelut Tekekang dewek tyange Usudin duur icange jani

Care ipidan dugas icange nu cenik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten wenten malih rame-rame

Sepi, suung mangmung Nenten prasida titiang nyingakin lan mirengang Suara jeritan lan rasa sakit sane karasayang Grubug (virus) puniki sampun ngusakang jagat puniki Wantah akijapan mata Dewek sane dados kantah Jagat puniki rumasa sedih

Napi sane ngawinang jagate sakadi puniki?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging rasa sepi puniki jagi gelis matilar

Elingang jadma-jadma sane wenten ring jagat puniki Jaga jagate puniki sakadi iraga nyaga dewek Duaning rasa sakit sane karasayang puniki pacang ical Yening iraga nuutin aturan-aturan sane wenten Akeh pangapti sane wenten ring pikayunan Mangda jagate tetep makenyem Lan nenten kausak olih karauhan grubug (virus) puniki Dumogi becik malih jagat Bali titiang Asri, lestari lan nenten wenten covid-19

Bali tetep makenyem manut sakadi dumun

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Margi agung ka buat sepi
       Pada sungsut teken dewek pedidi
       Mangenehang nongos di puri
Kanti engsap teken melali

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ene madan corona

Makejang pada mulih Makejang ngoyong jumah Pada maca buku Pada maolahraga Lan ngae karya seni Pada melajah ane baru Pada ngoyong lan ningehang Mare inget teken dewek Anake sembahyang lanmaturan Mara inget teken ne baduuran Mare ningalin dewek pedidi Makejang makeneh len Ada ne sakit, ada ne seger Idup sing ada jelema liu Idup belog lan sing ada guna Matepuk dewek pedidi Ngeing ulian ada ne mati Makejang suba ilang Ne krana pikobet ne teka Ne krana iraga ngsap tur lali Bes ampah idup di gumi Ida betara sampun ngingetang Pang iraga de engsap

sembahyang lan maturan

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manut panglingsir desane, tatujon ipun wantah mangda pamanah para pratiksaka pamucuk taruna-tarunine prasida miasayang dewek ngarepin makudang-kudang pikobet ring kraman ipun.

In English:   Sometimes a leader is blasphemed and scorned, but a leader should be strong and stick to the goal.

In Indonesian:   Kadang, seorang pemimpin dihujat dan dicerca, namun sebagai pemimpin, dia harus tetap teguh pada tujuan.

In Balinese:   Ne dong iwasin tain kaine!” Sang Muun bengong ngiwasin tainne Sang Lanjana, tur merasa teken dewek kalahang kedis cenik.

In English:  

In Indonesian:   Ini coba perhatikan kotoranku!” Sang Muun terbengong melihat kotorannya Sang Lanjana, dan merasa terkalahkan oleh burung kecil.

In Balinese:   Viruse ene tusing je ngenah dimate

Nanging nyakitin kadi pengleakan Galahe terus mejalan sayan gangsar Gumine jani ngangsan ngewayahang Grubug, gering lan bencane teke sayan nyajanang Parisolah manusa sane nenten becik Ngae ulah ane tusing manut ring manah Nyejehang dewek ngusakang gumi

Apeke ene madan jaman kaliyuga?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat amulnean dogen gegaen tiange di jumah wantah mesare, bangun, melajah, mebersih, nulungin reramane , ngutik hp tur nghibur dewek apang tusing pragat emed.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.

In English:  

In Indonesian:   Berbagai usaha yang dilakukan tentu akan mendatangkan tanggapan yang positif dan ada pula yang menanggapinya secara negatif.

In Balinese:   Nganistayang musuh lan ngagungang dewek padidi.

“Beh, cai makejang beburon belog!

In English:  

In Indonesian:   Merendahkan lawan dan mengunggulkan kelompok sendiri.

“Duh, kalian semua binatang bodoh!

In Balinese:   Raris nyelametang dewek saking viruse punika.

In English:  

In Indonesian:   Secara ekonomi juga dapat membantu mengurangi pengeluaran dana untuk kebutuhan sehari-hari, dengan kata lain dapat berhemat.

In Balinese:   Titiang pacang nyukserahang dewek!”

In English:  

In Indonesian:   Tiba-tiba Titih ingin menggigit Raja.

In Balinese:   Maya inggih punika ngaden dewek padidi wantah angga wadag tur ngaden gumi sekala puniki wantah genah sane langgeng.

In English:   Possibly, this Sanskrit text is also a copy of more authentic Puranas.

In Indonesian:   Kemungkinan, teks Sanskerta ini juga merupakan salinan dari kitab-kitab Purana yang lebih autentik.

In Balinese:   Padem saantukan kapademang anak utawi ngamatiang dewek kasengguh ngulah pati.

In English:   In many instances, some die because of accidents, natural disasters or being killed.

In Indonesian:   Dalam banyak kejadian, ada pula yang menemui ajal karena kecelakaan, bencana alam atau dibunuh.

In Balinese:   Sane pinih kaon inggih punika seda lantaran ngamatiang dewek.

In English:   The most unfortunate thing is that it was suicide.

In Indonesian:   Yang paling disayangkan adalah karena bunuh diri.
  1. BASAbali Software
  2. https://letsreadasia.org/admin/#/books/detail/8603ce66-ddb1-4808-b427-20360d65095b