More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Inggihan

inggihan

hi\ áihn/
  • yadiastun (Conjunction) ban
  • although (Conjunction) en
  • walau (Conjunction) id
Andap
yadiastun; yadiapin
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
inggihan
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Inggihan.jpg
Inggihan asapunika.
[example 1]
Even though.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Yening manahang titiang punika makasami wantah pikobet sane patut katepasin pamekasnyane olih para pamimpine sane terpilih kalaning pemilu warsa 2024, inggihan punika sajeroning perijinan wisatawan meneng ring Bali patut kauratiang mangda para wisatawan sane wenten ring Bali satat nguratiang keajegan Baline.

In English:   This is a serious problem that leaders must address in the future, enforcing the rules for tourism to Bali.

In Indonesian:   Itu menjadi masalah serius yang harus ditangani para pemimpin kedepannya, menegakkan aturan aturan berpariwisata ke bali.

In Balinese:   Tata cara sane kawigunayang rikala ngapupulang data inggih punika metode pustaka lan dokumentasi.Data sane sampun mapupul raris kapitelesin nganutin tata cara sekadi reduksi, misuguhang data lan ekstraksi pacutetan.Data sane sampun kapitelesin raris kaunggah makadi informal seantukan ngawigunayang kata,lengkara lan basa sane umum nuju sane khusus utawi deduktif - induktif.Pikolih mitatasin gaguritan lakon Mandara Giri inggihan sekadi ring sor: Manut wentuk sane ketah lakon Mandara Giri mawentuk formal lan naratif.

In English:   The results of the Mandara Giri play poem are as follows: Structurally The Mandara Giri Playing Structure consists of formal structure and narrative structure.

In Indonesian:   Hasil dari puisi lakon Mandara Giri adalah sebagai berikut: Secara struktural Struktur Permainan Mandara Giri terdiri atas struktur formal dan struktur naratif.

In Balinese:   Bali pinaka pulo sane sayan akeh karauhin olih para turis, inggihan punika turis lokal utawi turis dura negara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sosialisasi majeng ring situs punika mangda sayuwakti janten kalaksanayang inggihan nika offline utawi online ring sajebag lapisan parajanane mangda benjangan pungkur pikenoh-pikenohnyane setata prasida jangkep karasayang lan prasida kaanggen ngabecikang situs puniki mangda benjangan sayan nincap antuk kawentenan trobosan sane anyar sane kasediaang ring situs web punika.

In English:   Technological developments have prompted the emergence of various issues in society.

In Indonesian:   Baik, sekian pendapat yang bisa disampaikan.

In Balinese:   Sapunapi ipun nampenin kawentenan Pura Agung Surya Bhuwana ring jaman global puniki.Panyuratan kualitatif ngapupulang data riantuk teknik ob servasi, saur pitaken, FGD lan studi dokumen.Data raris kapitelebin riantuk teori religi,teori simbol lan teori struktural-fungsional.Pikolih panyuratan mitatasang inggihan kasomehan ipun para diaspora Bali sane nyungsung Pura Agung Surya Bhuwana ngawinang sameton non- Hindu rumasa kasanggra rikalaning nodya Pura inucap.Paguyuban diaspora Bali ring Jayapura manadosang Pura Agung Surya Bhuwana nenten je wantah pinaka genah ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi nanging taler pinaka genah matemu wirasa mantuka ring wargi sane mabinayan agama,genah ngawangun kasenian,genah mikukuhang kauripan multi-kultur lan pinaka sarana ngajegang paiketan risajeroning darma negara.

In English:   The life of Jayapura people is identical with the frequent riots.

In Indonesian:   Kehidupan orang Jayapura identik dengan kerusuhan Jayapura yang sering terjadi.

In Balinese:   Panguratan madue tatujon mangdennye kauningin sapunapi panglaksanan budaya mapuara mantuka ring paiketan sosial warga bali diaspora kalawan prajana asli lan wargi transmigran sane mawit saking dura daerah.Panyuraran ngawigunayang pidabdab kuantitatif lan kualitatif majalaran saur pitaken lan matemu baos pinaka tata cara ngapupulang data.Pikolihan panyuratan mitatasang inggihan kearifan lokal Bali kantun sinanggeh kalaksanayang ring kauripan warga transmigran Bali ring Bolaang Mongondow sejaba indik pasubakan lan arsitektur Bali sane karumasayang kantun kirang.

In English:   It also aims to analyse how the culture representation implicates the social interaction among the Bali diasporas with the local people and the transmigrants from other regions.

In Indonesian:   Kajian ini juga untuk mengetahui sejauh mana representasi budaya berimplikasi terhadap interaksi sosial antara masyarakat Bali diaspora dengan penduduk asli dan transmigran asal daerah lainnya.

In Balinese:   Pikolih manut pamitatas nyihnayang inggihan utsaha mitegesang panyambat pariboga minakadi ekspansi lan deskriptif madasar antuk makudang carca pamiteges pariboga.

In English:   The translation of traditional Balinese food menus is interesting to study since there are no professional translators involved in making it and the emergence of various technical terms are not easy to translate.

In Indonesian:   Terjemahan menu makanan tradisional Bali menarik untuk dipelajari karena tidak ada penerjemah profesional yang terlibat dalam membuatnya dan munculnya berbagai istilah teknis tidaklah mudah menerjemahkan.

In Balinese:   Praciri sane dados tetenger ipun kasengguh manusa bali inggihan marupa basa (mawentuk suara) lan dresta (mawentuk sarana).

In English:   Balinese can basically be recognised by their language (phonic form) they use as well as their traditions (physical forms) they practice.

In Indonesian:   Sosok yang menunjukkan bahwa seseorang beridentitas manusia Bali dapat berwujud bahasa (dalam bentuk bunyi) dan tradisi (dalam bentuk fisik).

