How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

NGUYAH RING BALI SAYAN NGREREDANG

20231113T044459729Z452532.png
0
Vote
Title
NGUYAH RING BALI SAYAN NGREREDANG
Affiliation
SMA Negeri 1 Sawan
Regency/City
-
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
https://bisnisindonesia.id/article/daya-saing-garam-bali-masih-lemah
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

OPTIONAL

In Balinese

Suksma aturang titiang majeng ring pangenter acara antuk galah sane katiba ring padewekan titiang. Sadurung titiang nguningayang atur pinih riin titiang ngaturang pangastungkara: Om Suastiastu . Para angga panureksa sane banget mustikayang titiang. Para manggala prawartaka miwah tim BASAbali Wiki sane wangiang titiang. Ida dane sareng sami pamekas para yowana sane banget tresna sihin titiang. Maka pangriin majalaran pangastungkaran titiang I wau, lugrayang titiang ngaluhurang sembah bhakti majeng ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, duaning sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, prasida titiang ngiring Ida Dane sareng sami, maatur-atur kalih mawirasa samatra. Mungguing atur pidarta sane pacang aturang titiang nenten sios wantah mamurda: NGUYAH RING BALI SAYAN NGREREDANG. Inggih Ida Dane para pamiarsa sane mustikayang titiang. Rumasa gargita pisan manah titiang, duaning polih galah sareng nagingin pacentokan mapidarta basa Bali ring rahinane sane mangkin, lamakana prasida titiang sareng mapedana ngaturang unteng manah indik pidabdab i raga dados krama Bali mangda uning indik kawentenan silih sinunggil pokebet sane wenten ring Bali. Diastun titiang sampun rumasa ring padewekan tuna makasami, tuna ring daging tatwa agama inggihan taler kirang ring basa basita, nanging pangkah taler niru-niru sang sampun wicaksana. Ledangan ngicenin pangampura prade sinah wenten kakirangan titiang, waluyane titiang I kunang-kunang anarung sasi pongah ngajahin I bebek ngalangi. Inggih, Ida Dane sareng sami, napi mawinan titiang ngawedarang ring pariindikan asapunika? Saantukan ajerih manah titiang nyingakin para krama Baline pamekas para yowanane sane sayan nenten urati indik kawentenan nguyah. Maosang indik kawentenan nguyah ring Bali, sinah sampun nyansan ngreredang utawi prasida kabaosang nyansan nenten kauratiang olih yowana Bali. Kawentenan inucap prasida kasokong saking orti Semarapura, Balipost.com, pinanggal masehi 25 Juli warsa 2017 sane mamurda Terancam Punah, Petani Garam Tanpa Regenerasi , ketelatarang nguyah ring wewidangan pesisir desa sayan ngreredang, krama sane nguyah nyansan ngidikang, taler nenten wenten sane pacang nerusang, punika dados pikobet dahat majeng ring pertanian uyah lokal tradisonal ring Bali. Silih tunggil sane ngawinang nyansan rerednyane krama Bali sane nguyah, yening cingak saking panglimbaknyane, saking makudang-kudang warsa, petani uyah wenten seket KK, nanging ring pamarginyane, akeh sane beralih profesi dados ke pakaryan sane tiosan sane nyanjiang pikolih sane becikan, tur prasida ngewantu ekonomi kulawarga. Sane mangkin wantah masisa pitulas KK, punika akehan mayusa sampun tua sane sampun sukil yening ngrereh pakaryan sane tiosan, taler para yowana madue penampen yening geginan dados petani uyah punika geginan sane nenten menarik utawi kuno, miwah bisnis ring sektor tambak garam utawi nguyah nenten ngametuang hasil sane becik. Kawigunaan teknologi durung nincap kaanggen ngewantu petani uyah ritatkala proses nguyah, punika prasida kabaosang kari ngangge cara tradisional, kapebuin para yowana mangkin identik sareng kemajuan teknologi. Saking kawentenan data inucap sampun muktiang yening akidik krama Baline pamekas para yowanane mangkin sane nguratiang nguyah ring Bali taler sane pinaka pikobet utama inggih punika penampen para yowana indik geginan dados petani uyah, nenten prasida ngawinang idupe landuh, kerta raharja. Yening parindikan asapunika nglantur mamargi, sinah petani uyah lokal ring Bali pacang rered turin punah.

