Pidarta

From BASAbaliWiki
pid(t
Root
pidarta
Other forms of "pidarta"
Definitions
  • speech; discourse; oration en
  • pidato; ceramah; orasi id
Translation in English
speech; discourse; oration
Translation in Indonesian
pidato; ceramah; orasi; uraian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
dato (Nusa Penida); datuh (Nusa Penida)
Sentences Example
Balinese
Titiang nyarengin pacentokan pidarta ring sekolah
English
I join the speech contest at school
Indonesian
Saya mengikuti lomba pidato di sekolah
Balinese
Ong swastyastu,

Suksma indik galah sane sampun kacumawisan ring padewakan titiang. Angayubagia atur titiang ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning pasuecan ida i raga prasida mapupul i riki. Ring galah sane becik puniki, titiang jagi midartayang indik "Ngrajegang Palemahan ring Pandemi Covid 19" Inggih ida dane sareng sami, jagat Baline mangkin kabrebehin panglalah covid 19 sane ngranayang krama bali mangda meneng ring jro soang-soang. Ring kahanan sakadi mangkin, i raga sami patut ngrajegang palemahan mangdane virus covid punika prasida ical. Ngrajegang palemahan punika i raga patut ngupapira kabersihan lingkungan ngawit saking jro soang-soang, mareresik kamar, natah, miwah sane lianan mangda i raga satata bersih tur terhindar virus punika. Lianan ring punika, i raga taler dados nanem entik-entikan organik mangda jro i raga asri tur bersih. I raga dados yowana mangda satata ngrajegang palemahan mangdane gumi baline prasida ajeg tur lestari.

Inggih ida dane sinamian wantah asapunika sane prasida aturang titiang. Manawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa ida dane, titiang nunas geng rna pangampura. Inggih puputang titiang pidarta puniki antur paramashanti. Om shanti, shanti, shanti, om
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Sadurunge titiang ngaturang pidarta puniki, pinih riin titiang ngaturang suksmaning manah antuk galah lan galah sane kapaica ring titiang, antuk ngaturang pidarta pangapti majeng ring pamerintah Bali sane mamurda "KEMACETAN YANG TERJADI DI BALI".
English
Before I deliver this speech, I first want to thank you for the time and opportunity given to me to deliver my speech of hope.
Indonesian
Kemacetan lalu lintas timbul karena volume kendaraan bermotor tidak sebanding dengan volume jalan.
Government " KEMACETAN YANG TERJADI DI BALI "
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,duaning sangkaning pasuecan ida,titang ngiring idadane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.Ring galahe mangkin,lugrayang titang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government (Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida )
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda AJEG BALI.
English
-
Indonesian
-
Government AJEG BALI
Balinese
Ring galahe sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda  AKEHNYANE PELECEHAN OBJEK WISATA SUCI RING BALI.
English
-
Indonesian
-
Government AKEHNYANE PELECEHAN OBJEK WISATA SUCI RING BALI
Balinese
Kadi asapunika pidarta bawak sane prasida aturang titiang ring galahe sane becik puniki, titiang muputang antuk parame shanti.
English
-
Indonesian
-
Government AKEHNYANE PELECEHAN OBJEK WISATA SUCI RING BALI
Balinese
pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring ida sang hyang widhi wasa,duaning sangkaning pasuecan ida,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara wikithon partisipasi publik bali borarasi ring galahe mangkin lugragang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Bali Berduka Yadiastun para semeton sareng sami, kematian nenten dados ngurahang ring Bali, tur kasunarin olih pengendara sane nenten ngelarang pamunduhan lalu lintas, contoh sane kaanggen dados mangda polih kalaksanayang sane nenten ngupaya.
English
-
Indonesian
-
Government AKSI KEBUT-KEBUTAN DI BALI
Balinese
Ritanjekan mangkin puniki ledangang tityang jagi ngwacen pidarta indik “ AKEHNYANE WNA NGERUSUH RING BALI”.
