What could we do to reduce traffic jams? Post your comments here or propose a question.

Mani

mani

mni
  • Besok id
Andap
Mani
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yening keto, sedeng luunga pesan. Beli lakar ngajeng ngajak timpal-timpale buin mani petengne.
[example 1]
If that's so, that is a good idea. I will take my friends for dinner tomorrow night.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   I Kerkuak lantas nunden I Angsa numanang be.

“We cai Angsa yen jani amah bene onyangan sinah buin mani puan sing ada buin ane lakar amah, tumanang bene!” “Ye saja, adi tumben beneng otak caine, lan jani punduhang bene,” saut I Angsa.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian I Kerkuak meminta I Angsa menyisakan ikan. “Hei kamu Angsa jika hari ini ikannya dimakan semua , sehingga esok dan lusa tidak aka nada lagi yang bisa dimakan, sisakan ikannya!”

“Oh iya benar, kenapa tumben otakmu waras, ayo sekarang kumpulkan ikannya,” sahut I Angsa.

In Balinese:   Orahina teken kliane I Nyoman Jater apanga mesuang kekenan pelas, laut ia morahan teken I Blenjo, “Wih… Njo, awake buin mani tundena ngayah tur mesuang kekenan pelas enyuhan a bungkul, Nyai bisa ngae pelas?” “Bisa, batek ngaput pelas gampang pelas mapaiasan,” keto sautne I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani semengane, buin Ida Sang Utamaniu ngagendong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngraos Pan Sari, “Nah Cai Belog, sawireh sanggahe suba tuduhan, keneh bapane bakal ngaraabin sanggahe baan eduk, buin mani bapa ngidih olas teken Cai bakal ajak bapa ngalih eduk ka alase,” keto abetne Pan Sari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pajalanè I Covid suba cara berèrong ngalih tumbal, tusing mikir bin mani bin puan jeg lagas nyakitin tanpa lawat, ngantos padem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita mani semenganne, mara bangun Bulan Kuning suba ngeling karena inget teken kalacuranne dadi jlema.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nasi tusing dadi lebihan apang tusing kena diabetes, ingetang masih misi ebe abedik apang ada energi, jukut palebihin apang buin mani semengan parus nyakitang basang.

In English:  

In Indonesian:   Kesana kemari bepergian ada yang menemani.

In Balinese:   Minakadi, "Tiang megae anggon medaar buin mani, tiang megae anggon makan sewai-wai.

In English:   Like, "I work to eat tomorrow, I work to eat every day, I'm not the same as government children, not the same as an artist who still has savings for backup".

In Indonesian:   Tempat kerja ditutup, murid-murid pada libur, semua jenis pekerjaan sekarang dikerjakan dari rumah.

In Balinese:   Ida Raden Dewi raris metaken teken wong jerone. “Eh Bibi bibi Sari dija nyai meli bungane ene?”buin mani ka pasar apang kacunduk teken dagang bungane ene.” Manine kairing Ida Raden Dewi lunga, matumbasan ka pasar.Gelisang carita raris kapanggih Men Bekung nyuun kranjang misi bunga mewarna warni.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   Sampun suwé Para Dewatané miwah Adityané sami mitehang Mandara Giri, kajaba raris minakadi: Ardha Candra (Bulan Sabit), Déwi Sri miwah Laksmi, Kuda Ucaisrawa (jaran makampid), Kastuba Mani raris sane kaping nguntat Dewi Dhanwantari sane makta Tirta Amertha.

In English:   This story comes from the Adi Parwa book, the first chapter (parwa) of the Mahabarata epic.

In Indonesian:  

In Balinese:   Bisa-bisa mani puan dewekne yadin kulawargane padidi ane lakar nepukin unduk buka keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida masabda di ajeng palinggih Prajapatine, “Yen makejang panjak tiange ambil Embok, nyen mani puan lakar ngaturin embok canang tuh ?”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nika ngeranayang titiang uyang krana kari nyewa kost, yening kaitung sampun 3 sasih titiang nenten maan nyinggahin kost titiange, pamuputne titiang nyuudang ngekost lan makta barang-barang mulih ke Karangasem ngucap mani PKM.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tumben mulih kampung kenehe linglung, kanti masare sing luung. "Bli, buin mani semeng atehang tiang ka umah bajang ngajak panak-panake maka telu.

