ngugu

  • trust someone
Andap
ngugu
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ni Kesuna anak bobab, males magae, dueg pesan ngae pisuna.Ento makrana memene setata ngugu pasadun Ni Kesuna, ane ngorahang Ni Bawang ngumbah di tukade, ngenemin anak truna. Wacen sajangkepnyane ring http://dictionary.basabali.org/Ngugu_-_Purwaka
[example 1]
Ni Kesuna is a liar, lazy, and can sell a slander easily. That's why her mother believes her when she said that Ni Bawang dallied with boys when washing clothes at the stream. Read the whole story at http://dictionary.basabali.org/Ngugu_-_Background

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Patilesang raga beline digumin anak. “Sakewala I Cupak bengkung ngelawan tur tuara ngugu munyin adine. “Adi baas setata, adi mula getap.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “De pati ngugu munyin nak luh, apa buin yen suba tawang anake luh ento Bigos alias Biang gosip!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kasus punika sampun sane ngawinan iraga ngugu tutur-tutur sane durung jakti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang memene ngugu munyine, awakne jelap kaporang-poreng buka anak katuyuhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane ane ngmol-mol wireh marasa kawatesin mabraya baan uger-uger pamrentahe, mabalik ngelung pabrayan ulian ngugu orta di rurunge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beburon gede ento pasti sing ngugu, samaliha lakar nguwugang tongose dini!” Sajan, gajah-gajahe suwud nginem yeh lan mameman tusing magedi uling tongose ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirip tusing tau tekén padéwékan lakar kénkén kadén buin nibénin yéning tusing ngugu munyi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda pesan iraga enggal ngugu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ngugu kerana ia tusing ngelah sekaya ane seken, keto masih tusing ngelah berana anggon wala.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ningeh munyine I Bikul buka keto, Prabu Suliawana nenten ngugu.

In English:  

In Indonesian:   Prabu Suliawana bersama patih dan rakyanya bergegas ke sawah untuk membuktikan laporan si tikus.

In Balinese:   Sing ngidang ngelidin corona puniki ade ulian iraga ne saje nu ngugu yen corona to sing ade nganti lengah ajak prokes lan faktor ekstern sekadi tekane artis/tamu ka bali melali lan ngeliwatin syarat suba mentaati prokes.

In English:  

In Indonesian:   Tidak dapat dipungkiri ini terjadi karena beberapa dari kami yang "mungkin" masih mempercayai bahwa corona tidak ada sehingga lalai dengan prokes dan faktor ekstern seperti datangnya beberapa artis/tamu ke bali lalu lalang dan lolos dengan syarat sudah mentaati prokes.

In Balinese:   Makejang anake ngugu munyin jlema punyah ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa ja ane bakat tingalin utawi bakat dingehang, patut karesepang, da prajanian ngugu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Alihin nyen kone ane ngomongang ento simalu, yening ada “kone” ane sing ngidang mesuang sumber, adanan suba da nden ngugu lan siepang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto upah awak belog, ngugu munyi manis, tuara nawang ejite kabandilin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama Baline ngugu indike talin puser punika wantah pahpahan anggan anake alit tur kapercaya pinaka nyama tugelan.

In English:   If the baby has a fever or stomach ache, the dried umbilical cord is dipped in water, then the water is drunk to the baby.

In Indonesian:   Biasanya ini terjadi beberapa hari setelah bayi dilahirkan.

In Balinese:   Wargine ngugu, yening ipun masuryak sinarengan, nika pinaka cihna manah liang ngiring lampah para dewa hyange mawali.

In English:   Therefore, this ceremony is centered in front of the house.

In Indonesian:   Masyarakat percaya bahwa dengan bersorak beramai-ramai, mereka mengantar kepergian leluhur mereka dengan suka cita.

In Balinese:   Tiang ngugu antuk kawentenan pandemi puniki polih orahang karma sane patut irage sareng sami tampi mangde mawali eling tur matur suksma ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disinformasi inggih punika informasi palsu sane kasebarang anggen melog-melog utawi menipu timpal lan anak len sane aluh kabogbogin utawi sane aluh ngugu munyi timpal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yang suba saja mrasidaang I Dewa nguluh, nah kala ditu Aji ngugu teken kawisesan I Dewane.” Keto kone pangandikan Ida Betara Guru teken I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake ane awam nganggo media sosial pasti gangsaran ngugu ape ane cingakine di media sosiale ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masyarakate dugase ento enggal ngugu beritane mawinan kadukung sareng kawentenan gempa ane ngae masyarakate tusing berfikir jernih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu semeton minab ngelah pepineh yening COVID-19 puniki nenten je ngae iraga jejeh utawi takut, wenten masih sane ngugu COVID-19 niki gering gae-gaenan utawi konspirasi, nanging liu masih semeton sane uning COVID-19 niki pinaka gering sane anyar tur kerasayang ring sajagat gumine.

In English:  

In Indonesian:   Ibarat angin, virus corona akan tetap ada di sekitar kita.

In Balinese:   Para janane sayan ngugu yening hoax punika madaging opini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida raris ngelurin para panganggone.

“Nyén ngaé gambaré?” Para pengangonne nyambatang I Raréangon. “Raréangon, cai ngaé gambaré né?” "Inggih titiang ratu." "Dija cai taén nepukin anak luh buka kéné, orahang tekén gelah!" "Titiang matur sisip Ratu Déwa Agung, titiang nenten naen manggihin jadma marupa asapunika." "Men dadi cai bisa ngaé gambar I Lubangkuri?" "Punika sangkaning titiang ngawag-awagin, Ratu Déwa Agung". "Ah gelah tuara ngugu, jani gelah nitahang cai apang ngalih I Lubangkuri, yen cai tuara nyidaang, sing buwungan cai ngemasin mati!"

I Rareangon ngeling minehang pangandikan Ida Anaké Agung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika mawinan irage patut nenten elah pacang ngugu ucapan anak tur informasi sane irage pikolihang.

In English:   That is why we must not readily believe what people say or the information we get.

In Indonesian:   Itulah sebabnya kita harus senantiasa tidak mudah percaya dengan ucapan orang serta informasi yang kita dapatkan.

In Balinese:   Krana anake luh ngelah karakter encol ngugu teken hal-hal ane sedeng katuturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing dadi bedik-bedik langsung ngugu, bedik- bedik ngaba gosip kemu mai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane ane ngmol-mol wireh marasa kawatesin mabraya baan uger-uger pamrentahe, mabalik ngelung pabrayan ulian ngugu orta di rurunge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaone, niki mawinan anake sangetan ngugu daging kakawin saihang sareng satua asline manut Siwa Purana.

In English:   Unfortunately, this causes people to trust the kakawin version more than the original story in Shiva Purana.

In Indonesian:   Sayang sekali, ini menyebabkan orang-orang lebih mempercayai versi kakawin daripada kisah asli dalam Siwa Purana.

In Balinese:   Punika mawinan sane miragi orti HOAX punika sayan ngugu tekening orti sane kaon punika lan ngelimbakang ring semeton2 sane nenten mederbe Media Sosial.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wargine ngugu upacara puniki pinaka ayah-ayahan sane musti kamargiang.

In English:   Local people believe it is something that must be carried out.

In Indonesian:   Masyarakat setempat meyakininya sebagai hal yang wajib dijalankan.