UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Ping

From BASAbaliWiki


p&
ping
Root
ping
Other forms of "ping"
Definitions
 • some kind of insect (Mider) en
 • times (as in two times) (Alus mider) en
 • kali (seperti dua kali) (Alus mider) id
 • sejenis serangga (Mider) id
Translation in English
times (as in two times)
Translation in Indonesian
kali (seperti dua kali)
Synonyms
 • Pang (l)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  pang
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  ping
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Guna: Kenken carane ngae..ngarya bubuh beras, Bu?

  Wayan: E..ane.. ping pertama ngae basan bubuh. Tiang ngae saur. Saur nika ma..lakar aji nyuh madaging basa lengkap. Gongseng tiang a duang jam, malih incuk tiang. (Su)ba kenten, benjangane jam telu tiang ampun bangun, ngae dagangan. Bubuhe nika..yen akilo, telung cedok tengah..yehne, baasne akilo. Tiang ngae bubuh duang kilo. Guna: Mm. Ampun kenten? Wayan: Ampun kenten, setengah jam.. ampun lebeng nasi, daging tiang kelapa. Guna: O nika manten carane ngae bubuh? Wayan: Nggih, men nak madaging jangan peda.

  Guna: Mm.
  English
  -
  Indonesian
  Guna: Bagaimana carannya membuat bubur beras, Bu?

  Wayan: E..yang.. kesatu buat bumbu bubur. Saya membuat serundeng. Serundeng itu dibuat dari kelapa berisi bumbu lengkap. Saya gongseng dua jam, lagi saya tumbuk. Sesudah begitu, besoknya jam tiga saya sudah bangun tidur, membuat dagangan. Buburnya itu..kalau satu kilo, tiga setengah gayung..airnya, berasnya sekilo. Saya membuat bubur dua kilo. Guna: Mm. Sesudah begitu? Wayan: Sesudah begitu, setengah jam.. sudah matang nasi, saya isi kelapa. Guna: O itu saja caranya membuat bubur? Wayan: Ya, terus orang berisi sayur juga.

