Dewek

dewek

edwek/
  • me; I (Andap) (Pronoun)
  • self (Andap) (Noun)
Andap
dewek; cang; icang; gelah (saya), dewek (diri)
Kasar
wake; ake; kola (saya)
Alus sor
titiang (saya)
Alus mider
-
Alus madya
tiang (saya)
Alus singgih
angga (diri)
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Malukat ento kalaksanayang anggon ngilangang sakancan leteh ane ada di dewek iragane.
[example 1]
Purification is conducted to cleanse the impurities in our body.

Tiang dot nawang adake dewek tiange ane lenan di gumine ene.
[example 2]
I wonder if there’s another me somewhere in the world.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Patut kauningan Ida Dane sinareng sami dewek titiang wantah sisya biasa tuna widya sangkaning meled kabatek manah titiang mangda waged mabasa Bali pamekasnyane ri sajeroning pacang nyurat opini wiadin daging pikayunan kadi asapuniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Irika ipun nyuciang dewek sadurung nglanturang pamargi.

In English:   This lake is not imaginary.

In Indonesian:   Setelah meninggalkan saudaranya, roh atau atma ini menuju Pura Dalem untuk menghadap Dewi Durga.

In Balinese:   Gatra sane kakirim oleh ngaraga utawi badan usaha sangkaning media sosial lan kawacen olih sareng akeh polih ngawetuang emosi, pangarsa, yadian penglaksane dewek lan kelompok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah keto ba upah anak demen mabikas jele tusing ngelah rasa pedalem teken timpal, loba stata ngenehang dewek pedidi, stata malaksana corah tusing taen ngenehang apa ane lakar bakat yening malaksana jele.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine manut ring pasikian titiang nenten wenten malih arahan sane magenep, krana iraga uling dewek padidi sane sapatutnyane sadar tekening wabah puniki.

In English:   Actually from my personal side does not want to be so opinion more but we ourselves who should be aware of what is being faced at this time.

In Indonesian:   Sebenarnya dari pihak saya pribadi memang tidak ingin begitu berpendapat lebih melainkan kita sendiri yang memang seharusnya sadar dengan apa yang sedang dihadapi saat ini.

In Balinese:   Sane pinih riin tiang maadolan nasi jinggo nanging ten laku, nomer kalih tiang ngadol sate bawi, pateh ten laku, produk sane nomer 3 (jaja Bali) sinah mangkin majodoh sareng dewek tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang ngraga dewek, ngaturang suksema dahat majeng ring pamrentah sane sampun rungu tekening kramanyane.

In English:   I myself am very grateful to the government who cares for its people.

In Indonesian:   Saya sendiri sangat berterimakasih terhadap pemerintah yang telah peduli kepada masyarakatnya.

In Balinese:   Amat lega i dewek maan dedaran jaen.

In English:  

In Indonesian:   Ia memperhatikan orang makan itu dengan seksama.

In Balinese:   Kedis ento mateges kaluihan dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   I Cupak setata nguntul, marasa tekening dewek nista.

In English:  

In Indonesian:   Apalagi pernah diledek warga dikatakan sebagai raja gila saat di Puri Kediri. “Maafkan hamba paduka, hamba menolak sabda paduka,” jawab I Cupak.

In Balinese:   I Cupak ngwanenang dewek maekin sinalih tunggil pondok kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saking pikobet punika prasida kaambil pamargi anggen nepasin wicara minakadi asapunika :

- Ngelaksanayang percobaan ngangge bahasa Bali ring lingkungan sekolah sane kalaksanayang nyabran rahina wreaspati. - Nenten ngebuli logat sane kaanggen sane mebaosan duaning wenten rauh saking daerah sane matiosan. - Ngaryanin pamflet ring genah-genah umum indik tata cara ngangge bahasa bali sane becik tur patut.

