Beras antuk kahuripan krama bali

From BASAbaliWiki
20231129T010920133Z293159.JPG
0
Vote
Title
Beras antuk kahuripan krama bali
Affiliation
SMA N 1 GIANYAR
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Location
SMA NEGERI 1 GIANYAR
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu Pangayubagia majeng ring bapak ibu sane wangiang titiang. Titiang iriki jagi maosang indik pikobet sane mabuat pisan, sane ngeranjing ring kauripan iraga nyabran rahina, inggih punika indik pangargan beras sane ageng pisan. Ring Bali harga beras sane terus nincap sampun dados pikobet sane serius majeng ring akeh kramane, utamanyane sane ngandelang beras pinaka ajeng-ajengan sane mautama. Kaw ntenan pangargan beras san tegeh punika ngawinang ak h pisan pikobet. Kaping ajeng, pikobet puniki ngenenin indik kawentenan parajanane sane tiwas. Jadmane sane nenten madue arta brana taler nenten mrasidayang ngrereh pangupa jiwa, taler nenten mrasidayang numbas pangan. Panincapan pangarga beras prasida ngawinang kaw ntenan rasa lapar miwah malnutrisi, san prasida ngawinang pikobet ring kesehatan miwah panglimbak alit-alit. Tiosan punika, pangargan beras san tegeh taler ngawinang stabilitas sosial miwah ekonomi. Ak h panegara ngandelang produksi miwah konsumsi beras pinaka sumber utama ajengan miwah pangupa jiwa. Nincapang pangargan beras prasida ngawinang kahanan ekonomi san n nten stabil, nincapnyan tingkat kamiskinan, miwah rasa n nten seneng ring kaw ntenan sosial. Indike punika prasida ngawinang pikobet ring tengahing pagubugan, wicara, miwah politik. W nten makudang-kudang faktor san ngawinang beras punika mael. Silih sinunggil inggih punika perubahan iklim san ngaruhin produksi padi. Bencana alam sekadi banjir, kekeringan, miwah perubahan pola cuaca prasida ngrusak produksi padi miwah ngirangin pasokan. Tiosan punika, faktor-faktor sakadi nincapnyan prab ya produksi, fluktuasi harga energi, miwah spekulasi pasar taler prasida ngaruhin pangarga beras. Mangda pikobet puniki prasida kaungkulin, pemerintah, masyarakat, miwah swasta patut mautsaha. Kapertama, pamerintah patut ngadopsi kebijakan san nyokong produksi beras san lestari miwah nincapang produktivitas pertanian. Investasi ring infrastruktur pertanian, panglimbak teknologi pertanian, miwah pelatihan petani prasida ngwantu nincapang produksi beras. Sajabaning punika, pamerintah taler patut ngukuhang sistem distribusi miwah regulasi pangarga beras. Mekanisme san efektif angg n ngontrol spekulasi pasar, ngirangin prab ya transportasi, miwah mastikayang aks s san adil ring beras patut kamargiang. Pamerintah taler prasida ngic nin wantuan utawi wantuan majeng ring krama san keni pinungkan mangda ipun prasida numbas beras san murah. Ring sisi tiosan, parajanane taler prasida ngwantu sajeroning nanganin pikobet puniki. Iraga prasida ngirangin pangan sane kaon tur ngawigunayang ajeng-ajengan sane sehat miwah akeh sorohnyane. Ngurangi konsumsi beras miwah beralih ka sumber ajengan tiosan taler prasida ngwantu ngirangin permintaan miwah tekanan ring harga beras. Ring panguntat pidarta titiang , titiang mapinunas mangda iraga sareng sami prasida nunggil ngarepin pikobet indik pangargan beras. Ngiring iraga sareng sami ngrereh solusi san lestari, napik punika malarapan antuk kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, utawi perubahan parilaksana ring masyarakat. Antuk nglaksanayang punika, iraga prasida ngwangun akses sane adil miwah terjangkau ring beras, taler mastikayang kerahayuan pangan majeng ring krama sami. Inggih wantah asapunika sane prasida aturang titiang. Suksma antuk uratiannyane. Om Santhi Santhi Santhi Om.

In Indonesian