  Guna: Mm.
  Balinese
  Ping kalih, kurenan tiang mawasta Nyoman Punduh. Mangkin jagi makarya ukiran pese.
  English
  -
  Indonesian
  Ke dua, suami saya bernama Nyoman Punduh. Sekarang akan mengerjakan ukiran pasir hitam.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Ida dane sareng sami, asapunika sane prasida uningayang titiang indik pikobet sane patut kapuputang olih pemerintah lan calon pemerintah jagat baline sane jagi rauh limang warsa puniki, titiang nunas ping banget majeng ring pemerintah lan calon pemerintah sane jagi rauh mangda nguratiang kramanyane, prasida ngamel lan ngwaliang kasujatian kemerdekaan kramanyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government " KALALIAN PEMERINTAH "
  Balinese
  Ping kalih ndik wisata alam sane kasenengin sckndi Rafting, Tracking.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government "PROGRAM LINGKUNGAN CLEAN AND GREEN"
  Balinese
  Mogi-mogi sangkaning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane ping kalih titiang prasida satata nemu karahayuan.
  English
  First of all, let's together express our happiness to Ida Sang Hyang Widhi Wasa, thanks to his grace we can gather together here for the Bali Oration Public Participation Wkithon event.
  Indonesian
  Di kesempatan ini izinkan saya menghaturkan pidato yang sudah saya buat.
  Government 3 Pikobet Ring Pemilu 2024
  Balinese
  Angayubagia atur uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, titiang ping kalih Ida dane sareng sami setata ngemanggehang kerahajengan sekadi mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government AKEH PIKOBET SANTUKAN LUU
  Balinese
  Om Swastyastu Ping ajeng iring titiang piratu makasami, sane nyarengan parikrama puniki nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa dumogi sareng sami ngemolihang kerahayuan lan kesukertan ritatkala iraga jagi meblibagan-ngusul indik aeb jagat jani margi ne keni macet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Akeh Pikobet Macet Ring Bali
  Balinese
  Suksma ping banget sampun mace curhatan tiang niki, ampura yening wenten bahasa sane kirang.
  English
  In this new normal period I am waiting for the release of the online exam schedule.
  Indonesian
  Pada masa new normal ini saya menunggu keluarnya jadwal ujian online.
  Covid Aluh Keweh Tatkala Pandemi-Ni Kadek Bumi Krismentari
  Balinese
  Anak Agung Bagus Sutedja (embas 1923 ⁇ - 27 Juli 1966) inggih punika Gubernur Bali sané sampun ping kalih dados Gubernur Bali.
  English
  Anak Agung Bagus Sutedja, the governor of Bali who headed the island twice, was born in 1923 and vanished on July 27, 1966.
  Indonesian
  Anak Agung Bagus Sutedja (lahir 1923 – hilang 27 Juli 1966) adalah Gubernur Bali yang pernah dua kali memimpin Bali.
  Biography of Anak Agung Bagus Sutedja -
  Balinese
  Sedurung nyane lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia miwah suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa riantukan sangkaning asungkarta waranugraha Ida titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul iriki jagi ngemiletin wimbakara orasi utami lumbrahnyane pidarta basa bali ring rahina sane becik sekadi mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government LRT Ngentosin Setra
  Balinese
  Selami 10 warsa (1590-1600) ping tiga ngamargiang ekspedisi ngaonang Kerajaan Blambangan.
  English
  But he is afraid that Pucangan someday will also claim his territory.
  Indonesian
  Kembali dalam wujud aslinya seperti semula.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sadurung titiang matur lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, riantukan sangkaning sih pasuecan Ida, ring galahe sane becik kadi mangkin titiang ping kalih Ida dane prasida mapadu wedana, gumanti ngawiletin Bali maorasi sane ngangket pikobet pemilu Bali 2024: apa pakeweh ane paling nengsek tur patut katepasin baan para calon pamimpin Bali?, dumogi wekasan pidabdab kadi asapuniki sayan limbak kawentenan ipun mawastu sida raris mangguhang Bali kertha raharja.
  English
  Talking about the land environment that has been converted into a tourist spot, of course there are many daily activities carried out to produce plastic waste for society, this is what will become Bali's next problem.
  Indonesian
  Sebelum itu, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat beliaulah, kami dapat berkumpul disini dengan rasa bahagia dalam acara Wikithon Partisipasi Publik Bali berorasi, yang mengusung tema, Pemilu 2024: apa masalah yang paling mendesak untuk ditangani oleh para calon pemimpin Bali?
  Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
  Balinese
  Ida dane sareng sami, sadurung titiang nglantur matur ngiring sareng sami nyakupang tangan kara kalih nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning wantah sangkaning pasuecan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida masadu ajeng iriki ring Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi ring galah sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Merdeka Saking Luu Plastik
  Balinese