- Mersidayang nyihnayang dewek rikalaning mebebaosan sareng anak tiosan nganutin parindikan formal miwah informal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wireh jani suba tawang yening solah numan ngimbuhin tutur tusing ja babekelean lekad, luh-luhe musti saat mretenin dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kelompok sane kocap ngwastanin dewek krama Pasek sane magenah ring wewidangan Leked 2.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenehe suba enduk tur kadang madalem dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   mrasa dewek truna/bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ten wenten sane kebaos med selami titiang ring griya manten, galahe puniki jeg anggen titiyang melajahang dewek mangde luwih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dewek titiang preragan lan pasemetonan titiang sampun nginutin punapi daging awig- awig protokol kesehatan punika, titiang medal saking griya yening wenten pabuat sane kalintang dahat, titiang taler medal nenten lali, ngangge masker, makte handsanitizer, makte lap utawi tissu basah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun kirang langkung petang sasih mekelone virus Corona ngenyehin jagate puniki, pastika wenten keluh kesah ring dewek soang soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keneh tiange yen suba masan new normal, suba mabalik buin Ka jati mula, tiang lakar tetep nongos dini, suba kadung demen nongos di padesan, kesiran angine setata ngetisin dewek tiange, keto masih selah ngalih pipis suba tepukin tiang saka bedik, baang kurenan tiange dogen magae di rantauan.

In English:   Especially now that it is approaching normal, my husband has started working again all the time.

In Indonesian:   Nasehat perangkat desa itu benar dan bagus sekali, itu akan saya jalani, agar semua saudara, tetangga, dan seluruh warga desa yang lain bisa selamat dan sehat.

In Balinese:   Ngiring mrana puniki anggen nyiksik bulu, anggen mlajahang dewek, mangda prasida sayan ngamecikang kauripane ka pungkur wekas.

In English:  

In Indonesian:   Mungkin ini karena Rta Buana.

In Balinese:   Nyelsel, sajan-sajan tiang nyelselin dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh biang galuh maduwe baas abedik. “Jani i dewek lakar ngae laklak, lakar adep di rurunge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun dewek iraga mabina binayan, sampunang nika dados pikobet, ngiring sikiang raga sareng sami nguwangun jagat Baline mangda nyangsan becik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring puncak gunung puniki tityang ngaturan sembah pangubhakti tur nyukserahang dewek tityang.

In English:   The existence of sponsorship of poets and writers proves that the kings of ancient Java had great attention to literacy.

In Indonesian:   Para rakawi atau pujangga biasanya tidak memakai nama asli.

In Balinese:   I Belog lantas mekeneh,”Beh i dewek suba mati, akejep sajan maan idup.” Sambilanga ngomong keto, ia lantas malaib ka semer tur ngentungang iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen pamutusne patuh tekening I Jaran lan I Sampui, icang nyukserahang dewek, amah ba icang!” pangidih I Botol, munyinne enduk.

In English:  

In Indonesian:   Kudengar Nyonya adalah hakim yang bijaksana,” kata I Botol dan I Samong seraya menjelaskan peristiwa yang sulit dipecahkan itu. “Nguik...., nguik....!

In Balinese:   Ento makrana kayang jani yen ada anak gutgut lelipi wiadin gencer tledu wiadin burone ane maupas raris kukun kelesih punika kanggen pangarad munahang upase ane masuk ka dewek manusane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “CenikJelih”punika kruna sane sandang kaanggen nguningayang dewek silih tunggil sisya SMP Negeri 1 Selemadeg sane mawit saking bongkol gunung.

In English:   Like other smart students, after graduating from SMP Nanda intends to continue his education at SMA Negeri 1 Tabanan.

In Indonesian:   "Kecil namun berisi", demikian ungkapan yang pantas untuk mengenalkan seorang siswa SMP Negeri 1 Selemadeg yang berasal dari kaki gunung.

In Balinese:   Karana burone suba pada tangar, dadi makelo ia masusupan, masih tusing maan apa-apa. “Jani melahan I Meng dogen amah, karana i dewek suba dueg, tusing ada buin ane patut palajahin teken ia”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring poster puniki mamurda "I Sangut Nanggo APD" krana pangrasa dewek ring kauripan para janane ring aab jagat pandemic corona puniki.

In English:   The poster tittle is " I Sangut Nganggo APD" because It insfirated from the life of the humans in the world as well as the pandemic covid-19.

In Indonesian:   Pada Poster ini yang berudul " I Sangut Nganggo APD" karena terinspirasi dari kehidupan sekarang dimasa pandemic corona ini.

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinaka wimba padewekan Wang Bang Sunaran sisya sane males malajah, arang mapitulung ring semeton, meweh ring polah, marasa dewek paling ririh.

In English:   The struggle took place between a spiritual teacher (Sang Dyah) and his students named Jagul Anom, Pucung, Ginanti, Ginada, Kumambang, Sinom, and also Wang Bang Sunaran.

