UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Sameton

From BASAbaliWiki


sm)eton/
sameton
Root
-
Definitions
 • kin; relatives; brother/sister (Alus singgih) en
 • saudara; kerabat (Alus singgih) id
Translation in English
kin; relatives
Translation in Indonesian
saudara; kerabat
Synonyms
 • Semeton (h)
 • Nyama (l)
 • Antonyms
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  nyama
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  sameton; semeton
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Ida madue sameton saking Jawi.
  English
  He has a brother/sister from Java.
  Indonesian
  Beliau mempunyai saudara dari Jawa.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Makakalih kadatuan puniki pamungkasne maperang pada-pada sameton sadurung Belanda rauh tur ngakuin wisesa politiknyane antuk Bali ring panguntat satawarsa sia welas.
  English
  It was then repaired many times, but it still broke.
  Indonesian
  Kedua kerajaan ini akhirnya terlibat perang saudara sebelum Belanda tiba dan mengklaim kekuasaan politiknya atas Bali pada akhir abad kesembilan belas.
  Holiday or Ceremony Aci Tulak Tunggul di Taman Ayun
  Balinese
  Ngancan suw ngancan ngak hang sameton jaba pulo Bali puniki ngrereh pakaryan lan madunungan ring d sa Gianyar puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Adung Luung
  Balinese
  Boya ja sameton saking wawidangan sajebag Gianyar lan Bali ak h sameton saking jaba dura Bali rauh ka Gianyar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Adung Luung
  Balinese
  Ngiring sameton sareng sami, uratiang alas druene, eling lan sampunang patikacuh kapining jadma-jadma sane mapikayun ngusak jagat druene.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Alas Boya Ja Abian
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang Para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Anceman sampah plastik
  Balinese
  Ida-dane Sameton Sinamian sane Wangiang Titiang,
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Arsitektur Rumah Bali yang Hilang
  Balinese
  Kapertama ngiring iraga sareng sareng ngeluhurang rasa angayu bagia mantuka ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, riantukan sangkaning paswean Ida, titiang punika taler ratu ida dane sameton sami prasida magendu wirasa ring subha dewasa sekadi mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BALI BOYA JA GRYA LUU
  Balinese
  Om Swastyastu sameton sami ada tiang De Gus tiang murid SMAN 1 Semarapura.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature BALI KEDEPANNYA
  Balinese
  Para sameton yowana sareng sami, leluu dados pikobet mangkin ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bahaya Sampah di Bali
  Balinese
  Ngiring sameton sareng sami, uratiang baya leluune ring kawentenan jagat Bali sane sampun kasengguh pinaka genah pariwisata dunia!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bahaya Sampah di Bali
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bahaya Sampah di Bali
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar
  Balinese
  Ngiring sameton sami stata nyaga dewek soang-soang mangdane rahayu, yening sampun rahayu pastika pacang nemu karahajengan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Akan Bangkit Lagi
  Balinese
  Sapunapi ipun nampenin kawentenan Pura Agung Surya Bhuwana ring jaman global puniki.Panyuratan kualitatif ngapupulang data riantuk teknik ob servasi, saur pitaken, FGD lan studi dokumen.Data raris kapitelebin riantuk teori religi,teori simbol lan teori struktural-fungsional.Pikolih panyuratan mitatasang inggihan kasomehan ipun para diaspora Bali sane nyungsung Pura Agung Surya Bhuwana ngawinang sameton non- Hindu rumasa kasanggra rikalaning nodya Pura inucap.Paguyuban diaspora Bali ring Jayapura manadosang Pura Agung Surya Bhuwana nenten je wantah pinaka genah ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi nanging taler pinaka genah matemu wirasa mantuka ring wargi sane mabinayan agama,genah ngawangun kasenian,genah mikukuhang kauripan multi-kultur lan pinaka sarana ngajegang paiketan risajeroning darma negara.
  English
  The life of Jayapura people is identical with the frequent riots.
  Indonesian
  Kehidupan orang Jayapura identik dengan kerusuhan Jayapura yang sering terjadi.
  Scholars Room Bali Diaspora in Jayapura: The Meanings of Temple Pura Agung Surya Bhuvana in Building Harmony in the Land of Papua
  Balinese
  Sameton Bali sane wangiang titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Resik, Tunain Plastik!
  Balinese
  Napi ke sameton kari eling daweg TPA Suunge urab api dawege puniki?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Resik, Tunain Plastik!
  Balinese
  Dumogi sameton sami setata eling lan nyaring gatra sane ngalimbak, nuju Bali sane MANDARA “ Bali Aman, Damai, lan Sejahtera”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid “ Becik nganggen Media Sosial ritatkala Pandemi COVID-19 “
  Balinese
  Duk pangawit payudan, Ida Sang Arjuna rumasa maselselan tur meweh ring pikahyun duaning dia musti maperang nglawan sameton lan kulawargan ida.
  English
  At the beginning of the war it was told that Arjuna felt sorry for having to fight with his own relatives.
  Indonesian
  Pada awal peperangan dikisahkan bahwa Arjuna merasa menyesal karena harus bertempur dengan sanak keluarganya sendiri.
  Lontar Bharatayuddha
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna asihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bullying
  Balinese
  Inggih asapunika orasi titiang, Ngiring sameton sareng sami, membangun jagat bali yang benar-benar aman, penuh cinta, dan mendukung untuk semua, Stop bulyying!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bullying
  Balinese
  Om swastyastu Sane waangiang titiang Tim BASA Bali Wiki , miwah para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Dampak Luu Ring Sektor Pariwisata
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang Tim BasaBali Wiki sane kusumayang titiang, Para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Dampak Negatif Ring Pariwisata
  Balinese
  Ida Betari tedun kasarengin antuk sameton Idane sané mapaséngan Ida Betara Hyang Putrajaya miwah Ida Betara Gnijaya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Danu: Bélong Ageng Ngembahin Kahuripan
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang, wantah Tim BASAbali Wiki lan calon pemimpin bali warsa 2024 sane banget kusumayang titiang, punika taler sameton sareng sami sane tresnasihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Demam Berdarah Dengue (DBD) Ring Bali
  Balinese
  Niki tunasang titiang ring sameton sareng sami, mangda sampah wiadin luwu ring paumahan soang-soang prasida katitenin mangdane palemahan wiadin lingkungan duene tetep asri lan lestari.Yening paumahan soang-soang sampun prasida asri, pastika lingkungan wiadin bebanjarane taler asri tur lestari.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lingkungan sampah
  Balinese
  Pinaka mahasiswa semester ageng, dane madue satua unik sane pacang karembugang sareng sameton iriki.
  English
  As a final semester student, he has a unique story that he wants to share with all of you.
  Indonesian
  Sebagai mahasiswa semester akhir, dia punya cerita unik yang ingin dibagikannya kepada Sobat semua.
  Podcast Episode 17 - Pikobet tur Prikrama Mahasiswa Milenial
  Balinese
  Ring podcast sane mangkin, Bli Made Sugianto, sang maestro satua Bali pacang ngaturang sameton lelanguan satua Cupak Gerantang sane sampun lumrah, nanging ngangge gaya Tabanan sane pininget.
  English
  In this podcast, Bli Made Sugianto, a Balinese storytelling maestro, tries to entertain us with a familiar story of Cupak Gerantang, but with a distinctive Tabanan style.
  Indonesian
  Dalam podcast kali ini, Bli Made Sugianto, sang maestro satua Bali mencoba menghibur kawan-kawan dengan cerita familiar Cupak Gerantang, namun dengan gaya Tabanan yang khas.
  Podcast Episode 18 - Satua Bali Cupak Gerantang
  Balinese
  Para angga panureksa sane mustikayang titiang

