What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Segara Kertih

20231109T054844247Z234265.jpg
Title
Segara Kertih
Affiliation
SMKN 7 DENPASAR
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
PRIBADI
Video Credit/Source
PRIBADI
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

TEMA SEGARA KERTIH

Om Swastiastu Majeng ring: Manggala panitia basabali Wikiton sane mustikayang titiang, Dane nara wakya bassa Bali wikithon sane Kusumayang titiang, Para panureksa sane Singgihang Titiang.

Angayubagia aturuningang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning malarapan sih asung kerta wara nugrahan Ida Sang Hyang Widhi, mawinan titiang pingkalih ida-dan sida mangguh karahajengan, sida masadu mapadu wedana rahinan mangkin. Gargita dahat manah titiang, riantuk kaic nin galah matur amatra, nganinin indik murdan pidartan titiang segara pinaka prananing kauripan Pariwisata ring Bali . Mogi asung kerta nugraha Ida Sang Hyang Widhi, prasidha nemu margi san antar majeng ring sikian titiang kaping kalih ida dan sinamian, mersidayang ngamangguhang karahayuan ring sajeroning utsaha. Ida dan sareng sami, sayuwakti sekadi mangkin, rumasa sami sampun uning ring kaw ntenan kauripan pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab tur utsaha manggala pamerintah, manggala adat lan idadan para guru sareng sami. Inggian punika sampun kasidan mapikolih. Mungguing bhoga, upabhoga, lan paribhoga sami sampun sapatuta. Sarana makadi margi, listrik genah malajah marupa sekolah, gedung kesenian, pasar, bal banjar, miwah paw ntenan pacentokan utawi lomba-lomba seni Budaya Bali tur san lienan sampun w nten kadi babuatan .

Siosan punika, patut kauratiang mangkin, napik pasisi sane marupa tetamian leluhur iraga puniki nenten patut polih uratian?. Indayang ida-dane ngemanahang soang-soang,ring dija yening kahanan pasisine becik,asri puniki prasida jagi nyokong kahanan pariwisata ring Bali. Ida dane sinamian sane banget kusumayang titiang. Sakadi ketah kauningin, kantos mangkin jagat Baline kantun kaanggen pinaka daerah tatujon wisata Indonesia bagian tengah. Madasar indike punika sajeroning ngupapira kahanan segara puniki janten sampun becik pesan mangdane wisatawan sane rauh ka pasisi prasida kalangen ring sajeroning ngaksi kaasrian segarane. Yening kahanan segara sampun asri sinah wisata sane rauh pacang seneng,napimalih kantos prasida nudut wisatawan tiosan sangkaning foto-foto genah pasisi ring Bali sane asri. Tiosan segara pinaka prananing kauripan pariwisata ring Bali, segara puniki taler patut kalinguang manut Yayur weda XXV.17 tan maataa pertivi tat vita dyauh . Artosnyane langit pinaka bapa miwah pertiwi dados Ibu. Naler ring Akasa wenten Surya ring bumi wenten segara. Surya manyunarin segara nerus mumbul dados mega. Madasar antuk punika makasami jadma patut nyaga tur ngupapira segara pinaka prakerti sane utama. Napi malih kawentenan upacara melasti ring segara nyabran a warsa sinah kahanan sagara janten mangda becik. Upacara melasti puniki kategesang naler manut lontar Sang Hyang Aji Swamandala miwah lontar Sunarigama Malasti ngarania ngiring prawatek Dewata Angayut aken laraning jagat, papa klesa, letuhing bwana ngamet sari amreta ring telenging segara. Sane mangkin, sapunapi carane mangda segara punika tetep asri tur becik? Indayang Ida-dane ngemanahang Manut titiang nenten ja tios, mawali nginggilang kauripan gotong royongmikukuhin wirasa sagilik saguluk salunglung sabayantaka gumanti prasida molihang kasukertan jagat Bali, pamekasne nyaga kasukertan segarane.

Inggih ida-dane sinamian sane mangkin cutetang titiang daging pidarta titiang puniki. Midabdabin kahanan segara ring kauripanne mangkin patut makasami lingu nyaga ngupapira segara, duaning segara pinaka prananing pariwisata Bali miwah prakerti sane utama nyujur jagat mangda jagate nenten kaon utawi leteh. Sadurung titiang puputang pidarta puniki, idayang piragiang lan kayunin tembang puniki: NGIRING SARENG-SARENG JAGA LAN LESTARIANG NGIRING SARENG-SARENG NGRAJEGANG KEASRIAN SAGARA Inggih,asapunika titiang prasida maatur-atur ring galah san becik puniki. Matur suksma majeng ring uratian idadan , menawi w nten basa basitha n nten manut anggah-ungguhing basa Bali miwah tan kearsa ring manah soang-soang, lugrahang titiang nunas geng rena pangampura. Inggih puputang titiang antuk parama santih.

Om Shantih Shantih Shantih Om

Olih I Made Juliadi Supadi

In Indonesian