In Indonesian:   Gambaran diri Wang Bang Sunaran sebagai siswa yang malas belajar, jarang membantu sesama, susah diatur, dan merasa diri serba tahu.

In Balinese:   Ede pesan iraga kanti engsap nganggen masker, sawireh masker sane keanggen tameng dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan ia ngwananeng dewek mamarekan di Puri Kalianget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidan dugas Ia nyumunin teka ka Indonesia, onyang parajanane nyeh, jejeh yen kanti kena panglalah, rumasuk dewek titiang milu masih jejeh.

In English:   It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.

In Indonesian:   Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.

In Balinese:   Iraga dados anak istri patut tetep mlajahang dewek prasida nuntun kulawarga mangda nenten keni disinformasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Marasa dewek tekening andel tur becat malaib, I Kidang ngancan sumbung.

In English:  

In Indonesian:   Demi harga diri, kita harus beri dia pelajaran.

In Balinese:   Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ”Beh, i dewek bayahange utang teken i Bojog, ” keto kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   Pasaur bapan tityange ngebelanin tityang, memen tyange teka laut meluk dewek tityange. "Bapak sareng ibu mohon tenang nggih, iraga patut ngerereh solusi sane melah, ten mersidayang ngangge cara kekerasan. " Ucap bapak kepala desane berusaha nenangin warga ipun. " Bapak, ibu sareng sami, penyakit HIV/AIDS ten mersidayang ditularkan memalui udara".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nirguna, pocol cai ngelah kabisan yen sing adokang anggon dewek padidi!” I Lutung tusing nyidang nanggehang basangne gedeg.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring semeton sareng sami ngibur dewek padidi, pesuang kreatif ane gelahang, apang demen ja ngoyong jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia jejeh lantas ngelurin timpal-timpalne.

“Da paek, yatna-yatnain,” godogan ane mara nengok ngingetin. “Sampunang jejeh, cening,” ucap lelipi tua dugas enten ulian godoganne makraik. “Icang teka mai nyerahang dewek tekening cai ajak makejang.” “Bobab!” saut godogan sambil nengengang mata. “Pasti cai lakar nyaplok nyaman-nyaman icange.” “Icang tusing ngemauk, cening.

In English:  

In Indonesian:   Ia takut lalu segera memanggil teman-temannya.

“Awas!

In Balinese:   Sakewala irage mase tusing dadi engsap teken basa dewek irage pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nu ngandelang jiwa kaum rebahan ane 24/7 gaene mecil HP anggon main-main gen sinah mani puan pasti ngae keweh dewek pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetep intropeksi diri uling dewek pedidi, nyaga kebersihan apang tetep sehat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   mrasa dewek truna/bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan iraga idup di gumine sing dadi ngenehang dewek padidi, raga patut setata inget idup di gumine ajak liu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ken suba tawang ajak makejang, selehin antuk sejarah ane suba liwat, yen Rusia wantah panegara Uni Soviet ane maan mayuda teken Amerika, Minab ento ane mawinan jani Rusia marasa dewek terancam santukan Ukraina ane tongosne madamping to suba kone maruang teken Amerika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   nenten punika manten, ring web basabali wiki niki masih ngadaang lomba lomba sane maadan wikiton partisipasi publik sane kaepah dados makudang kudang sesi, ring lomba niki prasida dados tongos ngelatih dewek, ngalih pengalamanlan ngukur kemampuan iraga pas mabahasa bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani sekolah online nak kadang-kadang masi med dewek tiange di mukak komputer dogen uli semengan kanti sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sapunika mawinan, manados pamimpin nenten ja dangan santukan wenten babaosan yening sadurunge mimpin anak tiosan, patut malajah mimpin dewek padidi.

In English:  

In Indonesian:   Apalagi pemimpin yang hendak dijadikan panutan oleh masyarakat?

In Balinese:   Mula saja yening opsi lock down ento iraga jalanin musti nyadiayang dewek.

In English:   Actually, there is another way to firmly break this chain of transmission by holding a total restriction or lock down.

In Indonesian:   Sebenernya ada cara lain untuk memutus secara tegas rantai penularan ini dengan mengadakan pembatasan secara total atau lock down.

In Balinese:   Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.

In English:  

In Indonesian:   Misalnya saja menyemprot disinfektan ke aspal dan juga semak belukar.