  Suksma aturang titiang majeng ring pangenter acara antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang Sane wangiang titiang angga parwataka sane sampun prasida ngelaksanayang acara sane becik sekadi mangkin, taler para pamilet wimbakara orasi kusumayang titiang, titiang ngaturang rasa angayubagia miwah suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa riantukan sangkaning asungkarta waranugraha Ida titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul iriki jagi ngemiletin wimbakara orasi sane maunteng “masalah apa yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh calon pemimpin Bali”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali darurat luu plastik
  Balinese
  Loba kabaos yening ngagendong ping kalihan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Begawan Domia
  Balinese
  Tiang rasa Niki beneh pertamanyane ,tiang memastikan tiang tlpn nomor Niki , ping telu tiang nelpon di tolak manten.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Berita HOAX pipis Rp.100.000.000 juta
  Balinese
  Celebang awak nyaine ping pitu di danune.
  English
  -
  Indonesian
  Ceburkanlah dirimu tujuh kali di air danau.
  Folktale Bojog Jegeg
  Balinese
  Ping telu ping pang I Cupak gelur gelur nanging sang nuenang pondok tusing masaut.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
  Balinese
  Ping telu ping pang I Cupak gelur gelur nanging sang nuenang pondok tusing masaut.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
  Balinese
  Sadurung nglantur ngiring iraga sareng sami ngaturang suksmaning manah majeng ring ida sang hyang widhi wasa, sangkaning pasuecan ida titiang ping kslih ida dane sareng sami prasida mapupul ring rahina sane becik puniki ring acara “Wikithon partisipasi public Bali Berorasi”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government DEGRADASI MORAL PARA YOWANA BALI
  Balinese
  Punika taler banjare suba ping patpat mapaica sembako sane pinih ngwantu titiang sakeluwarga.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Diastun Sebet Kèwala Aget - Doni Suryawan
  Balinese
  Ping telu ping pat ia ngentungang baneh, ping monto masih pocol.
  English
  -
  Indonesian
  Tak ada ikan tertangkap.
  Folktale Engkebang Gamang
  Balinese
  Ping telu ping pat ia ngentungang baneh, ping monto masih pocol.
  English
  -
  Indonesian
  Tak ada ikan tertangkap.
  Folktale Engkebang Gamang
  Balinese
  Ping telu ping pat ia ngentungang baneh, ping monto masih pocol.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Childrens Book Engkebang Gamang
  Balinese
  Ping telu ping pat ia ngentungang baneh, ping monto masih pocol.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Childrens Book Engkebang Gamang
  Balinese
  Sang Prabu Jayapangus ngamargiang pararem puniki duaning masan manyi ring Bali kalaksanayang ping kalih sabilang warsa.
  English
  A day prior to Galungan is called Penampahan.
  Indonesian
  Sehari sebelum Galungan disebut Penampahan.
  Holiday or Ceremony Galungan (Buda Kliwon Dungulan)
  Balinese
  Ngamolihang Anugerah Seni Wija Kusuma ping kalih saking pemerintah Buleleng, warsa 1999 miwah warsa 2007.
  English
  He has twice been awarded the Wija Kusuma Art Award by the Buleleng government, in 1999 and 2007.
  Indonesian
  Di Singaraja menjadi koordinator Dermaga Seni Buleleng ( DSB) yang kerapkali menggelar kegiatan apresiasi sastra dan beberapa kali menggelar lomba penulisan puisi se-Bali memperebutkan Singa Ambara Raja Award dalam rangka hari ulang tahun kota Singaraja.
  Biography of Gde Artawan -
  Balinese
  Ceciren latar geguritan puniki kantun macorak Hindu, sakewanten konsepnyane inggih punika ajah-ajahan dasar Islam minakadi salat ping lima, wudu, nabi, miwah widhi tatttwa.
  English
  One version of this geguritan chant belongs to Gedong Kirtya Singaraja, registration number 6345 IIIb.
  Indonesian
  Ciri latar geguritan ini adalah Hindusime, tetapi kontennya adalah ajaran-ajaran dasar Islam seperti salat lima waktu, wudu, nabi, dan filsafat ketuhanan.
  Lontar Geguritan Krama Selam
  Balinese
  Sadurung tityang ngawitin atur, lugrayang tityang ngaturang pangayu bagia saha dreda bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majanten sampun sangkaning waranugrahan Ida, Ratu Ida Dane sareng sami ping kalih tityang sida mapadu wedana ri acara Wiki thon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Hak Pilih Disabilitas Intelektual
  Balinese
  Pangawit kasinarengannyane ring politik Indonesia kasujatiane gumanti unik.Ring kariwekasannyane wenten tatiga praciri utama sana tumbuh ring Indonesia inggih punika patriarki,teologi lan hegemoni.Ring abad ping 15 ,kawentenan para istrine ring politik gumanti kakantenang ring makudang wacana utama manggalaning politik ring Indonesi,minakadin ipun Ratu Shima,Tribhuwana Tungga Dewi lan Suhita ring jaman Hindu- Budha.
  English
  History of participation women's politics in Indonesia is actually a unique reality.
  Indonesian
  Sejarah partisipasi politik perempuan di Indonesia adalah sebenarnya sebuah kenyataan yang unik.
  Scholars Room Hindu Women in Political Communication and Gender Studies
  Balinese
  Raris ia nunas pengampura taler ngewales asih antuk pis bolong, anggen tetebusan taler pinaka penyengker ritatkala I Ubuh ngamiletin sayembara, raris ia nyambat wastan Gede Urub ping 3.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt I Gede Urub
  Balinese
  Da padidian cai ngamah di babuan,” gelar gelur I Kancil di beten punyan nyambune sawireh ia tusing bisa menek.