  Asapunika taler para sameton, pamekas para pamilet pacentokan Wikithon Partisipasi Publik sane tresna sihin titiang

  Kapertama titiang tan lali angayu bagia majeng ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, duaning wit sangkaning kreta waranugraha Ida kandugi titiang miwah ida dane sareng sami sida mapangguh sajeroning parikrama Bali maorasi rahinane puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nitenin Jagat Bali Saking Cemerin Mis
  Balinese
  Nanging mangkin, margi puniki karasa gelah padidi, nénten wénten malih sepéda motor, mobil miwah sané tiosan, makejang sametoné sami pada ngoyong jumah ngiwasin sané mawasta Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
  Balinese
  Titiang, kulawarga, miwah sameton sareng sami pastika sampun ngrasayang pakebeh saking covid-19 puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Panglalah Covid-19 Ngranayang Geginan Jadma ring Mrecapada Benyah Latig- Nyoman Miantari
  Balinese
  Pangaptin titiange sareng sameton sareng sami, yadiastun kari wenten Virus Corona, sampunang takut.
  English
  I often encounter on social media, because of this virus, that people have become more creative.
  Indonesian
  Malam itu, Satgas Penanggulangan Covid-19 berpatroli ke rumah-rumah warga, begitu juga ke rumah saya.
  Covid Foto-Ulian Virus Corona Tiang Luntang-Lantung Buka Cicing Berung-Made Damar
  Balinese
  Sameton sane kicalan pakaryan, sampunang kalintang sedih, duaning sareng sami keni sengkala kadi puniki.
  English
  It's really sad when told about the impact of this corona virus.
  Indonesian
  Kemudian saya diberikan aturan-aturan tentang penanggulangan COVID-19 itu.
  Covid Foto-Ulian Virus Corona Tiang Luntang-Lantung Buka Cicing Berung-Made Damar
  Balinese
  Tim Basa bali Wiki sane kusumayang titiang para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government GALIH SANE MAUTAMA
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang Para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gaji Nenten Manut UMR
  Balinese
  Lumrahnyane para janane maplesiran sareng kulawarga lan sameton.
  English
  People commonly go on all-day vacation with their families and relatives.
  Indonesian
  Biasanya, orang-orang pergi berlibur bersama keluarga dan kerabat.
  Holiday or Ceremony Galungan (Buda Kliwon Dungulan)
  Balinese
  Sameton nawang pangleakan?
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Garuda Mas
  Balinese
  Sempati inggih punika wastan paksi ageng, sameton Jatayu okan sang Garuda.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Garuda Sempati
  Balinese
  Ngiring sameton sinamian sametin milenial lan gen Z saking mangkin rungu ring Politik , santukan yening nenten iraga sane rungu sapasira malih sane nindihin indik kawentenan gumi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024 ?
  Balinese
  Ngiring sameton sinamian sametin milenial lan gen Z saking mangkin rungu ring Politik , santukan yening nenten iraga sane rungu sapasira malih sane nindihin indik kawentenan gumi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?
  Balinese
  Inggih sameton, santukan wenten malianan kepentingan iriki masyarakat adat pantaraning investor puniki mawinan pemerintahe merasa “dilema” jagi ngasahang RUU Masyarakat Adat puniki.
  English
  My hope is for prospective leaders to solve this problem quickly through policies that really make the Indigenous Village sustainable even though there are investors who come in to participate in developing the area so that it becomes stronger.
  Indonesian
  Baik, sekian yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian, apabila ada kesalahan ucap, maka permaklumkanlah.
  Government Hak Masyarakat Adat Baik Kemajuan dan Kelestarian Adat Terjaga
  Balinese
  Sameton sareng sami, kenapi iraga patut masuara ring kawentanan puniki?
  English
  My hope is for prospective leaders to solve this problem quickly through policies that really make the Indigenous Village sustainable even though there are investors who come in to participate in developing the area so that it becomes stronger.
  Indonesian
  Baik, sekian yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian, apabila ada kesalahan ucap, maka permaklumkanlah.
  Government Hak Masyarakat Adat Baik Kemajuan dan Kelestarian Adat Terjaga
  Balinese
  Murda: “Hak Pilih Disabilitas Intelektual ”