In Balinese:   Ngawigunayang metode kuantitatif, sasuratan puniki ngunggahang data sane kapupulang majalaran parikrama saur pitaken mantuka ring tigang dasa diri para istri Bali sane nyantep ngamiletin pendidikan widang pariwisata kadasarin antuk makudang tatimbangan minakadi mangda ipun ngamolihang pakaryan ring widang pariwisata, taler seantukan ipun madue pasawitra sane taler makarya ring widang pariwisata tur seantukan ipun magenah ring Bali sane katah madue genah makarya ring widang puniki.Riantuk ngamiletin pendidikan kepariwisataan para istri Bali manyihnayang inggihan ipun sampun ngeniang pekaryan lan karir sane becik ring widang puniki.Panawang ipune taler manados tatuladan mantuka ring para istri Bali sane siosan nginutin karir sane pateh.

In English:   By applying a qualitative method, this article collects data through interviews with 30 Balinese women who have taken tourism education at various levels.

In Indonesian:   Menggunakan metode kuantitatif, artikel ini menampilkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan 30 perempuan bali yang termotivasi untuk mengambil pendidikan bidang pariwisata karena beberapa alasan, seperti motivasi untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pariwisata, mereka memiliki kerabat yang juga bekerja di bidang pariwisata, dan mereka tinggal di Bali dimana terdapat banyak peluang kerja di bidang ini.

In Balinese:   Panyuratan mitatasang inggihan wenten kalih carca balih balihan Barong Landung inggih punika sane gumanti sakral lan profan.Sane kacarca pertama wantah kasolahang ritepengan ngamargiang upacara agama, inggihan sane ungkuran dados kawigunayang makapenyanggra pariwisata lan pinaka pangawit pikayun ngeninin makudang pakarya souvenir sane makekalihnyane prasida nyundul Pariwisata Budaya Bali.

In English:   The former is for religious ritual, while the latter can be performed for touristic purpose and for source of inspiration of souvenir products that both support Bali cultural tourism.

In Indonesian:   Yang pertama adalah untuk ritual keagamaan, sedangkan yang kedua dapat diadopsi untuk tujuan wisata dan untuk sumber inspirasi produk-produk souvenir yang keduanya dapat mendukung pariwisata budaya Bali.

In Balinese:   Pikolih pamaridabdab data mitatasang inggihan pamineh intrinsik lan ekstrinsik prasida nincapang kinerja pegawe.

In English:   The results of the data analysis state that intrinsic motivation and extrinsic motivation play a role in employee performance, especially in achievement, sociodemographic characteristics and job characteristics play a role in the suitability of work with employee characteristics and employee work productivity.

In Indonesian:   Hasil dari analisa data menyatakan bahwa motivasi inst rinsik dan motivasi ekstrinsik berperan kinerja karyawan terutama dalam berprestasi, karakteristik sosiodemografis dan karakteristik pekerjaan berperan dalam kesesuaian pekerjaan dengan karakteristik karyawan dan produktivitas kerja karyawan.

In Balinese:   Panyuratan puniki mitegesang inggihan gelar marupa budaya unik sane kadruwenang olih para guru yoga Bali inggihan pinaka bekel rikala ipun natingin pacentokan ring utsaha pariwisata yoga sane picutetnyane dados pemaridabdab ngalestariang gelar budaya inucap.

In English:   This article analyzes the ability of local yoga teachers to compete in the business of yoga tourism against foreign yoga teachers.

In Indonesian:   Artikel ini mengkaji kemampuan guru yoga lokal dalam bersaing melawan guru yoga asing dalam bisnis pariwisata yoga.

In Balinese:   Sasuratan puniki madue tatujon mangdennya prasida makta kakuatan intelektual natasin budaya mantuka ring makudang cita Bali ngeninin budaya sane katon campuh inggihan marupa budaya napi ke idiologi.

In English:   This article aims to bring the intellectual rigour of Cultural Studies to Balinese ideas about culture which confuse culture with ideology.

In Indonesian:   Artikel ini bertujuan untuk membawa kekuatan intelektual kajian budaya kedalam berbagai ide Bali tentang budaya yang tampak rancu antara budaya dan ideologi.

In Balinese:   Pidabdab ngeninin saluir kaperluannyane kakeniang riantuk pamitatas museum,saur pitaken mantuka ring para panuntun,mitatasin saluiring kaperluannyane,kakirangan lan pangaptin ipun para panuntun malajahin basa Inggris.Pikolih panyuratan mitegesang inggihan para panuntun lokal mamuatang modul sane dagingnyane manut ring tata titi panuntun museum.Taler sane madaging sekancan sesambat lontar museum manut basa Inggris.Tatuek ngeninin mabab aosan gumanti sane pinih makuweh kapisaratang seantukan sumaih ring wicara sedina dina ipune mantuka ring sang pangrauh.Pikolihan puniki manados dasar anglimbakang materi modul basa Inggris.

In English:   The needs analysis derived from the observation of the museum, and interviews with the guides, investigated the guides’ necessities, lacks, and wants in learning English.

In Indonesian:   Analisis kebutuhan diperoleh dari pengamatan museum, dan wawancara dengan pemandu, menyelidiki kebutuhan, kekurangan, dan keinginan pemandu dalam belajar bahasa Inggris.

In Balinese:   Teori ngeninin parilaksana konsumen kawigunayang mantuka ring makudang kudang penampen inggihan penampen ngeninin pagenahan mawisata, kaprecayan, penampen ngeninin ala ayu lan pikedeh wisatawane.

In English:   The theory of consumer behavior is used with several concepts namely concept of destination attributes, trust, perceived risk, and behavioral intentions of tourists.

In Indonesian:   Teori perilaku konsumen digunakan dengan beberapa konsep yaitu konsep atribut destinasi, kepercayaan, persepsi risiko, dan niat perilaku wisatawan.

In Balinese:   Paindikan punika inggihan prioritas utama antuk nglanturang keberlangsungan idup manusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pakibeh pandemi lan uger uger ngeninin protokol kesehatan sane kalumaksanayang gumanti mangawinang kareredan pangerauh ipun para wisatawane inggihan sayan surut taler wisatawan sane marerepan ring hotel.

In English:   The pandemic situation and the strict health protocols implemented have resulted in a decrease in tourist visits and a decrease in hotel occupancy rates.

In Indonesian:   Situasi pandemi dan ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan telah mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan dan penurunan tingkat hunian hotel.

