Diastun Sebet Kèwala Aget

1594007233549.jpg
0
Vote
Title
Diastun Sebet Kèwala Aget
Related Places
  Writer(s)
  • Property "Writer" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Doni Suryawan
  Photographer(s)
   Reference
   081999647942
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Photo

   Description


   In English

   In Balinese

   De,, nak suba mebukak bandarane kone de,, mai bukak warung ne buinmani Keto baos memene ngorahin titiang yaning bandarane suba mebukak, mepineh tamu-tamune lakar ke Bali buin malali. Nanging suba katuturin memene, pandemi yen di Bali gering adane, anak sami keni ring jagate. Yadiastun mangkin sampun munggah wacana new normal , kewala gek koronane tusing ja ical ngantos mangkin. Sinah tusing ada tamu ke Bali, pocol yen mukak warung tusing ada anak nelokin. Kene buka idup ring gumi pariwisata. Sekadi titiang mangkin anak madue warung pijet utawi Spa satmaka payuk jakan titiang sareng kaluwarga. I Meme geginane tuah mijetin tamu, jani jeg mapangenan. Sampun pat bulan tusing mebukak, naenin mebukak duk duang minggu ane suba liwat jeg suwung, bilih-bilih tamu tusing ada liwat. Yaning nyingakin semeton lianan sayuakti akeh sane nganyarin geginan. Akeh sane dumun makarya ring pariwisata nanging mangkin kocap sampun ngadol sembako. Mobil APV sane dumun anggen ngatehang tamu mangkin dados genah medagang juuk kintamani. Punika taler akeh semetone ngadol ring jagat maya, ring FB maka miwah ring Instagram makacakan misi gambar jaja donat. Dong madue karang sawah, karang umah diastun cupit prasida taler antuk tandurin, sakadi titiang mangkin nembe madue kita antuk memula bunga, wenten taler semeton lianan akeh sane ngaryanin hidroponik. Minab puniki tatujon Widhin mapaica gering kadi mangkin boya sangkaning krodha nanging anggen galah mulat sarira apang melah deweke nganggen idep. Nincapang ring sejeroning pikayunan sane kreatif punika taler nincapang rasa tresna sih iraga ring palemahan. Buka nyama slamne mabaos wenten hikmah ring sejeroning pikobet puniki. Kewala yen pinehang sayuakti meweh pisan rasaang idupe buka jani, nanging tusing ja nak Bali adane yaning tusing misi aget. Aget wenten guru wisesa mapaica wantuan ring para krama. Punika taler banjare suba ping patpat mapaica sembako sane pinih ngwantu titiang sakeluwarga. Buin abesik, aget masih ada hp yen buka jani satmaka sarana anggen ngelimurang manah. Sakadi mangkin, prasida curhat nyritayang deweke buka kene. Buin jani masan malayangan ngadulurin rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi yadiastun kaicen pandemi nanging kaicen taler galah anggen meliang-liang. Menekin layang celepuk ane buka jani sedeng nglimbak pinaka sarana anggen pakedek pakenyum yadiastun sebet minehang idupe

   In Indonesian