Nincapang Manah Anggen Nempasin Berita Hoaxs

From BASAbaliWiki
Screenshot 2021-04-10-09-26-38-90.jpg
Photo credit
www.compas.com
Issue name
Year
Contributor
Ni Gst Ayu Nyoman Santiari
Author(s)


  Ayu.ciptaa

  40 months ago
  Votes 17++
  Nggih patut pisan nika, iraga dados kaum milenial mangda prasida berfikir kritis lan teliti rikala nerima informasi mangda nenten gangsar percaya teken berita ane konden tentu bemeh

  Ningki

  40 months ago
  Votes 2++
  sip.. sekadi patut

  Ni Made Kiki Mariati

  40 months ago
  Votes 8++
  Becik niki, yening durung uning beritane punika patutne nenten langsung kagugu

  Mimimi

  39 months ago
  Votes 15++
  Nggih patut pisan nika, iraga ten dados gedenan tindak kuangan daya rikala nerima informasi. Harus liu ngelah daya atau cara apang tusing kena berita hoaxs. Iraga patut ngrereh faktane dumun sadurung sareng nyebarang berita punika

  Ayu Siti Sutarmi

  39 months ago
  Votes 1++
  Becik pisan, suksma

  Ayuu Bintang

  39 months ago
  Votes 0++
  suksma nggih informasinyane

  Reyhann

  39 months ago
  Votes 2++
  Nggih patut nikaūüĎć

  Dea anggreni

  39 months ago
  Votes 3++
  Tiang setuju, iraga harus bisa milah milah informasi apang jagate stata damai
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  ‚Ź§

  Balinese

  Om Swastyastu dumogi sami rahayu lan kenak, Jamane mangkin sampun ngangsan canggih, sayan akeh jaringan sosial mediane. Yen kadi omongan anake jamane jani suba jaman edan. Ento ngranayang informasine enggal pesan menyebar. Perkembangan teknologi punika ngelah sisi positif miwah negatif. Yen segi positifne iraga aluh berkomunikasi lan ngalih informasi, nanging yen segi negatifne liu ade kejahatan di dunia maya. Liu anake ngae informasi ane tusing beneh di media sosial. Anake ane awam nganggo media sosial pasti gangsaran ngugu ape ane cingakine di media sosiale ento. Tusing buin ngalih beneh pelih informasine. Buina ane paling parah langsung milu nyebarang informasine.

  Jani suba liu anake nganggon media sosial, nyake bajang, tua, ngantos anak cerik sube nganggo media sosial. Anake ane ngelah keneh jelek suba aluh jani ngelaksanayang kejahatan di media sosial. Liu ane nyebarang informasi tusing beneh ditu miwah kejahatan sane lianan misalne nyadap akun lan penipuan di media social.

  Tiang suba sesai nepukin berita-berita ane pelih, care dugase gempa di Buleleng, Bali. Bek anake nyebarang informasi di Bali lakar ade tsunami, ngae masyarakate takut. Masyarakate dugase ento enggal ngugu beritane mawinan kadukung sareng kawentenan gempa ane ngae masyarakate tusing berfikir jernih. Nanging dugase ento tiang tusing ja langsung nguggu, tiang ngalih situs ane lebih terpecaya minakadi situs BMKG. Drika tiang ningaling gempa ane ade di Bali tusing berpotensi tsunami. . Informasi ane pelih ento merugikan masyarakate. Ngae masyarakat was-was yen ade berita ane nakutin, yadiastun konden terbukti beneh. Anake lebih milih ngugu informasi ane konden tentu beneh dibanding ngalih fakta informasine ento. Kenapa iraga bise nerima informasi ane pelih? Yening manut saking tiang krana iraga kuang cerdas lan kuang teliti rikala nerima informasi. Sadurung iraga nerima tur nyebarang informasi sepatutne iraga ngalih beneh pelih informaaine tur membandingkan ajak situs-situs ane patut lan terpercaya. Eda ngangsan gedenan tidak kuangan daya.

  Tiang dadi anak ane sesai berselancar di dunia maya lakar milah-milah informasi ane tiang tepukin. Buina titian pinaka anak luh ane lakar ngelahirang generasi selanturne, nika mawinan tiang pinaka anak luh apang prasida dadi anak luh sane luih tur cerdas, apang prasida ngemban generasi selanturne mangda cerdas sane banget mawiguna untuk negara. . Iraga dadi jadma ane ngelah akal seharusne mepineh-pineh lan teliti setonden nyebarang informasi mangda jagate stata damai. Lan suba biasaang ngalih fakta sedurung nerima atau nyebarang informasi.

  wantah asapunika saking tiang, kirang langkung ampurayang. Om Santih, Santih, Santih, Om

  Indonesian

  ‚Ź§

  Other local Indonesian Language ( )

  ‚Ź§