  “Sabar, basang icange tonden betek,” saut I Lutung sambilanga ngilag nyambu. “Eh Lutung, enggalin entungin nyambune tuun, gelek-gelek pues icange puk, bang ngidih nyambu sik!”

  Ping telu ping pat I Kancil gelar gelur nanging tuara sautina baan I Lutung.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Lutung Teken I Kancil
  Balinese
  Da padidian cai ngamah di babuan,” gelar gelur I Kancil di beten punyan nyambune sawireh ia tusing bisa menek.

  “Sabar, basang icange tonden betek,” saut I Lutung sambilanga ngilag nyambu. “Eh Lutung, enggalin entungin nyambune tuun, gelek-gelek pues icange puk, bang ngidih nyambu sik!”

  Ping telu ping pat I Kancil gelar gelur nanging tuara sautina baan I Lutung.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Lutung Teken I Kancil
  Balinese
  Suba kanti ping telu I Semut nepukin I Nyawan ngulungang madu ngaenang pesu dayan corah I Semut. “Ih luas acepok dogen suba liu pesan I Nyawan nyidang makatang madu.
  English
  -
  Indonesian
  Di mana rumah Lebah sekaran, ya ?” Semut berbicara di dalam hati sambil mengikuti jejak tetesan madu di tanah.
  Childrens Book I Semut tekén I Nyawan
  Balinese
  Suba kanti ping telu I Semut nepukin I Nyawan ngulungang madu ngaenang pesu dayan corah I Semut. “Ih luas acepok dogen suba liu pesan I Nyawan nyidang makatang madu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Semut tekén I Nyawan
  Balinese
  Mani puan yen cai nepukin keweh, kaukin adan wakene ping telu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Ubuh Dadi Ratu
  Balinese
  Masyarakat ngirangin nganggen sampah plastik sane kanggen ping siki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Integritas Badung Ngadepin Sampah Sareng Blabar
  Balinese
  Sakadi sane sampun munggah ring Pancasila Sila ka ping tiga, iraga patut ngraketang tur nincapang persatuan utawi pasikian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Interpret the Third Principle
  Balinese
  Ka ping untat, yening pradene kebijakan PPKM sakadi puniki pacang nglantur benjang pungkur, titiang nunas mangdane pemerintah mikayunin tur nyantenang malih.
  English
  -
  Indonesian
  Penyampaian gagasan atau opini ini saya sampaikan kepada pemangku kebijakan atau pemerintah, yang sudah berusaha dan memperhatikan masyarakat, khususnya di Bali.
  Literature Apakah Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Sudah Tepat?
  Balinese
  Pinih riin ngiring ngaturan rasa angayubagia majeng ring ida sang hyang widhi wasa duaning sangkaning asung kerta wara nugraha ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul ring acara sane becik puniki inggih punika Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Jagat leteh krana luu
  Balinese
  Ping kalih indik wisata alam sane kasenengin sekadi Rafting, Tracking, cyrcling miwah nyingakin kewentenan alam sane kantun asri sekadi ring kintamani, batur, uluwatu, alas kedaton, air terjun nungnung, air terjun gitgit, miwah sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH
  Balinese
  Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayubagia majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida masadu ajeng mapupul iriki gumantinipun ngemiletin utsawa orasi Basa Bali sane kelaksanayang olih BASA Bali Wiki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KRISIS TOYA BERSIH RING BALI
  Balinese
  Ring galahe sane becik puniki nenten lali titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning ratu ida dane ping kalih titiang ngamolihang kerahayuan miwah karahajengan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kabersihan Jagat Baline Penting lan Genting
  Balinese
  Maka pamurwaning atur, lugrayang tityang ngaturang sesanti angayu bagia saha dreda subakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majanten sampun sangkaning sih paswecan Ida, Ratu Ida Dane sareng sami ping kalih tityang sida mapadu wedana ri acara Wiki thon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kaletuhan Leluu Plastik ring jagat Bali.
  Balinese
  Ring galahe sane becik puniki lugrayang tityang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning asung kerta wara nugaraha Ida, mawinan tityang ping kalih ida dane sareng sami prasida kapaica karahayuan lan prasida ngamiletin Wimbakara Orasi Wikithon puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kawentenan Aplikasi BALISARIKA Kaanggen Nglestariang Basa, Sastra, lan Aksara Bali
  Balinese
  Ping ngedil jelanan kamarne kagetok, Ni Luh Made Wali lantas mukakang jelanan.

  “Iluh kenken, gelem?”