In English:   Little by little I know how to make a living, so that my husband can just make a living overseas.

In Indonesian:   Jagung dan ubi yang ditanam saban hari, sekarang sudah siap dipanen.

In Balinese:   Mimih, sebet pesan keneh tiange dugasne ento, prajani tiang ngabarin kurenan tiange lewat WA, apang nyemput tiang buin mani semengne, aget masih nu ngelah kuota.

In English:   The advice of the village apparatus is correct and very good, I will live it, so that all the relatives, neighbors, and all other villagers can be safe and sound.

In Indonesian:   Untungnya pemilik kosan memberi keringanan membayar setengah harga.

In Balinese:   Panak-panake nu cerik, mani puan masekolah, sinah ngancan ngedenang tetagihanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani semenganne, para gajahe magedi uling sisin danune ngalih tongos anyar. “Sing perlu nglawan beburon gede ngadokang bayu akas, naya upaya rincikang pastika selamat rahayu idupe!” keto pabesen I Lambakarna tekening timpal-timpalne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan yening buin mani umat sane lianan ngelaksanayang tradisi lan budayannyane iraga patut ngajinin kawentenan tradisi punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani yening ngelah pipis lebian benehang nganggon, apang tusing nemu sengsaradi dinane buin mani.

In English:   Now, if you have money, it would be better to make the most of it, so you don't have trouble in the future.

In Indonesian:   Kini jika memiliki uang alangkah baiknya memanfaatkan sebaik mungkin, agar tidak kesusahan dikemudian hari.

In Balinese:   Sing bedik masih anak ane nyatua jani ngorta kemu buin mani sagét ngorta mai, kén sandang gugu?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kelian banjar nguduhang juru arahe mapangarah ka soang-soang krama, galah buin mani lakar sangkep di bale banjar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani masih bapa bakal ninggalin cening luas kagunung alas nangun kerti.

In English:  

In Indonesian:   Kelak esok hari ayah juga akan meninggalkanmu pergi bertapa ke gunung hutan.

In Balinese:   Mani jeg rasaang cai I Semut, tusing ja nyidang buin cai makiba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani jeg rasaang cai I Semut, tusing ja nyidang buin cai makiba.

In English:  

In Indonesian:   Rasakan sedihnya tidak ada yang akan membantumu ketika kesulitan.” Sekarang tibalah hari Lebah mempermainkan perasaan Semut.

In Balinese:   Buin mani icang buin lakar mautsaha ngalih amah-amahan padidi.” I Semut marasa padalem nepukin timpalne kena bencana buka keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani icang buin lakar mautsaha ngalih amah-amahan padidi.” I Semut marasa padalem nepukin timpalne kena bencana buka keto.

In English:  

In Indonesian:   Ia takut nanti tidak akan memiliki makanan yang cukup apabila memberikan makanan kepada Lebah.

In Balinese:   Sing, kema meme ngae ketipat, mani semengan icang majalan!” Kacrita di jalan liu anake nepukin ia pada jejeh maib, kadena gook memedi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing, kema meme ngae ketipat, mani semengan icang majalan!” Kacrita di jalan liu anake nepukin ia pada jejeh maib, kadena gook memedi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani puan yen cai nepukin keweh, kaukin adan wakene ping telu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani puan ubuhane punika lakar dadi jinah tur kaanggen nincapang perekonomian soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dipetenge ento inargamayang sakadi sang Lubdaka sane ngalaksanayang jagra, tiang magadang ngambar saluwir motif bunga, kupu-kupu miwah don-donan, buin mani semengne tiang langsung numas cet ring toko bangunan samping umah tiange, makejang sokasi memen tiange ane bolong-bolong tur maong malih pulas tiang apang jegeg nyelolet cara ane mulas.

