Eda

  • don't
  • used to negate
Media
eda
Kasar
eda
Halus
sampunang
Northern Form
Eda

Usage Examples

Eda mai!

Eda jemaka pipise!

Wayan, eda meli baju ane maal-maal.
[example 1]
Don't come here! Don't bring money! Wayan, don't buy a shirt that is so expensive!

Eda bes sanget kenehanga, nyanan lempuyengan. Nika sampun, Kak, punapi carane ngilangang?
[example 2]
Don’t think too much about it, you may get headache later. That’s true, Grandpa, how to relieve it?

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:   “Aku mencari anak bebekku.

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In English:   Keto masih eda cening ngadu daya lengit, ngekadaya nyengkalen anak.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In English:   Ingetang satata ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi, matrisandya tetepang.

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih eda cening ngadu daya lengit, ngekadaya nyengkalen anak.

In English:   Keto yen pikolih anake jemet malajah tur anteng magarapan.

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda luas kema-mai!

In English:  

In Indonesian:   Keesokan harinya, ibunya ke pasar lagi.

In Balinese:   Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang guru//

Eda maboya, eda guyu//

Makejang tongos ngeruruh pituhu//

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang guru//

Eda maboya, eda guyu//

Makejang tongos ngeruruh pituhu//

In English:  

In Indonesian:  
  1. I Gusti Ketut Anom, dkk. 2008. Kamus Bahasa Bali-Indonesia; Ni Made Suryati
  2. BASAbali software