  “Sing me, tiang tusing ja gelem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ki Balian Batur Jengah
  Balinese
  Kapertama ingnggih punike ngelaksanayang promosi sane maosang Bali punike sampun aman antuk dikunjungi olih para tamiu lokal utawi saking dura negara,Duaning Hampir samian masyarakat sane ring bali sampun polih vaksin ping kalih,Sakewanten mangde tetep nganutin prokes sane sampun memargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Langkah sane patut Kelaksanayang Olih pemerintah mangde pariwisata Bali mewali ke jati mulamangde
  Balinese
  Tuni tiang bangun semengan,jeg panes dingin pesan rasane.Yadiastun nu jam pitu,awak tiang e ngejer.Saget inget tiang ngaturang ngayah ngigel ring pura.Sedurung ngigel tiang mepayas dumun lan ngangen baju tari.Di subane suud mepayas lan ngangen baju.Tiang ngaturang sembah bakti ring pura.Di subane suud mebakti,tiang langsung ngigel ring wantilan pura dalem.Jeg demen pesan rasane tiang.Yadiastun liu pesan anake mebalih tiang ngigel.Yen terus buka kene,tiang semangat pesan ngaturang ngayah.Di subane suud ngigel,tiang orinne nunas ajengan ring paon.Tiang ngaturang suksma ping banget antuk krama ring ditu.Ngiring semeton patut ngajegan seni budaya baline apang tetep lestari.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Berpatisipasi Tari
  Balinese
  Sayembara punika naanin kalaksanayang duk warsa 1968, 1969, 1970 (sane kamargiang ping kalih), miwah 1975.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
  Balinese
  Lianan ring punika, Cokorda Denpasar sajroning Niti Raja Sasana taler nyurat indik brata nem belas, pinaka tikelan ping kalih saking Astabrata sane sadurungnyane kasurat sajroning Ramayana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Purnama Kapat: Purna Geguritan Niti Raja Sasana olih Cokorda Denpasar
  Balinese
  Nuju panglong ping pat belas Tileming Kapitu, semengan ipun luas ka alase.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lubdaka
  Balinese
  Angayubagia miwah suksmaning manah majeng ring Ida sang hyang Widhi Wasa duaning mawiwit sangkaning asung kertha nugraha Ida, titiang ping kalih Ida Dane sareng sami prasida kacunduk tur ngemanggehang karahayuan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government MARGI RING BALI
  Balinese
  Parikrama puniki kamargiang antuk ngiterin banjar kantos ping pat sinambi makta makudang-kudang kahanan sane prasida ngwetuang suara, sakadi kaleng, cengceng, tawa-tawa, pongpang, taler piranti tiosan sane prasida ngamedalang suara ri tatkala kagebug.
  English
  This tradition is carried out by going around the banjar four times, carrying various objects that can produce sound.
  Indonesian
  Tradisi ini dilakukan dengan mengelilingi banjar sebanyak empat kali dengan membawa aneka benda yang bisa menghasilkan suara sakadi kaleng, cengceng, tawa-tawa, ponggang, maupun alat lain yang bisa mengeluarkan suara saat dipukul.
  Holiday or Ceremony Macandu
  Balinese
  Rasa angayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul iriki ring sajeroning parikrama Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Macet ring Margi
  Balinese
  Sadurung titiang matur atur lugrayang titiang ngaturang pangayubagia majeng ring Ida Hyang Parama Kawi santukan sangkaning pasuecan Ida, titiang ping kalih Ida dane sareng sami prasida masadu ajeng saha jangkep pangrauhe sakadi mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Masalah pendidikan di Bali
  Balinese
  Anake istri tan kalugra makta bebaktan napi-napi sajaba kain gringsing dawane 2 ping 2 meter kemaon.
  English
  The girls are not allowed to bring any items except a gringsing cloth measuring 2 x 2 meters for head and back covers.
  Indonesian
  Remaja perempuan itu tidak diperkenankan membawa peralatan apa pun kecuali selembar kain gringsing berukuran 2 X 2 meter untuk menutupi kepala dan punggung mereka.
  Holiday or Ceremony Metimpugan
  Balinese
  Sesampune gamelan masuara ping tiga, krama desa mangdane mapupul taler ngamargiang upacara mecacar.
  English
  Furthermore, after the gamelan was played, each representative performed the ritual of calling krama at the bale pole three times, and then the Mecacar event was carried out.
  Indonesian
  Selanjutnya, setelah gamelan di tabuhkan maka masing- masing perwakilan melakukan ritual pemanggilan krama di tiang bale sebanyak 3 kali baru di lakukan acara Mecacar.
  Holiday or Ceremony Mecacar Desa Cempaga
  Balinese
  sane kasenengin olih para wisatawane sekadi Ngaben, Melasti miwah sane tiosan Ping kalih
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government NGRINCIKAN WEWIDANG RESIK LAN GADANG
  Balinese
  Nika mawinan desa punika raris kawastanin Tigawasa, sane maartos ‘magentos kuasa ping tiga’.
  English
  In the past, in these sacred forests there were baths for holy people.
  Indonesian
  Masyarakat percaya bahwa Puakan adalah tempat kali pertamanya Rsi Markandeya membuka hutan untuk lahan pertanian.
  Holiday or Ceremony Nedunang Kayehan Sanghyang ring Tigawasa
  Balinese
  manut ring federasi serikat guru indonesia (FSGI) kasus bully di sekolah periode Januari kanti September 2023 ping duang dase telu (23) ane paling liu di tingkat SMP ade 50%, SD 23%, SMA/SMK 13,5%.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nepasin Bully di Sekolah
  Balinese
  Padi puniki mupu tur kaalap awarsa ping kalih.
  English
  In the Ngaga tradition, people plant gaga rice on one hectare of village land.
  Indonesian
  Padi ini dipanen setahun dua kali.
  Holiday or Ceremony Ngaga di Pedawa
  Balinese
  Piodalan ring Pura Lempuyang Madya puniki kamargiang ping kalih nyabran sasih, inggih punika ring sasih Kapat miwah sasih Kadasa.
  English
  Piodalan at Lempuyang Madya Temple is held twice every year, namely at Sasih Kapat and Sasih Kadasa.
  Indonesian
  Piodalan di Pura Lempuyang Madya diadakan dua kali setiap tahun yaitu pada Sasih Kapat dan Sasih Kadasa.
  Holiday or Ceremony Ngaturang Pacanangan di Pura Lempuyang Madya
  Balinese
  Sakancan pidarta sane prasida aturang tiang, ping kuda-kuda tiang pacang muputang antuk paramasantih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Ngawangun Ekonomi Sané Lestari Majeng Ring Generasi Sané Jagi Rauh
  Balinese
  Prosesnyane laut kalanturang nyabran limang rahina selami ping nem.
  English
  Apart from tuak, this sap is also processed into palm sugar which is very sweet and healthy.
  Indonesian
  Orang yang menyadap bunga aren harus berhati-hati karena jika irisan pisaunya terlalu dalam dan menyentuh inti batang, seluruh bunga aren itu akan mati.
  Holiday or Ceremony Ngiris di Pedawa
  Balinese
  Napi manten cara para yowana Bali ngisinin kemerdekaan ka ping 77 punika?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Ngisi Kemerdekaan, Ngewangun UMKM BALI
  Balinese
  Silih tunggil utsaha sane prasida kamargiang pinaka jalaran mikelingin rahina Kemerdekaan ka ping 77 puniki inggih punika nyarengin pemerintah ngwangun kebijakan-kebijakan sane mabuat ring sajeroning panglimbak jagate.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Ngisi Kemerdekaan, Ngwangun Bali
  Balinese
  Ring akudang wewengkon ring Bali, otonan kalaksanayang wantah ping pisan alantang yusan ipun, inggih punika daweg anake mayusa nem sasih.
  English
  On someone's otonan day, a simple set of offerings is made by a family.
  Indonesian
  [ID] Otonan berarti ‘hari lahir’.
  Holiday or Ceremony Otonan
  Balinese
  Om swastyastu