In Balinese:   Apa buin, yen solah solehe ento tuah anggo munduhang kasugihan dewek padidi.

In English:   They fought against them even they need to sacrifice their life in battle-field.

In Indonesian:   Para Pandawa berjuang dengan mengorbankan hidupnya di Medan Perang Kuruksetra, berjuang sampai mati, berperang melawan guru serta kerabat dan saudaranya untuk memperjuangkan darma di dunia.

In Balinese:   Rikala engseb suryane, I Lubdaka ngrenggeng, “Yen jani dewek mulih, sinah kapetengan di jalan, bisa sagrep macan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duaning sadurungnyane titiang sampun makarya ring "dunia pariwisata" sakewanten nika wantah wenten di keneh titiange manten tur akeh perubahan ring dewek titiang sekat corona niki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.

In English:  

In Indonesian:   Apalagi segera dinikahkan dengan Luh Ayu Manik.

In Balinese:   Dadosne, sane patut kautsahayang olih pamilet ring arep inggih punika ngedohang dewek sadoh-dohnyane saking pamilet ring ungkuripun.

In English:   So, the task of the participant in front is to keep himself as far as possible from the participant behind him.

In Indonesian:   Bali sendiri memiliki keunikan yang sama dan dikemas dengan seni dan tradisi religius yang unik.

In Balinese:   Nyangih muncuk gigine maka nem punika wantah pinda, nyaratang panadian anake teruna kelih mateges ngararem nem musuhe ring dewek.

In English:   Rubbing the tips of six teeth so that they are flat is a sign that maturity means controlling six enemies in a person.

In Indonesian:   Saat upacara mapandes, anak muda yang akan diberikan pemberkatan dihias dengan baik dan diberikan hadiah.

In Balinese:   Gumine care jani, nak mekejangne keweh, ngalih gae keweh, ngenehang kel ajeng bin mani masih keweh, ulian gumine uyak corona, nanging tiang sing je nyerah lakar usaha, inget ken dewek jani suba ngelah nak cenik, medagang kajukut jemak tiange gaene, apang ade dogen pembelin baas ajak susu panake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga dados yowana ngiring seleg malajahang dewek ngisi kemerdekaane puniki malarapan antuk malajahin seni budaya tur olahraga angge nyokong pariwisata.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening imbayang ring dewek titiange, titiang nglaksanayang mreresik ring kamar miwah palemahan umah titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia tusing bagus cara caine!” “Nika sangkaning pasuwecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa tekening dewek titiange, Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Duwaning kadi asapunika ngiring semeton sareng sami mangda nyaga dewek setata seger, setata ngumbah lima lan patut setata ngangge masker yening jagi melelungan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening keto pajalanne I Belog, dadi liu anake ngiwasin undukne negakin jaran, saha pada ngomong kene. “Beh, I Belog, adi juari negakin jaran berag, yan i dewek ngelah adaan tanem.” Ningeh pakrimik brayane buka keto, I Belog pedih tur masaut, “Demenan ngomong, tumbrag jaran mara tawanga asanne,” keto pasautne I Belog sada bangras sambilanga nigtig jaranné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pan Rendah sai-sai nyidaang ngadep saang, tur liunan dogen ia maas pipis pamelin saang, i dewek ngpuan tur bedikan maan pipis.

In English:   I wish if I was a young healthy man, it would be great.” As she was done muttereing by herself, a woman came to her and told Ni Daha Tua, “Miss Daha Tua, do not you mutter by yourself, saying the God gave unequal blessing, while everyone is as equal as other before the God.

In Indonesian:  

In Balinese:   Irika raris titiang kadi nyelehin, ngemanahin dewek, sapunapi carane mangde presida meurip.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiyang nyeselang dewek ring unduke skadi mangkin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cutetne, Pagerwesi mateges ngeraksa dewek ring peteng ning manah.

In English:   The special thing is that Pagerwesi means to protect oneself from darkness of mind.

In Indonesian:   Intinya, Pagerwesi memiliki makna melindungi diri dari kegelapan pikiran.

In Balinese:   Tuturne adasa makejang puyung, tur tusing ngeneang dewek lacur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakemaon indike punika mabinayan yening saihang ring dewek titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   LAKU PANDITA SAKTI (lekad redite umanis, anggara pon, sukra wage): kalem, kenehne satata lega, demen teken kadiatmikan, dueg, sada nyumbungang dewek, demen yen ajum-ajum, ia nyidang kasub ulian nyastra.