  Om Swastyastu,

  Sane dahat wangiang tityang para angga panureksa, sapunika taler Ida Dane para sameton sareng sami sane taler wangiang tityang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Hak Pilih Disabilitas Intelektual
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang Para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Hari Guru
  Balinese
  Pinaka generasi muda sane mangkin ketah kabaos generasi milenial, iraga prasida ngwantu sameton Bali sane madolan, becik madolan ring warung utawi pasar malarapan antuk media sosial.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Mari bantu pedagang di Bali melalui media sosial
  Balinese
  Ring aab jagat sane ramia sakadi mangkin, titiang mapangapti mangdane konsep utawi katattwan punika kaanggen sameton SaGi mawali ka palemahan, nglestariang, sapisanan malila cita.
  English
  Sagara-Giri is a concept of Balinese local wisdom that describes the sacredness of the dimension of space.
  Indonesian
  Sagara-Giri merupakan sebuah konsep kearifan lokal Bali yang menggambarkan kesakralan dimensi ruang.
  Biography of Ida Wayan Eka Werdi Putra Gus Eka
  Balinese
  Pateh sakadi sameton Baline tiosan, titiang mapangapti mangdane pariwisata Bali prasida matangi malih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Indik Utsaha Nglimbakang Pariwisata Bali
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KAKIRANGAN KUALITAS SDM LOKAL
  Balinese
  Om Swastiatu

  Sane wangiang titiang para panureksa,sapunika taler para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang rasa lan angayubagia ring lda Sang Hyang Widhi Wasa,ring galahe mangkin lugrayang titting ngaturang pidara sane mamurde KENAKALAN ANAK REMAJA

  Yening pikayuni sareng sami, ring zaman modern sekadi mangkin, akeh para yowanane sane piwal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KENAKALAN ANAK REMAJAN
  Balinese
  Ida dane miwah para sameton sami sane banget baktinin titiang.
  English
  OPTIONAL
  Indonesian
  OPTIONAL
  Government KENAKALAN REMAJA
  Balinese
  Para sameton yowana sarang sami, iraga sami uning warga Nusa Penida ngerereh lan numbas barang wantah ring Pulau Bali miwah Pulau tiosan .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KIRANGNYANE KAPAL LOGISTIK SANE NYEBRANG KE NUSA PENIDA
  Balinese
  Ida dane sana wangiang titiang para manggala, para guru, panuntun lan para sameton sareng sami sane dahat tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kabersihan Jagat Baline Penting lan Genting
  Balinese
  Murda: “Kaletuhan Leluu Plastik ring jagat Bali”