  Sane wangiang titiang para juri lomba wikithon Berorasi Sane wangiang titiang calon anggota DPD RI tahun 2024 Lan sane tresna sihin titiang para pamilet lomba wikithon berorasi pemilu tahun 2024

  Angayubagia manah titiang duaning sekancan paswecan Ida Sang Hyang Widi Wasa titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida masadu ajeng ring galahe sane becik sekadi mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PENAMPIH SANE TAN KATEKEDANG
  Balinese
  Sadurung titiang matur amatra, ngiring ngaturang puja pangastuti angayubagya majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul iriki ring sajeroning ngemiletin Wikhiton Partisipasi Publik, Bali Berorasi.
  English
  On this auspicious occasion, allow me to deliver a speech titled “Issues Arising from Land Use Change in the Life of the Balinese Community.” Ladies and gentlemen, land use change refers to a shift in the function of land from its previous purpose.
  Indonesian
  Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyung Widhi Wasa, atas Astung Kerta Wara NugrahaNya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Wikhiton Partisipasi Publik, Bali Berorasi.
  Government PIKOBET SANE KAWETUANG OLIH ALIH FUNGSI LAHAN MAJENG RING KAURIPAN KRAMA BALI
  Balinese
  kaping ajeng ring iratu sang sene sampun meraga dwi jati pingkalih eja jati sane sampun meraga suci sane dahat singgihin titiyang ,minawita wenten gusti ping kaling suryan titiyang sane taler dahat singgihin titiyang pingkalih pare panureksa sami sane dahat mustikayang titiyang lan iratu ide dane sami sane dahat tresnayang titiyang dumogi sami setate kenak rahayu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PILKADA sampun nampek
  Balinese
  Ping kalih indik wisata alam sane kasenengin sckndi Rafting, Tracking.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PROGRAM LINGKUNGAN CLEAN AND GREEN
  Balinese
  Mawinan ping akeh sampun ida kakaonang, ida ngelar tapa brata ring makudang-kudang pura.
  English
  Therefore, one of the descendants of the king of Badung at that time restored the Pangrebongan temple (also called Pura Kertalangu) so that the community would be at peace.
  Indonesian
  Jadi, upacara ini dilakukan setiap enam bulan sekali menurut perhitungan kalender pawukon Bali.
  Holiday or Ceremony Pangrebongan ring Desa Adat Kesiman, Denpasar
  Balinese
  Bulan Bahasa Bali ka ping 4 Warsa 2022 puniki mamurda Danu Kerthi: Gitaning Toya Ening - Toya Pinaka Wit Guna Widya.
  English
  Bulan Bahasa Bali keempat tahun 2022 ini bertema Danu Kerthi: Gitaning Toya Ening - Toya Pinaka Wit Guna Widya.
  Indonesian
  When the pandemic brings 'darkness', literature that can break it, the language that becomes oil, flows like water that always gives to anyone who needs.
  Government Parikrama Bulan Bahasa Bali 2022
  Balinese
  Nenten ja ping kalih manten parilaksana wisatawan sane nenten ngajiang budaya sane wenten ring Bali, umpami kasus sane wenten ring karangasem sane polisi nguber wisatawan asing sane nganistayang destinasi sane wenten ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government COMING SOON
  Balinese
  Sadurung titiang ngawitin orasi puniki, ngiring sareng sami nyakupang kara kalih nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuécan Ida, titiang ping kalih ida dané sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara WIKTHON BALI BERORASI utawi Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gumi Baline Panes pinaka Pemanasan Global
  Balinese
  Suksma ping banget aturang, kasineb antuk paramasantih Om Santih, Santih, Santih Om, Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Syalom, Namoh Buddhaya, Salam kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua.
  English
  We express our gratitude and thanks to the One Almighty God for allowing us to participate in the "Provincial Bali Oratory Competition" with the theme "Bali Orates" and the topic "2024 Election: What is the most pressing issue to be addressed by Bali's future leaders?".
  Indonesian
  Hal ini patut dipertimbangkan agar Provinsi Bali mampu bertahan walaupun menghadapi krisis dan tantangan global.
  Government Peralihan Potensi Lapangan Pariwisata untuk Mengembangkan UMKM
  Balinese
  Om swastiastu , tiang ping tiga(3) Ida Bagus Nyoman Raka Arnawa, I Komang Arjuna Tudung Negara lan Gede Dipta Pradnyana Putra.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Perampasan Keuntungan Warga Lokal
  Balinese
  Sane wangiang tityang angga panureksa