In Balinese:   Panyuratan puniki mitatasang inggihan rikalaning paobahan jaman sane gumanti gangsar , wangunan tradisional kembar ring Puri Agung Kesiman majanten ajeg seantukan madue kawigunan rikenjekan upakara sane stata kalaksanayang mantuka ring para laluhur manut swadarmaning kauripan i manusa.

In English:   The data were analyzed using a critical approach of Cultural Studies by exploring the deep meaning of the facts, in this case matters related to Bale Adat Kembar.

In Indonesian:   Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kritis Cultural Studies dengan menggali makna fakta yang mendalam, dalam hal ini hal-hal yang berkaitan dengan Bale Adat Kembar.

In Balinese:   Panyuratan puniki madue tatujon mitatasin lan mitelebin pacentokan inucap.Data kapupulang majalaran antuk saur pitaken,observasi lan studi dokumen.Data raris kapitelebin antuk teori praktik,dekonstruksi reproduksi mekanis lan teori panegep sane siosan sane kawigunayang nganutin eklektik.Pikolih panyuratan mitatasang inggihan praktik pacentokan inucap kalaksanayang riantuk makudang tata cara madasar antur akeh kalawan tuna kamulan sane kadruwenang.

In English:   This study aims to uncover and analyze the struggle practices.

In Indonesian:   Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis praktik pergulatan tersebut.

In Balinese:   Perekonomian jek meweh pisan mangkin, makehan para aji biyang, meme bapa ngerumasayang pikayunan meweh antuk kawentenan jagat sekadi puniki , makeh taler mangkin sane madolan online, inggihan punika sekadi ngadol ajeng-ajengan, pengangge, masker, handsanitizer, miwah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pikolihan pamitatas mitegesang inggihan gender marupa silih sinunggil wacana ritepengan pamilihan calon wakil rakyat utaminnyane mantuka ring para istri mangda prasida ngamolihang kapitresna tur raris kapilih.Riantuk punika pangawigunayan wacana gender, semare ngeninin hak lan perjuangan mantuka ring para lanang lanang kajudi dados pilihan utama ritepengan mitegesang utsaha ngulati kasumaihan gender.

In English:   Result of the analysis showed that gender is one of the election discourses of the candidates of the people's representatives, especially the women to get the vote and sympathy.

In Indonesian:   Hasil analisis menunjukkan bahwa gender merupakan salah satu wacana pemilihan calon wakil rakyat, khususnya perempuan untuk mendapatkan suara dan simpati.

In Balinese:   Interaksi iraga sareng sami nganggen flatform BasaBali Wiki tiosan taler prasida kamargaing secara fleksibel, inggihan punika prasida kamargiang secara bebas.

In English:  

In Indonesian:   Menurut saya, eksistensi bahasa Bali di generasi muda sangatlah penting.

In Balinese:   Ratu Kalinyamat ring jaman Islam, Cut Nya Dien,Christana Martha Tiahahu lan Nyi Ageng Serang rikala panedeng kajajah,Dewi Sartika lan Kartini ring pamuntating panegarane kajajah rauhing Megawati Soekarno Putri sasampun merdeka.Gumanti sue sampun para istrine sareng ring politik inggihan marupa formal wiadin informal.Punika pinaka bukti inggihan para istri ring Indonesia madua arsa lan pikedeh majalaran politik ritepengan mapikelatang pangaptin prajanane.

In English:   Long before his presence Three signs of masculinity are present in

Indonesia, namely patriarchy, theology, and hegemony in the 15th century, women's political

participation actually colored many important narratives political leadership in Indonesia.

In Indonesian:   Jauh sebelum kehadirannya, ada tiga tanda kejantanan yang hadir di dalamnya Indonesia yaitu patriarki, teologi, dan hegemoni pada abad ke-15, politik perempuan Partisipasi justru mewarnai banyak narasi penting kepemimpinan politik di Indonesia.

In Balinese:   Pikolihan panyuratan mitegesang inggihan nilai aset mapuara becik mantuka ring instabilitas LPD.

In English:   The results of the study showed asset value, positive impact on the LPD's instability.

In Indonesian:   Hasil penelitian menunjukkan nilai aset berdampak positif terhadap instabilitas LPD.

In Balinese:   inggihan makudang arranger sane sareng ngaremba gending-gendingannyane inggih punika Bujana.

In English:   In 1991 published her first album entitled The Lost Palace with arranger Raidy Noor.

In Indonesian:   Ia kembali meluncurkan album solo bertajuk Svara Semesta.

In Balinese:   Inggihan karya paneges sane rumasuk ring pidarta inucap inggih punika Sang Hyang Kamahayanikan (1957) lan Sarasamuscaya ( 1967 ).

In English:   The translation model developed by IGB Sugriwa in the Kakawin Rāmatantrais formulated into four stages, namely (1) kosabasa (vocabulary); (2) kretabasa(grammar), (3) bhasita paribhasa (language style); and bhasita mandala (cultural context).

In Indonesian:   Model penerjemahan yang dikembangkan oleh IGB Sugriwa dalam Kakawin Rāmatantrais dirumuskan menjadi empat tahap, yaitu (1) kosabasa (kosa kata); (2) kretabasa (tata bahasa), (3) bhasita paribhasa (gaya bahasa); dan bhasita mandala (konteks budaya).

In Balinese:   Madasar antuk pamituleng inucap panyuratan puniki raris ngemanggihin inggihan IGB Sugriwa sampun mitegesin 13 Karya Sastra.

In English:   Meanwhile, the translation works included in the speech are Sang Hyang Kamahayanikan (1957) and Sarasamuccaya (1967).

In Indonesian:   Sedangkan karya terjemahan yang termasuk dalam pidato tersebut adalah Sang Hyang Kamahayanikan (1957) dan Sarasamuccaya (1967).

In Balinese:   Ngambil tema "Pariwisata Bali Metangi", sane kaperluang olih pemerintah rikala ngawangun pariwisata Bali inggih punika ngapromosiang pariwisata Baline olih para Yowana Baline antuk video sane lakar kaunggahang ring media sosial sane wenten, inggihan punika ring aplikasi TikTok, Twitter, Instagram, miwah sane tiosan.

