How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Kapurwan Desa Tejakula

Tejakula.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Desa Tejakula
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Desa-desa sane wenten ring Bali mabuat pisan majeng ring makasami kramannyane. Napi mawinan asapunika? Desa pinaka genah sane pinih becik anggen ngraketang krama sane meneng drika mangda prasida masikian satmaka pasemetonan. Indik kawentenan desa taler mapaiketan sareng adat sakadi kawentenan awig-awig miwah dresta sane patut kauningin olih makasami krama desa. Adat punika malianan ring soang-soang wewidangan sane wenten ring Bali. Saking desa, para kramane nangiang makudang-kudang sekaa sakadi sekaa banjar, sekaa truna, sekaa subak miwah sane tiosan mangda kahuripan nyabran rahina prasida mamargi antar. Manut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, ngantos warsa 2019, makasami desa ring Bali akehnyane 636 saking Bali sisi kaler ngantos sisi kelod. Yening uratiang ring wewidangan Bali sisi kaler, wenten Kabupaten Buleleng sane madue desa pinih akeh ngantos 129 wewidangan. Ring masanne mangkin, Buleleng kasub pinaka silih tunggil genah malancaran para turis sane jagi ka Bali. Jimbar Kabupaten Buleleng kirang langkung 1365,88 km2 antuk wastan-wastan desa sakadi Desa Kubutambahan miwah Desa Sawan ring sisi kaler, Desa Busungbiu ring sisi kelod, Desa T jakula ring sisi kangin kasarengin olih Desa Gerogak ring sisi kauh. Satmaka genah sane kabaos suci tur mautama sisi kangin patut kauratiang. Desa Tejakula pinaka desa san magenah ring sisi kangin taler pinaka wates saking Buleleng sareng Karangasem. Bali pinaka pulo sane suci tur nelebin makudang-kudang ajahan sastra pastika ngawinang makudang-kudang desa madue kapurwan sane taler nudut manah krama miwah sang sane jagi malancaran ka Bali saking dura nagara. Indike puniki taler mapaiketan sareng wasta Tejakula. Kawentenan desa Tejakula pinaka silih tunggil desa sane pinih purwa malarapan antuk piagam Raja Janasadhu Warmadewa sane ngadeg dados ratu ring warsa 975 Masehi. Irika kasurat kruna hiliran ring kaca V-A sakadi puniki: kunang ya ada durbala sang hyang parhyangan mapedem, pancuran pasibwan, prasada, jalan raya dengan lodan pahuru pangna banwa di julah, di indrapura, buwundalem, hiliran, kebayana, amin siwidharuan, sang hyang parhyangan ditu tegesnyane yening wenten grubug ring pura, setra, pancuran, prasada miwah margi ageng saking sisi kaler utawi sisi kelod wenang desa Julah, Indrapura, Buwundalem, miwah Hiliran magentos mecikang taler naur beya sangkaning krama desa punika sane mamuja pura utawi kahyangan. Saking punggelan punika kruna hiliran inggihnyane wasta Desa Tejakula sane dumunan. Sangkaning wasta Desa Hiliran magenah ring sisi kangin Buwondalem Bondalem . Prasasti puniki nganggen basa Bali Kuno. Kruna hiliran mawit saking kruna hilir sane polih pangiring an dados hiliran. Hiliran maartos sisi sor. Pustaka lianan taler madaging wasta indik desa Tejakula sakewanten mabinayan sareng hiliran sakadi punggelan Prasasti Kintami D duk 1200 Masehi sakadi puniki: ring wintang ranu adagang mare les, paminggir, buhundalem, julah purwasidhi, indrapura, bulihan, manasa yaka sidha tan pamisinggih isa rasaning, raja prasasti anugrahanira paduka sri maha raja i karamaning cintamani Teges saking punggelan ring ajeng wantah krama saking Desa Lintang Danu Batur madolan ka Desa Les, Paminggir, Buhundalem, Julah Purwasidhi, Indrapura, Bulihan dan Manasa. Manut daging prasasti punika, kauningin yening Desa Les magenah ring sisi kangin Desa Tejakula. Sakewanten irika wasta sane kasengguh wantah Paminggir. Kruna paminggir mawit saking pinggir sane taler maartos pinih sor pateh sakadi hiliran. Panglimbak wastan desa punika kantun mamargi. Ngantos warsa 1932 manut pangandikan panglingsir drika, makasami krama desa nglaksanayang paruman. Kramanne cumpu yening kruna paminggir magentos dados kruna kula sane mawit saking basa Sansekerta. Kula taler maartos pinih sor. Ring pangarepnyane kasarengin antuk kruna teja santukan kocap drika naenin wenten sunar sane ulung ring sisi kangin Desa Paminggir. Yening cutetang, saking kruna hiliran mauwah dados paminggir manut pustaka prasasti raris kacumponin dados tejakula olih krama desane ngantos mangkin.

  In Indonesian