What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

KAHANAN JALAN RING NUSA PENIDA

In English

In Balinese

KAHANAN JALAN RING NUSA PENIDA Om Swastyastu ,Merdeka Sane wangiang titiang para angga panureksa ,sapunika taler,para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Wdhi Wasa,duaning sangkaning pasuecan ida ,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi ,Ring galahe mangkin,lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda KAHANAN JALAN RING NUSA PENIDA. Para semeton sareng sami,pikobet sane mangkin katempuh olih masyarakat iraga inggih punika indik makudang-kudang margi sane nyantos mangkin kantun sane durung kabecikang, utamanyane ring wewidangan Batukandik pastika indike punika prasida nambakin kegiatan ekonomi miwah prasida dados penyebab kecelakaan.Akeh taler jadma sane nenten bertanggung jawab umpami para pegawai PDAM sane nyoncong jalane miwah ngutang punika sekadi asapunika . Pastika indike punika prasida dados panyebab kecelakaan miwah kahanan margi dados cupek.Antuk puniki titiang nunas ring pemimpin sane kapilih ring warsa 2024 mangda kaicen solusi miwah Tindakan mangda kahanan margi ring wewidangan titiange prasida normal malih. Inggih wantah asapunika sane prasida aturan titiang indik orasi sajeroning Wikithon Partisipasi Publik .kirang langkung titiang nunas ampure . Puputan titiang antuk parama Santi Om Shanti Shanti Shanti Om .

In Indonesian