Nandurin Karang Awak

IMG-20200607-WA0010.jpg
0
Vote
Title
Nandurin Karang Awak
Related Places
  Writer(s)
  • Property "Writer" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Elida
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Caption

   Description


   In English

   In Balinese

   Satua ring panepi siring Dumun dugas masuk masekolah ngarereh sane mawasta Sarjana Pendidikan, aget pisan I meme sareng I Bapa nenten keni iusan gegodan pis dollaran. Akeh semetone ngadol tanah carik anggena ngawangun villa teken pengedene. I Meme sareng I Bapa seleg makarya di carike nandurin karang awak, ngantos nyidang tamat tur polih pangupajiwa dados guru yadiastun kari guru ngabdi. Sane mangkin, sasukat wenten panglalah covid-19, titiang kanikain mangda makarya ring jero, ngicenin sakancan paplajahan online majeng ring sisiane. Kahanan puniki ngranayang titiang malih Nandurin Karang Awak , antuk mlajahin makarya konten-konten paplajahan ring sosmed tur kasobyahang ring para sisia. Anggene bekel sareng sisiane malajah ring jero soang-soang. Panglalah covid-19 puniki banget karasayang ring sektor ekonomi kramane, kabrebehan puniki satmaka gumine grubug, akeh nepukin pakewuh. aduh.... Gerit, aduh sing ngelah gegaen....., apa mani jakan??? . Kenten semetone ngrengke kadi puniki, semeton sane ipidan ngadol carikne aji dollaran. Astungkara, yadiastun titiang sakeluarga keni panglalah covid-19, kari nyidang maulehan di carike, cingakin je Padine suba mabot, pun kuning-kuning. mriki... Mriki alit-alite, ka carike sareng bapa, ditu ngulah kedis sambilang malayangan . Sisiane malajah ring jero, kreatif pisan makarya layangan. Nandurin karang awak ngangge sakancan aji pangeweruhan, sampunang rered

   In Indonesian