In English:  

In Indonesian:   Pariwisata di Bali saat ini belum berjalan baik karena adanya pandemi Covid-19 ini.

In Balinese:   Antuk punika mangda ledang manggala Guru Wisesa sane ngamongin indik punika (Menteri Pariwisata) ngaryananin lan midabdabin Bali mangda Bali tetep dados tetujon utama tamiu wisatane, inggihan tamiu saking negara lan dura negara, ngawinang raris Bali sida kaloktah ngantos kepungkur wekas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panyuratan puniki maduwe tatujon nyelehin lan mitatasin linggih ahli waris sane nilar agama lan paiketannyane ngeninin hak kalawan kewajiban ipune ring kulewarga inggihan ring prajana adat, taler pemarilaksana uger uger sane katibakang rikala sang ahli waris nilar agama.

In English:   This study aims to explore and analyze about the position of heir converts in terms of rights and obligations both within the family and in indigenous communities as well as relevant legal consequences arising heir switch religions.

In Indonesian:   Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganlisis tentang kedudukan ahli waris yang beralih agama dalam hal hak dan ke wajibannya baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat serta akibat hukum yang timbul terkait ahli waris yang beralih agama tersebut.

In Balinese:   Inggihan punika akehan mangkin warga Baline ngerereh pakaryan sane lianan ring pariwisata.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ratu idadane sareg sami utamane para kawula muda sareng sami, saantukan kewentenan Era Globalisasi sane ngeranjing ring jagat Indonesia tanpa sangkan taler sang guru rupaka sane nenten gelis tanggap ring pari polah paak ipun tur kawentenan ring wewidangan soang – soang sane nenten becik, akeh kawula muda taruna tarunine sampun koni kabrebehan antuk Narkoba inggihan punika makawinan pamedalan generasi sane loyo, ten medue rasa tanggun jawab, manah maajah sampun ical, tata karma sane nenten becik, taler akeh sampun para mudane sane karanjingan ring balai rehabilitasi Narkoba, talerring makudang rumah sakit, taler akeh sampun para kawula mudane ngeranjing ring gui.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Calon pemimpin mangdane ngaryanin program sane matetujon anggen ngrumaketang advokasi lan perlindungan hukum inggihan mendukung hak hak disabilitas lan ngwantu ipun saking diskriminasi.

In English:   Aspiring leaders must create programs aimed at strengthening advocacy and legal protections to support disability rights and protect them from discrimination.

In Indonesian:   Calon pemimpin harus membuat program yang bertujuan untuk memperkuat advokasi dan perlindungan hukum untuk mendukung hak-hak disabilitas dan melindungi mereka dari diskriminasi.

In Balinese:   Inggihan punika tembok sane Wenten ring jaba sisi pura segara sane roboh krana gempuran ombak Toya segarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggihan punika tembok sane Wenten ring jaba sisi pura segara sane roboh krana gempuran ombak Toya segarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kesimpulan saking opini puniki inggihan punika kawentenan platform digital sakadi BASAbali Wiki pinaka website sane prasida ka akses olih masyarakat umum khususnyane para sisya anggen malajah basa Bali santukan irika wenten kamus tigang basa, wenten komik tur kaanggen nambah wawasan indik isu sipil sane kawentenan ring masyarakat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali inggihan punika Pulau sane becik pisan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali inggihan punika Pulau sane becik pisan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane mawinang iraga sareng sami pinaka parajana prasida malajahin indik tigang soroh basa inggihan basa Bali, Basa Indonesia, Miwah Basa Inggris ring aplikasi kamus online BASAbali wiki.

In English:  

In Indonesian:   bali saat berbicara dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu kita bisa melestarikan bhs daerah kita atau bhs ibu kita.

In Balinese:   Bali inggihan punika Pulau sane becik pisan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan pengunjung sane rauh merike mangda ngutang luu ring genah sane sampun ke sediaang .Inggihan punika pengunjung mangda prasida nyage kebersihan , mangda nenten kecemer lan tetep asri.Duaning apang akeh malih pengunjungnyane sane rauh merike.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggihan punika, sektor boga mangda yakti katincapang mutunyane, lan setate ngiring perkembangan zaman lan selera pasar.

In English:  

In Indonesian:   Oleh karena itu, sektor kuliner harus terus ditingkatkan kualitasnya, serta mengikuti perkembangan zaman dan selera pasar.

In Balinese:   Wargi ring Bali ngaturang tampelan punjung lan wangi punjung mantuka ring sang lina inggihan punika para laluhur, kulawarga, utawi sawitra sane kapendem ring setra soang soang.

In English:   Balinese Hindu offers Tampelan punjung and Banten punjung to the spirit of ancestors, families or relatives at home or cemetery.

In Indonesian:   Warga Hindu Bali umumnya menghaturkan tampelan punjung dan banten punjung kepada para arwah leluhur, keluarga, maupun kerabat yang dimakamkan di taman pemakaman.

In Balinese:   Om swastiastu sareng sami Masalah sane baktang titiang wenten ring era globalisasi sane ngeranjing ring gumi Indonesia mangkin jagi liu pemuda pemuda sane ngangge narkoba, wenten liu kasus narkoba di bali, kawenten ring wawidangan soang soang sane nenten becik, akeh kawula muda truna truni ne nganggen narkoba, antuk narkoba inggihan punika makawinan pamedalan generasi sane ten becik (loyo, ten medue rasa tanggung jawab, tata karma sane nenten becik, sareng akeh sampun para mudane sane masuk balai rehabilitasi narkoba, Sepatutne yening jaging ngrereh kedik kejayaan gumi Indonesia, nenten wenten sane nganut Narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om swastiastu sareng sami Masalah sane baktang titiang wenten ring era globalisasi sane ngeranjing ring gumi Indonesia mangkin jagi liu pemuda pemuda sane ngangge narkoba, wenten liu kasus narkoba di bali, kawenten ring wawidangan soang soang sane nenten becik, akeh kawula muda truna truni ne nganggen narkoba, antuk narkoba inggihan punika makawinan pamedalan generasi sane ten becik (loyo, ten medue rasa tanggung jawab, tata karma sane nenten becik, sareng akeh sampun para mudane sane masuk balai rehabilitasi narkoba, Sepatutne yening jaging ngrereh kedik kejayaan gumi Indonesia, nenten wenten sane nganut Narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Data kapupulang majalaran antuk studi pustaka,saur pitaken lan pengerekaman.Teori sane kawigunayang inggihan marupa teori fungsi lan simiotik.Pamitatas manyihnayang inggihan mitos Keris Ki Baru Gajah mapikenoh pinaka panuntun ring panglaksanan dresta nglisah.Siosan ring punika mitos puniki taler mapikenoh pinaka sarana pangajah ajah prajanane,nincapang paiketan sosial lan kapracaya mamunahang sekancan lara roga.

In English:   Data were collected by literature review, interview, and recording technique and they were analyzed with the function theory and semiotic.

In Indonesian:   Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan perekaman.

In Balinese:   Yening selehin kahanan pariwisata ne sekadi dumun ketahnyane 100% tamiu ne melancaran ke Bali, mangkin sawatara 30% tamiu dura negara ne rauh ke Bali, malih 70% akehan tamiu lokal, inggihan bandara sampun dibuka penerbangan domestik naler penerbangan internasional.

In English:   When viewed from the development of tourism in the past, generally 100% of guests traveled to Bali, now only 30% of foreign guests come to Bali, another 70% are mostly local guests, even though the airport has opened domestic flights and international flights.

In Indonesian:   Jika dilihat dari perkembangan pariwisata dulu pada umumnya 100% tamu jalan-jalan ke Bali, sekarang hanya 30% tamu luar negeri datang ke Bali, lagi 70% kebanyakan tamu lokal, walaupun bandara sudah dibuka penerbangan domestik dan penerbangan internasional.

In Balinese:   Diastun titiang sampun rumasa ring padewekan tuna makasami, tuna ring daging tatwa agama inggihan taler kirang ring basa basita, nanging pangkah taler niru-niru sang sampun wicaksana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang nunasan mangdane guru wisesa sane ngayamomin ring sawah inggihan punika petugas PPL ( PENYULUH PETANI LAPANGAN) lan pekaseh sumangdene tedun ngerauhin para petanine netesang napike pupuk subsidi sampun kacumawisan ring KUD utawi nenten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang nunasan mangdane guru wisesa sane ngayamomin ring sawah inggihan punika petugas PPL ( PENYULUH PETANI LAPANGAN) lan pekaseh sumangdene tedun ngerauhin para petanine netesang napike pupuk subsidi sampun kacumawisan ring KUD utawi nenten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang nunasan mangdane guru wisesa sane ngayamomin ring sawah inggihan punika petugas PPL ( PENYULUH PETANI LAPANGAN) lan pekaseh sumangdene tedun ngerauhin para petanine netesang napike pupuk subsidi sampun kacumawisan ring KUD utawi nenten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggihan punika, semangdene tamiu domestik utawi mancanegara mangda sampun kevaksin lan swab antigen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rikala aab jagate sekadi mangkin, inggihan gering agung sane mawasta Covid-19, akeh pisan ring penepi siring keni panglalah sekadi wang tani lan ternak ritatkala ngadol hasil panennyane hargane nenten manut sekadi pengaptinyane, akeh para utsaha inggihan pariwisata, warung, lan sane tiosan sami keni panglalah nenten dados makarya sekadi biasane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panyuratan inucap mitegesang inggihan pengajah ajah seksual kantun arang kalaksanayang mewastu patut katincapang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggihan punika titiang nunas sumangdenya bapak pemerintah ngemargiang edukasi majeng alit-alit ring pedesaan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasuratan puniki mapitatasin panampen prajana hindune mantuka ring pasraman ring Bali.Panyuratan ngawigunayang tata cara kualitatif majalaran antuk teknik ngapupulang data riantuk observasi,saur pitaken,studi pustaka lan dokumentasi.Data raris kapitelebin antuk teori persepsi.Pikolih panyuratan mitatasang inggihan kapertame, maka dasar ngawangun pasraman formal wenten tatiga minakadin ipun dasar wet,agama lan kaperluannyane.Kaping kalih,metode pangajah ajah ngawigunayang metode paplajahan Catur Pramana.Kaping tiga panampen prajana hindune ngeninin kawentenan pasraman formal kantun andap seantukan kakirangan pangresep ipune.Antuk punika kapisaratang pidarta nyobyahang kawentenan pasraman formal inucap.

In English:   The research method used is namely the type of qualitative research.

In Indonesian:   Kehadiran pasraman ini disambut baik oleh masyarakat, namun belum banyak yang tertarik menyekolahkan anaknya di sana.

In Balinese:   Mewali ke widang pertanian sane atur uningayang titiyang wantah kebaos kemanten, malarapan antuk manah sane mebuat tur taler kesarengin antuk kemajuan teknologi, prasida raris ngapti inggih punika, munggah nyane indik penghasilan petani, tur presida raris indik pertanian dados inggihan punika "Masa Depan Bali"🙏✨🌺 Om Shanti, Shanti,Shanti,Om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang nunasan mangdane guru wisesa sane ngayamomin ring sawah inggihan punika petugas PPL ( PENYULUH PETANI LAPANGAN) lan pekaseh sumangdene tedun ngerauhin para petanine netesang napike pupuk subsidi sampun kacumawisan ring KUD utawi nenten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Parindikan puniki kapitelebin seantukan marupa kawicaksanan ngalimbakang Pendidikan Dasar sane kapertama kalaksanayang ring Bali.Parindikan sane kapitatasin inggihan sapunapi penampen para Pengampu Kepentingan ring SD Negeri lan swasta ngeninin kawicaksanan inucap.Data kakeniang madasar antuk saur pitaken,studi dokumen lan observasi raris kapitelebin antuk teori hermeneutika lan kuasa kaweruhan.

In English:   This topic is researched because it is a public policy development of basic education that was first implemented in Bali.

In Indonesian:   Topik ini diteliti karena merupakan kebijakan publik pengembangan pendidikan dasar yang pertama kali dilaksanakan di Bali.