  Om Swastyastu,

  Sane wangiang tityang para angga panureksa, sapunika taler Ida Dane para sameton sareng sami sane gumanti dahat kusumayang tityang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kaletuhan Leluu Plastik ring jagat Bali.
  Balinese
  Pateh sakadi sameton Baline tiosan, titiang mapangapti mangdane pariwisata Bali prasida matangi malih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kawentenan Pariwisata Bali Mangkin Kantos Ka Pungkur Wekas
  Balinese
  Ida dané sane wangiang titiang, para manggala, para guru panuntun saha para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kawentenan Subak di Bali
  Balinese
  Sakadi sane sampun kauningin sameton, UU ITE puniki sering pisane kanggen olih makudang-kudang jagi mengkriminalisasi utawi ngancem jagi mengkriminalisasi, sakadi makudang-kudang panampen utawi kritikan kapinining anak tiosan utawi pamerintah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
  Balinese
  Inggih, sameton sareng sami.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
  Balinese
  Om Swastyastu, sane dahat wangiang titiang para Angga Panureksa, sane wangiang titiang tim BASAbali Wiki, sane tresna asihin titiang sameton sami ring genahe puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kebesan Berpendapat jadi Tolak Ukur Kemajuan Negara
  Balinese
  Ngiring Sameton, ngiring upapira punika sami antuk parilaksana tat twam asi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Kebhinnekaan Indonesia
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kepadatan Populasi ring Bali sané Kamedalang olih Krame Pendatang
  Balinese
  Om Swastyastu sameton, ring hari kemerdekaan puniki dumogi irage setate ngemolihang kerahayuan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Kepatutan irage antuk nyage lan ngelestariang warisan leluhur Nusantara
  Balinese
  Om Swastyastu sameton, ring hari kemerdekaan puniki dumogi irage setate ngemolihang kerahayuan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Kepatutan generasi penerus antuk nyage lan ngelestariang warisan leluhur Nusantara
  Balinese
  Para sameton yowana sareng sami, Kemacetan margi ring Bali sampun dados bebaosan ring masyarakat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kerugian saking macet transportasi
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kirang Merata Nyane Kesejahteraan Antar Wewidangan Ring Bali
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kirangnyane pasilitas pemerintah majeng petani
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kirangnyane pasilitas pemerintah majeng ring petani
  Balinese
  Om Swastyastu Sane wangiang titiang para angga panureksa, sane wangian titiang para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang, para pemilih sane mapan krama Bali, sami samiang tur nglanturang ring panglipur jagate Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kualitas Fasilitas Sane Sampun Tersedia Ring Bali
  Balinese
  Para sameton sareng sami, wantah kadi asapunika orasi sane aturang titiang, ring galahe sane mangkin titiang ngaturang ring pemerintah mangda nincapang malih uratian nyane ring luu taler dados mangda madue aturan utawi awig sane sumeken ritatkala wenten jadma sane mapiralaksana corah utawi nenten manut ring awig-awig.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government LUU NGUSAK SEGARA
  Balinese
  Para sameton yowana sareng sami, Lapangan Kerja dados pikobet mangkin ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lapangan pekerjaan
  Balinese
  sane wangiang titiang para angga penureksa, sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna asihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lapangan pekerjaan
  Balinese
  sane wangiang titiang para angga penureksa, sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna asihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lapangan Kerja
  Balinese
  Para sameton yowana sareng sami, Lapangan Kerja dados pikobet mangkin ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lapangan Kerja
  Balinese
  Sampun ké sameton disabilitasé polih pakaryan sané becik?
  English
  Have our friends with disabilities got decent jobs?
  Indonesian
  Sudahkah teman-teman disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak?
  Literature UU No. 8 Tahun 2016 Harus Dibenahi
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang Para sameton sareng sami sane tresna sihin titian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lestariang Palemahan Jagat Baline!
  Balinese
  Minab yening alit-alite nyingakin anak disabilitas ring margine, nenten marasa ajerih tur malaib ngelidin sameton disablitase punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Anak Kolok Boya Ja Buduh
  Balinese
