What could we do to reduce traffic jams? Post your comments here or propose a question.

Literature Bahasa Bali

20221112T143258063Z363221.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
PANGLIMBAK BASA BALI RING ERA DIGITAL
Photograph by
-
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
-
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  -
  Reference
  -
  Competition
  Pemaksimalan
  Category
  High School
  Affiliation


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description

  -


  In English

  -

  In Balinese

  Sekadi sane sampun kauningin, kantos mangkin jagat Baline kantun kaloktah pinaka genah tetujon wisata sane pinih utama sane ngamanggehang pariwisata budaya. Duaning asapunika seni lan budaya Baline patut kaupapira mangda prasida rajeg. Ngrajegang seni lan budaya Bali nenten dados pasahang ring utsaha ngrajegang basa lan sastra Baline. Wantah basa lan sastra Bali pinaka sarana utama miwah wahana seni budaya Baline. Ngiring pikukuhin mangda seni lan budaya Baline rajeg antuk ngupapira basa lan sastra Bali. Maosang indik ngupapira lan nglestariang basa Bali nenten dados pasahang saking kawentenan anggah - ungguhing Basa Bali sane kaanggen mabaos ring kahuripan parajana Bali. Wiwilan wenten anggah - ungguhing Basa Bali duaning kawentenang pabinayan linggih ring sajeroning krama Bali. Bebaosan nganutin anggah - ungguhing Basa Bali patut nguratiang sang sane mabaos, sapasira sane kairing mabaos, sapasira sane kabaosang. Yening maosang indik basa Bali mangkin menawi nenten dados pasahang ring aab jagate mangkin. Jagate mangkin ketah kabaos aor tan pawates duaning indik pasimakraman parajanane sane mangkin nenten kari piambeng nguningin gatra - gatra sane wenten ring dura negara miwah sane tiosan. Pasuitran krama Baline mangkin nenten ja ring sesamen Bali kemanten, sakewanten sampun nglimbak rauh ring parajana dura Bali. Indike punika, sampun majanten mapuara metu ius ageng pisan ring kawentenan basa Baline. Kosa basa baline sampun akeh kasisipin antuk kosabasa tiosan, inggian saking basa Indonesia miwah basa asing. Akeh krama Baline ri kala mabebaosan antuk basa Bali alus nenten eling ring angga, mungguing baosnyane sampun akeh maweweh basa dura Bali. Indike punika sajaba sangkaning arang wenten tuntunan basa Bali ring parajana Baline. Akeh mabukti sayan rered krama Baline mabaos nganggen basa Bali utamanipun ring alit- alite sane magenah ring kota kota. Akehan sarahina mabaos nganggen basa Indonesia, nenten kantun mabasa ibu Bali . Samaliha, para reramannyane taler sampun kadi nenten bangga madue basa Bali. Akeh alit alite mabaos nganggen basa Indonesia ngawit wawu embas mijil. Indike punika Basa Baline patut pisan kaupapira becik becik mangda nenten rered olih iraga pinaka parajana Bali. Sampunang madue manah kemad rikalaning mabaos nganggen bahasa ibu Bali druene. Raris sapunapi platform BASAbali Wiki prasida nuldulin kayun sametone mangda nyarengin isu isu sipil? Sekadi sane katlatarang ring ajeng akeh parajana Bali utamanipun alit alite miwah para yowana Baline meweh mabaos nganggen basa Bali. Napi malih yening mabaos nganutin anggah ungguhing basa Bali. Kawentenan Aplikasi BASAbali wiki sane marupa aplikasi kamus digital basa Bali. Kamus digital puniki prasida kanggen pinaka gegambelan miwah titi pangancan sajeroning mlajahang raga mebebaos nganggen basa bali utamanipun sane manut tatwaning anggah ungguhing Basa. BASAbali wiki prasida anggen ngartos translitasi kruna kruna saking basa Indonesia miwah basa Inggris mangdane iraga prasida ngwangun lengkara utawi nuldulang kayun nyarengin isu- isu sipil sane kawangun utawi nganggen makatetiga basa punika. Asapunika taler ring para turis mancanegara utawi domestic sane rauh ka Bali prasida nganggen aplikasi BASAbali Wiki pinaka gegambelan rikala malajah utawi nuldulang kayun nyarengin isu- isu sipil. Inggih ngiring sareng sareng lestariang basa Bali druene

  In Indonesian

  -