Bapa

bp
  • father
Media
bapa
Kasar
'pa; bapa
Halus
guru; haji
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Bapan tiange petani.
My father is a farmer.

Tiang mabasa Bali teken meme lan bapa ring jumah.
No translation exists for this example.

No translation exists for this example.

Bapa sadina - dina ke peken ngadep siap lan taluh
father every day to the market selling chicken and eggs

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   I Bapa mulih ngaba satua lakar baange Nam.

In English:   Father said, he found the most beautiful flower in the world.

In Indonesian:   Kata ayah, ia menemukan bunga yang paling indah di dunia.

In Balinese:   I Bapa nyatua, ia nepukin bunga ane paling luunga di gumine.

In English:   Father said, he found the most beautiful flower in the world.

In Indonesian:   Kata ayah, ia menemukan bunga yang paling indah di dunia.

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang….uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makaad cai makaad Grantang, nirguna bapa ngelah panak buka cai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane joh I Grantang liwat, teka lantas I Cupak turnakonang adine I Grantang. “Meme…Bapa…adin kolane dija? ” Mesaut laut bapane, “Adin I Dewane suba tigtig bapa tur suba tundung bapa uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dumadak-dumadik sepatilar tiang uli jumah bagia idup bapa miwah belin tiange I Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane joh I Grantang liwat, teka lantas I Cupak turnakonang adine I Grantang. “Meme…Bapa…adin kolane dija? ” Mesaut laut bapane, “Adin I Dewane suba tigtig bapa tur suba tundung bapa uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme bapane tengkejut ningehin eling panakne tur nyagjag laut nakonin,”Cening-cening bagus Wayan Cupak anake buka cening ngudiang cening padidi mulih buine blolotan, men adin ceninge I Made Grantang dija?” Disubane keto petakon reramane, laut masaut i Cupak sambilange ngeling. “Kene ento bapa lan meme Kola anak uli semengan metekap dicarike I Grantang anak meplalianan melali dogen uli semengan, buine ia ento ngenemin anak luh-luh dogen gaene”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane joh I Grantang liwat, teka lantas I Cupak turnakonang adine I Grantang. “Meme…Bapa…adin kolane dija? ” Mesaut laut bapane, “Adin I Dewane suba tigtig bapa tur suba tundung bapa uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani apang tawange rasan mayusne ento.” Mara keto pasaut bapane I Cupak ngeling gelur-gelur tur mamunyi : “Ngudiang ketang bapa adin kolane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   A: Bapa,…wenten buron akeh masliweran.

In English:   Cutting trees indiscrimately.

In Indonesian:   Menebang pohon semaunya.

In Balinese:   A: Ento Bapa,…

In English:   Throwing litters carelessly.

In Indonesian:   Membuang sampah sembarangan.

In Balinese:   I Rajapala ngusap-ngusap duur I Durmane sarwi ngomong, “duh cening Durma pianak bapa, tumbuh cening kaasih-asih pesan.

In English:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin mani masih bapa bakal ninggalin cening luas kagunung alas nangun kerti.

In English:   Buin mani masih bapa bakal ninggalin cening luas kagunung alas nangun kerti.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, amonto bapa mituturin cening, dumadak Ida Sang Hyang Widhi Wasa sweca mapica karahayuan tekening cening muah bapa”.

In English:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, amonto bapa mituturin cening, dumadak Ida Sang Hyang Widhi Wasa sweca mapica karahayuan tekening cening muah bapa”.

In English:   Kacarita jani I Durma suba ngayah, malajah di pesraman Jero Dukuhe.

In Indonesian:  

In Balinese:   Dané muruk ngambar ring I Wayan Taweng (bapa) lan I Wayan Béndi (bli).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas nyeritin reramane, “ Bapa, wenten bojog ring krangkenge”, keto raos Ni Ayu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinaka Oka saking “Blanco sané kasub kasumbung”, Mario ngamolihang tantangan saneé abot, molihang embahan seni saking sang Bapa, kawagedannyané nyansan limbak ring lanskap luas sané madué visi ngawerdiang saha ngalimbakang budaya Baliné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tain sampiné kakajang tur kasambehang di tegalé ané suba suud tengalana tekén i bapa di limang dina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Embas ring warsa 1954 mawit saking bapa sané maka diplomat mawangsa Indonesia lan mémé mawangsa Turki, fotografer lan pangawi Rio Helmi sampun motrék makudang-kudang genah ring Asia lan nyurat indiké punika ring warsa 1978.

In English:   He writes in Indonesian and English, and blogs about a wide range of topics including for the Huffington Post and the website ubudnowandthen.com dedicated to his hometown Ubud.

In Indonesian:   Rio sudah tinggal di Bali selama lebih dari tiga dekade, dan fasih dalam lima bahasa.
  1. Barry Marshall youtube videos