Enggalang

From BASAbaliWiki
eh \á l*
Root
Other forms of "enggal"
Definitions
 • hurry up; make faster (Andap) en
 • cepatkan; buat lebih cepat; segerakan (Andap) id
Translation in English
hurry up; make faster
Translation in Indonesian
cepatkan; buat lebih cepat
Synonyms
Antonyms
 • adengang (l)
 • alonang (h)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  enggalang
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  gelisang
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Nggih, tur nak suba dinane padine beneh anyi jani. Lamun tusing keto, nyanan enggalang puyung sing misi apa, tur amaha teken kedise.
  English
  Yes, it's about time to harvest. If not, the crops will quickly fall by the wayside and will be eaten by the birds.
  Indonesian
  Iya, dan memang sudah waktunya memanen padi sekarang. Kalau tidak begitu, nanti keburu kosong padinya tidak ada isi, dan dimakan burung.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Kutang enggalang, icang sing bani!” keto raosne I Blenjo.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Beno
  Balinese
  Pan Bekung enggalang ngajak anake ento kepondokne.
  English
  -
  Indonesian
  Semoga dengan kepergian saya dari rumah hidup ayah dan kakak saya I Cupak bahagia".
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Enggalang edengang kawisesan ibane, apang janten tepuk wake!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Dukuh Janggaran
  Balinese
  Nah, dong enggalang tuunang ibane.” Dane Dukuh nolih laut nyaurin, “Uduh iba Macan, saja pesan buka munyin ibane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Dukuh Janggaran
  Balinese
  Icang lan I Samong ngaptiang pamutus ane tusing maelonan dini ditu, apang cara dacin tusing baatan asibak,” pangaptine I Botol. “Nah, enggalang jep pragatang, Kancil!
  English
  -
  Indonesian
  Aku harus melihat jalannya peristiwa itu dari awal.
  Folktale I Botol Ngalih Pamutus
  Balinese
  Enggalang dik Kancil.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kancil lan I Siput
  Balinese
  Jani enggalang kajang madune satonden I Nyawan nepukin.”.
  English
  -
  Indonesian
  Agar cepat memindahkan madu, semua semut idak mau membawa sedikit madu.
  Childrens Book I Semut tekén I Nyawan
  Balinese
  Jani enggalang kajang madune satonden I Nyawan nepukin.”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Semut tekén I Nyawan
  Balinese
  Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersauddara Tidak Boleh Bermusuhan
  Balinese
  Harapan tiang Astungkara irage krame bali encolang sadar lan nyage jagat bali apang rahayu lan lestari, apang tusing encolang usak jagat bali e, apang tusing enggalang tercemar gumi bali ne...
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Timbunan sampah di bali
  Balinese
  Masaut I Kakua, “Nah dong enggalang je bukaang jelana krangkenge!” Disubane mabukaang krangkenge encol I Lutung macelep ka krangkenge.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lutung Teken Kakua Mamaling Isen
  Balinese
  Icang suba ngelah be penyu, lan jani luas ka pasih!”

  Lega pesan kenehne I Macan sawireh ajakina mapatung tekening I Lutung.

  “Yen buka keto keneh caine lan enggalang majalan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lutung Teken Macan
  Balinese
  Lunasin Utang Jangka Pendek Ditengahing kondisi ane buka kene, enggalang iraga nglunasin utang-utang.
  English
  Make Savings Making savings does not mean that our economy is deteriorating, but it is an adjustment in order to survive the crisis.
  Indonesian
  Tunda Rencana Liburan
  Covid Makudang-kudang Piteket Nyalanin Kahanan Ekonomi Ane Sukeh di Masa Normal Baru ( Sima Dresta Anyar).
  Balinese
  Wireh tusing tahen garang legu, buin gubega Nang Bangsing teken I Belog. “Jalan enggalang angkid bubune nyanan maluina teken pisagane!” keto abetne I Belog.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
  Balinese
  Mara neked di kori patengahanne, lantas buin Pan Brengkak makaukan. “Cening, Cening, Bedil, Tumbak, Pedang, Amuk, tutug tamiune enggalang!” Mara dingeha teken tamiune munyin Pan Brengkake keto, lantas makejang pada ngangsarang malaib pati antep, kadena dewekne lakar bedila, tumbaka, pedanga muah amuka.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pan Brengkak
  Balinese
  Kema enggalang, orahang pang kai ane tadaha!” Majalan I Sampi lakar matemu ngajak I Sangmong.
  English
  -
  Indonesian
  Konon bertanya I Lelasan, “Eh kamu Sampi, mengapa kamu menangis seperti anak kecil?
  Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
  Balinese
  Enggalang sambatang!”
  English
  -
  Indonesian
  Cepatlah menyembah.
  Folktale Sang Mong Nangtang Manusa
  Balinese
  Enggalang sembah kai.
  English
  -
  Indonesian
  Cepatlah menyembah.
  Folktale Sang Mong Nangtang Manusa
  Balinese
  Disubane makelesang, enggalang kutang masker medis wiadin masker non medis ane sekali pakai ento ka tong sampah tertutup.
  English
  -
  Indonesian
  Bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker – gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau, jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun.
  Covid Uger-uger Nganggo lan Ngelesang Masker Ri Kala Gering Covid-19
  Balinese
  Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural be friends