What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara

20231130T122149384Z098741.png
0
Vote
Title
Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
Affiliation
ST Tirta Puspa Santhi
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, sane dahat wangiang titiang para Angga Panureksa, sane wangiang titiang tim BASAbali Wiki, sane tresna asihin titiang sameton sami ring genahe puniki. Uningayang titiang Karnita saking ST Tirta Puspa Santhi. Lugrayang titiang pacang nlatarang indik pikobet sane menurut titiang puniki penting miwah genting pisan kapiarsayang.

Inggih, Becikne sistem Demokrasi Negara dados sikut antuk proses kebebasan pendapat olih parajanane. Nanging, kantun akeh parajanane mrasa nenten bebas tur jerih jagi ngumpahang daging-daging pikayunan. Mangkin, UU No 11 tahun 2018 indik Informasi dan Traksasi Elektronik UU ITE pinaka UU sane ngatur jagat ambaralaya minakadi informasi digital, platform media sosial, tur kacorahan anak miwah serangan siber.

Sakadi sane sampun kauningin sameton, UU ITE puniki sering pisane kanggen olih makudang-kudang jagi mengkriminalisasi utawi ngancem jagi mengkriminalisasi, sakadi makudang-kudang panampen utawi kritikan kapinining anak tiosan utawi pamerintah. Daweg warsa 2021, panampen indik revisi UU ITE sampun sering kasabat, nanging rancangan revisi durung puput kantos mangkin. Silih tunggilne mangda ngicalang pasal karet i wau dados faktor sane utama ring rencara revisi UU ITE puniki. Daweg warsa 2021 punika, pamerintah saking Kementrian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo sampun ngamedalang buku pedoman sane mresidayang ngartosin UU ITE puniki. Tetujone mangda nenten wenten penerapan pasal karet. Rencana puniki becik, nanging katureksain durung jangkep saking parajanane, raris buku puniki kantos mangkin durung mresidayang terbit.

Tiosan punika, pikobet indik kebebasan mapenampen taler ngranjing ring rancangan kitab undang-undang hukum pidana RKUHP . Yakti ja yening RKUHP puniki sampun ngranjingang pengecualian ngeninin indik informasi sane dados kepentingan publik nenten kabaosang pencemaran nama baik. Nanging, pasal ring RKUHP tetep dados potensi disalahgunakan miwah ngwatesin kebebasan berpendapat sane wenten ring pasal-pasal mengkritik presiden pasal 218 utawi instusi pemerintah pasal 240 .

Kebebasan mapanampen pinaka silih tunggil bentuk partisipasi publik ri kala nyalanang negara mangda sayan becik, nanging kantun wenten ancaman hukuman sane ngawatesin I raga. Nah ancaman punika marerodan kantos rauh ka pikobet-pikobet sane ageng. Kapertama, kawentenan parajana sane dados pengawas pemerintah punika pacang nguredang, utawi melemah. Raris, pengawasan publik sayan ngedikang, dadosne prilaku sewenang-wenang sane kasambat nganggoang cita padidi ring pejabat publik sayan ngagengang. Dadosne, kualitas pelayanan publik miwah proses makarya kebijakan ring Indonesia pacang kaon.

Inggih, sameton sareng sami. Kenapi ja iraga harus rungu ring punika sami? mawinan parajana pamekas yowana pinaka kelompok sane paling aktif ring media sosial tur sering ngumpahang panampena irika. Ring galahe sane pateh taler, para yowana pacang ngrasayang dampak kantos kapungkur wekas antuk kawentenan kebijakan pemerintah. Pinunas titiang mangda, para calon pemimpin gelisang rungu tur cumpu pacang mumupatang pikobet puniki, sampunang kantos kelem ring danune tan mresidayang munggah tur nepasin arus.

Asapunika atur titiang ring galahe sane becik puniki, yen pet prade wenten iwang atur, titiang nunas pangampura. Puputang titiang antuk parama santih. Om Santih Santih Santih om, suksma.

In Indonesian