UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Tata Cara antuk Nanganin Luu sane Wenten ring Wewidangan Pura Agung Besakih Ritatkala Aci Ida Betara Turun Kabeh (IBTK)

From BASAbaliWiki
20240418T044404344Z779037.jpg
0
Vote
Title
Tata Cara antuk Nanganin Luu sane Wenten ring Wewidangan Pura Agung Besakih Ritatkala Aci Ida Betara Turun Kabeh (IBTK)
Affiliation
SMA Negeri 1 Bebandem
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Instagram @denpasar.viral
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Ring asasih wau lintang, Punika ring Pura Agung Besakih wenten aci sane mewasta Ida Batara Turun Kabeh IBTK . Ring aci puniki akeh pemedek sane pacang nangkil ke pura besakih santukan pura besakih punika pura paling gede ring bali. Puniki sane ngawinang akeh luu ring besakih, napi hubungan akeh luu ring besakih sareng akeh pemedek sane tangkil ka Pura Agung Besakih? Punika sampun janten, krana akeh luu ring Pura Agung Besakih santukan kirangnyane rasa eling majeng ring pemedek sane tangkil ka Pura Agung Besakih. Napi sane ngawinang luu ring soang-soang genah ring Pura Agung Besakih mabrarakan miwah ngantos 7,5 ton nyabran rahina ? Yening nyatuayang indik luu sane mabrarakan ring soang-soang genah ring pura besakih punika nenten lempas antuk kirangnyane kesadaran saking pemedek sane tangkil ka Pura Agung Besakih. sane ngawinang akehnyane ngantos 7,5 ton nyabran raina punika santukan ring pemedek nenten pati rungu tekenang luu, seusan ngajeng luune meentungang ring jalane ngantos ring jeroan pura sane suci wenten luu. Puniki patut pisan ke uratiang Ring dije pengrasane dados manusa yening nenten madue rasa eling antuk ngutang luu ring genahne. Sajabaning saking pemedek sane tangkil ke Pura Agung Besakih sane ngawinang luu ne mebrarakan tur akeh pisan, punika wenten naler sane tiosan ngranayang luu ne punika akeh sekadi kirangnyane uratian ring pemerintah indik fasilitas ring Pura Agung Besakih sane mepaiketan sareng luu. Silih sinunggil pamargi sane prasida kalaksanayang inggih punika: 1. Sane kapertama, pemerintah mangda ngicenin fasilitas sane lewih sekadi genah luu mangda luu punika prasida kakutang manut sorohnyane, luu organik mangda kekutang ring genah luu organik punika naler luu anorganik mangda kakutang ring genah luu anorganik. 2. Sane kaping kalih, majeng ring pemedek sane pacang tangkil ka Pura Agung Besakih punika mangda nenten nganggen luu plastik antuk ngaput sokasi ipun punika prasida kagentos antuk tas kain. Yening seusan mebakti ring pura pedarman ipun miwah pura sane lianan sampian miwah canang sane sampun kaangen punika mangda kabakta malih miwah ka kutang ring genah sane sampun kesediaang. 3. Sane kaping tiga, petugas sane ngurusang indik luu punika mangda milah sane ken organik lan anorganik, ring luu anorganik punika wenten luu luu sane prasida ka adep sekadi luu botol plastik, kaleng, gelas plastik, miwah sane lianan sane prasida ka daur ulang. 4. Sane kaping pat, majeng ring pemerintah punika mangda ngaturang truk sane kacumawis makta luu. Mangdane luu luu sane wenten ring genah Pura Agung Besakih punika prasida kabakta ka Tempat Pemrosesan Akhir utawi TPA nyabran wuku ping kalih. 5. Sane kaping lima, majeng ring para jana sane madolan ring Pura Agung Besakih punika mangda nenten nganggen plastik antuk ngaput ajengan miwah inum-inuman punika mangda ngirangin luu plastik sane wenten ring wewidangan Pura Agung Besakih. Punika pamargi sane prasida kaanggen nanganin luu sane wenten ring wewidangan Pura Agung Besakih, mogi-mogi pamargin punika prasida kalaksanayang majeng ring pemerintah miwah para pemedek utawi para jana sane pacang tangkil ka Pura Agung Besakih.

In Indonesian