What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kahuripan Parajana Sane Nenten Mampu Ring Bali

0
Vote
Title
Kahuripan Parajana Sane Nenten Mampu Ring Bali
Affiliation
SMA NEGERI 2 SUKAWATI
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 2 SUKAWATI
Location
Banjar Nagi Petulu Ubud
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Merdeka. Sane wangiang titiang para angga panureksa. Sapunika taler, para semeton sareng sami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara wikithon partisipasi public Bali berorasi ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Kahuripan parajana sane nenten mampu ring Bali. Para semeton sareng sami, Geginan utawi pakaryan pinaka anggen pangupajiwa pinih mabuat pisan kaanggen nyalanang kahuripan sabilang wai. Kadi asapunika pastika sami seneng yening sampun madue pakaryan mawinan saking pakaryan punika pacang metu sane mawasta gaji. Gaji punika kaaangen matetumbasan sane mawasta kebutuhan sabilang wai sakadi baas, ajeng nasi, lakar basa miwah sane lianan sane mabuat pisan. Yening selehin nenten sami parajana madue pakaryan sane tetep mawinan punika kawastanin akeh sane nenten mampu. Akeh taler parajana sane nenten madue pakaryan ring desa miwah kota. Punika taler sane sampun madue kulawarga ten prasida ngidupin kulawarganyane utawi nenten mampu ring segi material. Santukan lowongan pakaryan kidik pet prade wenten nenten manut antuk kabisannyane. Saking pikobet puniki. Titiang nunas pangaptian para pemimpin Bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indike puniki. Pakaryan napi sane pantes kaicen majeng ring parajana punika mangda polih pakaryan prasida kanggen ngalanturang kahuripan ngantos riwekasan sareng kulawarganyane. Punika taler pemimpin Bali mangda prasida ngirangin parajana sane nenten mampu miwah pengangguran ring Bali. Wantah asapunika orasi sane kabaktayang titiang iwawu. Pet prade wenten baos sane nenten manut titiang nunas geng rena sinampura. Puputang titiang antuk parama shanti. Om santi,santi,santi om

In Indonesian