Wau

From BASAbaliWiki
Root
wau
Other forms of "wau"
Definitions
 • recently en
 • baru saja id
Translation in English
recently; just now
Translation in Indonesian
baru saja
Synonyms
Antonyms
 • dumun (h)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  wau, wawu
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Adan tiang Nengah Sandat. E..umur tiang wau tiga puluh empat tahun.
  English
  This… my name Nengah Sandat. Eehhh.. my age is only thirty four years old.
  Indonesian
  Nama saya Nengah Sandat. E..umur saya baru tiga puluh empat tahun.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Seharusne anak SD durung dados makte sepede motor, kerana anak-anak nike durung ngerti teken peraturan berlalu lintas , wau nawang ngegas gen.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature 0-
  Balinese
  Dane wau lulus untuk gelar Master Studi Pewangunan Internasional ring Elliott School of International Affairs University George Washington, sane kucukang ring pidabdab panglimbakan sektor swasta.
  English
  He recently graduated with a master’s degree in International Development Studies at George Washington University’s Elliott School of International Affairs, specializing in private sector development.
  Indonesian
  Ia baru lulus dengan gelar master dalam Studi Pembangunan Internasional di Elliott School of International Affairs Universitas George Washington, yang berspesialisasi dalam pengembangan sektor swasta.
  Biography of Aldwin Yusgiantoro
  Balinese
  Ring “otak mamalia” pinaka “pengatur emosi” yening manggihin gatra sane nenten patut, gelis rumasa sungsut tur nganggen pangrasa sane prasida nglahang “daya berpikir logis” Sane kaping untat, yening manusa prasida nrima “informasi” sane kadasarin antuk “logika” lan “kemampuan literasi yang baik” nenten ja prasida keni “informasi bohong” puniki mawinan manusa sampun nganggen “system pola pikir otak berpikir” sane genahnnyane “kecerdasan” lan “kontrol berfikir tentang segala sesuatu, bisa mengendalikan nafsu dan emosi, serta mampu berperilaku dengan baik.” “Informasi” sane iwang prasida kauningin mawali malih ring “system kerja otak manusia” yening prasida kuat ring “otak berpikir” manusa pacing setata urati tekening : (1) Daging gatra, sampunang wau wacen judul kemanten sampun “berasumsi” duaning nenten akidik judul “artikel”nenten nyambung sareng dagingnyane. (2) Yening sampun kawacen, tur uning dagingnyane, uratiang malih sasuratan punika witnyane sampun jakti?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Anak Istri Era Digital Anti Hoaks
  Balinese
  Ring banjar punika wau wenten kegiatan rutin sakadi posyandu miwah rapat ring banjar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Anak Istri Meweh Nyebitang Galah
  Balinese
  Wusan punika, sampunang malih madaya seneng ring Sang Raja. “Nah, sekarang oleh karena demikian besar baktimu Pucangan kepadaku” Sasampune punika wau semeton makta aturan wewalungan.
  English
  The king of mengwi then ask Gusti Made Tegeh who he really is.
  Indonesian
  Shri Prabu Astasura Ratna Bumi Banten adalah nama Raja Bedahulu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Panjak anyar rauh saking Gunung Batur”, Dane raris nartayang indik kawentenan danene ngawit saking wau lekad kantos rauh mangkin.
  English
  You better get there, go ".
  Indonesian
  Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sasampun adung wala, wau kalebang ayame mapadu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ayam Ijo Sambu
  Balinese
  Wau asapunika pinunas I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu ledang tur arsa pisan ring kawentenan idane. “Nah, jani manira maang Ngurah siap aukud, ento gocek.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ayam Ijo Sambu
  Balinese
  Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bahaya minuman keras
  Balinese
  Ida wantah turis Amerika sané wau rauh ring Bali.
  English
  It's just that, he said, the facilities and infrastructure for waste management are still inadequate.
  Indonesian
  -
  Literature Daya tarik wisata bali tercoreng oleh sampah
  Balinese
  Sampunang wau akeh turis saking dura negara, iraga dados iwang tekening budaya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemuda Bali
  Balinese
  Maka asapunika, dengan aktif tur ngakehin konten-konten sane minakadi update orti utawi pembahasan sane mengupas isu-isu public tur utawi pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan sane wau wenten sane akeh masyarakat durung paham.