English
-
Indonesian
-
Government Akehnyane WNA Ngerusuh Ring Bali
Balinese
Inggih asapunika pidarta saking tityang, dumogi pemerintah sida gelis menindaklanjuti permasalahan puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Akehnyane WNA Ngerusuh Ring Bali
Balinese
Inggih, wantah asapunika atur titiang, tan lali titiang nunas geng rena pegnampura yening wenten kaiwangan miwah kakirangan titiang ring sajeroning daging pidarta puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
Balinese
Ida dane sane wangiang titiang, ring galah sane becik puniki purun titiang jagi ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya.
English
-
Indonesian
-
Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
Balinese
Ring galahe sane mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurde ANGGE HAK MEMILIH SANE BECIK.
English
-
Indonesian
-
Government Anggen hak memilih sane becik
Balinese
Sedurung nyane lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia miwah suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa riantukan sangkaning asungkarta waranugraha Ida titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul iriki jagi ngemiletin wimbakara orasi utami lumbrahnyane pidarta basa bali ring rahina sane becik sekadi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government LRT Ngentosin Setra
Balinese
Bapak miwah ibu calon Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Bali sane banget kusumayang titiang Taler para pamilet wimbakara orasi utawi pidarta sane banget tresnasihin titiang
English
-
Indonesian
-
Government LRT Ngentosin Setra
Balinese
Ring galahe sane becik sekadi mangkin, titiang pacang ngaturang pidarta sane mamurda "Awig sane nenten wicaksana antuk panjak kasta sudra"
English
-
Indonesian
-
Government Awig sane nenten wicaksana antuk panjak kasta sudra
Balinese
Ring galah globalisasine mangkin meakeh pisan piranti itawi aplikasi aplikasi,media sosial, website miwah sane tiosan, piranti punika kadadosag pangangge semeton sami para sisya lan mahasisyane antuk ngemulihang pidarta utawi informasi lan kadadosang piranti antuk mligbagan utawi diskusi para yowanane rikala nunas ajah-ajah ring sekolah utawi Uiversitas.
English
-
Indonesian
Di era globalisasi ini terdapat banyak sekali aplikasi, media sosial ,wibsite dan lain-lain berbagai media atau sarana tersebut dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat baik murid sekolah maupun mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan dipergunakan sebagai sarana diskusi, disaat para mahasiswa menjalani perkuliahan di universitas.
Literature Manfaat kamus basabali wiki
Balinese
Pinih Ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida sang hyang Widhi Wasa wantah sangkaning pasuecan Ida, iraga prasida mapupul iriki, ring galahe sane becik puniki titiang pacang maktayang pidarta utawi orasi sane mamurda baya pengangguran ring bali
English
-
Indonesian
-
Government BAYA PENGANGGURAN RING INDONESIA
Balinese
Suksmaning manah aturang titiang majeng ring panurekse,suksme antuk galah sane ketibe ring padewekan titiang,sadurung titiang ngaturang pidarta, pinih riin ngiring ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Shang yang Widi Wasa malarapan antuk puja pangan jali umat "Om Swastyastu" Sane mangkin titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda "Bahaya Sampah Plastik"
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya Sampah Plastik
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda “Baya Luu ring Bali”.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya Sampah di Bali
Balinese
Inggih punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang punika kanggen tur goen kawi gunanyane, maka panguntap titiangngaturang Prama Shanti.
English
-
Indonesian
Semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Sang Hyang Widhi,
Government Bahaya narkoba
Balinese
Ring galah e sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet.
English
-
Indonesian
-
Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Balap liar
English
-
Indonesian
-
Government Balap Liar
Balinese
ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Bali Berduka Yadiastun
English
-
Indonesian
-
Government Balap liar di jalan
Balinese
Suksma antuk galah sane kapaica ring titiang, ngaturang pidarta utawi orasi indik pikobet sane patut kauratiang olih calon pemimpin bali
English
-
Indonesian
-
Government Bali Nenten Estetik, Antuk Tata Ruang Sane Kirang Becik
Balinese
Ring galah lan genah sane becik puniki, titiang jagi ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda " Bali Padet Bali Macet" Ida dane sinareng sami, sire sane ten inguh miwah pengeng nyingakin kemacetan ring daerah Bali sane mangkin?