In English:   Covid, Covid, Covid.

In Indonesian:   Malam itu bagaikan sang Lubdaka yang melaksanakan puasa, saya begadang menggambar segala motif bunga, kupu-kupu dan dedaunan, besoknya saya langsung membeli cat di took bangunan di samping rumah, semua wadah sesajen ibu saya yang lubang dan kotor saya cat agar cantik seperti yang ngecat.

In Balinese:   Buin mani semeng ne, tityang enten uliang munyine Elise sane ngelunin tityang uli sisi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani yen sube berkembang, wayan bebas sing susah buin care kene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yen bes mekelo nuutin ne madan himbauan, kintamani-pupuan-sidatapa ne ngenin irage, bin mani bin poan singade ape payu mekente.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing perlu joh-joh meblanja uling di hapene dogen bisa bin mani neked barangne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nu ngandelang jiwa kaum rebahan ane 24/7 gaene mecil HP anggon main-main gen sinah mani puan pasti ngae keweh dewek pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula tusing tawang apa ane tepuk buin mani, kadi ngendah pikayun Sang Hyang Tuduh micayang titah ring damuh Ida.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadine, tusing maan anake ngrunguin literasi, ane penting tuah apa ane dadi daar buin mani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan mula "PPKM" ngai covid ne merendah kasus ne , ne ngujang nak ngoyong jumah, nanging bin mani ne suba saget di rumah sakit merawat?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cicilan di bank, kredit motor, jeg mani pikirin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida masabda di ajeng palinggih Prajapatine, “Yen makejang panjak tiange ambil Embok, nyen mani puan lakar ngaturin embok canang tuh ?”.

In English:  

In Indonesian:   Selain itu, masyarakat Bali lupa menginstropeksi diri dan merasa paling benar.

In Balinese:   Murid tiange ane lenan ada masi ngorahang, dugas ia nagih ngidih pipis teken reramanne anggona meli paket data, jeg prejani reramane bangras ngopak pianakne, ngorahang alih-alihane jani keweh, kadirasa pipis anggon meli baas kal jakan buin mani konden karuan ngelah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kan sing, yen menurut titiang PPKM niki ten epektif pak malah ngae rakyat kecil nyangetang sengsara, ulian kenyate ngalih baas anggen jakan buin mani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani be guling, bin mani be tutu, idupe karasa mewah ulian liu maan gajih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gumine care jani, nak mekejangne keweh, ngalih gae keweh, ngenehang kel ajeng bin mani masih keweh, ulian gumine uyak corona, nanging tiang sing je nyerah lakar usaha, inget ken dewek jani suba ngelah nak cenik, medagang kajukut jemak tiange gaene, apang ade dogen pembelin baas ajak susu panake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani yen suba mupu apang ada anggo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gerit, aduh sing ngelah gegaen....., apa mani jakan??? ".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani semengan pesan ngangkid bubune,” keto munyinne Nang Bangsing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Negara konsumtif,

Mangkin dados budaya masyarakate, Sane sampun marajalela, Tusing ngitung mani puan,

Gengsine tetep majalan,

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani buin éda matari, buin kola sing ngemaang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semengan ngadep asil tegal di peken, tengai ngangonang sampi, sanjané ngalih isin tegal apang nyidang adepa buin mani semengané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   mani ne tiang bangun tiang langsung ke sekolah melaksana yang extra, sesi 3 sesi tiang mulih. (# SalamjiwaSeNi#)🤘👋

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Akeh permasalahan sane wenten akibat berita hoax anak lanang nyentana niki, mangkin iraga sebagai generasi penerus bangsa wajib memberikan penjelasan majeng ring krama Bali sinamian antuk napi sebenarnya nyentana niki, apang ten mani puan wenten permasalahan sane menyebabkan gangguan mental lan berimbas kepada hal-hal sane ten diinginkan ring masyarakat.

In English:   To other men to be held accountable for all their actions.

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani puan iraga ngortaang lantas Tri Hita Karana.

In English:   While we kept talking about Tri hita Karana (Three Cause of Joy: relationship with the Creator, relationship with each other, relationship with nature).