  English
  The page load can be faster and more active in adding unique and interesting content that provides information about current public issues.
  Indonesian
  Yang kedua, Basabali Wiki bertujuan memberikan ruang atau wadah untuk masyarakat Bali yang ingin turut serta berpendapat atau menyalurkan inspirasinya terhadap isu – isu yang ada.
  Literature BASAbali Wiki : GIAT POTENSI SAMBIL BERASPIRASI
  Balinese
  Nanging yening cingak ring sisi lianan, kantun akeh krama Baline sane ngentungang luu mailehan, yadiastun Pura Besakih punika wau katata ulang olih pemerintag.
  English
  We should be the people of Bali.
  Indonesian
  Namun Jika dilihat dari sisi yang lain, masih banyak masyarakat Bali yang membuang sampah sembarangan, walaupun Pura Besakih itu telah ditata ulang oleh pemerintah.
  Literature PEMBERSIHAN MENJADI LEBIH BAIK
  Balinese
  Nyingak nike, tiang dados sadar, saking wau kebanyakan sane meadolan sarana persembahyangan hindu (dupa, canang, segehan) nike umat suku lianan.
  English
  I also realized that since earlier most of those selling Hindu prayer facilities (Incense, Canang, and Segehan) were members of other religions.
  Indonesian
  Saya jadi menyadari juga bahwasanya sedaritadi kebanyakan yang menjual sarana persembahyangan Hindu (Dupa, Canang, dan Segehan) adalah umat agama lain.
  Literature Tidak Boleh Kalah
  Balinese
  Parindikan sane utama ngeninin wawangunan ring panegara sane wau tumbuh tan sios kantun akeh kasingsalan ngeninin ketunan pekarayaan lan katuaraan.
  English
  Main development problem in developing country is the contradiction between unemployment and poverty.
  Indonesian
  Masalah utama pembangunan di negara berkembang adalah tingginya ketimpangan antara pengangguran dan kemiskinan.
  Scholars Room Community participatory-based poverty reduction strategy in Bali Province
  Balinese
  Mangdane pikobet nenten ageng kawentenannyane turmaning viral ring media sosial wau katanggepin olih pemerintah.Titiang ngaptiang mangda pemerintah utawi sang angwerat stata urati teken raos kramane mangda prasida kabligbagan tur prasida karerehin pamargi pinih becik mangda gumine sayan ngabecikang.
  English
  The government should be able to optimize public transportation programs such as Teman Bus or Trans Sarbagita Bus which can be used especially for student or workers, and try to increasing bus routes and build more bus stop facilities.
  Indonesian
  Hal ini dapat membuat kota Denpasar semakin sesak untuk bernapas.
  Government DENPASAR SAYAN KOSEKAN
  Balinese
  Napi malih majeng para turise sane seneng nyingakin surya sane wau endag.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Desa Pinggan
  Balinese
  Jero Dukuh ngandika, “Kenken iba Lutung dadi ulung?” I Lutung matur manis, “Inggih jero Dukuh titiang pules sane wau ngipi seken pesan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Dukuh Janggaran
  Balinese
  Tiosan punika titiang taler medue ponakan nak alit wau matuwuh petang sasih, titiang taler nyarengin ngempu ponakan titiange.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Jeg Di Griya Kemanten-Dayu Adnya
  Balinese
  Kayun indik ngwangun patung GWK sampun medal duk warsa 1989, sakewanten ngenahang watu sane kapertama wau kalaksanayang ring warsa 1997 ring Desa Ungasan, Bukit Jimbaran, Badung, olih I Nyoman Nuarta miwah Joob Ave pinaka menteri Pariwisata, Pos, miwah Telekomunikasi daweg punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Garuda Wisnu Kencana (GWK)
  Balinese
  Nanging wau niki, daweg acara Hut Kota Singaraja sane ka ping-420, wenten pikobet sane viral ring krama Buleleng utaman ipun ring para seniman Buleleng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gong kebyar tedun?
  Balinese
  Wantah asapunika satua tiang i wau.
  English
  -
  Indonesian
  Pada tahun 2019 lalu ada bencana hempa bumi 5,1 SR.
