How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pentingnya Edukasi Seks Pada Anak

20231113T130603270Z681474.jpg
0
Vote
Title
Pentingnya Edukasi Seks Pada Anak
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 2 BANJAR
Location
Banjar dinas Munduk
The place does not exists yet in wiki, click to create it


TugekShinta

5 months ago
Votes 0++
Semangat geeeekkk🤗🤗
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Pentingnya Edukasi Seks Pada Anak

Majeng para Angga Panureksa sane wangiang titiang Para bapak lan ibu guru sane kusumayang titiang Miwah para sisya sami sane tresnasihin titiang

Pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan asung kertha waranugraha Ida, titiang sareng ida dane sami mangkin prasida polih makunyit di alas ring rahinane puniki nyarengin wikithon partisipasi publik Bali berorasi. Sadereng titiang ngawitin penampen ngiring ulengan pikayun melarapan antuk pangastungkara panganjali umat

Om Swastiastu

Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, ring galahe sane becik puniki titiang jago matur nganinin indik Pentingnya Edukasi Seks Pada Anak .

Kadi mangkin banget pisan wenten kenakalan remaja sane makehan pelakune punika pelajar dari jenjang SD, SMP, jantos SMA sane mengarah ke kasus seksual. Sekadi contoh ipun seorang siswi SD sane kaperkosa sekadi berganti-ganti olih petang diri siswa SMP ring silih sinunggil kecamatan ring kabupaten Buleleng. Perindikan puniki sampun muktiang kirangnya edukasi bimbingan indik seksual ring anak lan menawi si korban punika polih imbalan utawi bayaran untuk melakukan parindikan sekadi punika.

Sumangdene menghindari perindikan punika sane mirip kadi punika ring parindikanne pacang rauh. Sumangden bapak pemerintah sida ngicenin edukasi parindikan seksual sejak dini. Awinan indik kawentenanya edukasi parindikan seksual alit-alit dados waspada pisan ngeninin nangkal efek buruk seksual punika, ngawinang alit-alit uning ring parindikan seksual punika taler alit-alit sampun madue rasa menghargai padewekan lan menjaga anggan ide. Ide nyanggra padewekan ipun.

Puniki boye medue tatujon sane maduegin utawi menawi menyinggung bapak pemerintah sane mangkin. Sakewanten titiang taler sisya, miragi makueh parindikan kasus seksual punika, titiang merase sosialisasi indik edukasi seks ring alit-alit sane kemargiang olih bapak pemerintah banget kirang minekadi majeng ring alit-alit ring pedesaan. Inggihan punika titiang nunas sumangdenya bapak pemerintah ngemargiang edukasi majeng alit-alit ring pedesaan. Menawika ring sekolah sampun kemargiang perindikan edukasi seks ring para sisya, kewanten Kadi mangkin titiang harapkan ring bapak pemerintah sumangdenya langsung tedun untuk ngawentenang sosialisasi edukasi seks ring alit-alit lan orang tua punika. Lian sekadi punika taler ngicenin edukasi parindikan seks majeng ring alit-alit, punika taler mangdenya ngicenin edukasi majeng ring orang tua mangda selalu nyaggra alit-alitnyane. Lian punika taler, titiang ngaptiang kawentenan sanksi-sanksi punika sane pacang kekeniin ring para pelaku pelecehan seksual punika, becik punika sanksi berupa sosial miwah sanksi pidana. Napi sane titiang tunasang dumadak gelis terwujud ring bapak pemerintah.

Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang, dumogi napi sane kabaktayang titiang mapikenoh majeng ring ida dane sareng sami. Wantah asapunika sane antuk titiang aturang. Akeh titiang matur, akeh taler keiwangan titiang, yening sakadi asapunika titiang nunas geng rena sinampura ring wenten karaos titiang sane nenten manut ring arsa. Sineb titiang antuk Parama Santhi

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

In Indonesian