  Punika taler pangaptiné mangda sameton sareng sami prasida saling nyokong antuk matumbasan produk UMKM sané sampun wenten ring aplikasi punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Aplikasi Digital UMKM, Potensi Besar Pulihkan Perkonomian Bali
  Balinese
  Para sameton yowana sareng sami, leluu dados pikobet mangkin ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahaya Sampah di Bali
  Balinese
  Ngiring sameton sareng sami, uratiang baya leluune ring kawentenan jagat Bali sane sampun kasengguh pinaka genah pariwisata dunia!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahaya Sampah di Bali
  Balinese
  Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahaya Sampah di Bali
  Balinese
  ngiring sameton sareng sami utamnnyane para yowana Bali mangda bijak nganggen sosial media, jaga Bali druwene sareng-sareng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali Ajeg Sampunang Magujeg
  Balinese
  Konflik internal sane wenten ring Ukraina Timur ngranayang ilang rasa trepti marep ring kahidupan sameton sane wenten ring Ukraina Timur antuk alit-alit ring Ukraina Timur ring camp pengungsian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Berbuat baik tetap mengikuti aturan hukum
  Balinese
  Yadiastun mangkin pemerintahe sampun ngaryanin kebijakan indik mabusana adat ka pura sane becik, nanging yening nenten wenten kesadaran ring sameton soang-soang, pastika nenten prasida nyalanang kebijakan pemerintahe punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Berpakaian adat Bali yang baik
  Balinese
  Utsaha sané dados kalaksanayang antuk sameton Ukraina yadiastun akéh pabinayané sakdi adat istiadat, tradisi, lan basa nanging ring Indonesia ngautamanin rasa saling asah, asih, asuh antuk nulungin sameton utawi nyama Ukraina.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersauddara Tidak Boleh Bermusuhan
  Balinese
  Yadiastun mangkin pemerintahe sampun ngaryanin kebijakan indik mabusana adat ka pura sane becik, nanging yening nenten wenten kesadaran ring sameton soang-soang, pastika nenten prasida nyalanang kebijakan pemerintahe punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Busana Adat Bali yang Baik
  Balinese
  Nanging mangkin, margi puniki karasa gelah padidi, nénten wénten malih sepéda motor, mobil miwah sané tiosan, makejang sametoné sami pada ngoyong jumah ngiwasin sané mawasta Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
  Balinese
  Becikan yening sameton disabilitas punika kacelepang ka yayasan-yayasan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Disabilitas Sai Mapasung
  Balinese
  Ipidan, yèning sameton- sametonè ngalih pipis ka dura negara, makejang nagih gagapan anè mewah-mewah tur anè misi mèrek luar negri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature GATRA BUDAYA BALI MIWAH KRAMA BALI SASUKAT ADAVIRUS CORONA
  Balinese
  Akehan karma Baline sane ngangge basa Indonesia ritatkala mebebaosan sareng sameton, kulawarga tur sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature MARI INGAT DENGAN BAHASA BALI
  Balinese
  We sameton suud ngutang luu sembarangan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Masyarakat Yang Punya Kewajiban Itu
  Balinese
  Sabilang tiban leluu plastik sane anggon iraga ento ngancan ngaliunan .Pemerintah sampun sesai ngewanti-wanti sameton Bali mangda sareng - sareng ngalaksanayang program pemerintah sane becik puniki ring wewidangan Jagat Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Minimnya Pemilahan Sampah
  Balinese
  Sameton Bali tan urati ring pikobet sane kawetuang yening iraga sareng sami tan ngolah lan milihin leluu sane wenten ring jagat Bali puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Minimnya Pemilahan Sampah
  Balinese
  Ajin uma ne menek, ulian ento sameton Bali dot ngadol uma tur kadadiang wewangunan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nu bin mekelo asan BALI ngelah UMA
  Balinese
  Yadiastun Rahwana ngamargiang laksana adharma, Wibisana rumasa sungsut ring ati, mapakayun indik sameton tugelanidane sane sampun seda.
  English
  -
  Indonesian
  Pemimpin sering kali menjadi figur keteladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
  Literature Pamimpin: Catraning Jagat
  Balinese
  Yening ring margi agung, dados ten wenten sane purun nulungin sameton disabilitase nyebrang margi?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemerintah Patut Ketat
  Balinese
  Tiang guru di sekolah dasar, meled jagi mapanampen indik program sane patut kakaryanang olih pemerintah ring para sameton disabilitas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemerintah Patut Nguratiang Guru Pengajar Sekolah Disabilitas
  Balinese
  Om Swastyastu, Sameton.
  English
  Om Swastyastu, greetings, Brothers and Sisters!
  Indonesian
  Om Swastyastu, Sameton.
  Literature Pemimpin Idaman
  Balinese
  Para angga panureksa sane wangiang titiang

  Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang

  Para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Permasalahan Sampah
  Balinese
  Suba ke sameton ngutang luu di tongosne?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pulau Sampah Pemimpin Campah
  Balinese
  I Gde Nala Antara pinaka Pembina Yayasan BASAbali Wiki sajeroning sambramawacanandane ngaptiang mangda BASAbali Wiki prasida kaanggen genah nglimbakang basa, aksara, sastra, miwah budaya Bali. “Sujatinnyane, BASAbali Wiki nenten titiang sane nuenang, sakewanten sameton sami sane urati ring basa Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature SARENGIN NGREMBA PANGLIMBAK BASA MIWAH BUDAYA BALINE MALARAPAN BASA BALI WIKI: SAKING ACARA NGAKRAB BASA BALI WIKI
  Balinese
  Laan jani sameton Bali sareng sami.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Satus Tali Dum 1825
  Balinese
  Uling kejadian- kejadiane ene lan ja pinehin, kan nyen nawang ulian ye sing nawang jak budaya irage, nah uling jani irage ne patut nincapang rage, yen ade sameton uli luar ajak ye metimpal, ajk ngorto - ngorto pang pade ngerti masih jak budaya irage, sambilang masih irage mekejang harus nincapang kaweruhan ngenenin indik budaya iragene ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature TIDAK TAU MALU JADI PENDATANG