English
-
Indonesian
-
Government Bali Padet Bali Macet
Balinese
Mungkin melalui cara" sejadi meningkatkan efisiensi sistem lalu lintas, membangun infrastruktur sane memadai, menyediakan transportasi umum, miwah menata utawi mengatur tempat parkir ring masyarakat, Wantah asapunika Pidarta miwah orasi sane karyaning titiang, titiang nunas mangda para Pemimpin ring tahun depan dados ngicenin solusi antuk menciptakan BALI INDAH TANPA KEMACETAN.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Padet Bali Macet
Balinese
Ring Galahe Mangkin, Lugrayang Titiang Antuk Ngaturang Pidarta utawi Orasi Sane Mamurda …..
English
-
Indonesian
-
Government Bali Tanpa Kemacetan
Balinese
Mungguing pidarta utawi orasi sané jagi aturang titiang mamurda “Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali”.
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, titiang pacing ngawedar orasi sane mamurda : NARKOBA Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pidarta indik narkoba sane sampun dados momok sane ngenyudin bangsa miwah negara Indonesia.
English
-
Indonesian
-
Government Baya Narkoba
Balinese
Ring galah mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Baya Pariwisata sane Nyansan Nglimbak ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Baya Pariwisata sane Nyandan Nglimbak ring Bali
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Baya Penyakit Menular ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Baya Penyakit Menular ring Bali
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Baya Penyakit Menular ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Baya Penyakit Menular ring Jagat Bali
Balinese
Ring galahe mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Baya sampah antuk gumi umi pariwisata Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Baya sampah antuk gumi pariwisata Bali
Balinese
Ring panguntat pidarta titiangé, titiang mapinunas mangda iraga sareng sami prasida nunggil ngarepin pikobet indik pangargan beras.
English
-
Indonesian
-
Government Beras antuk kahuripan krama bali
Balinese
Ring galahe sane becik puniki purun titiang ngaturang pidarta sane mamurda "Bullying Ring Sekolah".
English
-
Indonesian
-
Government Bullying Ring Sekolah
Balinese
Titiang Putu Dheva Winda Angelia, Saking SMASK Santo Yoseph ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda masalah bullying ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Bullying
Balinese
Ring galahe mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda "Dinamika Praktik Pemungutan Liar".
English
-
Indonesian
-
Government Dinamika Praktik Pemungutan Liar
Balinese
Sampunang lali titiang matur suksma antuk galah ngaturang pidarta indik panglalah miwah panglalah game online majeng ring para yowana, lingkungan, para wong tua, taler iraga sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Merdeka
Balinese
Sampunang malaksana sane kaon sakadi mamunyah, mamotoh, ngawedarang pidarta sane nenten jakti, lan parilaksana nenten manut sane tiosan. 
English
Do not behave in a bad manner such as drinking alcohol, gambling, spreading hoax, and other bad behavior.
Indonesian
Janganlah berperilaku yang tidak baik seperti minum minuman keras, berjudi, menyebarkan berita yang tidak benar, serta perilaku tidak baik lainnya.
Comics Generasi Milenial Nagingin Kemahardikaan Antuk Parilaksana Sane Becik lan Positif
Balinese
Ring galahe sane becik mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda "PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING SAWENGKON PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI".
English
-
Indonesian
Yang Terhormat bapak dan ibu dewan juri.
Government Government PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING WEWIDANGAN PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI
Balinese
Ring galahe mangkin, malarapan antuk punika titiang jaga ngaturan pidarta orasi sane mamurda bhakti ring guru pengajian.
English
-
Indonesian
-
Government Guru pengajian
Balinese
Inggihan karya paneges sane rumasuk ring pidarta inucap inggih punika Sang Hyang Kamahayanikan (1957) lan Sarasamuscaya ( 1967 ).
English
The translation model developed by IGB Sugriwa in the Kakawin Rāmatantrais formulated into four stages, namely (1) kosabasa (vocabulary); (2) kretabasa(grammar), (3) bhasita paribhasa (language style); and bhasita mandala (cultural context).
Indonesian
Model penerjemahan yang dikembangkan oleh IGB Sugriwa dalam Kakawin Rāmatantrais dirumuskan menjadi empat tahap, yaitu (1) kosabasa (kosa kata); (2) kretabasa (tata bahasa), (3) bhasita paribhasa (gaya bahasa); dan bhasita mandala (konteks budaya).
Scholars Room IGB Sugriwa's Model of Translation in Kakawin Rāmatantra: The Effort to Continue the Springs Of Literature to Various Eras
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, titiang jagi ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Jagat Kertih.
English
-
Indonesian
-
Government Jagat Kertih
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda JAGAT RESIK, IRAGA RAHAYU.
English
-
Indonesian
-
Government Jagat Bersih, Iraga Rahayu
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Wdhi Wasa,duaning sangkaning pasuecan ida ,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi ,Ring galahe mangkin,lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda KAHANAN JALAN RING NUSA PENIDA.
English
-
Indonesian
-
Government KAHANAN JALAN RING NUSA PENIDA
Balinese
Ring galahe sane becik sekadi mangkin titiang pacang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda “Kakirangan Kualitas SDM Lokal”
English
-
Indonesian
-
Government KAKIRANGAN KUALITAS SDM LOKAL
Balinese
Duaning sangkaning galah sane sampun kaatur antuk titiang.Lugrahayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda KASUS RABIES RING BALI
English
-
Indonesian
karena atas karunianyalah kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat.
Government KASUS RABIES RING INDONESIA BALI
Balinese
Inggih para panureksa lan ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, wantah asapunika pidarta sane prasida atur uningayang titiang ring galahe sane mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government KENAKALAN ANAK REMAJAN
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturan rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa ,duaning sangkaning pasuecan ida, titian ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara wikithon partisipasi Publik Bali Berorasi .Ring galahe mangkin lugrayang titian ngaturan pidarta utawi orasi sane mamurda” KIRANGNYANE KAPAL LOGISTIK SANE NYEBRANG KE NUSA PENIDA”.
English
-
Indonesian
-
Government KIRANGNYANE KAPAL LOGISTIK SANE NYEBRANG KE NUSA PENIDA
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,duaning sangkaning pasuecan ida,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi,Ring galahe mangkin,lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Krisis Toya Ening Ring Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government KRISIS TOYA ENING RING NUSA PENIDA
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara wikithon partisipasi public Bali berorasi ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda “Kahuripan parajana sane nenten mampu ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Kahuripan Parajana Sane Nenten Mampu Ring Bali
Balinese
Dumogi antuk pidarta puniki, Ampurayang yening wenten kaiwangan kruna utawi iwang, titiang matur suksma.
English
-
Indonesian
-
Government Kakirangan Sarana Miwah Prasarana Fasilitas Sane Jangkep Ring Sekolah
Balinese
Asapunika pidarta sane prasida aturang titiang, nunas sinampura yening wenten atur titiang sane iwang tur ten manus rung arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Kasus Bunuh Diri Ulian Penyakit Mental
Balinese
Ring dina puniki titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda " Kasus Bunuh Diri Ulian Penyakit Mental"
English
-
Indonesian
-
Government Kasus Bunuh Diri Ulian Penyakit Mental
Balinese
Duaning sakaning asung kerta wara nugraha ida titiang punika taler ida dane sinareng sami prasida masadu ajeng ring galah sane becik puniki, melarapan antuk punika titiang jaga ngaturang pidarta orasi sane mamurda Kautaman Sang Maraga Guru Wisesa
English
-
Indonesian
-
Government Kautaman Sang Meraga Wisesa
Balinese
Wantah kadi asapunika minakadi atur titiang, minab wenten iwang ring sajeroning nitiang maktayang pidarta Orasi puniki, titiang nunas angung rna pangampura, sineb titiang antuk parama santih, Om Santih santih santih Om
English
-
Indonesian
-
Government Kautaman Sang Meraga Wisesa
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, titiang ngaturang pidarta indih "palemahan", utaminnyane indik uratin sajeroning nglestariang palemahan.
