Ne

  • this; these
Media
Ne
Kasar
ne
Halus
puniki
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Kenken dogen carane anak manyi ento, Mbok ?
[example 1]
How does the harvesting work, sister?

Kan wenten pertigaan ke Bangli taler nika ne ke kanan.
[example 2]
Yeah, there's a a fork to Bangli also that's to the right.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Ne jani ade apps basa Bali online ane canggih, Bli...

In English:   Live in Bali but can't speak Balinese?

In Indonesian:   Tinggal di Bali, tapi tidak bisa berbahasa Bali?

In Balinese:   A: Ne madan bok jojong.

In English:   B: Gee, you've never been struck by “KAMEHAME” …

In Indonesian:   B: Wah, belum pernah dikenai“KAMEHAME” kau…

In Balinese:   I Cupak mani-mani kapupungan. “Aduh adi apa mesbes takilane ne?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah ne enu lad-ladne jalan gagah ajak dadua.”Disubane ada raosne I Cupak buka keto laut masaut I Grantang, “Nah daar suba beh, tiang tusing merasa seduk” I Cupak medaar padidiana, ngesop nasi nginem yeh, celekutang nitig tangkah, suud madaar I Cupak taagtaag nyiriang basang betek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   B: Ento sawireh soroh ye ne karusak antuk I manusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyepeg taru sakitan ye ne.

In English:   Throwing litters carelessly.

In Indonesian:   Membuang sampah sembarangan.

In Balinese:   Ne jani aba merine mulih!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ne mara jadma patut.

In English:  

In Indonesian:   “Aku mencari anak bebekku.

In Balinese:   Ne jani aba merine mulih!”

In English:  

In Indonesian:   “Aku mencari anak bebekku.

In Balinese:   “Ne mara jadma patut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne adiri buta, ane lenan bongol.

In English:  

In Indonesian:   Keesokan harinya, ibunya ke pasar lagi.

In Balinese:   Men Ketimun Mas ngomong, “Nah, ne apa Sang Meong ajaka Sang Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas dibelikan jajan satu tekor.

In Balinese:   Ne awake nepukin tongos melah diru dauh tukad cengcenge ada pondok, ento pondok I Kaki Perodong.

In English:  

In Indonesian:   Begitulah upah orang yang suka memaling dan membohongi teman.

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu, lantas teka I Kaki Perodong ngaba tumbak lanying tur ngomong, " Bah, ne I Lutung ngamah biune, jani lakar matiang!".

In English:  

In Indonesian:   Singkat cerita, berjalanlah mereka berdua melewati sungai cengceng, I lutung digendong di punggung I kakua.

In Balinese:   I Modo lantas ngorahang ne pasaja ngajak timpal-timpalne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian pisaga ne setata iri!

In English:  

In Indonesian:   Baru dapat jualan sedikit, sekarang kurang laku (barang dagangan) karena kena fitnah!

In Balinese:   Sujatinè irage dadi nak Bali, setata idupe misi " Yèh "

...........Yèh sagèt lekad ..............Yèh be gedè jani .........Yèh mare ibi ajak ngorta jani sube ngalain ....Yèh telah carikè dadi ruko,

Iraga tusing dadi campah jak Yèh, mun nu me-Agama Tirtha, Yèh utawi Toya setata keperluang aidupan iraganè sampunang gaè ne cemer...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita ne jani pelanan suba telah gading bayunne I Naga Basukih masih tonden nyidaang nguluh gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Luh nolak Wi ulian goban Wi ne sane bocok, gigi kuning") Wi : ("KALE")

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah ing engken, Wi be nebak kar kene jawaban Luh ne." ("Suksma Luh ink jujur ken Wi, alasan Luh ing nyak ajak Wi")

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebeneh ne Wi be mekelo ngelah tresna jak Luh.

In English:  

In Indonesian:   ("Terima kasih, Luh")

In Balinese:   Luh : " Ampure Wi, Luh ink ngidang nerime tresna Bli ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Luh menghargai perasaan Bli ne kale jani Luh nu demen pedidi ink ade rasa ape jak nyen-nyen.

In English:  

In Indonesian:   Namun, tidak berani menyampaikan."

In Balinese:   Wi : ("Sebener ne Wi nawang ulian to Luh nolak Wi.

In English:  

In Indonesian:   ("Terima kasih, Luh")

In Balinese:   Ne Kenehang

In English:  

In Indonesian:   Sederhana

In Balinese:   Ne raosang

In English:  

In Indonesian:   Sederhana

In Balinese:   Ne laksanayang

In English:  

In Indonesian:   Sederhana

In Balinese:   Ne suba ane madan Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Ne dong iwasin tain kaine!” Sang Muun bengong ngiwasin tainne Sang Lanjana, tur merasa teken dewek kalahang kedis cenik.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Ditu Sang Lanjana age metakon, “Ih, ne te jerone uli dije?

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.
  1. BASAbali Software
  2. I Nyoman Punduh, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa