Satmaka

From BASAbaliWiki
stßk
Root
satmaka
Other forms of "satmaka"
Definitions
 • as if; as; like (Alus mider) en
 • seolah-olah; seperti; bagaikan (Alus mider) id
Translation in English
as if; as; like
Translation in Indonesian
seolah-olah; seperti; bagaikan
Synonyms
 • buka (l)
 • sekadi (l)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  buka
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  satmaka
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Rerepi puniki satmaka pangentos dewek titiange.
  English
  This letter seems to be a substitute for me.
  Indonesian
  Surat ini seolah-olah sebagai pengganti diri saya.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Sujatine para yowana Baline sampun ngawangun paiketan-paiketan satmaka cihna sutindih ring Basa Bali.
  English
  However, what about news in Balinese?
  Indonesian
  Selain itu, ada juga terjemahan dari bahasa Bali ke bahasa Inggris.
  Literature WIKIBALI, MEDIA ANAK MUDA MELESTARIKAN BALI
  Balinese
  Pemimpin satmaka imba majeng parajana, pemimpin dados model sane katinutin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Becikang Makarya Pamutus
  Balinese
  Ento satmaka jaran luih ane dadi tegakin kema-mai.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Lontar Ciri Anak Sugih
  Balinese
  Sekadi titiang mangkin anak madue warung pijet utawi Spa satmaka payuk jakan titiang sareng kaluwarga.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Diastun Sebet Kèwala Aget - Doni Suryawan
  Balinese
  Yadiastun cutet, sane satmaka damuh aketelan ring sagarane jimbar wenten pikenoh ipun.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nitenin Jagat Bali Saking Cemerin Mis
  Balinese
  Anak istri inggih punika satmaka anak kabinawa sane pakardinyane punika luih tur sukil pisan.
  English
  Women are great figures whose struggles are extraordinary and difficult.
  Indonesian
  Perempuan adalah sosok hebat yang perjuangannya sungguh luar biasa dan sulit.
  VisualArt Heroine
  Balinese
  Satmaka tiang nyelang teken jro klian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Celempung
  Balinese
  Makejang anake kapiolsan teken anake cerik, I Sigir; asing nepukin asing asing ningeh teken teken unduke keto, teka pada ngemaang ia padana, ada maang dedaran, ada maang pipis, magenep-genepan, idep satmaka sugih Men Sigir ulihan panekan pianakne kadanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Makejang anake kapiolsan teken anake cerik, I Sigir; asing nepukin asing asing ningeh teken teken unduke keto, teka pada ngemaang ia padana, ada maang dedaran, ada maang pipis, magenep-genepan, idep satmaka sugih Men Sigir ulihan panekan pianakne kadanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Dane pernah ngamolihang penghargaan satmaka Finalis Jakarta Art Award (2008 lan 2010), Finalis UOB Painting of the Year (2012,2013, 2014).
  English
  He won awards as Jakarta Art Award Finalist (2008 and 2010), UOB Painting Of The Year Finalist (2012, 2013, 2014).
  Indonesian
  Dia meraih penghargaan sebagai Finalis Jakarta Art Award (2008 dan 2010), Finalis UOB Painting Of The Year (2012, 2013, 2014).
  Biography of I Wayan Diana
  Balinese
  Pisunane ene satmaka ada anak ngentungang yeh inceh ka mua lan sirah gurune.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ki Balian Batur Jengah
  Balinese
  Yen buka kene unduke, satmaka cai ngejotang bangke ka Kawyapura.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ki Balian Batur, Siat Peteng
  Balinese
  Jagat Bali sampun kasub ring dura negara nika mawinan megrudugan wisatawane melali ke Bali.Nanging patut irage pinehin mangkin Baline tusing patuh care ipidan sekadi slogane "Bersih, Aman, Lestari, Indah" mekejang sayan luntur ulyan tingkah polah irage pedidi tur wisatawane ane corah.Tuah saje tusing mekejang turise metingkah pongah wiadin corah.Yening dot Baline tetep sekadi slogane beduur patutne irage ajak mekejang krama bali tur pemerintah bersinergi ngajegang Bali.Apang Bali bebas sampah plastik patut kramane mekejang ane ngoyong dibali pebedikin nganggo sarana plastik tur ngutang luu ditongos luune.Apang Bali aman patutne pemerintahe nyelehin indik wisatawan ane lakar masuk ke Bali minakadi ngewatesin jumlahne utawi ngewatesin masa tinggalne di Bali.Apang Bali lestari,suba sepatutne irage ane ngelestariang sekancan adat budaya lan tradisi ring Bali kadukung olih pemerintah,apang tusing irage jatma Bali kejajah di gumi pedidi tur satmaka tamiu di umah pedidi.Yening meketelu suba kelaksanayang sinah lakar "Indah" pemuputne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature BALI Bersih Aman Lestari Indah
  Balinese
  Sane mangkin satmaka pikobet sajebag Bali indik luu sane akeh.
  English
  -
  Indonesian
  Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.
  Literature Bagaimana Sekarang?
  Balinese
  Sakadi sane sampun kauningin, Bali satmaka pulau seribu pura.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Disepelekan apa uang?
  Balinese
  Kawéntenan punika satmaka akeh kawéntenan pariwisata ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature KESUCIAN ALAM BALI
  Balinese
