Literature Ene Patut Gisi yen Dadi Pemimpin

From BASAbaliWiki
20230706T133418175Z266043.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
TimBbw
Category
General Public
Reference for photograph
Canva
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemilu


  Ni Komang Riska Ayu Pratami

  12 months ago
  Votes 0++

  Ni Komang Riska Ayu Pratami.

  Yening tiang setuju tur manut teken napi sane kauningayang ring videone puniki. Napi ke mawinan?, krana iraga dados krama ring sajebag Indonesia ne puniki perlu teken calon pemimpin sane seken-seken layak kawastanin dados pemimpin, napi buin sane lakar ngemimpin negeri ne puniki ngantos makudang-kudang tiban. Pemimpin sane becik minakadi pemimpin sane ngenenin parilaksane bijaksana, sane yakti peduli teken kramane, pemerintahane tur ngenikayang pawangunan-pawangunan sane manut sakadi ring Tri Hita Karana. Manut ring videone punika, nyak ke iraga lakar polih pemimpin sane manis ring awal kemanten tur pemimpin sane seneng obral janji manten ring awal-awal pemilu?. Pastike nenten kan?. Nah, minakadi punika, elingang irage sareng-sareng becikang memilih!. Sampunang seneng teken sogokan tur iming-iming rikala ning nuju kampaye kemanten. Krana iraga patut ngitungin masih teken paundukan-paundukan dinane sane lakar teke ring makudang-kudang tiban kedepanne. Pilih pemimpin sane manut teken ajahan Asta Brata, sane mrasidayang ngempu kramane, sane mrasidayang ngayomin kramane tusing pilih-pilih, apa buin apang neked masih kanti ke pelosok-pelosok kramane ngerasanin liang tur trepti dados krama Indonesia.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you want to improve for the upcoming 2024 general election, or what are your hopes for the prospective leader who will be elected in the next election?

  Description


  In English

  In Balinese

  Ini ide video ke-3

  Tetelu an Patut Gisi y n dadi Pemimpin 1. Tusing ngelah catatan tindakan pidana. Pokokn eda kanti anak an suba ta n nglanggar hukum, jani dadi calon pemimpin. Bes pongah adan to. Nyama nyak mamilih calon pemimpin an suba ta n korupsi? Sing kan? Buin mani kraman sengsara k weh ngalih pipis, pemimpinn maliang-liangan nganggo pipis negara.

  2. Dueg. Dueg ngempu kraman . Dueg n n nan ada telung baga: akademis, moral, psikis. Dueg akademis suba patut gelahanga tek n anak an lakar mimpin anak liu. Dueg moral masih penting, apang tusing buin mani dadi anak dueg an jelap melog-melogin krama apang payu ngisinin basang pedidi. Y n dueg psikis artine tusing buduh-buduhan. Ny n nyak ngelah pemimpin buduh? Sing ada.

  3. Mentingang rakyat kecil bandingang tek n kitan golongan partai y n nyemak keputusan. Anak tusing ja partai dog n an nyidang mamilih. Nanging suaran krama kanti ka tongos-tongos cupit an mutusang pemimpin an lakar mapilih. Ento awanan, disuban mapilih, eda engsap tek n krama.

  In Indonesian