In Balinese:   Antuk punika akeh parikrama seni budaya Bali rumasuk kasakralannyane karuntuhang olih pakibeh sekularisasi sane gumanti becat tur fantastis inggihan ngeninin kualitas wiyadin kuantitas.

In English:   Its purpose was to make performance art became more exotic which was related to economic interest.

In Indonesian:   Tujuannya agar seni pertunjukan menjadi lebih eksotik yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.

In Balinese:   Sasuratan puniki raris micutetang inggihan budaya kapurusa manados silih sinunggil pangawit kawentenan biota ring paroban tur ngawinang pikobet psikologis luir ipun marupa rasa ajerih, rumasa nista ring padewekan,rasa tanpaaji,lan rasa katindih risajeroning kayun , raris ngametuang parilaksana brangti ring ipianak.

In English:   This study concludes that patriarchal cultural became one of the causes of violence and psychological impacts that experienced by the three cases were feelings of fear, negative thoughts about themselves, feelings of worthlessness, feelings of depression, and release their anger to the child.

In Indonesian:   Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.

In Balinese:   Parindikan sane dados patitis inggih punika sapunapi kasujatiane penampen para wisatawane ngeninin praciri budaya Bali, utaminnyane ngeninin wewangunan, pari boga,Seni- budaya lan pratingkah pengayah ayah nyane.Panyuratan puniki marupa kualitatif,data kaamet antuk teknik netnografi mawentuk babaosan para wisatawane ngeninin pangayah ayah ring Hotel genah ipune marerepan sane unggahang ipun ring Web Tripadvisor.Data kapitulengin riantuk teori respons lan teori analisis konten interpretatif.Kapikolihang piteges inggihan para wisatawane rumasa seneng ring budaya Bali sane kantun asli.Ipun mapengedih mangdennye hotel hotel internasional misuguhang praciri budaya Bali sekadi tingglas mangda prasida dados penyundul sesambat inggihan Bali pinaka genah mawisata budaya.

In English:   These three hotels were chosen because they are international hotels located in three different tourist destinations, but all offer elements of Balinese culture as part of their services.

In Indonesian:   Masalah yang dibahas adalah bagaimana tanggapan wisatawan terhadap unsur-unsur budaya Bali, terutama tentang arsitektur, makanan, seni-budaya, dan pelayanan.

In Balinese:   Para panyurat makakalih maduwe panampen inggihan kakuatan- kakuatan lan paobahan-paobahan sane mapaiketan ngawetuang trauma psikologis lan budaya sane dahat nanging tan keangkenin seantukan marupa" krisis diam" lan matungkas ring wacana Bali pinaka swargan.

In English:   They contend that these forces and associated changes have resulted in deep psychological and cultural trauma that remains largely unacknowledged – hence a ‘silent crisis’ – and runs counter to the discourse of Bali as a paradise.

In Indonesian:   Kedua penulis berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan ini serta perubahan-perubahan terkait memberikan trauma psikologis dan budaya yang mendalam yang sebagian besar tetap tidak diakui – karenanya merupakan 'krisis diam' – dan bertentangan dengan wacana Bali sebagai surga.

In Balinese:   Samaliha asapunika taler, guru wisesa inggihan ring Kabupaten, Provinsi, rauh ring Pusat mangda urati ngawangun sekolah-sekolah sane becik semaliha ngamargiang pendidikan kejar paket C ring wewidangan sane pedalaman.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinaka basa tutur nenten lempas saking kawentenan prajana Bali sane manut sosiologis mapaiketan ring tata maprajana inggihan sane tradisionil wiadin modern.

In English:   Therefore, on this occasion it will be presented as an issue to be

discussed about what and how is the Balinese base in communicating as a study of intercultural

communication?

In Indonesian:   Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dikemukakan suatu permasalahan yang akan diangkat membahas tentang apa dan bagaimana dasar orang Bali dalam berkomunikasi sebagai kajian antar budaya komunikasi?

In Balinese:   Suang suang I manusa inggihan pinaka newek wiadin pinaka angga prajana ngamedalang rasa lan pamineh ipune antuk lisan utawi kasurat ring media massa, media sosial lan media sane siosan.

In English:   Social media is one of the busiest and most active media as a stage for political dialogue and debate in Indonesia.

In Indonesian:   Media sosial merupakan salah satu media tersibuk dan aktif sebagai panggung dialog dan debat politik di Indonesia.

In Balinese:   Manut pineleb inucap mitegesang inggihan warna sane kapilih inggih punika warna putih lan warna warna sane galang pinaka praciri pikayunan prejanane ngaptiang rasa shanti,deg deg, resik lan lila ring paumahannyane ritepengan pandemi Covid 19.

In English:   The results of data mining were studied using color psychology theory.

In Indonesian:   Hasil dari penggalian data dikaji menggunakan teori psikologi warna.

In Balinese:   Pikolih uji validasi sane kalaksanayang olih para wagni lan para mahasiswa sane kajudi mitatasang inggihan media kartu magambar kategesang ngeniang pikolihan sekadi ring sor: Wagni paplajahan 100 persen, wagni pangrencana paplajahan 95,71 persen, wagni sarana paplajahan 95.00 persen, uji soang soang diri 97,33 persen, uji kelompok malit 97,55 persen lan uji ring wawidangan 98.00 persen, mewastu pikolihan inucap kasengguh banget becik.

In English:   The results of the validation test conducted by experts and group of students that subjecting to product trials shows that this picture cards media is valid with detailed results: 100% by subject matter expert, 95.71% by learning design expert, 95.00% by learning media expert, 97.33% by individual subject trials, 97.55% by small group subject trials, and 98.00% by field test subject which is very good qualifications.

In Indonesian:   Hasil uji validasi yang dilakukan oleh para ahli dan kelompok mahasiswa subyek uji coba produk menunjukkan bahwa media kartu bergambar dinyatakan valid dengan rincian hasil yaitu: ahli mata pelajaran 100%, ahli desain pembelajaran 95,71%, ahli media pembelajaran 95,00%, uji coba perorangan 97,33%, uji coba kelompok kecil 97,55%, dan uji lapangan 98,00% dengan kualifikasi sangat baik.