In English:  

In Indonesian:   SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.

In Balinese:   Patih Sambada masaut sada kenyem. “Saja to, yen kapineh ban dewek sing keto, pasawitran Ida Prabu Singa teken Sang Nandaka tusing adung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   PRASASTI BWAHAN A Duaning pinunas para wargi karaman ring pasisi danu Bwahan pacang malasang dewek miwah wusan dados asiki sareng wargi pasisi danu Kedisan, mangda ipun palas tur mamargi suang-suang.

In English:   Bwahan (now Buahan) is one of five villages located in the “karaman i wingkang ranu”, or villages on the shores of Lake Batur.

In Indonesian:   Prasasti Bwahan adalah kumpulan 23 keping prasasti yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok yakni Prasasti Bwahan A, B, C, D dan E (Setiawan, 2017).

In Balinese:   Tan sida malih nyingakin petenge

Sane sampun sue mameluk dewek Bungane makejang layu Kaampehang angin Nyalempoh nongos di tanah Pelih tindak payu pejah Tan sah ngindeng sai-sai Sawireh iraga pada-pada mayuda Mangda gelis ipun magingsir Ne madan sasab merana Upayane patut gisi Saling tulung Saling abih Sinah becik Jagate degdeg landuh

Kerta raharja mawali

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayong ring natah

Mapupul masasimbingan Satmaka kedek nepuk iraga sedina-dina Bintit ngawi i dewek bantat

Apuh teken munyi

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkol icang jani

Gelut Tekekang dewek tyange Usudin duur icange jani

Care ipidan dugas icange nu cenik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tulung.....tulungin tyang Dewa Ratu

Ngejer ngetor dewek tyange Ilang, mekeber kenyem tyange Lumampah tanpa carita, bayu tyange Ketug pakebyor-byor runtag tangkahe

Tekep terus makebyor

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten wenten malih rame-rame

Sepi, suung mangmung Nenten prasida titiang nyingakin lan mirengang Suara jeritan lan rasa sakit sane karasayang Grubug (virus) puniki sampun ngusakang jagat puniki Wantah akijapan mata Dewek sane dados kantah Jagat puniki rumasa sedih

Napi sane ngawinang jagate sakadi puniki?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging rasa sepi puniki jagi gelis matilar

Elingang jadma-jadma sane wenten ring jagat puniki Jaga jagate puniki sakadi iraga nyaga dewek Duaning rasa sakit sane karasayang puniki pacang ical Yening iraga nuutin aturan-aturan sane wenten Akeh pangapti sane wenten ring pikayunan Mangda jagate tetep makenyem Lan nenten kausak olih karauhan grubug (virus) puniki Dumogi becik malih jagat Bali titiang Asri, lestari lan nenten wenten covid-19

Bali tetep makenyem manut sakadi dumun

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Margi agung ka buat sepi
       Pada sungsut teken dewek pedidi
       Mangenehang nongos di puri
Kanti engsap teken melali

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ene madan corona

Makejang pada mulih Makejang ngoyong jumah Pada maca buku Pada maolahraga Lan ngae karya seni Pada melajah ane baru Pada ngoyong lan ningehang Mare inget teken dewek Anake sembahyang lanmaturan Mara inget teken ne baduuran Mare ningalin dewek pedidi Makejang makeneh len Ada ne sakit, ada ne seger Idup sing ada jelema liu Idup belog lan sing ada guna Matepuk dewek pedidi Ngeing ulian ada ne mati Makejang suba ilang Ne krana pikobet ne teka Ne krana iraga ngsap tur lali Bes ampah idup di gumi Ida betara sampun ngingetang Pang iraga de engsap

sembahyang lan maturan

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukat mranane ngrabedha di gumine, yening medal saking puri/jero/umah mangda ngangge sane mawasta masker, i dewek tan kawenangan mapupul tekening brayane makejang, bilih-bilih kramane kaaptiang sumangdane nguredin makudang kudang swagina minakadi ngayah, ngaben, miwah pangrupukan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manut panglingsir desane, tatujon ipun wantah mangda pamanah para pratiksaka pamucuk taruna-tarunine prasida miasayang dewek ngarepin makudang-kudang pikobet ring kraman ipun.