  Desa pinaka genah sane pinih becik anggen ngraketang krama sane meneng drika mangda prasida masikian satmaka pasemetonan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kapurwan Desa Tejakula
  Balinese
  Satmaka genah sane kabaos suci tur mautama sisi kangin patut kauratiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kapurwan Desa Tejakula
  Balinese
  Ring tubuh fisik I rage wenten sistem imun, nike satmaka tentara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebijakan Bersifat Holistik Dan Berbasis Kesadaran Hidup
  Balinese
  Ring Bali kawentenan woh-wohan yening kauratiang punika satmaka kebutuhan pokok samian jadma.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Makan buah-buahan sendiri
  Balinese
  Kawentenan woh-wohan yening kauratiang punika satmaka kebutuhan pokok samian jadma.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melestarikan buah buahan lokal bali
  Balinese
  Duaning kadi asapunika iraga pinaka parajana sane satmaka pretisentana (Pewaris) budaya sane wenten ring Bali, sampun sepatutne iraga sareng sami nglestariang basa Bali antuk mabaos nganggen basa Bali ring kahuripan sarahina.
  English
  -
  Indonesian
  bali.
  Literature Pemanfaatan BASABali Wiki di Era Globalisasi
  Balinese
  Seni lan budaya ne puniki satmaka tetamian nak lingsir, patut iraga ngelestariang tetamian ne punika mangda ajeg lan lestari mangda nenten punah ring perkembangan jaman sane sampun berkembang pesat puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature REMAJA PAMRIH
  Balinese
  Wajah Plastike punika satmaka sampun dados tetamian urip danene.
  English
  Plastic face seems to have become a legacy in his life.
  Indonesian
  Ia bahkan sering diundang untuk memberikan workshop Wajah Plastik.
  Biography of Made Agus Janardana Made Oplas
  Balinese
  Galah becik Hari Kemerdekaan Indonesia puniki patut kadagingin antuk parilaksana becik tur nyokong utsaha pamerintah satmaka guru wisesa sane ngardi jagat kerta raharja malarapan antuk nincapang parilaksana manyama braya!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Manyama Braya Ngisi Kemerdékaan
  Balinese
  Kawentenan luu plastik punika santukan parilaksana krama Nusa Penida sane demen nganggen plastik satmaka wadah pengaput ajengan miwah jaje – jaje.
  English
  -
  Indonesian
  Banyak sampah plastik yang berserakan di pinggir jalan, pantai, tebing dan lainnya.
  Government Muputin Parindikan Luu Plastik Ring Nusa Penida
  Balinese
  Panglalah covid-19 puniki banget karasayang ring sektor ekonomi kramane, kabrebehan puniki satmaka gumine grubug, akeh nepukin pakewuh. " aduh....
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Nandurin Karang Awak
  Balinese
  Rikala ngaben, akeh wenten wadah sane mawentuk lembu, punika satmaka jiwatman para leluhur sane jagi kaabenang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ngaben di Pulau Dewata
  Balinese
  Atmi ngranjing ri sajeroning seni sangkaning keni panglalah saking kartun Jepang raris ngalimbakang satmaka hobi.
  English
  Atmi became involved in the art world owing to inspiration from Japanese animation and taking it up as a hobby.
  Indonesian
  Ni Komang Atmi Kristiadewi lahir di Denpasar, 24 Juni 1990.
  Biography of Ni Komang Atmi Kristiadewi
  Balinese
  Unduke ene satmaka cihna.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pangangon Sampi
  Balinese
  Wesana genep sid apa buin sid nusa déwata jani satmaka ngremeng tur sukserah, ané kelet ajak tur nanging satmaka sami tur sid sid nusa ané nanging mekejang bakal bangun niki niki di panegara sid gondang tur panegara sid prejani nganteg bakal bangun.
  English
  -
  Indonesian
  Semoga Pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga Pariwisata Bali akan Bangkit kembali.
  Government Kdkayukusuma
  Balinese
  Tios ring punika krama baline manadosang para wong dura negara satmaka Bhatara sane pacang micayang amerta makueh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.
  Balinese
  Sayong ring natah

  Mapupul masasimbingan Satmaka kedek nepuk iraga sedina-dina Bintit ngawi i dewek bantat

  Apuh teken munyi
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Sing Ngerti
  Balinese
  sekat ipun rauh

  manusané patisadug prejani padem magrudug

  satmaka keni grubug
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Titiang Tan Uning
  Balinese
  Anak alit sane sedeng ngumbah tangan tur ketegepin antuk masker ring cangkem nyane satmaka ngajahin iraga sane sampun duuran mangda stata nyaga ksehatan ring sajeroning wabah sane nibenin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid sane sampun kalaliang mangkin malih kawetuelingin
  Balinese
  Ring kulawarga, ibu kadadosang satmaka guru sane setata ngwedar sarin-sarin pikayun sane luwih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Sasuluh Saking Meme
  Balinese
  Basa Bali satmaka Ibu sane ngupapira iraga, mapan mautama pisan yening iraga ngajiang basa Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Usaha Meningkatkan Taksu Bahasa Bali: Bahasa Bali Dan Air Sumber Amertha Kehidupan
  Balinese
  Wana sane gundul puniki satmaka ngranayang bencana utamane banjir lan tanah longsor yen sampun musim hujan rauh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Wana Kerthi