In Balinese:   Pikolih utama panyuratan mitegesang inggihan Terapi Seni Kreatif prasida mangirangin stres wong wreda sekadi signifikan minakadi p value 0,000 :0,05.

In English:   Stress level of hypertension were evaluated using The Stress Assessment Questionnaire and blood pressure measurement using manometer.

In Indonesian:   Tingkat stres hipertensi dievaluasi menggunakan The Stress Assessment Questionnaire dan pengukuran tekanan darah menggunakan manometer.

In Balinese:   Pikolih panyuratan ngeniang inggihan 39 leksikon entik entikan lan baburon sane tan kadadosang kaenteb utawi kapademang.Makasami leksikon kepah dados 9 baga inggih punika;woh,punya,don,umbi,rimpang,biji,akah,baburon lan bunga.Sawilang baga suang suang mawilang 7 woh, 11 punya, 2 don, 5 umbi, 1 rimpang, 1biji, 1 akah, 9 baburon lan 2 bunga.

In English:   Local wisdom is included in the ‘awig-awig’ (local regulation) village in the form of verbal texts that aim to preserve the flora and fauna of extinction.

In Indonesian:   Kearifan lokal tersebut tertuang dalam ‘awig-awig’ desa yang berbentuk teks verbal yang bertujuan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna dari kepunahan.

In Balinese:   Bali manados katloktah seantukan makeh pisan madue sasuratan sasuratan kune sane marupa tatamian budaya dwipa puniki.Panyuratan puniki ngawigunayang metode kapustakaan lan karya ring wawidangan taler kasarengin antuk metode deskriptif kualitatif.Teori sane kawigunayang ritepengan mitelebin data inggihan marupa teori pikenoh basa.Pikenoh ekoleksikan ngeninin kajegegan sane munggah ring lontar Indrani Sastra kangkat kawilah dados tatiga, inggih punika (1) pikenoh informatif, (2) pikenoh interaktif,(3) pikenoh imajinatif.

In English:   The beauty of recipe in the Lontar Indrani Sastra is an ancestry cultural inheritance which has been already merged with the lives of the Balinese.

In Indonesian:   Resep kecantikan dalam lontar Indrani Sastramerupakan warisan budaya leluhur dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Bali.

In Balinese:   Panyuratan puniki matatujon ngicenin gagambaran inggihan pandemi Covid 19 mapikobet kalintang dahat mantuka ring perekonomian tur sane lianan ring Bali pinaka wawidangan sane ngumandelang widang pariwisata.

In English:   This study aims to provide an illustration that the Covid-19 pandemic has had a very severe impact on the economy and other things in Bali as an area that relies on the tourism sector.

In Indonesian:  

In Balinese:   Panyuratan puniki maduwe tatujon mangda kauningin separiindik pengayoman ngeninin uger uger Masyarakat Hukum Adat ring Provinsi Bali, keajegan Masyarakat Hukum Adat ritepengan maridabdab wawidangan wisata,pemarilaksana bagi hasil sane adil mantuka ring Masyarakat Hukum Adat inggihan taler mantuka ring kapentingan Pemerintah Daerah.

In English:   This study aims to determine the dynamics of legal protection for customary law communities in Bali Province, the existence of customary law communities in the management of tourist areas, the profit-sharing system in proper management for customary law communities, and the interests of local people governments.

In Indonesian:   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dinamika perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata, sistem bagi hasil dalam pengelolaan yang adil bagi masyarakat hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah daerah.

In Balinese:   Pemilu langsung sasukat reformasi rauhing Pemilu 2019, mitatasang Bali durung naanin mikolihang misarengang para istri pinaka wakilnyane ring DPR RI.Panyuratan puniki mitelebin inggihan napi sujatinne sane ngawinang para istri Bali kasor ritepengan marebut kursi ring DPR RI, kapitelebin majalaran antuk paridabdab supply- demand.

In English:   The results of the post-reform until the 2019 direct election showed that Bali had never succeeded in sending female representatives to the Indonesian Parliament.

In Indonesian:   Hasil pemilu langsung pascareformasi hingga Pemilu 2019 menunjukkan Bali tidak pernah berhasil mengirimkan wakil perempuan ke DPR RI.

In Balinese:   Museum marupa silih sinunggil sarana komunikasi ri telenging prajana milineal rikenjekan mangkin, inggihan patut katulengin kawigunannyane ring industri pariwisata.

In English:   Museums are one of the means of communication in today's millennial society which must be studied for their benefits in the tourism industry.

In Indonesian:   Museum merupakan salah satu sarana berkomunikasi di tengah masyarakat milenial dewasa ini yang harus dikaji manfaatnya dalam industri pariwisata.

In Balinese:   Tatujon panyuratan puniki tan sios inggihan mitatasin sasuduk lan tatingan sang wibuhing kapentingan ritepengan maridabdab brand Desa Wisata ring Bali lan India.

In English:   The purpose of this study is to analyze the stakeholder’s roles and contributions in brand management of village tourisms in Bali and India.

In Indonesian:   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam pengelolaan brand desa wisata di Bali dan di India.

In Balinese:   Silih sinunggil reriptan modern sane sampun kaloktah ring prajanane inggih punika marupa satua bawak mamurda Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poleng.Satua bawak puniki madaging makudang pikenoh pangajah ajah sane utama inggihan sane prasida ngawentuk budi satwam prajanane.

In English:   One of the modern Balinese literary works that has developed in the community is the short story Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poléng.

In Indonesian:   Salah satu karya sastra modern yang telah berkembang di masyarakat adalah sebuah cerita pendek berjudul Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poleng.

In Balinese:   Pikolihan panyuratan mitatasang inggihan katagori gramatikal ring leksikon " hijau " tan sios nomina lan verba sane marupa kata dasar lan frasa.

In English:   The results shown that the grammatical category of the ‘green’ lexicon is in the form of nouns and verbs that are in the form of basic words and phrases and the ‘green’ syntactic construction at Green School Bali contains these natural lexicons, including noun phrases such as bambu hitam ‘black bamboo’, and verb phrases such as bermain Jegog ‘play Jegog’ while the social praxis dimension of the green ecolexicon namely the ideological dimension, the sociological dimension and the biological dimension.