  Sane kasumayang tityang para Nayaka Praja Sane kasumayang tityang calon pamimpin Bali lan semeton Bali sane tresna sihin tityang

  Sadurung titiang ngelanturang matur, lugrayang tityang pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, duaning sangkaning pasuecan Ida, tityang ping kalih idadane prasida masadu ajeng ring galahe sane becik puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pikobet lan Pengapti Wargi Bali
  Balinese
  Palet ping kalih ngeninin panyundul prajanane seantukan desan ipune pinaka tatujon mawisata kreatif kaselehin antuk saur pitaken mantuka ring perbekel, para petani arak lan sang sane mapikarya arak.Antuk pamitatas punika kakeniang inggihan prajanane sami pada guyub nyundul utsaha mangda Desa Tri Eka Buana prasida manados desa wisata kreatif.Pikolih siosan mitegesang inggihan nenten je wantah prejanane kewanten sane patut malaksana nanging taler Pemerintah Daerah mabuat nincapang pawangunan selanturnyane.
  English
  We also assessed the perception of the community leaders and community who play role in the development of tourism activities in Tri Eka Buana village.
  Indonesian
  Kami juga menilai persepsi tokoh masyarakat dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan kegiatan pariwisata di desa Tri Eka Buana.
  Scholars Room Potential of Tri Eka Buana Village as an Arak Tourism Village through the Creative Tourism Concept in Karangasem Regency
  Balinese
  Ketekan ka ping nem welas maret
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Gering COVID-19 (Ni Made Gawati)
  Balinese
  Hemmm suba ping telu awai tiang ngeling luh...
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Buin pidan
  Balinese
  Ring pura puniki wenten patirtan Telaga Waja miwah ring lontar Dharma Yoga Samadhi wenten pawarah mangda malukat ping pitu ring patirtan Telaga Waja puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pura Telaga Waja
  Balinese
  Dadosne, purnama lan tilem medal ping roras ring awarsa.
  English
  This means that there are twelve full moon’s days and twelve new moon’s days in a year.
  Indonesian
  Ini berarti ada dua belas kali purnama dan dua belas kali tilem.
  Holiday or Ceremony Purnama Kapat
  Balinese
  Pinih ajeng ngiring sareng sami ngaturang rasa angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida mapupul i riki nyarengin acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi, antuk nguncarang panganjali umat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Celuring dados Plum
  Balinese
  Ipun raris matur ring Ida Sang Prabu.

  “Inggih Gusti Prabu, mangda mamargi sayemwarane, ledangang Gusti Prabu mecutin titiang ping telung dasa.”