  Womens Spirit HOAX NGAWINANG UWUG
  Balinese
  Galungan dados rahina jagatumat Hindu wantah ipun conto rahinan sane manut patemon wuku, inggih punika rikala wuku &ungulan, rahina Budha 'aliwon. (anging sadurung jagi nuju rahinan jagat punika,akeh wenten tetingkadanne, minakadi Sugihan )awa utawi sarerebuan, Sugihan Bali,senampahan Galungan, wau lantas rahinan jagat galungan.Inggih Ida dane sinamian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Hari Raya Galungan
  Balinese
  Wantah asapunika crita ring ajeng i wau.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Hoax' ngenenin wenten isu tsunami
  Balinese
  Disubane I Blanguyang mati wau Ida Sang Prabu eling ring raga kangen tekening I Blanguyang mati.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Klesih
  Balinese
  Ipun rumasuk pengurus OSIS masa bakti 2017-2018 taler wau kapikukuhang pinaka pengurus OSIS masabakti 2018-2019.
  English
  In essence, EDUCATION IS A RIGHT, BUSINESS IS A RESPONSIBILITY.
  Indonesian
  Siswa kelas VIII B ini senang berorganisasi.
  Biography of I Made Nanda Adi Saputera
  Balinese
  Titiang pinaka sisia sane wau tamat utawi lulus SMA ngerasayang akeh pikobet sane ngeranayang inguh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Inguh Dados Sisia - Kadek Jayanta
  Balinese
  Yening dumun warga Baline ngutamaang ngerereh pakaryan ring pariwisata, sakewanten sekadi mangkin pariwisatane durung sekadi dumun, wau pemulihan akidik-akidik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature INOVASI DAN KREATIVITAS UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN LOKAL MASYARAKAT BALI
  Balinese
  Yening manahin malih, sayuakti sampun rikala mrana, wau eling mawali ring wana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Irit Ulian Gerit (I Made Bhakti Triasnantara)
  Balinese
  Napi malih sekadi mangkin wenten TPA ring bali inggih punika TPA Suwung sane magenang ring Denpasar selatan sane wau terbakar ring rahina wraspati, 12-10-2023 nika mawinan asep nyane ngranayang polusi udara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Jagat leteh krana luu
  Balinese
  Sebet kalawaning takut setata merasa ring rage, nanging titiang wau mapineh, santukan sukses nike prasida kapanggih yening iraga prasida mautsaha lan ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid KUKUH diastun RAPUH
  Balinese
  Seharusne anak SD durung dados makte sepede motor, kerana anak-anak nike durung ngerti teken peraturan berlalu lintas , wau nawang ngegas gen.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kalahang ken anak cenik SD
  Balinese
  Reraman tyange wau mengerti lan buin Matur suksma teken dokter ipun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Silih tunggilne mangda ngicalang pasal karet i wau dados faktor sane utama ring rencara revisi UU ITE puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
  Balinese
  Duaning para tamiu sane rauh ka Bali kapertama jagi ngrereh, nyingakin miwah ngrasayang kebudayaan, kaping kalih wau sarana pariwisata.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebudayaan di Bali
  Balinese
  Ida dane sareng sami nyingakin saking pikobet sane sampun kabaosang wau, wenten sane dados unteng pikobet nyane inggih punika luu plastik sane ten wenten sane nguratiang, boya je wantah ring kota kemanten nanging sampun nluksuk rauh ke desa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kewentenan Luu Ring Bali
  Balinese
  Pasisi puniki madue ombak sane becik angge maselancar olih anak sane wau malajah maselancar taler anak sane sampun waged amselancar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Kuta
  Balinese
  Sadaweg rahina sane wau lintang akeh orti ngeninin indik paparan Meningitis Streptococcus Suis (MMS).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Babi Guling
  Balinese
  Taler ring zaman sane kadi mangkin akeh orang tua alit-alit sane ngajahin putra utawi putrinnyane sane wau malajah mareraos (batita) ngajahin nganggen basa Indonesia pinaka basa dasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Bali yang Semakin Sirna di Kalangan Generasi Milenial
  Balinese
  Wantuan saking pemerintah Nike sangat berharga bagi Krama nanging bentuk wantuan nyane berupa napi Nike pokoknya sangat berharga bagi Masyarakat Krana irage sareng sami pemerintah LAN Krama sane jagi ngusir covid-19 , yening pemerintah mekarye peraturan asapuniki " sire sane mematuhi protokol kesehatan care nganggo masker pas lunga, menjaga jarak , ngejohin pupulan lan sane Lianan wau je jagi aturin wantuan " Yen keto pemerintah he ngae peraturan jug pasti kramane sami ngemiluin protokol kesehatan dengan baik , nanging pemerintah masi harus nepatin peraturanne ane gaene .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bantuan dari pemerintah sangat berharga bagi masyarakat Bali
  Balinese
  kaluarga pinaka lingkungan sosial kapertama sane patut ngenalang kosa kata basa Bali, usan Kenten wau sekolah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Basa Bali Basa Ibu
  Balinese
  Rikala COVID-19 wau ngeranjing, Presiden Indonesia sampun ngelaksanayang lockdown.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersama Membasmi Pandemi COVID-19
  Balinese
  Ape buin bali wau usan keni gering agung pandemi covid 19.Nika mawinan bali tetep ke panggil pulau dewata sane mawinan turis turisse drika ngoyong tur seleg.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Impian Melihat Bali Menjadi Rumah Nyaman Untuk Semua Orang
  Balinese
  Wayan lan kaluarga sane wau rauh saking Jakarta taler keni cureng krama, rauh medal orti yening Wayan lan kaluargane keni covid, tur patut kasepekang apang tusing pesu dumun saking jro.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kekuatan Wanita
  Balinese
  Tiang wau wusan nyampat di natah tiange.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kesenian di bali
  Balinese
  Anak luar sanè wau ke Bali pasti ten lali nyicipin ajengan Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Makanan kuliner Bali
  Balinese
  Kawentenan platform BASAbali Wiki puniki prasida ngwantu ngelestariang bahasa bali, sakadi prasida nepasin pikobet sane wau ring sajeroning bahasa santukan ring platform puniki nyediaang kamus 3 bahasa, punika taler wenten ruang komunitas.
  English
  -
  Indonesian
  Dengan adanya Platform basa bali wiki sangat membantu dalam ngajegin budaya bali, seperti masalah yang dialami tadi yaitu pudarnya penggunaan bahasa bali.
  Literature Menggiatkan tingkat pengguna wikithon
  Balinese
  Sane kaping kalih , iriki pasti sami uning berita sane wau tersebar ring medsos akehnyane toris-toris sane bersikap nenten sopan ring genah sane di anggap suci olih masyarakat bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Menjaga keasrian pulau bali bebas dari sampah plastik
  Balinese
  Sekadi turis (WNA) sane maparilaksana nenten patut ritatkala mendaki ke Gunung Agung , wenten taler turis sane berpose nenten patut ring area pura, di sampune berita punika viral wau raris ngaturang guru piduka , nenten ke iraga sareng sami jegah tur gedeg miragiang orti kadi punika?? .Gumi baline kerasa keendahang ban wisatawane , harapan tityang pemerintah sepatutnyane bertindak minakadi ngewentenang penyuluhan utawi pasraman , ngaryanin brosur miwah sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  Yang menuju ke wisatawan yang akan berlibur ke Bali, dan untuk masyarakat Bali jangan takut dan ragu untuk mengigatkan orang yang berprilaku tidak baik di Bali, mari bersama-sama memperhatikan hal ini, agar pulau Bali tetap lestari dan suci.
  Literature Menjaga kesucian Bali
  Balinese
  Dugas pinanggal 21 april 2023 titiang pedek ring pura besakih.penambahan gedung sane wau usan kewangun, ngawinang liu pemedek sane antusias pedek ring pura besakih.punika taler pare pemedek sane ledang nyingakin pura besakih sane mangkin sampun anyar.nanging ring sepanjang jalan menuju besakih akeh pisan sampah sane berserakan ,entah nika sampah canang, makanan lan plastik-plastik.purane sampun becik ,nanging sampahnyane dereng terurus dengan baik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pernak pernik di jalan
  Balinese
  Ring vidio punika wenten naler warga sane maosang turise punike cocok pisan meneng ring Buleleng mawinan wau bangun sampun memunyah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Turis mancanegara pintar bahasa Bali logat Singaraja
  Balinese
  Wiki Basa Bali sampun kabaosang sakadi Oasis (genah sane prasida ngetisin bara) majeng para krama sane sampun wikan nganggen basa Bali tur majeng ring krama sane wau malajah nelebin Basa Bali sajeroning mabebaosan ring jagat sujati utawi jagat maya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Wiki Basa Bali, Oasis Pelestarian dan Ruang Partisipasi Publik dalam Mempelajari Bahasa Bali
  Balinese
  Program punika wantah inovasi sané kakaryanin antuk wisatawan utawi PPLN sané wau rauh ring Bali mangda prasida ngamargiang karantina ring hotel antuk sistem gelembung sané ngawinang ipun prasida ngamargiang aktivitas nénten ja wantah ring kamar kémanten, nanging prasida ngamargiang makudang-kudang aktivitas ring area gelembung khusus sané kasediaang olih manajer hotel.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature wisatawan dibali
  Balinese
  Wisatawan dura negare sane kedadosang melelungaan inggih punika harus sampun lolos saking tes PCA luir ipun harus sampun mevaksin lan lolos tes PCR wau dados melelungaan ke zona hijau (sanur,ubud,nusa dua)
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Mengoptimalkan pariwisata di kawasan zona hijau
  Balinese
  Metode sane kaanggen wantah molesang cat ring tangan, wau tangan punika kaanggen nglukis.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Museum Lusikan Sidik Jari
  Balinese
  Maka pangriin majalaran pangastungkaran titiang I wau, lugrayang titiang ngaluhurang sembah bhakti majeng ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, duaning sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, prasida titiang ngiring Ida Dane sareng sami, maatur-atur kalih mawirasa samatra.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government NGUYAH NYANSAN RERED RING BALI
  Balinese
  I wau Aji mamaosang jagat Baline selat pasih raris mialang pajalan titiange ka Bali, beh elah antuk titiang ngentap pasihe wantah aclekidek.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Naga Basukih
  Balinese
  Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Narkoba bahaya
  Balinese
  Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Narkoba membunuh mu
  Balinese
  Dugas nyepine sane sampun lintang, masyarakat didesa tiange ngamolihang orti anak alit sane wau embas langsung bisa mabaos tur ngunden semeton sami mangda ngajeng taluh rebus anggen menangkal gering sane kebaos korona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Nempasin Hoax Penangkal Virus Corona
  Balinese
  Para petani garam punika prasida ngadol antuk pengarga andap pisan, upaminipun arontong ji Rp 1.200/kg, ritatkala musim sabeh wau prasida nincap dados Rp 3.000/kg.
  English
  However, now, this traditional business is increasingly threatened with bankruptcy.
  Indonesian
  Akan tetapi kini, usaha tradisional ini kian terancam gulung tikar.
  Government Nincapang Uyah Khas Kusamba
  Balinese
  Timpal-timpalne lega pisan wau ngantenang Putu Sujana purun ring ogoh-ogoh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ogoh-ogoh Ngendih
  Balinese
  Jinah lianan niki wau keanggen karye konsumtif sane bermanfaat bagi warge desa sekadi; ngewangun telajakan, mecikang rurung, miwah sane lianan.
  English
  This money then can be use to fund consumptive activity that is beneficial for the people such as making water ways, fix some roads, etc.
  Indonesian
  Uang ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan konsumtif yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membuat saluran air, memperbaiki beberapa jalan, dll.
  Literature Satu Desa Satu Wisata
  Balinese
  sane wau rauh saking denpasar utawi sane lianan pesisi puniki dados anggen genah mararian ngicalang kenyel ring margi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Perbatasan Cantik antara Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung
  Balinese
  Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Krisis Air Bersih
  Balinese
  Yadiastun uling semeng ngantos sanje, apang pelalianan tradisional i raga tetep terjaga, sambilang alit-alit sane wau puniki mangda uning pelalianan tradisional khas Bali puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bermain Meong-Meongan Biar Gak Dikalahkan Gadget
  Balinese
  Nampah Batu ketah kamargiang olih panganten istri sané wau nganten, tradisi puniki pacang kalanturang mangda prasida nglestariang.
  English
  -
  Indonesian
  Nampah Batu biasanya dilakukan oleh pengantin yang baru menikah, tradisi ini akan terus dilaksanakan untuk melestarikannya.
  Literature Melestarikan Budaya
  Balinese
  Nampah Batu ketah kamargiang olih panganten istri sané wau nganten, tradisi puniki pacang kalanturang mangda prasida nglestariang.
  English
  -
  Indonesian
  Nampah Batu biasanya dilakukan oleh pengantin yang baru menikah, tradisi ini akan terus dilaksanakan untuk melestarikannya.
  Literature Melestarikan Budaya Indonesia
  Balinese
  Punika ngawinang ri sampune bersih, wau dados ngaturang bakti ring ajeng Pura Goa Raja.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pura Goa Raja
  Balinese
  birokrasi sering nguberin pamilet utawi penyaji pertunjukan mangda gelis mascatang karya, kewanten duk jagi nyairang dana, sue-sue pisan wau prasida katedunang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Raksa Ghatika
  Balinese
  Sawireh ring bali, utama ring anak istri sareng anak alit durung janten polih ne mewasta keadilan lan hak, nanging wenten sane sampun menjunjung ne mawasta emansipasi wanita, nanging wau akedik.
  English
  I want to say this because there is a lot of news that abuses women and throws away small children and also aborts fetuses.
  Indonesian
  Saya ingin mengatakan seperti ini karena banyak berita yang melecehkan perempuan dan membuang anak kecil juga ada yang menggugurkan janin.
  Literature Hak dan Keadilan bagi perempuan dan anak kecil
  Balinese
  Sekat wenten mrana Covid-19, wau titiang tatas uning binane ja teken isen.
  English
  That's what I felt when the Covid-19 virus pandemic hit all regions in Indonesia, reaching the Yogyakarta region.
  Indonesian
  Duhh, siapa yang tidak suka?
  Covid Sebet Metimpal Aget!
  Balinese
  Para petani garam punika prasida ngadol antuk pengarga andap pisan, upaminipun arontong ji Rp 1.200/kg, ritatkala musim sabeh wau prasida nincap dados Rp 3.000/kg.
  English
  However, now, this traditional business is increasingly threatened with bankruptcy.
  Indonesian
  Akan tetapi kini, usaha tradisional ini kian terancam gulung tikar.
  Government Sistem Tunnel Nincapang Uyah Khas Kusamba
  Balinese
  Nenten asapunika kemanten, Taman Nusa taler nlatarang indik Indonesia rikala wau merdeka sane nenten lempas saking tokoh Bapak Proklamator Soekarno dan Hatta nganggen latar belakang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Taman Nusa
  Balinese
  Ring asasih wau lintang, Punika ring Pura Agung Besakih wenten aci sane mewasta Ida Batara Turun Kabeh (IBTK).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tata Cara antuk Nanganin Luu sane Wenten ring Wewidangan Pura Agung Besakih Ritatkala Aci Ida Betara Turun Kabeh (IBTK)
  Balinese
  Majeng ring pamedek sane wau nembe tangkil, dados makta kalih pejati miwah 15 canang sari pinaka srana sembah bakti.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Tempat Melukat di Badung
  Balinese
  Rerama sane mayusa muda utawi wau dados anak lingsir akehan sami mabasa Indonesia ring jron nyane soang-soang santukan ipun sampun nenten malinggih ring Desa nanging sampun urbanisasi utawi pindah ke kota nampek ring genah ipun makarya.
  English
  Parents who are young or who have just become parents speak Indonesian more in their respective homes.
  Indonesian
  Membuat opini-opini/tajuk dimedia cetak.
  Literature Keberadaan Bahasa Bali Wiki di dunia maya sebagai media/sarana untuk melestarikan Bahasa,aksara dan sastra Bali.
  Balinese
  Rerama sane mayusa muda utawi wau dados anak lingsir akehan sami mabasa Indonesia ring jron nyane soang-soang santukan ipun sampun nenten malinggih ring Desa nanging sampun urbanisasi utawi pindah ke kota nampek ring genah ipun makarya.
  English
  Especially in today's technological developments, many people already know and are smart in using cyberspace/social media tools, you will see how important the existence of BALI WIKI is in its position as a cultural root which is one of the main weapons that can and is able to maintain and preserving Balinese language, script and literature.
  Indonesian
  Membuat opini-opini/tajuk dimedia cetak.
  Literature Keberadaan Bahasa Bali Wiki di dunia maya sebagai media/sarana untuk melestarikan Bahasa,aksara dan sastra Bali
  Balinese
  Pas nak cerik sane me agama hindu nike usan sembahyang wau iye jak due ngorte jak nak cerik sane meagama hindu nike langsung ngatehin nak cerik sane agama islam nike ke musolah lakar berdoa ajak ngantiang nganti iye suud berdoa
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Toleration
  Balinese
  Para petani garam punika prasida ngadol antuk pengarga andap pisan, upaminipun arontong ji Rp 1.200/kg, ritatkala musim sabeh wau prasida nincap dados Rp 3.000/kg.
  English
  However, now, this traditional business is increasingly threatened with bankruptcy.
  Indonesian
  Akan tetapi kini, usaha tradisional ini kian terancam gulung tikar.
  Government Upaya Nincapang Kawentenan Uyah Khas Kusamba
  Balinese
  Malarapan antuk kalih usaba punika, wau pacing kapanggihin galah sane becik pacing nglaksanayang Usaba Dodol inggih punika sadurung rahina Nyepi, ring bulan Maret.
  English
  Based on the two usaba, then it can be determined when the implementation of Usaba Dodol a few days before Nyepi, around March.
  Indonesian
  Berdasarkan kedua usaba tersebut, barulah bisa ditentukan kapan pelaksanaan Usaba Dodol beberapa hari sebelum Nyepi, sekitar bulan Maret.
  Holiday or Ceremony Usaba Dodol
  Balinese
  Wau raris ngawitin upacara Pamedal luire Ida Batara Pamaksan Dalem Sibetan, Ida Batara Lingsir Dalem Ceroring, Ida Batara Pamaksan Puseh, Ida Batara Pemaksan Penataran, Ida Batara Pemaksan Bangkak, Ida Batara Pemaksan Gaduh, Ida Batara Pamaksan Sega, miwah Ida Batara Pamaksan Pejabungan, samian pinaka Pura Maksan sane utama ring Sibetan, raris mapendak olih Jero Desa.
  English
  After the offerings and ceremonial facilities have been prepared.
  Indonesian
  Setelah sesaji dan sarana upacara selesai disiapkan.
  Holiday or Ceremony Usaba Sri Desa Adat Sibetan, Bebandem, Karangasem
  Balinese
  Kekirangan ne nike wau alih ring luar Bali punike semeton.
  English
  The only drawback is that they are only being sought from outside Bali.
  Indonesian
  Apa dampaknya bagi masyarakat Bali?
  Literature Harapan saya untuk Bali agar semakin maju kedepan
  Balinese
  Ingih wantah asapunika sane prasida aturang titiang ring galahe sekadi mangkin dumogija napi sane nikaang titiang i wau prasida kauratiang antuk para pemimpin sane pacang rauh mangdane basa lan aksara Bali sayan- sayan akeh kramane sane nglestariang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government pengganggen Aksara miwah Basa bali sane sayan-sayan ngreredang
  Balinese
  Mangda bali tetep asri Pastika patut kawentenang tatacara mangda Krama Bali punika ngirangin antuk nganggen plastik,mangde nenten sekadi kasus sane wau lintang wenten be sane makta sampah plastik, punika nyihnayang kari akeh Luwu plastik punika ring Pasih,luwu plastik punika patut kagenahang ring TPA ( Tempat pembuangan akhir ) .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sampah plastik di pantai bukan di TPA
  Balinese
  Lan wisatawan puniki wau malajah makta motor ring bali, wisatawan puniki masih durung lancar makta motor, asapunika akeh pesan wisatawan mancanegara sane ugal - ugalan makta motor ring bali, nenten nganggen helm lan ngelanggar peraturan lalu lintas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government wisatawan makta motor ugal ugalan sida mencemarkan pariwisata bali