English
-
Indonesian
-
Government Kebersihan Lingkungan
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda "Kebudayaan Bali Terancam".
English
-
Indonesian
Pertama tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasayang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dalam acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
Government Kebudayaan Bali Terancam
Balinese
Dumogi antuk pidarta puniki, Ampurayang yening wenten kaiwangan kruna utawi iwang, titiang matur suksma.
English
-
Indonesian
-
Government Kekurangan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang memadai di Sekolah
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda "Kemacetan Padat ring Bali"
English
-
Indonesian
-
Government Kemacetan Padat ring Bali
Balinese
sadurung titiang nelatarang pidarta utawi orasi, ngiring sareng sareng ngaturang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning Asung Kerta Wara Nugraha Ida iraga sareng sami prasida mapupul ring rahina sane becik puniki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Beroasi.
English
-
Indonesian
-
Government Kemiskinan Ekstrem Ring Bali Sayan Nincap
Balinese
Jani titiang ngaturang pidarta berjudul sane KORUPSI.
English
-
Indonesian
-
Government Kenken carane nyetop kasus Korupsi di Bali?
Balinese
Jani titiang ngaturang pidarta berjudul sane KORUPSI.
English
-
Indonesian
-
Government Kenken carane nyetop kasus Korupsi universitas di Bali?
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Kerugian saking macet transportasi.
English
-
Indonesian
-
Government Kerugian saking macet transportasi
Balinese
Om Swastiastu Kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa santukan asung kertha wara nugraha ida, ring galaH puniki titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Kawentenan Luu Ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Kewentenan Luu Ring Bali
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda “Kirang Merata Nyane Kesejahteraan Antar Wewidangan Ring Bali”.
English
-
Indonesian
-
Government Kirang Merata Nyane Kesejahteraan Antar Wewidangan Ring Bali
Balinese
Sadurung titiang ngawitin pidarta puniki, lugrayang titiang ngaturang puja pangastungkara malarapan antuk parinama "Om Swastyastu" Wastan tiang Ni Kadek Vina Ambara Dewi miwah wastan timpal tiang Ni Luh Gede Reva Mustika Andari saking SMA Negeri 1 Kerambitan.
English
-
Indonesian
-
Government Kriminalitas sane magenah ring bali
Balinese
Yéning iraga wantah ngaryanin acara utawi kegiatan Bulan Bahasa Bali sané madaging lomba aksara, lomba pidarta basa Bali utawi sané lianan, iraga pasti milih anak sané prasida nglaksanayang punika, anak sané nénten prasida pastika pacang kaicalang, nénten wénten gunanipun.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Basa Bali
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda ”Krisis Literasi Ring Kalangan Yowana Ring Sajebat Bali.” Literasi inggih punika kawagedan ring sajeroning ngwacen lan nyurat.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Literasi Ring Kalangan Yowana Ring Sajebat Jagat Bali
Balinese
Sane kapertama ngiring iraga ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, ring semeng puniki titiang miwah Ida dane sareng sami dados mapupul lan ngamiletin sajeroning acara Wikhiton Partisipasi Publik Bali Berorasi, Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Krisis Petani Muda ring Bali Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, ajeng-ajengan sane sering iraga ajeng punika wantah pikolih saking para pertanian, wenten makudang-kudang hasil pertanian minakadi ajengan pokok, buah-buahan, miwah sane lianan.
English
First of all, let us express our praise and gratitude to Ida Sang Hyang Widhi Wasa because of His blessing and grace this morning we were able to gather and carry out a series of activities for the Bali Public Participation Wikhiton oration competition, here, allow me to deliver a speech or oration entitled The Young Farmer Crisis in Bali Distinguished guests, the food that we consume and enjoy every day is the result of processing ingredients from agricultural products.