  “Kal soleh, ngudiang paman nagih apang katigtig ping telung dasa?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Prabu Ngidamang Be Pindang
  Balinese
  Ring galahe sane becik puniki nenten lali titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning ratu ida dane ping kalih titiang ngamolihang kerahayuan miwah karahajengan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Segara Bali Mangda Setata Asri
  Balinese
  Ring galahé sané becik puniki nenten lali titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning ratu ida dane ping kalih tityang ngamolihang kerahayuan miwah kerahajengan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Segare Bali Mangda Setate Asri
  Balinese
  Ring galahé sané becik puniki nenten lali titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning ratu ida dane ping kalih tityang ngamolihang kerahayuan miwah kerahajengan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Segare Bali Mangde Setate Asri
  Balinese
  Rahina kemerdekaan indonesia sane ka ping -77 puniki,iraga generasi milleneal sayuakti patut nagingin Kemerdekaan mawit saking hal sane becik utawi positif,utsaha sane sederhana punika minakadi stata eling ring dewek nincapang semangat kemerdekaan ring kayun mangdane stata ngendih ring manah pateh sakadi geni ring obor punika.
  English
  On this 77th Indonesian independence day, we, as modern young people, must fill our independence starting from good or positive things, simple efforts are like always remembering within ourselves to instill the spirit of independence in our hearts so that it always burns like fire in a torch. .
  Indonesian
  Di hari kemerdekaan indonesia yang ke-77 ini,Kita sebagai generasi muda modern memang harus mengisi kemerdekaan dimulai dari hal yang baik atau positif,usaha sederhana itu seperti selalu ingat di dalam diri sendiri untuk menanamkan semangat kemerdekaan di hati agar selalu berkobar seperti api dalam obor.
  Comics Semangat ngisi kemerdekaan sakadi sundih api!
  Balinese
  Titiang pinaka manggala Dinas Pariwisata Provinsi Bali ngaturang rahajeng tur suksma, antuk lomba Wikithon Partisipasi Publik ka ping pat sane kamargiang olih BASAbali Wiki.
  English
  As the Head of the Balinese Tourism Ministry, I congratulate and thank you for the fourth Public Participation Wikithon competition organized by BASAbali Wiki.
  Indonesian
  Saya selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengucapkan selamat dan terimakasih atas lomba Wikithon Partisipasi Publik keempat yang diselenggarakan oleh BASAbali Wiki.
  Government Sembrama Wacana Manggala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
  Balinese
  Soang-soang pamilet Siat Sampian ngutsahayang ngenenin timpalnyane antuk Sampian ping tiga.
  English
  If one can strike their counterpart three times, one wins.
  Indonesian
  Prosesinya juga diisi dengan mengitari pura sebanyak 11 kali dengan membawa sampian tersebut.
  Holiday or Ceremony Siat Sampian ring Samuan Tiga, Bedulu
  Balinese
  Kakawin puniki kasurat olih Mpu Dharmaja daweg masan kaprabon Raja Kameswara ring Kediri duk satawarsa ping 12.
  English
  He uses flower arrows to make Lord Shiva's heart remember sexual intercourse.
  Indonesian
  Kakawin ini ditulis oleh Mpu Dharmaja pada masa pemerintahan raja Kameswara di Kediri pada abad ke-12.
  Lontar Smaradahana
  Balinese
  Mogi-mogi sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane ping kalih titiang prasida satata nemu karahayuan lan kaselametan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Suud Ngadep Uma
  Balinese
  Dasar punika mangda pastika iraga saling raket masawitra sareng umat meagama punika ping banget patut kemargiang ring kauripan sadina-dina dados krama panegara Indonesia.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Tat Twam Asi as a Way to Strengthen Brotherhood
  Balinese
  Mangdane luu luu sane wenten ring genah Pura Agung Besakih punika prasida kabakta ka Tempat Pemrosesan Akhir utawi TPA nyabran wuku ping kalih. 5.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tata Cara antuk Nanganin Luu sane Wenten ring Wewidangan Pura Agung Besakih Ritatkala Aci Ida Betara Turun Kabeh (IBTK)
  Balinese
  Mitra kapertama ngaryanin tur madolan kerupuk ladrang sane kelaksanayang ngaraga olih Gusti Ayu Putu Sukarini sane taler neruwenang utsaha ladrang “Biang Bagus.” Mitra ping kalih tan sios utsaha ladrang Bu Gusti druwen Ni Gusti Ayu Komang Niri.
  English
  For our project, we have chosen two home industries as our partner industries.
  Indonesian
  Mitra pertama memproduksi dan memasarkan kerupuk Ladrang yang dikelola secara mandiri oleh Gusti Ayu Putu Sukarini yang juga sekaligus pemilik dari industri Ladrang “Biang Bagus.
  Scholars Room The Development of Kerupuk Ladrang Cepik Home Industry in Tajen Village, Penebel – Tabanan Bali
  Balinese
  Duman tongos nyemuh pantingan sing bes linggah, yéning sing misi nganggo diapers, sinah ping keti panaké maséh/maganti panganggo ané makada pantingané matumpuk-tumpuk, sing guan ngelah panggo ané tuh.
  English
  Since then, every time I return to the village, I don't put my child in a diaper.
  Indonesian
  Bagian tempat menjemur pakaian tidak terlalu luas, jika tidak menggunakan popok, maka akan sangat sering anakku berganti pakaian/celana yang membuat cucian menumpuk, dan tidak ada pakaian lain.
  Womens Spirit Tiang Anak Luh ané Mara Dadi Rerama Sayaga Nepasin Orta Soléh/Misinformation di Sisi
  Balinese
  Inggih wantah asmpunika sane preside aturang tititang yening wenten baos sane nenten manut ring kayun ida dane sareng sami, titiang nunas pengampura ping banget.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tuna Kriya Wewidangan Desa ring Indonesia
  Balinese
  Ampure ping banget lungsurin titiang ring Ida dane sinamian riantuk tambet titiange kalintang, nanging purun nglangkungin linggih Ida dane pacang maatur-atur samatra nganinin Indik ” Bali Wisata Budaya
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Ume dadi vila Lan toris - torise kepure Ten ngangge baju Lan kamen
  Balinese
  Watugunung matemu ring sang sane lingsiran ping tiga, ring cokor, ring panyingakan, ring pikayun, pikayun padem ping 7, nenten sareng padem, ba, sareng padem, sambil maurip, nika kabaos.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Lontar Wariga Gemet
  Balinese
  rahina pilkada utawi pemilu sampun nampek pastika sampun pare calon legislative utawi eksekutif nyiageyang indik pencalonan wenten sane sampun turun ke masyarakat ping kalih sampun nyiageyang tim dan srategi sane jitu medal saking nika taler akeh wenten pikobet sane patut ketangarin olih pare calon pemimpin ring bali sekadi politik uang, penyebaran brita Hoax sane presida ngeruntuhang i calon pemimpin,rekam jejak tur kari akeh sane patut ketangarin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government sekedar pesan rakyat