In English:   Sometimes a leader is blasphemed and scorned, but a leader should be strong and stick to the goal.

In Indonesian:   Kadang, seorang pemimpin dihujat dan dicerca, namun sebagai pemimpin, dia harus tetap teguh pada tujuan.

In Balinese:   Ne dong iwasin tain kaine!” Sang Muun bengong ngiwasin tainne Sang Lanjana, tur merasa teken dewek kalahang kedis cenik.

In English:  

In Indonesian:   Kamu hanya seekor burung kecil, mau mengalahkan aku.

In Balinese:   Viruse ene tusing je ngenah dimate

Nanging nyakitin kadi pengleakan Galahe terus mejalan sayan gangsar Gumine jani ngangsan ngewayahang Grubug, gering lan bencane teke sayan nyajanang Parisolah manusa sane nenten becik Ngae ulah ane tusing manut ring manah Nyejehang dewek ngusakang gumi

Apeke ene madan jaman kaliyuga?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat amulnean dogen gegaen tiange di jumah wantah mesare, bangun, melajah, mebersih, nulungin reramane , ngutik hp tur nghibur dewek apang tusing pragat emed.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sisikin bulunè, patilesang dewekè.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rahina kemerdekaan indonesia sane ka ping -77 puniki,iraga generasi milleneal sayuakti patut nagingin Kemerdekaan mawit saking hal sane becik utawi positif,utsaha sane sederhana punika minakadi stata eling ring dewek nincapang semangat kemerdekaan ring kayun mangdane stata ngendih ring manah pateh sakadi geni ring obor punika.

In English:   On this 77th Indonesian independence day, we, as modern young people, must fill our independence starting from good or positive things, simple efforts are like always remembering within ourselves to instill the spirit of independence in our hearts so that it always burns like fire in a torch. .

In Indonesian:   Di hari kemerdekaan indonesia yang ke-77 ini,Kita sebagai generasi muda modern memang harus mengisi kemerdekaan dimulai dari hal yang baik atau positif,usaha sederhana itu seperti selalu ingat di dalam diri sendiri untuk menanamkan semangat kemerdekaan di hati agar selalu berkobar seperti api dalam obor.

In Balinese:   Nganistayang musuh lan ngagungang dewek padidi.

“Beh, cai makejang beburon belog!

In English:  

In Indonesian:   Merendahkan lawan dan mengunggulkan kelompok sendiri.

“Duh, kalian semua binatang bodoh!

In Balinese:   Nanging ia tusing juari nyambatang.

“Mih, yen i dewek ngelah tanduk, pasti icang baburon paling jegeg di gumine,” keto I Kambing mapineh.

In English:  

In Indonesian:   Tapi, dia tak tahu bagaimana cara untuk memiliki tanduk itu.

“Ah, kalau saja aku punya tanduk, aku pasti akan menjadi binatang yang gagah,” pikir kambing.

In Balinese:   Konvensi 1951 indik Status Pengungsi, negesin indik pararudan pinaka anak sane jerih santukan pawiadi indik ras, agama, bangsa, kelompok miwah partai politik, sane malianan sareng bangsan anake punika taler nenten nempahang dewek ring negara punika.

In English:   In this regard, there are many ways that can be done to build awareness towards refugees.

In Indonesian:   Konflik Rusia vs Ukraina menyebabkan banyak dampak bagi dunia.

In Balinese:   Perang api puniki ngicen sasuluh mangda sami anake patut ngendihang suluh ring dewek suang-suang mangda paminehe satata galang.

In English:   Usually, the Ter-Teran tradition takes place on the night of Pangrupukan (see entry “Tawur Agung Kasanga”), along with the Ngusaba Muu-Muu ceremony in the local village.

In Indonesian:   Perang api ini memberi makna bahwa setiap orang harus menyalakan api di dalam dirinya masing-masing agar kegelapan pikiran dapat dilenyapkan.

In Balinese:   Manut dewek titiang kewentenan sekadi mangkin sampun becik lan jangkep.

In English:   I think this site is very good and complete.

In Indonesian:   menurut saya situs ini sudah sangat baik dan lengkap.

In Balinese:   Yening iraga maduwe pekarang sane ageng dados dirika karyanin sekadi tanem pala wija utawi tiosan sane prasida kaguna anggen adolan utawi anggen ring dewek iraga pedidi.

In English:  

In Indonesian: