Literature Bersauddara Tidak Boleh Bermusuhan

From BASAbaliWiki
20220518T163818439Z381031.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Detik.news.com
Author(s)
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Pengungsi


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

   Description


   In English

   In Balinese

   Sagilik-Saguluk, Salunglung-Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya, Saling Asah-Asih-Asuh

   Suksmanyan inggih punika iraga patut malajah mabesikan sareng anak lianan ritatkala nampi papineh taler bebaosan sane kapicayang olih anak lianan. Saluire punika,iraga mangda prasida bareng marembug, saling ingetin lan saling asih. Tur iraga patut sareng nulungin anak lianan.

   Malarapan antuk orti sane sampun ak h kasambat ring radio, televisi, lan media sosial nginenin indik perang sane sampun ketah kabaos. Punika ngawit sawireh wenten konflik Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin ring tanggal 24 Februari 2022 ngicenin pawarah mangda kasayagayang operasi militer utamannyan ring Ukraina. Putin nyekenin yening Rusia lakar maang respon yening wenten pasukan asing sane nambakin pabuatne. Wenten malih konflik ring warsa 2022, kawentenan seka saking Ukraina Timur sane ngwantu lan ngugu Rusia pinaka Donetsk lan Luhansk.

   Sujatinn , kaw ntenan perang Ukraina tur Rusia puniki sawireh Putin pinaka pemimpin saking negara Rusia ngad n pemimpin Ukraina sane nyarengin Negara Barat lan mapikenoh magabung sareng NATO. Mawinan asapunika, nyama iraga ring dura negara patut uning tekening nyama padidi nenten dados uyut.

   Ring konflik punika sampun ja pastika wenten dampak sane karasayang olih krama Ukraina. Contone sakadi liu anak san ten nyidang pesu uli jumahne, nenten ngelah pipis sawireh ten megae, alit-alit pada tusing nyidayang masekolah indik situasi mangkin. Dija-dija bek ada ledakan, ngae jejeh anak sane ngoyong ditu. akeh wenten anak sane dados korban jiwa.

   Ento mawinan krama saking Ukraina cenik kelih,tua bajang ngarasayang dampak san nenten patut tur ngae rugi ring soang-soang ragane. Raris, wenten masih pengungsi sane masebar ring negara-negara lianan. Indonesia pinaka negara sane dados genah antuk pengungsian punika. Akeh pisan pengungsi sane kasebar ring makudang-kudang negara.

   Indonesia mrasidayang ngicenin wantuan marep ring tragedi konflik utawi para nyama joh iraga ring Ukraina. Sapunapi utsaha san dados iraga icenin? Indonesia puniki madue makudang-kudang genah lan sumber pangan sane becik tur luih kawentenannyane. Utsaha san dados kalaksanayang antuk sameton Ukraina yadiastun ak h pabinayan sakdi adat istiadat, tradisi, lan basa nanging ring Indonesia ngautamanin rasa saling asah, asih, asuh antuk nulungin sameton utawi nyama Ukraina. Manut ring panampen titiang mangkin indik pengungsi saking Ukraina sane jagi ngungsi ka Indonesia patut katerima.

   Santukan iraga sakadi manusa patut saling tulungin pateh sekadi lengkara sane sampun titiang icenin i wawu. Iraga patut ngelah rasa welas asih majeng ring anak lianan. Ring pengungsian, sampun sepatutnyane iraga pinaka yowana patut melajah sareng-sareng. Sapatutne mangda iraga sareng sami saling welas asih lan tan demit teken kawikanan sane iraga gelahang. Iraga dados metaken utawi ngawedarang kawikanan iraga sareng lianan yadiastun mabinayan pisan sareng negara Ukraina.

   Apang bisa idup saling asah, asih, lan asuh tusing dadi mamusuh. Tusing dadi maiyegan. Saling asah artinne malajah bareng-bareng, saling asih artinne sayang ajak nyama. Lan asuh artinne rungu teken nyama.

   Pengungsi Ukraina punika patut wantu sakadi genah sane becik, wenten. Genah antuk pengungsi, genah-genah sane kaungsi olih para pengungsi punika prasida sampun wenten pangan, kinum mangda pengungsi Ukraina punika molihin karahayuan. Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun. Punika san nyihnayang yening nyama punika nenten dados majelo-kelo maiyegan. Krana ngae rasa manyama iraga ilang tur padem yening iraga sesai mamusuh.

   In Indonesian
   Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value ""Sagilik-Saguluk, Salunglung-Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya, Saling Asah-Asih-Asuh" Suksmanyané inggih punika iraga patut malajah mabesikan sareng anak lianan ritatkala nampi papineh taler bebaosan sane kapicayang olih anak lianan. Saluire punika,iraga mangda prasida bareng marembug, saling ingetin lan saling asih. Tur iraga patut sareng nulungin anak lianan. Malarapan antuk orti sane sampun akéh kasambat ring radio, televisi, lan media sosial nginenin indik perang sane sampun ketah kabaos. Punika ngawit sawireh wenten konflik Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin ring tanggal 24 Februari 2022 ngicenin pawarah mangda kasayagayang operasi militer utamannyané ring Ukraina. Putin nyekenin yening Rusia lakar maang respon yening wenten pasukan asing sane nambakin pabuatne. Wenten malih konflik ring warsa 2022, kawentenan seka saking Ukraina Timur sane ngwantu lan ngugu Rusia pinaka Donetsk lan Luhansk. Sujatinné, kawéntenan perang Ukraina tur Rusia puniki sawireh Putin pinaka pemimpin saking negara Rusia ngadén pemimpin Ukraina sane nyarengin Negara Barat lan mapikenoh magabung sareng NATO. Mawinan asapunika, nyama iraga ring dura negara patut uning tekening nyama padidi nenten dados uyut. Ring konflik punika sampun ja pastika wenten dampak sane karasayang olih krama Ukraina. Contone sakadi liu anak sané ten nyidang pesu uli jumahne, nenten ngelah pipis sawireh ten megae, alit-alité pada tusing nyidayang masekolah indik situasi mangkin. Dija-dija bek ada ledakan, ngae jejeh anak sane ngoyong ditu. akeh wenten anaké sane dados korban jiwa. Ento mawinan krama saking Ukraina cenik kelih,tua bajang ngarasayang dampak sané nenten patut tur ngae rugi ring soang-soang ragane. Raris, wenten masih pengungsi sane masebar ring negara-negara lianan. Indonesia pinaka negara sane dados genah antuk pengungsian punika. Akeh pisan pengungsi sane kasebar ring makudang-kudang negara. Indonesia mrasidayang ngicenin wantuan marep ring tragedi konflik utawi para nyama joh iraga ring Ukraina. Sapunapi utsaha sané dados iraga icenin? Indonesia puniki madue makudang-kudang genah lan sumber pangan sane becik tur luih kawentenannyane. Utsaha sané dados kalaksanayang antuk sameton Ukraina yadiastun akéh pabinayané sakdi adat istiadat, tradisi, lan basa nanging ring Indonesia ngautamanin rasa saling asah, asih, asuh antuk nulungin sameton utawi nyama Ukraina. Manut ring panampen titiang mangkin indik pengungsi saking Ukraina sane jagi ngungsi ka Indonesia patut katerima. Santukan iraga sakadi manusa patut saling tulungin pateh sekadi lengkara sane sampun titiang icenin i wawu. Iraga patut ngelah rasa welas asih majeng ring anak lianan. Ring pengungsian, sampun sepatutnyane iraga pinaka yowana patut melajah sareng-sareng. Sapatutne mangda iraga sareng sami saling welas asih lan tan demit teken kawikanan sane iraga gelahang. Iraga dados metaken utawi ngawedarang kawikanan iraga sareng lianan yadiastun mabinayan pisan sareng negara Ukraina. Apang bisa idup saling asah, asih, lan asuh tusing dadi mamusuh. Tusing dadi maiyegan. Saling asah artinne malajah bareng-bareng, saling asih artinne sayang ajak nyama. Lan asuh artinne rungu teken nyama. Pengungsi Ukraina punika patut wantu sakadi genah sane becik, wenten. Genah antuk pengungsi, genah-genah sane kaungsi olih para pengungsi punika prasida sampun wenten pangan, kinum mangda pengungsi Ukraina punika molihin karahayuan. Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun. Punika sané nyihnayang yening nyama punika nenten dados majelo-kelo maiyegan. Krana ngae rasa manyama iraga ilang tur padem yening iraga sesai mamusuh." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.