Eda

h)d
  • don't
  • used to negate
Media
eda
Kasar
eda
Halus
sampunang
Northern Form
Eda

Usage Examples

Eda mai!

Eda jemaka pipise!

Wayan, eda meli baju ane maal-maal.
[example 1]
Don't come here! Don't bring money! Wayan, don't buy a shirt that is so expensive!

Eda bes sanget kenehanga, nyanan lempuyengan. Nika sampun, Kak, punapi carane ngilangang?
[example 2]
Don’t think too much about it, you may get headache later. That’s true, Grandpa, how to relieve it?

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:   anak bebekku hanya seekor.

In Balinese:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In English:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih eda cening ngadu daya lengit, ngekadaya nyengkalen anak.

In English:   Keto masih eda cening ngadu daya lengit, ngekadaya nyengkalen anak.

In Indonesian:  

In Balinese:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In English:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda luas kema-mai!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   NYEN KE GURU

Meme bapane, guru // Pemerentahe, guru // Bapak ibu pengajian, guru // Widhine, mase guru //

Pisagane, guru// Nyamane, guru// Anak sugih, guru// Anak tiwas, guru// Sang wiku, guru// Maling begal, mase guru//

Anak cenik, guru// Anak tua, guru// Mantune, guru// Matuane, guru// Kurenane, mase guru//

Segere, guru// Sakite, guru// Legane, guru// Sedihe, guru// Idupe, guru// Matine, mase guru//

Buron, guru// Entik entikan, guru// Tanah api yeh angin, guru// Suunge, mase guru//

Awake, guru// Laksanane, guru// Lawate, guru// Ipiane, guru// Kenehe, mase guru//

Makejang guru// Eda maboya, eda guyu// Makejang tongos ngeruruh pituhu//

Rahajeng rahina guru

In English:  

In Indonesian:   SIAPAKAH GURU?

In Balinese:   NYEN KE GURU

Meme bapane, guru // Pemerentahe, guru // Bapak ibu pengajian, guru // Widhine, mase guru //

Pisagane, guru// Nyamane, guru// Anak sugih, guru// Anak tiwas, guru// Sang wiku, guru// Maling begal, mase guru//

Anak cenik, guru// Anak tua, guru// Mantune, guru// Matuane, guru// Kurenane, mase guru//

Segere, guru// Sakite, guru// Legane, guru// Sedihe, guru// Idupe, guru// Matine, mase guru//

Buron, guru// Entik entikan, guru// Tanah api yeh angin, guru// Suunge, mase guru//

Awake, guru// Laksanane, guru// Lawate, guru// Ipiane, guru// Kenehe, mase guru//

Makejang guru// Eda maboya, eda guyu// Makejang tongos ngeruruh pituhu//

Rahajeng rahina guru

In English:  

In Indonesian:   SIAPAKAH GURU?
  1. I Gusti Ketut Anom, dkk. 2008. Kamus Bahasa Bali-Indonesia; Ni Made Suryati
  2. BASAbali software