What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Ekonomi Sulit, Krama Menjerit

20231122T071800428Z200796.jpg
0
Vote
Title
Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Affiliation
SMAS Laboratorium Undiksha Singaraja
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Pinterest
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMAS Laboratorium Undiksha Singaraja
Location
Singaraja


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

EKONOMI SULIT, KRAMA MENJERIT

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sadurung titiang matur amatra pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

Om Swastyastu Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida titiang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan karahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, titiang pinaka angga saking SMAS Laboratorium Undiksha Singaraja ngaturang amatra ngeninin kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok utawi kebutuhan primer inggih punika kebutuhan sane kabaktayang olih sabilang dewek manusa sekat kamedalang ka jagat. Paindikan punika inggihan prioritas utama antuk nglanturang keberlangsungan idup manusa. Kebutuhan pokok kakepah dados pangan, sandang, lan papan. Manut teori, sami manusane patut nyalarang kebutuhan pokok antuk keberlangsungan idupnyane. Sakewala sujatine kari akeh masyarakat sane nenten prasida ngisinin makatetiga kebutuhan punika utawi silih sinunggil saking tetiga kebutuhan sane wenten. Kapi ambeng punika mawinan akeh pikolih kramane sane nenten stabil kantos wenten sakelompok jatma sane pikolihnyane kagolonang ring sor miwah nenten nyujur upah minimum sane manggeh, paindikan puniki madue paiketan sane erat antuk pangargan kebutuhan pokok ring masyarakat sane ngancan nincapang.

Yening nenten guan katanganin, parindikan puniki jagi nimbulang kemiskinan ring kahuripan parajanane. Manut punika, pamerintah musti guan ngarereh pamargi ring parindikan puniki. Silih sinunggil pamargi sane prasida kamargiang inggih punika nyantosang awig ngeninin upah minimum antuk menindaklanjuti pengusaha-pengusaha sane kari sawenang-wenang sajeroning maweh upah majeng ring para karyawannyane. Malarapan paindikan punika, perekonomian parajana pacang sayan stabil dadosnyane prasida ngebeking kebutuhan pokok hariannyane.

Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikenohipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena sinampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida dane sinamian, pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santhi.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

In Indonesian