Sing Ngerti

Suarmika.jpeg
Title
Sing Ngerti
Related Places
  Related Biographies
   Reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Sayong ring natah Mapupul masasimbingan Satmaka kedek nepuk iraga sedina-dina Bintit ngawi i dewek bantat Apuh teken munyi

   Jumah, suba buka siap ilangan pangina Makebek, luntang lantung Selantang Rahina Tan Kesambehin baas

   Kangin lan Kauh ngancan Kelod lan Kaja Batine matindakan Makente, Maiket tanpa Tali Peteng Ngedas Lemah mare nepuk cungkub

   Apa kealih? Ape kal tepuk? Kujang tyang masaut Tyang Sing Ngerti Anak len Payu, Jumah tan Karungu

   Pelih? Beneh? Boya ja Masi Tetep Tyang Sing Ngerti

   Mabalap ngedat megarang endag Majemuh tundu matapel mua Kasusu, Kasuen, Katinggal

   Olih

   Ketut Suarmika Jaya

   In Indonesian