Indonesian
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karna atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan serangkaian kegiatan lomba Wikhiton Partisipasi Publik Bali Berorasi, disini ,izinkan saya untuk menyampaikan pidato atau orasi yang berjudul Krisis Petani Muda di Bali Para hadirin yang saya hormati, makanan yang sehari-hari kita konsumsi dan kita nikmati merupakan hasil dari pengolahan bahan-bahan dari hasil pertanian, hasil pertanian di Bali sangat beragam mulai dari makanan pokok , buah-buahan dan lainnya.
Government Krisis Petani Muda Di Bali
Balinese
Ngiring makakalihang pilihan ring Pemilu 2024 puniki, titiang ngelanturang pidarta utawi orasi sane nganutin permasalahan sane wenten ring Bali inggih punika "Kualitas Fasilitas Sane Sampun Tersedia Ring Bali".
English
-
Indonesian
-
Government Kualitas Fasilitas Sane Sampun Tersedia Ring Bali
Balinese
Ring galahe sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi ngenenin idik pikobet sane wenten ring Bali sane mamurda Leluu Di Pesisi.
English
-
Indonesian
-
Government LELUU DI PESISI
Balinese
Sedereng titiang ngawitang pidarta ne mangkin, ngiring ulengan pikayun melarapan antuk pangastungkara panganjali umat.
English
-
Indonesian
-
Government LESTARIANG SENI LAN BUDAYA BALI
Balinese
Ring galahe mangkin, malarapan antuk punika titiang jagi ngaturan pidarta orasi sane mamurda “Lingkungan”.
English
-
Indonesian
-
Government LINGKUNGAN
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi, suksma antuk galah sane kapaica ring titiang, titiang saking SMK N 2 SERIRIT, lugrahang titiang ngenahang angga, titiang mawasta Putu Wesi Sastriani, ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Lapangan Kerja ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Lapangan pekerjaan
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi, titiang Putu Wesi Sastriani, saking SMK N 2 Seririt, ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Lapangan Kerja ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Lapangan Kerja
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mejudul “Ngelestariang Seni lan Budaya Bali”.
English
-
Indonesian
-
Government Covid-19
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature "NARKOBA"
Balinese
Ring galahe puniki kamargiang tigang wimbakara inggih punika wimbakara Masatua olih ibu" PKK desa Jagapati, wimbakara Pidarta Bahasa Bali olih bapak" kelian adat desa Jagapati miwah wimbakara Nyurat Aksara Bali olih alit" desa Jagapati.
English
-
Indonesian
-
Literature BULAN BAHASA BALI V SEGARA KERTI
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda “Baya Luu ring Bali”.
English
-
Indonesian
-
Literature Bahaya Sampah di Bali
Balinese
Inggih punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiangngaturang Prama Shanti.
English
-
Indonesian
-
Literature Hrapanuntuk calon pemimpin yang terpilih di tahun 2024
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Narkoba ngawinan kaon
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Narkoba
Balinese
Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan Narkoba puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Narkotika
Balinese
Ring bulan Februari Bupati Badung Nyoman Giri Prasta S.Sos ngicénin pidarta indik pamargi nambakin sasab Corona puniki mangdané nénten ngranjing ka jagat Badung.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyadokang Indik Pariwisata Ring Badung Sasampune Mrana Corona
Balinese
Pangajap-ajap titiang mangda para krama Bali ring masa sané pacang rauh sayan nglestariang basa Bali, duaning ring aab jagat Bali puniki, sampun akéh wénten cara sané prasida nglestariang basa Bali, minakadi: Pidarta basa bali, ngwacen lan nyurat aksara bali, mesatua bali, lan debat basa bali
English
-
Indonesian
-
Literature Upaya Pelestarian Bahasa Bali
Balinese
Ring galahe sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda MABUSANA ADAT BALI SANE BECIK.
