What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Era Society 5.0, Ngiring Sutindih Ring Petani

20231113T113159552Z707223.jpeg
0
Vote
Title
Era Society 5.0, Ngiring Sutindih Ring Petani
Affiliation
SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Resa Amanda Putri
Video Credit/Source
Ni Putu Resa Amanda Putri
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Para angga panureksa sane mustikayang titiang Asapunika taler para sameton, pamekas para pamilet pacentokan Wikithon Partisipasi Publik sane tresna sihin titiang Kapertama titiang tan lali angayu bagia majeng ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, duaning wit sangkaning kreta waranugraha Ida kandugi titiang miwah ida dane sareng sami sida mapangguh sajeroning parikrama Bali maorasi rahinane puniki. Mapiranti antuk uncaran Om Awighnamastu orasi titiang sane mamurda: Era Society 5.0, Ngiring Sutindih Ring Petani kawitin titiang. Ida dane sane kusumayang titiang. Manawi ida dane sareng sami sampun pawikan, aab jagate mangkin sampun ngranjing ring Era Society 5.0. Panglimbak jagate puniki sujatine becik pisan, santukan nyokong kramane mangda prasida kreatif ngawigunayang teknologi rikala ngamargiang kahuripan. Punika mawinan, akeh sampun para janane sane ngawigunayang dunia maya pinaka jalaran ngaruruh pakaryan, sakadi dados penulis konten, content creator, miwah sane lianan. Sakewanten, sane nenten dados kalaliang, inggih punika wantah kawentenan petani. Ring aab jagate mangkin, napike wenten alit-alite sane madue pangapti dados petani? Napike kantun akeh wenten wawidangan sane prasida katandur?. Yening nyelehin indik pikolih, sampun pastika para janane, pamekas sane kabaos generasi millenial tur generasi Z puniki pacang milih dados konten kreator. Raris sira sane pacang dados petani riwekas? Parindikan puniki mabuat pisan kauratiang olih sang ngamel jagat Bali, sapunapi mautsaha mangdane pertanian kantun ajeg, pakaryan petani kantun kasenengin olih para janane yadiastun pakaryan puniki sering ngawinang daki tur tuyuh. Ida dane sane wangiang titiang, Kawentenan petani sane mangkin ring Bali, akeh sane sampun prasida ngamedalang pikolih pertanian nanging nenten prasida ngranjing ring pasar. Punika mawinan rikala petanine madue pikolih, meweh ngadol antuk pangarga sane becik, bilih-bilih nenten prasida kaadol. Nampenin pikobet puniki, patut kamargiang konsep smart farming utawi wikan sajeroning pertanian. Nanging sadurung punika, pamerintah patut nadosang petanine smart farmer utawi petani sane waged ngawigunayang teknologi sajeroning ngawetuang produknyane mangdane prasida katerima olih pasar. Raris kaaptiang napi sane katandur puniki prasida sayan becik tur nincap nyabran warsa. Yening sampun petanine landuh, sinah pacang ngawetuang pangan sane becik majeng ring krama Baline. Parindikan sakadi puniki prasida mamargi prade generasi millenial miwah generasi Z sane meled nyarengin panglimbak teknologi tedun ke pertanian tur pamerintah nyokong antuk aksi nyata, sane nindihin kahuripan petani ring Bali. Ida dane sane wangiang titiang. Wantah asapunika cutet orasi titiang. Yadiastun cutet, sane satmaka damuh aketelan ring sagarane jimbar wenten pikenoh ipun. Titiang tan lali ngaturang suksma antuk uratian ida dane sareng sami. Asapunika taler titiang tan lali nunas agung pangampura prade wenten iwang atur titiang utawi napi sane aturang titiang tan kangkat ring pakayunan. Puputang titiang antuk parama shanti, Om Shanti Shanti Shanti Om.

In Indonesian