In Indonesian:   Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori gramatikal dari leksikon 'hijau' adalah nomina dan verba yang berupa kata dasar dan frasa.

In Balinese:   Inggihan konstruksi sintaksis " hijau " ring Green School Bali madue leksikon natural, imban ipun frase verba sekadi " bambu hitam" lan frasa verba sekadi "megambel jegog", "ngambelang jegog" .

In English:   This research also uniquely contributes to preserving the concept of local wisdom in real action in the context of international education in Bali.

In Indonesian:   Sedangkan, konstruksi sintaksis 'hijau' di Green School Bali mengandung leksikon natural, contohnya seperti frase kata benda seperti 'bambu hitam', dan frase verba seperti bermain jegog 'memainkan jegog' sedangkan dimensi praksis sosial dari ekoleksikon hijau yaitu dimensi ideologis, dimensi sosiologis dan dimensi biologis.

In Balinese:   Metoda: Desain ngeninin panyuratan puniki inggih punika quasi - experimental inggihan monequivalent control group design.

In English:   The samples consisted of 34 elderly were selected by purposive sampling, divided into 17 elderly in treatment group and 17 elderly in control group, and data collection was done using the Stress Assessment Questionnaire (SAQ).

In Indonesian:   Metode: Desain pada penelitian ini adalah quasi-experimental yaitu nonequivalent control group design.

In Balinese:   Pikolih panyuratan mitatasang inggihan Kampung Islam Kepaon marupa pagenahan wargi muslim wangsa Bugis magenah ring telenging Kota Denpasar.

In English:   The results of this study indicate that Kepaon Islamic Village is a Muslim settlement of Bugis ethnicity and its presence in the center of Denpasar City, the Bugis Muslims of Kepaon Islamic Village have a very spesial historical relationship with the Badung kingdom.

In Indonesian:   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Islam Kepaon merupakan pemukiman muslim yang beretnis Bugis dan keberadaanya di pusat Kota Denpasar, umat muslim bugis Kampung Islam Kepaon memiliki hubungan historis yang sanga erat dengan kerajaan Badung.

In Balinese:   Pikolih pamiteleb interpretatif sistematik mitegesang inggihan nampi pegawe anak istri kapitatasang pinaka kainggilan setruktural lan kultural taler pailen domestik ngeninin para istri, antuk punika kapisaratang panuleng materiil lan diskursif rikala mitatasin relasi sosial budaya saking kawicaksanaan produksi Pariwisata,panampen mantuka ring kawentenan gender ritelenging budaya purusa.

In English:   The method used in this study is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach.

In Indonesian:   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

In Balinese:   Museum marupa silih sinunggil sarana komunikasi ri telenging prejana milenial sekadi mangkin, inggihan patut katulengin kawigunannyane ring industri pariwisata.

In English:   The museum is one of the means of communication in the middle of millennial society today that must be examined its benefits in the tourism industry.

In Indonesian:   Beberapa jenis kesenian seperti Tari Legong, Sendratari Ramayana, Tari Barong dan Keris, Tari Kera, Tari Topeng Wajah, dan Tari Wayang Kulit telah menjadi menu utama tontonan seni di Bali.

In Balinese:   Inggihan Bali sane mangkin sayan sayan matiosan pisan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang meduwe gagasan saking manah tiang inggihan Bali sane mangkin ngantos kawekas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakutip saking kompas.com inggihan punika indik gatra lan sane ten kadadosang laksanayang olih anak istri ritatkala sedengan ngraja mangda nenten keni kanker rahim punika wantah gatra hoax.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun prajana Baline madruwe penampen ngeninin ekofiminisme sane gumanti kukuh lan kateleban maagama,nanging wenten lalima kakuatan patriarki sane mitunain kawentenan para istri ritepengan matetanduran ring carik sane ketah kasengguh pasubakan.Panyuratan puniki mautsaha mitatasin para petani istri rikawentenan kadigjayan patriarki kalawan ekofiminisme ring Subak Bulung Daya,Desa Antap Kabupaten Tabanan.Metoda kualitatif karuntutin antuk analisis etnografi kritis raris kawigunayang.Madasar antuk panyuratan puniki para istri gumanti kantun ajeg ngalaksanayang sekancan upacara sane mapaiketan ring matetanduran sinambi ngawantu para lanang ipune.Nanging kadijayan patriarki pastika sampun mitunain kasinarengan i para istri ring gaginan pasubakan,nanging ipun kantun ngagem geginan sane abot inggihan ring paumahan ipune taler ritepengan maprajana.

In English:   Despite the Balinese people having strong eco-feminism based on their religious beliefs, five patriarchal powers have marginalized their role in the traditional rice-field system, known as subak.

In Indonesian:   Meskipun masyarakat Bali memiliki dasar ekofeminisme yang kuat, keyakinan agama, lima kekuatan patriarki telah meminggirkan peran mereka dalam sistem persawahan tradisional yang dikenal dengan subak.

In Balinese:   Pikobet niki medasar antuk prilaku iraga tan eling indik ngenah Luwu sane tan becik,lan indik sepengerauh wisatawan rauh ring Bali inggihan nincap minaka ring genah wisata kecingakin semakin kosek.Ningalin indik pikobet sekadi sapuniki minakadi inggihan nyimbaran genah wisata sane sampun wenten lan nitenin wisatawan indik ngenahan luwu ring genah sane sampun kecumawis lan pinunas mantuk ring wisatawan sane wenten ring Bali mangda dados ketincapan lan sane besik, lan mangdane guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pikolih pamitatas ngeniang inggihan pikayunan ephemeralization upacara pawiwahan adat Bali ring pangawitnyane gumanti kantun katulak nanging kasuen suen prasida katampi seantukan ringkes,cepil lan ngirit pabiaya.

In English:   Data was collected by interviewing bride and groom, and professionals.

In Indonesian:   Data dikumpulkan dengan wawancara penganten dan tenaga profesional.
  1. Tim Penyusun Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin dan Bali, 2016: KAMUS BALI-INDONESIA BERAKSARA LATIN DAN BALI EDISI II, Denpasar-Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.