In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Enggalang

enggalang

eh \á l*
  • hurry up; make faster (Andap) (Verb) en
  • cepatkan; buat lebih cepat; segerakan (Andap) (Verb) id
Andap
enggalang
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
gelisang
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Nggih, tur nak suba dinane padine beneh anyi jani. Lamun tusing keto, nyanan enggalang puyung sing misi apa, tur amaha teken kedise.
[example 1]
Yes, it's about time to harvest. If not, the crops will quickly fall by the wayside and will be eaten by the birds.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Kutang enggalang, icang sing bani!” keto raosne I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pan Bekung enggalang ngajak anake ento kepondokne.

In English:  

In Indonesian:   Semoga dengan kepergian saya dari rumah hidup ayah dan kakak saya I Cupak bahagia".

In Balinese:   Icang lan I Samong ngaptiang pamutus ane tusing maelonan dini ditu, apang cara dacin tusing baatan asibak,” pangaptine I Botol. “Nah, enggalang jep pragatang, Kancil!

In English:  

In Indonesian:   Aku harus melihat jalannya peristiwa itu dari awal.

In Balinese:   Jani enggalang kajang madune satonden I Nyawan nepukin.”.

In English:  

In Indonesian:   Agar cepat memindahkan madu, semua semut idak mau membawa sedikit madu.

In Balinese:   Jani enggalang kajang madune satonden I Nyawan nepukin.”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Harapan tiang Astungkara irage krame bali encolang sadar lan nyage jagat bali apang rahayu lan lestari, apang tusing encolang usak jagat bali e, apang tusing enggalang tercemar gumi bali ne...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masaut I Kakua, “Nah dong enggalang je bukaang jelana krangkenge!” Disubane mabukaang krangkenge encol I Lutung macelep ka krangkenge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang suba ngelah be penyu, lan jani luas ka pasih!”

Lega pesan kenehne I Macan sawireh ajakina mapatung tekening I Lutung.

“Yen buka keto keneh caine lan enggalang majalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lunasin Utang Jangka Pendek

Ditengahing kondisi ane buka kene, enggalang iraga nglunasin utang-utang.

In English:   Make Savings

Making savings does not mean that our economy is deteriorating, but it is an adjustment in order to survive the crisis.

In Indonesian:   Tunda Rencana Liburan

In Balinese:   Wireh tusing tahen garang legu, buin gubega Nang Bangsing teken I Belog. “Jalan enggalang angkid bubune nyanan maluina teken pisagane!” keto abetne I Belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara neked di kori patengahanne, lantas buin Pan Brengkak makaukan. “Cening, Cening, Bedil, Tumbak, Pedang, Amuk, tutug tamiune enggalang!” Mara dingeha teken tamiune munyin Pan Brengkake keto, lantas makejang pada ngangsarang malaib pati antep, kadena dewekne lakar bedila, tumbaka, pedanga muah amuka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kema enggalang, orahang pang kai ane tadaha!” Majalan I Sampi lakar matemu ngajak I Sangmong.

In English:  

In Indonesian:   Konon bertanya I Lelasan, “Eh kamu Sampi, mengapa kamu menangis seperti anak kecil?

In Balinese:   Enggalang sambatang!”

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah menyembah.

In Balinese:   Enggalang sembah kai.

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah menyembah.

In Balinese:   Disubane makelesang, enggalang kutang masker medis wiadin masker non medis ane sekali pakai ento ka tong sampah tertutup.

In English:  

In Indonesian:   Bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker – gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau, jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun.

In Balinese:   Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali Software