Salian punika, manut Data Badan Pusat Statistik BPS , nyihnayang kawentenan tuunnyane akeh petani uyah sane ngasilang uyah lokal ring provinsi Bali periode warsa 2011 nyantos warsa 2016, inggih punika ring warsa 2011 3.339 ton, ring warsa 2015 asil uyah Bali punika 10.548 ton, nanging sayan tuun ring warsa 2016 dados 500 ton. Ring BPS punika taler katlatarang yening perkembangan luas lahan petani uyah ring warsa 2014 wantah 174 hektar, nglantur tuun pisan ring warsa 2016 dados 23 hektar. Kahanan puniki dados ius, makirangnyane yowana sane kayun dados petani uyah. Napi malih wenten artikel saking Scientific News Magazine Edisi Agustus 2017, kabaosang akeh produksi uyah sane nenten pasti santukan makudang-kudang sane ngrananyang inggih punika nguyah kari ngange cara tradisional sane ngawinang akeh produksi magantung ring matan ai, suhu udara lan angin., miwah luas lahan nguyah ring Bali sayan nyupitang. Nenten punika kemanten, ring artikel online https: bisnisindonesia.id, pinanggal masehi 8 Desember warsa 2021 sane mamurda Daya Saing Garam Bali Masih Lemah , ketelatarang produk uyah desa Les Kabupaten Buleleng sane kalah saing sareng uyah Jawa, punika kacihnayang antuk uyah ring Denpasar akehan uyah saking Jawa sane madue aji sane mudahan tur kualitas sane mabinayan saking uyah Bali. Punika ngawinang uyah Bali kalah saing sareng uyah dura Bali. Antuk kawentenang punika, kamuatang utsaha pemerintah mangda prasida nincapang kasukertan para petani uyah, mangda nenten malih makirangnyane petani uyah ring Bali. Napi malih Bali pacang ngrereh pemimpin Bali ring warsa 2024, dumogi calon pemimpin sane jagi rauh prasida nepasin pikobet nguyah ri Bali puniki mangda sayan nicap tur nglimbak. Silih tunggil utsaha sane patut kalaksanayang calon pemimpin Bali sane jagi rauh inggih punika ngewetuang kebijakan utawi awig-awig mapaiketan sareng regulasi pemasaran, lan perlindungan majeng ring petani uyah skala kecil. Yening pemimpin Bali nenten nguratiang kawentenan puniki, sinah nguyah ring Bali pacang ical. Taler pemimpin mangda ngicenin uratian saking permodalan, bantuan pemberdayaan marupa cara produksi, bantuan prasarana produksi sane kaicenin majeng ring petani uyah mangda uyah Bali nenten kalah saing sareng uyah luar Bali lan uyah import, yening pemerintah sampun nglaksanayang sosialisasi lan ngamargiang regulasi sane becik saha ngicen bantuan permodalan, sinah nguyah ring Bali nenten sayan rered tur petani uyah tradisioanl pastika sayan maju. Inggih ida dane para pamiarsa, risampune titiang nartayang indik kawentenan nguyah ring Bali, pamekas ring kauripan para yowana sami, mangkin cutetang titiang babaose iwawu inggih punika: 1. Iraga sareng sami pinaka krama Bali mangda sayan eling miwah urati taler rumasa bangga dados petani uyah. 2. Pemerintah utaminnyane pemimpin Bali sane jagi rauh mangda prasida ngewetuang kebijakan utawi awig-awig mapaiketan sareng regulasi pemasaran, lan perlindungan majeng ring petani uyah skala kecil, taler mangda ngicenin uratian saking permodalan, bantuan pemberdayaan marupa cara produksi, bantuan prasarana produksi sane kaicenin majeng ring petani uyah mangda uyah Bali nenten kalah saing sareng uyah dura Bali lan uyah import. Cutetne, pemimpin Bali mangda prasida nglaksanayang sosialisasi lan ngamargiang regulasi sane becik saha ngicen bantuan permodalan ring petani uyah. Inggih, ida dane para pamiarsa sane kusumayang titiang. Wantah kadi asapunika pidartan titiang, dumogi wenten pikenoh ipun. Pet prade wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa, titiang nunas pangampura, punika majanten boya gumanti titiang makarya iwang, punika wantah sangkaning katambetan titiang. Duaning sastra taler maosang tan hanna wwang sa swata annulus . Om Santih, Santih, Santih Om .

In Indonesian

OPTIONAL