Baas

From BASAbaliWiki
bhs/
Root
baas
Other forms of "baas"
Definitions
 • white uncooked milled rice en
 • beras id
Translation in English
rice
Translation in Indonesian
beras
Synonyms
 • beras (h)
 • galih (h)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  baas
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  beras
  Alus singgih
  galih
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  Behas (Nusa Penida); Bahas (Nusa Penida, Seraya, Tenganan, Sembiran, Tigawasa); Bahes (Kedisan, Sukawana, Semanik, Belimbing, Bantiran)
  Sentences Example
  Balinese
  BSBB…..Ne busung, ne semat… Aah….dadi canang. Ne busung, ne baas… Aah dadi tipat. Busung-semat, baas-bu..busung….aah…be..busung-baas-semat-busung! Busung semat baas busung!.....Nyak rasane, nah..
  English
  BSBB…..This is busung (immature coconut leaf), this is semat (tiny stick made from bamboo)… Aah….become canang (an offerings made from configuration of flowers with a special form of coconut leaf as its base). This is busung, this is rice… Aah become tipat (a kind of food made of cooked rice in an immature coconut leaf). Busung-semat, rice-bu..busung….aah…be..busung-rice-semat-busung! Busung semat rice busung!.....Seems ok, right..
  Indonesian
  BSBB…..Ini janur, ini biting… Aah….jadi canang (persembahan berupa rangkaian bunga dengan wadah janur yang dibentuk sedemikian rupa) . Ini janur, ini beras… Aah jadi ketupat. Janur-biting, beras-ja..janur….aah…je..janur-beras-biting-janur! Janur biting beras janur!.....Mau rasanya, ya..
  Balinese
  Matakon di baase.
  English
  Ask something from the rice. Proverb: e.g. I a person gets very sick, the family may "ask something from the rice"; that is, ask a balian who is in trance what to do.
  Indonesian
  -
  Balinese
  Tepung baas anggon ngae jaja.
  English
  Rice flour is used to make cakes.
  Indonesian
  Tepung beras digunakan untuk membuat kue.
  Balinese
  I Made meli baas duang kilo.
  English
  -
  Indonesian
  I Made membeli beras dua kilogram.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Alih fungsi punika ngawinang produksi local tedun, minakadi baas sane ngerananin keberlangsugan pertanian terancam.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Alih Fungsi Lahan Sane Ngaruhin Pangan Lokal
  Balinese
  Ida Anake Agung raris nauhin pepatih idané, kandikayang nunas muyin baas sig Ki Dukuh Mas di Gili Mas.
  English
  -
  Indonesian
  Sang Raja kemudian memanggil prajuritnya, diperintahkan untuk meminta petunjuk kepada Ki Dukuh Mas di Gili Mas.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Nah yen kene unduke sapatutne iraga jani mawali buin ka abiane, tegalan tur carik apang ngidang ngisinin pancine baan baas jakan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kembali ke Hasil Alam
  Balinese
  Mangkin tampuh mentik dados kunyit.” Keto katuturan ane malu, awanan kayang jani tusing ada baas mawarna kuning sawireh suba dadi kunyit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Beras Kuning
  Balinese
  Wisatawan dura negarane durung kaicenin mawali malancaran ka Bali olih pemerintah, mangda nenten makta Virus sane lakar ngranayang gumi Baline nyansan ngewehang, ento mawinan ekonomi krama Baline tuah kahasilangang olih pakarya anak bali, sakadi silih sinunggilnyane kawentenan pabrik baas katos utawi genah ngaryanin sekancan sarana prasarana babantenan minakadi pangkonan, tumpeng, pendek, nasi kepel, tumpeng barak, tumpeng selem miwah sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Membangun Pabrik untuk Mengembalikan Ekonomi Masyarakat Bali
  Balinese
  Bulan Kuning lantas ngidih tekening I Raksasa apang alihanga baas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bulan Kuning
  Balinese
  I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.
  English
  -
  Indonesian
  I Grantang memutus perkataan kakaknya, "Janganlah kakak terlalu sesumbar, dirimu tidak pernah tau wujud Benaru.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Patilesang raga beline di gumin anak. “Sakewala I Cupak bengkung ngelawan tur tuara ngugu munyin adine. “Adi baas setata, adi mula getap.
  English
  -
  Indonesian
  Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Orang Tua murid liu anē kene PHK, Bisnis Liu anē Gulung Tikar, jeg kēweh pesan ngalih pipis jani ulian pandemi punika. "Jangankan meli Kuota HP anggo malajah meli baas anggo makan sube kēweh" kēto liu anakē Tua ngeraos.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Hoax Masa pandemi
  Balinese
  Lantas mangde mersidaang nue jinah, reraman tiang ngadol celeng apang wenten anggon meli baas sareng darang ne, tiang nunas masih anggen numbas kuota mangda prasida tiang nyarengin pelajaan ring sekolah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-(Inguh Lan Sebet Ulian Gek Korona)-(I KADEK YONA ADI CHRISTIAN)
  Balinese
  Ane jani, pipis anggo meliang panake susu suba tusing katugtugang buin, nyidaang ngaenang bubuh baas dogen suba aget.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Virus Corona Ngajahin Tiang Matilesang Dewek-Nengah Kologan
  Balinese
  Sawireh biang galuh maduwe baas abedik. “Jani i dewek lakar ngae laklak, lakar adep di rurunge.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Galuh Pitu
  Balinese
  Sadina-dina ia maan kripisan baas ane abana teken anake ditu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Bikul lan I Semal
  Balinese
  Ia kaliwat tiwas, kadirasa baas lakar jakan buin mani ngu ngalih jani.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Celempung
  Balinese
  Sampun akeh pisan wantuan saking pemerintah lan saking relawan sane preside ngicenin wantuan sekadi baas utawi jinah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid I Lacur Mekente ( Dewi Muliartini)
  Balinese
  Ulian baas liu basang muah bibihne misi madu, jani batis I Semut leklok tusing nyidang majujuk apa buin majalan baan baatne ngaba awak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Semut tekén I Nyawan
  Balinese
  Ulian baas liu basang muah bibihne misi madu, jani batis I Semut leklok tusing nyidang majujuk apa buin majalan baan baatne ngaba awak.
  English
  -
  Indonesian
  Semut sudah memaksakan meluruskan kaki namun ia tetap tidak bisa berdiri.
  Childrens Book I Semut tekén I Nyawan
  Balinese
  Padine tuh ngritik, Ni Ubuh payu nebuk ngae baas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Padine tuh ngritik, Ni Ubuh payu nebuk ngae baas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Yan sube telah nyanan upahine baas.” I Tiwas ngalihin kutun I Sugihe, sube tengai mare suud.
  English
  If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.
  Indonesian
  Juga iri hati, usil dengan orang miskin.
  Folktale I Sugih Teken I Tiwas
  Balinese
  Jani mai ulihang baas icange I tuni.” Mesaut I Tiwas, “ Yeh, baase I tuni suba jakan tiang.” Masaut I Sugih, “Nah, ento suba aba mai anggon pasilih!”
  English
  If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.
  Indonesian
  Juga iri hati, usil dengan orang miskin.
  Folktale I Sugih Teken I Tiwas
  Balinese
  Lakar upahine baas duang crongcong.
  English
  I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!
  Indonesian
  I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.
  Folktale I Sugih Teken I Tiwas
  Balinese
  Laklak inggih punika silih tunggil sanganan sané wénten ring Bali sané kakaryanin antuk tepung baas sané mawarna putih wiadin gadang.
  English
  Laklak is a traditional Balinese cake, made from rice flour, round and flat in shape with a diameter of 3-5 cm, and the thickness is around 4-5 mm.
  Indonesian
  -
  Cuisine Jaja Laklak
  Balinese
  Ngantos jani meme bapan tiange suba tusing magae, kalingan ngidang mayah utang, meli baas akilo nu berpikir, saja mulan mara-mara ada covid tiang maan wantuan baas dasa kilo, nanging ento tusing nyandang bakal anggon nyambung idup lebian teken duang wuku.
  English
  Only that is always a trending topic, I am tired of hearing it.
  Indonesian
  Sekarang sudah lima belas hari saya memperbaiki wadah sesajen, dan saat itu juga keluarga dari daerah timur dating ke rumah dan melihat pekerjaan saya.
  Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
  Balinese
  Gaji punika kaaangen matetumbasan sane mawasta kebutuhan sabilang wai sakadi baas, ajeng nasi, lakar basa miwah sane lianan sane mabuat pisan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kahuripan Parajana Sane Nenten Mampu Ring Bali
  Balinese
  Ulian ngelah pipis abedik, apang genep anggon meli baas.
  English
  Because they have little money, so that they can use it to buy rice.
  Indonesian
  Karena memiliki uang sedikit, supaya cukup pakai membeli beras.
  Literature Kripik Pisang Ketip
  Balinese
  Apake tatujonne ngortaang “kone” ane sing nden sandang katelebin, utawi ningehang lan ngortaang orta ane seken pang sing ada salah tampi. “Tembok bolong”, nak makejang nyen ngalih bolong, ngalih tongos, ngalih jalan ane ngidang anggon nyalanang keneh. “Saling atat, saling pentil”, ulian bes liu ada orta, saja suba ane seken ajak ane mauk saling atatin lan pentilin, saling macentok kasaktian apang maan ngalih bolong, ngalih tongos nyalanang keneh. “Ketipat nasi pasil”, ketipat, nasi, lan ketipat nasi, makejang malakar aji baas, pinaka sumber utama pangurip kasaktian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kone, Men Seken
  Balinese
  Awinan titiang kedeh ngicen sumbangan baas puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid " Krama desa lacur ulian virus corona "
  Balinese
  Jagat Bali madue hasil pertanian sane becik, utamannyane baas lan tanaman herbal.
  English
  It has an abundance of crops, especially rice and herbs.
  Indonesian
  Bali mempunyai hasil pertanian yang bagus, terutama beras dan tanaman herbal.
  Literature Bali Bangkit dengan Ekonomi Kreatif
  Balinese
  Apa sepatutne wargane tutup abulan nanging pemerintahe ngemang bantuan baas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Desa Kala Covid
  Balinese
  Ngerajegang tradisi subak (nanem padi) ring Bali puniki sane ngaryanin para petani mapikenoh baas sane becik, napi malih pacang punika nudut pikayunan wisatawane rauh ka Bali.
  English
  -
  Indonesian
  Dengan mempertahankan tradisi subak (menanam padi) di Bali inilah yang membuat mereka mampu menghasilkan nilai jual tinggi sekaligus menarik eksistensi kebudayaan juga pariwisata di Bali.
  Literature Pekarangan Hijau Di Pulau Bali
  Balinese
  Nanging agetne sakadi ring gumin tiange, sane positif covid laut polih sumbangan baas akampil teken lauk pauk tusing suud-suud ada sane nyumbangin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemikiran Si Sinting
  Balinese
  Murid tiange ane lenan ada masi ngorahang, dugas ia nagih ngidih pipis teken reramanne anggona meli paket data, jeg prejani reramane bangras ngopak pianakne, ngorahang alih-alihane jani keweh, kadirasa pipis anggon meli baas kal jakan buin mani konden karuan ngelah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sekat COVID-19 Ada di Bali
  Balinese
  Gaenin apa ane tusing ngae raga med ngoyong jumah, apabiin bisa ngaenin ane ngidaang ngasilang pipis, payu anggo meli baas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Suksma Corona! Ulian Corona TIang Payu Mokohan
  Balinese
  Kan sing, yen menurut titiang PPKM niki ten epektif pak malah ngae rakyat kecil nyangetang sengsara, ulian kenyate ngalih baas anggen jakan buin mani.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature opini penanganan covid-19
  Balinese
  Ekonomi Bali taen nyalanin masalah kenaikan bahan pokok contone baas sareng sareng antuk madaar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Masalah Ekonomi Bali
  Balinese
  Gumine care jani, nak mekejangne keweh, ngalih gae keweh, ngenehang kel ajeng bin mani masih keweh, ulian gumine uyak corona, nanging tiang sing je nyerah lakar usaha, inget ken dewek jani suba ngelah nak cenik, medagang kajukut jemak tiange gaene, apang ade dogen pembelin baas ajak susu panake.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Medagang Kajukut - Dewa Ari
  Balinese
  Kema ka peken beliang icang be celeng, lakar basa, baas liunang, sambilang masi ngaukin brayane ajak mulih apang ada nulungin malebengan!” Memenne tusing liu raos laut majalan mayah anggehan tur mameken meli magenepan lakar anggona mebat-ebatan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
  Balinese
  Manut Wijana (2013), akudang upacara Sabha sane kamargiang ring wana-wana tenget punika luiripun Sabha Ngubeng, Sabha Mamiut, Sabha Sabuh Baas, Sabha Nyeta miwah Sabha Malguna.
  English
  In Tigawasa Village itself, there is a tradition called Nedunang Kayehan Sanghyang.
  Indonesian
  Menurut Wijana (2013), beberapa upacara Sabha yang diadakan di hutan-hutan keramat tersebut antara lain Sabha Ngubeng, Sabha Mamiut, Sabha Sabuh Baas, Sabha Nyeta dan Sabha Malguna.
  Holiday or Ceremony Nedunang Kayehan Sanghyang ring Tigawasa
  Balinese
  Titiang wantah anak sane durung kelih sane nenten uning keuangan nanging yan numbas abungkus roko seket tali rupiah dados kaanggen numbas baas 5kg anggen sadina-dina daripada numbas roko anggen sadina.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
  Balinese
  Baas amonto geden caine buina siteng, dadi bisa ngeling sleguk-sleguk?
  English
  -
  Indonesian
  Sekarang I Sampi patut menjadi mangsa Sang Raja Sangmong.
  Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
  Balinese
  tur ngaryanang kampur, adeng, nebuk baas, pajeg tali?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Lontar Prasasti Sembiran Ai
  Balinese
  Jumah, suba buka siap ilangan pangina

  Makebek, luntang lantung Selantang Rahina

  Tan Kesambehin baas
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sing Ngerti
  Balinese
  Contohnyane ngadep hasil petani, inggih punika baas.
  English
  -
  Indonesian
  Contohnya berjualan hasil petani, yaitu beras.
  Literature Sawah dan Internet
  Balinese
  Pipisne belianga baas duang ceeng muah jagung mapikpik duang ceeng muah jagung mapikpik duang kobok.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Siap Sangkur Mataluh Emas
  Balinese
  Topeng Sidakarya memakna "muputang karya" krana ring sesolahanne Sidakarya nyambehin baas kuning, barak, miwah lianan sane ngartiang simbol kemakmuran.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Topeng Sidakarya, Tarian Simbol Penutup Acara-Acara Besar Agama Hindu.
  Balinese
  Anggo meli baas pipisé sih luung, mentis basangé!" Ningehang munyin matuané buka kéto, tiang kamemegan, tiang tuah mendep dogén.
  English
  The neighbors said that I only spend my husband's money.
  Indonesian
  Kalau menentang, tentu itu akan memicu pertengkaran, dikira berani melawan orang tua.
  Womens Spirit Tiang Anak Luh ané Mara Dadi Rerama Sayaga Nepasin Orta Soléh/Misinformation di Sisi
  Balinese
  Atur-aturan utama majeng ring para pitarane minakadi toya lan wija, biasane sane malakar antuk tebung baas.
  English
  The opposite of tilem is full moon.
  Indonesian
  Kebalikan dari tilem adalah purnama.
  Holiday or Ceremony Tilem
  Balinese
  Apabila hal puniki dibiarkan terus menerus berlangsung, maka Bali cepat atau lambat akan mengalami berbagai masalah, entah nika masalah tradisi adat yang mulai punah lan masalah pangan(kakirangan pasokan baas).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Eksploitasi Pariwisata dan Bali Mandiri
  Balinese
  Ngomong kone I Blibis “Wih… Bapa Demang, jani Bapa ane pantes nepasin prakaran brahmanane ento di puri.” Masaur Dane Demang, “Beh Cening, bes baas pesan, men kengkenang bapa nepasin prakarane ento?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Tusing Dadi Mula Timbul
  Balinese
  Silih sinunggilnyane kasarengin antuk pikolih sektor pertanian inggih punika baas sane dados ajengan utama kramane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Uma Lara Yowana Merana
  Balinese
  Silih sinunggilnyane kasarengin antuk pikolih sektor pertanian inggih punika baas sane dados ajengan utama kramane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Uma Telah Yowana Kenken?
  Balinese
  Ring sornyane, katur canang baas pipis, gula kelapa, pengundang, teenan, bakulan, pengayeng, pis bolong, sokasi berisi ketak injin, tuak, nasi bayuan, taler toya sane kagenahang ring gelutuk.
  English
  A number of means are used, including offerings at Sanggah Cucuk and Pangulapan.
  Indonesian
  Di bagian bawah dihaturkan canang baas pipis, gula kelapa, pengundang, teenan, bakulan, pengayeng, pis bolong, sokasi berisi ketak injin, tuak, nasi bayuan dengan air ditempatkan di gelutuk.
  Holiday or Ceremony Upacara Ngeyehin Karang
  Balinese
  Ring masa pandemi Covid-19 sekadi puniki akeh masyarakat sane meweh antuk ngemenuhin kabutuhan ekonomi, yening sekadi mangkin anggen meli baas asanne sampun ketekah-ketekih napi malih meblanja ne soang-soang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kegunaan Tanaman Biotinik di Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19