English
-
Indonesian
-
Government MABUSANA ADAT BALI SANE BECIK
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Macet ring Margi Bali
English
-
Indonesian
-
Government Macet ring Margi
Balinese
Ring rahina ne mangkin, titiang jagi maktayang pidarta utawi orasi sane mamurda ”Pemimpin Baru, Bali Baru”.
English
-
Indonesian
-
Government Manggala Anyar, Bali Anyar!
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Margi Cupek Ngewetuang Macet Ring Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government Margi Cupek Ngewetuang Macet Ring Nusa Penida
Balinese
Om Swastyastu, sane wangiang titiang pare angga panureksa,Sapunika taler ,para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang

Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning pasuecan ida titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bororasi , Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda “Margi Usak Serahina Ngawetuang Macet “

Pare semeton sami, Panglimbak wisata ring Nusa Penida taler mangde ngalimbaknyane infrastruktur lan fasilitas.
English
-
Indonesian
-
Government Margi Usak Serahina Ngawetuang Macet
Balinese
Pemahbah: Matur suksma majeng ring pengenter acara,antuk galah sane kapaice antuk titiang,angga para tim juri sane wangiang titiang,utawi Bapak/Ibu guru miwah sane lianan sane Tresna asihin titiang.Lugrayang titiang ngaturang puja Pangastuti pangayubagia mantuk ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,riantuk sangkaning asung kertas warna Nugraha Ida,titiang miwah Ida Dane sareng sami,presida mepadu wedana Gumanti ngemiletin pidarta orasi puniki,ring galahe sane becik puniki titiang jagi ngaturang pidarta orasi sane mamurda "MASUK LIUNAN PIKOBET".
English
-
Indonesian
-
Government Masuk Liunan Pikobet
Balinese
Ring galahe mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi,sane mamurda : mewujudkan kesejahteraan rakyat Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Mewujudkan kesejahteraan rakyat bali
Balinese
Ring galahe mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi,sane mamurda : mewujudkan kesejahteraan rakyat Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Mewujudkan kesejahteraan rakyat bali
Balinese
Pidarta utawi orasi sane jagi aturang titiang inggih punika mamurda “Midabdabin Kasukertan Rikanjekang Ngemarginin Pemilu Warsa 2024”.
English
-
Indonesian
-
Government Midabdabin Kasukertan Rikanjekang Ngemarginin Pemilu Warsa 2024.
Balinese
Sadurung titiang ngaturan pawungu amatra lugrayang, titiang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Parama kawi riantukan wantah sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, ring galahe sane kalintang becik puniki titiang, sapunika taler Iratu Ida Dane prasida masadu ajeng mungguing ngamiletin utsawa pidarta mebasa bali puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Midabdabin Kasukertan Rikanjekang Ngemarginin Pemilu Warsa 2024.
Balinese
Ring galahe mangkin lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Mindapdapin Speeding Motor Ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Mindapdapin Speeding Motor Ring Bali
Balinese
Inggih sekadi punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiang ngaturang Prama Shanti.
English
-
Indonesian
-
Government NARKOBA Tidak Baik
Balinese
Mungguing atur pidarta sane pacang aturang titiang nenten sios wantah mamurda:
“NGUYAH RING BALI SAYAN NGREREDANG."
Inggih Ida Dane para pamiarsa sane mustikayang titiang.
English
-
Indonesian
-
Government NGUYAH NYANSAN RERED RING BALI
Balinese
Lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda NINCAPANG DANA BOS.
English
-
Indonesian
Di Nusa Penida Sekolah yang berada di pelosok pelosok Desa, pembangunan gedung dan fasilitas masih sangat kurang namun masalah ini tidak membuat membuat para siswa malas belajar atau menyerah untuk Sekolah.
Government NINCAPANG DANA BOS
Balinese
Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang Pidarta utawi Orasi sane mamurda ‘’NUSA PENIDA SANE MACET’’.
English
-
Indonesian
Di waktu yang baik ini saya akan menyampaikan Pidarta atau Orasi yang berjudul ‘’ATASI KEMACETAN DI NUSA PENIDA’’.
Government NUSA PENIDA SANE MACET