In Indonesian:   Besok lusa kita lalu membicarakan Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan).

In Balinese:   Somahe kal tunden ngae jaja iwel, buin mani kal giling cara tain cicing.

In English:  

In Indonesian:   Istrinya disuruh buat jajan iwel.

In Balinese:   Suba pada ingkup, tur suba pada mayah paturunan, lantas ia mulih morahan teken ane lua. “Men ceninge, buin mani lakar dini matuakan ajak timpal-timpale, nyai ajak i cening pada makejang, da nyen luas madagang, jumah magarapan, nyakan muah nglebengin ba celeng.” Masaut ane luh, “Ah, icang sing nyak apa nyen lakar mareren madagang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani apa bin puan

Bin abulan apa atiban

Mula sing karuan

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngandika Jero Dukuh tekén I Raréangon. "Cening Raréangon, buin mani semengan kema cening mulih, aturang I Lubangkuri tekén Ida.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani semenganné, I Rarengon nuturang ipianné tekén méménné, tur morahan lakar luas. Épot méménné ngaénang bekel, di subané pragat I Raréangon majalan luas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti keteduh ngantiang informasi, mare ade salah sinunggal timpale ane diosis ngorahang mani lakar mulih .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Begawan ledang naur utang Manik Angkeran ring bebotohe punika. “Inggih, bapa ngidih tempo tekening nanak, buin mani bapa lakar mayahin utangne Manik Angkeran,” sapunika panyawis Ida Begawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani uli desa Tambakan Gede Sandi lakar ngapelin Iluh Mongkeg, sing ngerunguang munyin pemerintah, keliwat rindu kone Gede Sandi ngajak tunangane, nanging lacur neked di umah ne Iluh Mongkeg, Gede Sandi boye je ngidang mangelut ngajak Iluh Mongkeg,

"Bli, ngujang mai? "Bli sube keliwat rindu jak iluh, sing kuat naanang be duang bulan lebih irage tuah pideo kolan gen Luh, ne bli ngabe Mawar merah buat iluh" "Behh ne be beli, sing nawang jani nu ade Virus Corona, kaden sube oraine, jaga jarak, pesu amen ade keperluan ane mendesak dogen, anggo masker bli! " "Ne sangat mendesak luh, hati tidak bisa menahan rindu ini luh" "Amen jani rage ngilangan rindu matepuk, jalane mani tiyang mati ulian beli ngabe virus, bli tusing ngidang buin metepuk jak tiang toh bli" "Mimih saja luh, ulian rindu beli sap jak aturan pemerintah, nah lamen keto bli lakar mulih suba, nyanan ka pideo kol amen bli sube neked jumah luh" "Nah bli ingetang ngumbah lima nah, to sube Ade Hentenitaiser bli" "Nah luh" Ulian social dintancing tusing payu Gede Sandi maan ngelut Iluh Mongkeg, metepuk, negak jarak 1 meter "Nah kanggoang deen sube malu, daripada tunangane mati kene virus, adian taanang sube malu, aduhhh Coronaaaa encol sube ilanggg tiang dot gati sube ngelut tunangan tiange"

Kanggoang jani matunangan Online malu

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani kema dauhin panjak gelahe makejang, patih, tandamantri, parawira apang siaga buin mani semengan bakal ngrejek I Lalumbang.” Buin maninne, pasemengan pesan mara galang kangin suba pada sregep panjake sarwa senjata luire keris, tumbak, klewang lakar ngrejek Ida Mpu Lalumbang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jek keweh asane tiang mimpas, tapi tiang sing nyerah jak jalane cenik asal be ngidang tangkil jek lagas semeton nah di neked di purae mih legan bayue ton sakewale semeton biaya perjalane be ton jek ngae donpet puyung semeton, tapi sing kenape semeton nyen nawang mani begaen maan rejeki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen mani pandemic covid suba suud, tiang lakar seleg magae apang liu ngelah tabungan, mabuka uling semengan neked semangan. 24 jam nonstop.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali Software